Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Cittàslow - koncepcja dobrego życia w małym mieście = Cittàslow - the Concept of the Good Life in a Small Town
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 348 (2018) , s. 129-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie ; 13)
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325931
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Zrównoważony rozwój małych miast w świetle warunków i wymogów stowarzyszenia Cittaslow = Sustainable Development of Small Towns in the Light of the Conditions and Requirements of the Cittaslow Association
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. - nr 25, t. 2 (2017) , s. 35-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168321917
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Downshifting - koncepcja nowego stylu życia w małym mieście = Downshifting - the Concept of a New Way of Life in a Small Town = Downshifting - koncepciâ novogo stilâ žizni v nebolʹšom gorode
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 4 (2016) , s. 350-360. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310731
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Małe miasto jako podmiot marketingu terytorialnego = Small Town as a Subject of Place Marketing
Źródło:
Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia / red. nauk. Andrzej SZROMNIK - Kraków ; Legionowo: Wydawnictwo edu-Libri, 2015, s. 159-181. - Streszcz.
ISBN:
978-83-63804-74-9 ; 978-83-63804-75-6
Nr:
2168299781
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
022/WZ-KHIR/01/2014/S/4218
Sygnatura:
NP-1488/Magazyn
Nr:
2168303409
naukowo-badawcze
1
Cittàslow - koncepcja dobrego życia w małym mieście = Cittàslow - the Concept of the Good Life in a Small Town / Ewa Zadęcka // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Zarządzanie ; 13). - nr 348 (2018), s. 129-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/332286/edition/314029/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
2
Zrównoważony rozwój małych miast w świetle warunków i wymogów stowarzyszenia Cittaslow = Sustainable Development of Small Towns in the Light of the Conditions and Requirements of the Cittaslow Association / Ewa Zadęcka // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. - nr 25, t. 2 (2017), s. 35-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/ZN-nr-25-t.-2.pdf. - ISSN 2083-1560
3
Downshifting - koncepcja nowego stylu życia w małym mieście = Downshifting - the Concept of a New Way of Life in a Small Town = Downshifting - koncepciâ novogo stilâ žizni v nebolʹšom gorode / Ewa Zadęcka // Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 4 (2016), s. 350-360. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
4
Małe miasto jako podmiot marketingu terytorialnego = Small Town as a Subject of Place Marketing / Ewa Zadęcka // W: Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków ; Legionowo: Wydawnictwo edu-Libri, 2015. - S. 159-181. - Streszcz. - ISBN 978-83-63804-74-9 ; 978-83-63804-75-6
5
Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; autorzy: Andrzej SZROMNIK, Adam FIGIEL, Iryna MANCZAK, Sebastian BRAŃKA, Weronika Griszel, Ewa Zadęcka. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Zadęcka E., (2018), Cittàslow - koncepcja dobrego życia w małym mieście, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 348, s. 129-143; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/332286/edition/314029/content?ref=desc
2
Zadęcka E., (2017), Zrównoważony rozwój małych miast w świetle warunków i wymogów stowarzyszenia Cittaslow, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 25, t. 2, s. 35-48; http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/ZN-nr-25-t.-2.pdf
3
Zadęcka E., (2016), Downshifting - koncepcja nowego stylu życia w małym mieście, "Handel Wewnętrzny", R. 62, nr 4, s. 350-360.
4
Zadęcka E., (2015), Małe miasto jako podmiot marketingu terytorialnego. [W:] Szromnik A. (red.), Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia, Kraków ; Legionowo : Wydawnictwo edu-Libri, s. 159-181.
5
Szromnik A., Figiel A., Manczak I., Brańka S., Griszel W., Zadęcka E., (2014), Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego, Szromnik A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 231 k.
1
@article{artUEK:2168325931,
author = "Ewa Zadęcka",
title = "Cittàslow - koncepcja dobrego życia w małym mieście",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "348",
pages = "129-143",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/332286/edition/314029/content?ref=desc},
issn = "",
}
2
@article{artUEK:2168321917,
author = "Ewa Zadęcka",
title = "Zrównoważony rozwój małych miast w świetle warunków i wymogów stowarzyszenia Cittaslow",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie",
number = "25, t. 2",
pages = "35-48",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17512/znpcz.2017.1.2.03},
url = {http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/ZN-nr-25-t.-2.pdf},
}
3
@article{artUEK:2168310731,
author = "Ewa Zadęcka",
title = "Downshifting - koncepcja nowego stylu życia w małym mieście",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 62, 4",
pages = "350-360",
year = "2016",
url = {},
}
4
@inbook{fmUEK:2168299781,
author = "Ewa Zadęcka",
title = "Małe miasto jako podmiot marketingu terytorialnego",
booktitle = "Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia",
pages = "159-181",
adress = "Kraków ; Legionowo",
publisher = "Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2015",
isbn = "978-83-63804-74-9 ; 978-83-63804-75-6",
}
5
@unpublished{UEK:2168303409,
author = "Andrzej Szromnik and Adam Figiel and Iryna Manczak and Sebastian Brańka and Weronika Griszel and Ewa Zadęcka",
title = "Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}