Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych = Motivation to Work of People with Disabilities : Presentation of Research Results
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017) , s. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315689
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Internal Public Relations as a Tool Supporting the Management of Employees with Disabilities
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 309-315 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310791
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Process Management of Work Conditions of People with Disabilities
Źródło:
Management and Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University Publishing Centre, University of Zilina, 2016, s. 5-7. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1297-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168313661
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Źródła ryzyka w działalności przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne = Sources of Risk in the Business of Employing People with Disabilities
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Joanna Dzieńdziora - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2016, s. 65-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-65621-22-1
Nr:
2168318153
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Analiza przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników niepełnosprawnych
Źródło:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 33-44 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-9-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168300617
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Bariery zatrudniania osób niepełnosprawnych w polskich przedsiębiorstwach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2 / red. nauk. Michał Kruszyński - Kamieniec Wrocławski: Instytut Ekonomiczno-Społeczny, 2015, s. 169-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940844-1-7
Nr:
2168331627
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania = Pyramid of Needs of People with Disabilities as a Management Tool
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 61 (2015) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1202)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168300277
artykuł w czasopiśmie
1
Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych = Motivation to Work of People with Disabilities : Presentation of Research Results / Monika Trętko, Bernard BIŃCZYCKIMotywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych = Motivation to Work of People with Disabilities : Presentation of Research Results / Monika Trętko, Bernard BIŃCZYCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of EnterpriseEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017), s. 27-41nr 1 (2017), s. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/inne/2168315689.pdf. - ISSN 0860-68460860-6846
2
Internal Public Relations as a Tool Supporting the Management of Employees with Disabilities / Monika Trętko // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 309-315. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
3
Process Management of Work Conditions of People with Disabilities / Bernard BINCZYCKI, Monika Trętko // W: Management and Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University Publishing Centre, University of Zilina, 2016. - S. 5-7. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1297-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/316285744_Process_Management_of_Work_Conditions_of_People_with_Disabilities/links/58f9e60c4585152edece785b/Process-Management-of-Work-Conditions-of-People-with-Disabilities.pdf?origin=publication_detail
4
Źródła ryzyka w działalności przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne = Sources of Risk in the Business of Employing People with Disabilities / Monika Trętko // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Joanna Dzieńdziora. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2016. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 65-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65621-22-1
5
Analiza przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników niepełnosprawnych / Monika Trętko // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 33-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-9-8. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych
6
Bariery zatrudniania osób niepełnosprawnych w polskich przedsiębiorstwach / Monika Trętko // W: Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2 / red. nauk. Michał Kruszyński. - Kamieniec Wrocławski: Instytut Ekonomiczno-Społeczny, 2015. - S. 169-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940844-1-7
7
Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania = Pyramid of Needs of People with Disabilities as a Management Tool / Bernard BIŃCZYCKI, Monika TrętkoPiramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania = Pyramid of Needs of People with Disabilities as a Management Tool / Bernard BIŃCZYCKI, Monika Trętko // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i ZarządzanieZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1202). - z. 61 (2015), s. 5-19z. 61 (2015), s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.woiz.pl/pliki/zeszyt_OiZ_61.pdf. - ISSN 0137-25990137-2599
1
Trętko M., Bińczycki B., (2017), Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 27-41; http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/inne/2168315689.pdf
2
Trętko M., (2016), Internal Public Relations as a Tool Supporting the Management of Employees with Disabilities. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 309-315.
3
Bińczycki B., Trętko M., (2016), Process Management of Work Conditions of People with Disabilities. [W:] Hittmár Š. (red.), Management and Marketing Trends in Theory and Practice, Zilina : University Publishing Centre, University of Zilina, s. 5-7.
4
Trętko M., (2016), Źródła ryzyka w działalności przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne. [W:] Lisiński M., Dzieńdziora J. (red.), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, s. 65-73.
5
Trętko M., (2015), Analiza przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników niepełnosprawnych. [W:] Woźniak K. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 33-44.
6
Trętko M., (2015), Bariery zatrudniania osób niepełnosprawnych w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Kruszyński M. (red.), Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2, Kamieniec Wrocławski : Instytut Ekonomiczno-Społeczny, s. 169-171.
7
Bińczycki B., Trętko M., (2015), Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 61, s. 5-19; http://zeszyty.woiz.pl/pliki/zeszyt_OiZ_61.pdf
1
@article{artUEK:2168315689,
author = "Monika Trętko and Bernard Bińczycki",
title = "Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "27-41",
year = "2017",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/inne/2168315689.pdf},
}
2
@inbook{fmUEK:2168310791,
author = "Monika Trętko",
title = "Internal Public Relations as a Tool Supporting the Management of Employees with Disabilities",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "309-315",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
3
@inbook{fmUEK:2168313661,
author = "Bernard Bińczycki and Monika Trętko",
title = "Process Management of Work Conditions of People with Disabilities",
booktitle = "Management and Marketing Trends in Theory and Practice",
pages = "5-7",
adress = "Zilina",
publisher = "University Publishing Centre, University of Zilina",
year = "2016",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/316285744_Process_Management_of_Work_Conditions_of_People_with_Disabilities/links/58f9e60c4585152edece785b/Process-Management-of-Work-Conditions-of-People-with-Disabilities.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-80-554-1297-9",
}
4
@inbook{fmUEK:2168318153,
author = "Monika Trętko",
title = "Źródła ryzyka w działalności przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach",
pages = "65-73",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65621-22-1",
}
5
@inbook{fmUEK:2168300617,
author = "Monika Trętko",
title = "Analiza przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników niepełnosprawnych",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych",
pages = "33-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-9-8",
}
6
@inbook{fmUEK:2168331627,
author = "Monika Trętko",
title = "Bariery zatrudniania osób niepełnosprawnych w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2",
pages = "169-171",
adress = "Kamieniec Wrocławski",
publisher = "Instytut Ekonomiczno-Społeczny",
year = "2015",
isbn = "978-83-940844-1-7",
}
7
@article{artUEK:2168300277,
author = "Bernard Bińczycki and Monika Trętko",
title = "Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 61",
pages = "5-19",
year = "2015",
url = {http://zeszyty.woiz.pl/pliki/zeszyt_OiZ_61.pdf},
issn = "",
}