Publikacje wybranego autora

Witwicka-Szczepankiewicz Agnieszka

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Finansów, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń