Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Ocena analitycznych wskaźników sektorowych w wybranych krajach
Źródło:
Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki / red. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 146-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65046-02-4
Nr:
2168299987
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Sporne kwestie teoretyczne dotyczące wpływu kryzysu na sektor przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu / Kierownik tematu: Zbigniew DRESLER, s. 7-38 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1454/Magazyn
Nr:
2168302891
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wpływ harmonizacji i standaryzacji rachunkowości na analizę finansową przedsiębiorstwa
Źródło:
Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji / red. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014, s. 161-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-450-2
Nr:
2168300205
rozdział w monografii
4

Konferencja:
Wyzwania Współczesnej Ekonomii, Finansów, Towaroznawstwa i Zarządzania, Kraków, Polska, od 2012-12-11 do 2012-12-11
Tytuł:
Kryzys zadłużeniowy a powrót na drogę wzrostu gospodarczego
Źródło:
Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / red. Paweł Zygulski - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013, s. 23-33. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-4-9
Nr:
2168300219
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Ocena analitycznych wskaźników sektorowych w wybranych krajach / Daniel Smajdor // W: Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015. - S. 146-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65046-02-4
2
Sporne kwestie teoretyczne dotyczące wpływu kryzysu na sektor przedsiębiorstw w Polsce / Daniel Smajdor // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu / Kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2014), s. 7-38. - Bibliogr.
3
Wpływ harmonizacji i standaryzacji rachunkowości na analizę finansową przedsiębiorstwa / Daniel Smajdor // W: Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014. - S. 161-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-450-2
4
Kryzys zadłużeniowy a powrót na drogę wzrostu gospodarczego / Daniel Smajdor // W: Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski]. - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 23-33. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-4-9
1
Smajdor D., (2015), Ocena analitycznych wskaźników sektorowych w wybranych krajach. [W:] Kamieniecka M., Nóżka A. (red.), Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 146-167.
2
Smajdor D., (2014), Sporne kwestie teoretyczne dotyczące wpływu kryzysu na sektor przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu, s. 7-38.
3
Smajdor D., (2014), Wpływ harmonizacji i standaryzacji rachunkowości na analizę finansową przedsiębiorstwa. [W:] Kamieniecka M., Nóżka A. (red.), Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 161-171.
4
Smajdor D., (2013), Kryzys zadłużeniowy a powrót na drogę wzrostu gospodarczego. [W:] Zygulski P. (red.), Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 23-33.
1
@inbook{UEK:2168299987,
author = "Daniel Smajdor",
title = "Ocena analitycznych wskaźników sektorowych w wybranych krajach",
booktitle = "Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki",
pages = "146-167",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-65046-02-4",
}
2
@unpublished{UEK:2168302891,
author = "Daniel Smajdor",
title = "Sporne kwestie teoretyczne dotyczące wpływu kryzysu na sektor przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu",
pages = "7-38",
year = "2014",
}
3
@inbook{UEK:2168300205,
author = "Daniel Smajdor",
title = "Wpływ harmonizacji i standaryzacji rachunkowości na analizę finansową przedsiębiorstwa",
booktitle = "Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji",
pages = "161-171",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7784-450-2",
}
4
@inbook{UEK:2168300219,
author = "Daniel Smajdor",
title = "Kryzys zadłużeniowy a powrót na drogę wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "23-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-931384-4-9",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID