Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Dobre praktyki lean government = Best Practices in Lean Government
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (919) (2016) , s. 41-46. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309823
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Narzędzia Lean w usługach bankowych = Lean Tools in the Banking Services
Źródło:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. - t. 42, nr 1 (2015) , s. 101-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300029
artykuł w czasopiśmie
1
Dobre praktyki lean government = Best Practices in Lean Government / Marek ĆWIKLICKI, Grzegorz PrzebindaDobre praktyki lean government = Best Practices in Lean Government / Marek ĆWIKLICKI, Grzegorz Przebinda // Przegląd OrganizacjiPrzegląd Organizacji. - nr 8 (919) (2016), s. 41-46nr 8 (919) (2016), s. 41-46. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-72210137-7221
2
Narzędzia Lean w usługach bankowych = Lean Tools in the Banking Services / Grzegorz Przebinda // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. - t. 42, nr 1 (2015), s. 101-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.008/7151. - ISSN 1689-8966
1
Ćwiklicki M., Przebinda G., (2016), Dobre praktyki lean government, "Przegląd Organizacji", nr 8 (919), s. 41-46.
2
Przebinda G., (2015), Narzędzia Lean w usługach bankowych, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie", t. 42, nr 1, s. 101-111; http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.008/7151
1
@article{artUEK:2168309823,
author = "Marek Ćwiklicki and Grzegorz Przebinda",
title = "Dobre praktyki lean government",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "8 (919)",
pages = "41-46",
year = "2016",
}
2
@article{artUEK:2168300029,
author = "Grzegorz Przebinda",
title = "Narzędzia Lean w usługach bankowych",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie",
number = "t. 42, 1",
pages = "101-111",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.008},
url = {http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.008/7151},
}