Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego = Adam Smith's Tax Principles as a Criterion for Evaluation of Flat Tax
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 1 (2016) , s. 691-699. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306785
artykuł w czasopiśmie
1
Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego = Adam Smith's Tax Principles as a Criterion for Evaluation of Flat Tax / Bożena STANEK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 1 (2016), s. 691-699. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/view/1729/2016. - ISSN 0459-9586
1
Stanek B., (2016), Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 50, nr 1, s. 691-699; https://journals.umcs.pl/h/article/view/1729/2016
1
@article{UEK:2168306785,
author = "Stanek Bożena",
title = "Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 50, 1",
pages = "691-699",
year = "2016",
}