Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Nowe trendy i wyzwania w transferze wiedzy z sektora nauki do biznesu w polskiej gospodarce = New Trends and Challenges in the Transfer of Knowledge from the Science Sector to Enterprises Sector in the Polish Economy
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 94 (2015) , s. 219-231. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168306779
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Zmiana struktury przestrzennej działalności badawczo-rozwojowej europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego = Changes in the Spatial Structure of the Research and Development Activity In European Manufacturing Enterprises under Economic Crisis Conditions
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 27 (2014) , s. 118-129. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300061
artykuł w czasopiśmie
1
Nowe trendy i wyzwania w transferze wiedzy z sektora nauki do biznesu w polskiej gospodarce = New Trends and Challenges in the Transfer of Knowledge from the Science Sector to Enterprises Sector in the Polish Economy / Michał Belca // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 94 (2015), s. 219-231. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0081-6841
2
Zmiana struktury przestrzennej działalności badawczo-rozwojowej europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego = Changes in the Spatial Structure of the Research and Development Activity In European Manufacturing Enterprises under Economic Crisis Conditions / Michał Becla // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 27 (2014), s. 118-129. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1820/1878. - ISSN 2080-1653
1
Becla M., (2015), Nowe trendy i wyzwania w transferze wiedzy z sektora nauki do biznesu w polskiej gospodarce, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 94, s. 219-231.
2
Becla M., (2014), Zmiana struktury przestrzennej działalności badawczo-rozwojowej europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 27, s. 118-129; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1820/1878
1
@article{artUEK:2168306779,
author = "Michał Becla",
title = "Nowe trendy i wyzwania w transferze wiedzy z sektora nauki do biznesu w polskiej gospodarce",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 94",
pages = "219-231",
year = "2015",
}
2
@article{artUEK:2168300061,
author = "Michał Becla",
title = "Zmiana struktury przestrzennej działalności badawczo-rozwojowej europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "27",
pages = "118-129",
year = "2014",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1820/1878},
}