Publikacje wybranego autora

Witwicka-Szczepankiewicz Agnieszka

Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń

1

Tytuł:
Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej = The Use of the Concept by the Precursors of Management in the Modern Company - Bonus Systems in Insurance Agency
Źródło:
Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji = The Concepts, Methods and Conditions of the Development Organization / red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 24-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-706-9
Nr:
2168299607
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Negocjacje wielostronne w branży ubezpieczeniowej - zarys koncepcji = Multiparty Negotiations in Insurance Area - Basic Conception
Źródło:
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014) , s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299593
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym = The Agent's Interpersonal Competence on the Insurance Market
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 2 (2013) , s. 505-519. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300095
artykuł w czasopiśmie
1
Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej = The Use of the Concept by the Precursors of Management in the Modern Company - Bonus Systems in Insurance Agency / Agnieszka WITWICKA // W: Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji = The Concepts, Methods and Conditions of the Development Organization / red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. - S. 24-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-706-9
2
Negocjacje wielostronne w branży ubezpieczeniowej - zarys koncepcji = Multiparty Negotiations in Insurance Area - Basic Conception / Agnieszka WITWICKA // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014), s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-8175
3
Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym = The Agent's Interpersonal Competence on the Insurance Market / Agnieszka Witwicka // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 2 (2013), s. 505-519. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_37.pdf. - ISSN 2084-5189
1
Witwicka A., (2014), Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej. [W:] Dziwiński P., Howaniec H., Malara Z., Waszkielewicz W. (red.), Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 24-36.
2
Witwicka A., (2014), Negocjacje wielostronne w branży ubezpieczeniowej - zarys koncepcji, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu", nr 13 (13), s. 101-116.
3
Witwicka A., (2013), Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 2, s. 505-519; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_37.pdf
1
@inbook{UEK:2168299607,
author = "Witwicka Agnieszka",
title = "Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej",
booktitle = "Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji",
pages = "24-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-706-9",
}
2
@article{UEK:2168299593,
author = "Witwicka Agnieszka",
title = "Negocjacje wielostronne w branży ubezpieczeniowej - zarys koncepcji",
journal = "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu",
number = "13 (13)",
pages = "101-116",
year = "2014",
}
3
@article{UEK:2168300095,
author = "Witwicka Agnieszka",
title = "Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 1, cz. 2",
pages = "505-519",
year = "2013",
}