Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Multi-Criteria Methods in the Choice of the Optimal Localisation of Settlement
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 277-285 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168310711
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Home Staging on the Polish Real Estate Market
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 127-135 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168310683
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie public relations w kształtowaniu wizerunku biura nieruchomości = The Use of Public Relations in Shaping the Image of a Real Estate Agency
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 139-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297643
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
The Specificity of Transaction Costs in Work of Real Estate Agent
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 485-491 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168304345
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Modern Management Concepts in Work Organization Real Estate Managers
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 45-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168303705
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Multi-Criteria Methods in the Choice of the Optimal Localisation of Settlement / Joanna Sobula // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 277-285. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
2
Home Staging on the Polish Real Estate Market / Joanna Sobula // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 127-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
3
Wykorzystanie public relations w kształtowaniu wizerunku biura nieruchomości = The Use of Public Relations in Shaping the Image of a Real Estate Agency / Joanna Sobula // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015), s. 139-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/490. - ISSN 1898-6447
4
The Specificity of Transaction Costs in Work of Real Estate Agent / Joanna Sobula // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 485-491. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
5
Modern Management Concepts in Work Organization Real Estate Managers / Joanna Sobula // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 45-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf
1
Sobula J., (2016), Multi-Criteria Methods in the Choice of the Optimal Localisation of Settlement. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 277-285.
2
Sobula J., (2016), Home Staging on the Polish Real Estate Market. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 127-135.
3
Sobula J., (2015), Wykorzystanie public relations w kształtowaniu wizerunku biura nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (939), s. 139-148; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/490
4
Sobula J., (2015), The Specificity of Transaction Costs in Work of Real Estate Agent. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 485-491.
5
Sobula J., (2014), Modern Management Concepts in Work Organization Real Estate Managers. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 45-52.
1
@inbook{UEK:2168310711,
author = "Joanna Sobula",
title = "Multi-Criteria Methods in the Choice of the Optimal Localisation of Settlement",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "277-285",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
2
@inbook{UEK:2168310683,
author = "Joanna Sobula",
title = "Home Staging on the Polish Real Estate Market",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "127-135",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
3
@article{UEK:2168297643,
author = "Joanna Sobula",
title = "Wykorzystanie public relations w kształtowaniu wizerunku biura nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (939)",
pages = "139-148",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0939.0309},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/490},
}
4
@inbook{UEK:2168304345,
author = "Joanna Sobula",
title = "The Specificity of Transaction Costs in Work of Real Estate Agent",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "485-491",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
5
@inbook{UEK:2168303705,
author = "Joanna Sobula",
title = "Modern Management Concepts in Work Organization Real Estate Managers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "45-52",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf},
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID