Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Wspomnienie Profesora Janusza Teczke
Źródło:
In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 122-123
ISBN:
978-83-65907-33-2
Nr:
2168331177
varia
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2017
Opis fizyczny:
342 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-808-2
Nr:
2168320433
monografia
3

Autor:
Tytuł:
Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = The Information Content of Equity Block Trades on the Example of the Main Market of the Warsaw Stock Exchange
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
262 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 250)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-746-2
Nr:
2168320971
habilitacja
4

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem związanym z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych w kontekście szybko rosnącego ich udziału w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Źródło:
Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych / red. nauk. Robert Dankiewicz, Anna Ostrowska-Dankiewicz - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2017, s. 99-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7934-139-9
Nr:
2168326391
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Przyczynek do dyskusji nad wysokością wieku emerytalnego w kontekście kondycji polskiego społeczeństwa
Źródło:
Ubezpieczenia we współczesnym świecie : problemy i tendencje : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy profesor Wandy Ronki-Chmielowiec i 10-lecia Katedry Ubezpieczeń / red. Ilona Kwiecień - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 197-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-651-0
Nr:
2168318173
rozdział w monografii
6

Autor:
Tytuł:
Odwrócona hipoteka jako forma zabezpieczenia emerytalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
250 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-372
Nr:
2168321673
doktorat
7

Tytuł:
Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn z perspektywy funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 165-183 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319519
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wybrane aspekty podobieństwa sektorów rolniczych krajów Unii Europejskiej z wyodrębnionym systemem ubezpieczenia społecznego rolników = Selected Similarities between Agricultural Sectors in EU States with a Separate Social Insurance System for Farmers. Part 2. Cz. 2
Źródło:
Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 61 (2017) , s. 69-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168320799
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-720-3
Nr:
2168305817
skrypt
10

Tytuł:
Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych = Determinants of Earnings Management in the Theory and Practice of European Listed Companies
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
243 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 245)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-726-4
Nr:
2168308293
habilitacja
11

Tytuł:
Zarządzanie wartością nieruchomości komercyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 27)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-721-9
Nr:
2168309547
monografia
12

Tytuł:
Wybrane aspekty podobieństwa sektorów rolniczych krajów Unii Europejskiej z wyodrębnionym systemem ubezpieczenia społecznego rolników = Selected Similarities between Agricultural Sectors in EU States with a Separate Social Insurance System for Farmers. Part 1. Cz. 1
Źródło:
Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 60 (2016) , s. 135-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168320797
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Ocena opłacalności i ryzyka inwestycji
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-724-0
Nr:
2168307489
skrypt
14

Tytuł:
Risk Management of Employees Employed Outside the Home Country, on the Example of Poland and Poles
Źródło:
Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium / sci. ed. Piotr BUŁA - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016, s. 143-159. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-6-6
Nr:
2168309229
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015
Opis fizyczny:
354 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-595-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168299179
monografia
16

Tytuł:
Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
183 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 25)
Uwagi:
Aneks., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-698-4
Nr:
2168299077
monografia
17

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem związanym z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie w polskim rolnictwie = Risk Management in Renewable Energy Collection and Its Use in Polish Agriculture
Źródło:
Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 55-56 (2015) , s. 8-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Temat realizowany w ramach badań BS 046/WF-KZRU/01/2015/S/S046
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168301415
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Risk Management in Entities Generating Energy from Renewable Sources on the Example of a Wind Turbine
Źródło:
Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / sci. eds. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 59-70. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
Nr:
2168297221
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
System ubezpieczeń społecznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
121 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-674-8
Nr:
2168293545
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
20

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski
Wydanie:
Wyd. II rozszerzone i uaktualnione
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
106 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-679-3
Nr:
2168286823
skrypt
21

Tytuł:
Changes in the Capital Segment Resources Management of the Pension System in Poland as one of the Methods of Budget Deficit Reduction
Źródło:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / scient. eds. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 121-137. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
Nr:
2168285251
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów = Outsourcing Accounting Services in the Light of the Expectations of Accounting Firms and Their Clients
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
277 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 231)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-658-8
Nr:
2168278397
habilitacja
23

Tytuł:
Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek = On Financial Information and Corporate Reporting
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
359 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 232)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-671-7
Nr:
2168287779
habilitacja
24

Tytuł:
Ryzyko niedostatku emerytów z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych = Risk of Shortage of Funds for Pensioners in the Public Social Security System
Źródło:
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 257-277. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2173-4
Nr:
2168285799
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Sprawozdanie
Źródło:
Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2014, s. 5-11
Sygnatura:
NP-1461/Magazyn
Nr:
2168303585
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
455 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej
ISBN:
978-83-7252-689-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168293177
monografia
27

Tytuł:
Geneza i rozwój zabezpieczenia społecznego
Źródło:
System ubezpieczeń społecznych / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 13-25
ISBN:
978-83-7252-674-8
Nr:
2168293549
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Świadomość społeczeństwa polskiego w kwestii emerytur
Źródło:
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka. - nr 10(115) (2013) , s. 7-15. - Streszcz.
Nr:
2168321183
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
238 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 228)
Uwagi:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-624-3
Nr:
2168262286
habilitacja
30

Tytuł:
Ubezpieczenia na życie
Źródło:
Współczesne ubezpieczenia gospodarcze / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 170-219
ISBN:
978-83-7252-631-1
Nr:
2168263926
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Współczesne ubezpieczenia gospodarcze
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
225, [2] s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-631-1
Nr:
2168263718
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
32

Tytuł:
Geneza i rozwój ubezpieczeń gospodarczych
Źródło:
Współczesne ubezpieczenia gospodarcze / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 40-56
ISBN:
978-83-7252-631-1
Nr:
2168263922
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Zawodność rynku : powstanie i rozwój idei = Market Failure : the Formation and Development of the Idea
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
180 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 222)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-611-3
Nr:
2168262934
habilitacja
34

Konferencja:
Konferencja naukowa na temat "Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych", Kraków, Polska, od 2013-06-24 do 2013-06-24
Tytuł:
Świadomość społeczna w obszarze ubezpieczeń społecznych w świetle badań naukowych
Źródło:
Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych / red. Teresa Nawrocka-Szczerbik - Kraków: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2013, s. 8-23 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-919310-5-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168294485
materiały konferencyjne (aut.)
35

Konferencja:
II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Ubezpieczenia w państwach europejskich - Zagadnienia ekonomiczno-prawne", Kraków, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Rynek ubezpieczeń : współczesne problemy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2013
Opis fizyczny:
426 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Materiały z II Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 28-29 listopada 2013 roku przez Katedrę Prawa oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
ISBN:
978-83-7930-020-4
Nr:
2168272256
materiały konferencyjne (red.)
36

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 877
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
114 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234964
redakcja czasopisma/serii
37

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Numer:
nr 883
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
132 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168244804
redakcja czasopisma/serii
38

Tytuł:
Przyczynek do dyskusji o wysokości wieku emerytalnego = A Contribution to the Retirement Age Debate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 111-122. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255690
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Longevity Risk Management with the Use of the Insurance Method : The Analysis on the Example of Poland and Kazakhstan
Źródło:
Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012, s. 129-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
Nr:
2168247242
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Numer:
nr 895
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168259928
redakcja czasopisma/serii
41

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Numer:
nr 889
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168252462
redakcja czasopisma/serii
42

Tytuł:
Problem objęcia ochroną ubezpieczeniową ryzyka transgranicznego w zakresie ochrony środowiska
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 17 (2011) , s. 142-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse i bankowość ; nr 7)
Lista MNiSW:
b 0.00 pkt
Nr:
2168228424
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Numer:
nr 875
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168223656
redakcja czasopisma/serii
44

Tytuł:
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2011
Opis fizyczny:
350 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Monografie - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-1536-4
Nr:
2168223440
monografia
45

Tytuł:
Przyczynek do rozważań nad kwestią ubezpieczeń ekologicznych = A Contribution to the Discussion on Ecological Insurance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 425-435. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227696
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 848
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
89 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168142536
redakcja czasopisma/serii
47

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 849
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
185 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168219574
redakcja czasopisma/serii
48

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 862
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
166 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168222228
redakcja czasopisma/serii
49

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 840
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
238 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168218634
redakcja czasopisma/serii
50

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 816
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2167659312
redakcja czasopisma/serii
51

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 842
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168061382
redakcja czasopisma/serii
52

Tytuł:
Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
269 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 7)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-462-1
Nr:
2162128589
monografia
53

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 808
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
87 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162002043
redakcja czasopisma/serii
54

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 768
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162045537
redakcja czasopisma/serii
55

Tytuł:
Kontrowersje wokół finansowania przedsiębiorczości społecznej
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 2(3) (2008) , s. 6-11 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166080839
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Finansowe skutki ryzyka powodzi w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
308 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-97
Nr:
51614
doktorat
57

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 785
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
199 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2161943614
redakcja czasopisma/serii
58

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 778
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
254 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162066555
redakcja czasopisma/serii
59

Autor:
Bac Marzena
Tytuł:
Przesłanki i uwarunkowania wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości od ryzyk katastroficznych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
310 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-96
Nr:
51615
doktorat
60

Tytuł:
Przyczynek do dyskusji nad dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym w formie indywidualnych kont emerytalnych = Contribution to a Discussion regarding Additional Pension Protection in the Form of IKE (Individual Pension Account)
Źródło:
Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 186-194. - Summ.
ISBN:
978-83-7252-380-8
Nr:
2165702957
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
325 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Tekst częśc. ang., streszcz. ang. i pol. przy art.,
ISBN:
978-83-7252-380-8
Nr:
51953
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
62

Tytuł:
Geneza ubezpieczeń
Źródło:
Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 9-16
ISBN:
978-83-7252-334-1
Nr:
2165697483
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Ubezpieczenia
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
211 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr., wykaz aktów normatywnych.
ISBN:
978-83-7252-334-1
Nr:
51954
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
64

Tytuł:
Ubezpieczenia życiowe
Źródło:
Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 105-135
ISBN:
978-83-7252-334-1
Nr:
2165697610
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce
Źródło:
e-Finanse. - nr 2 (2007) , s. 7 s.
Tryb dostępu:
Nr:
2168294139
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 754
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
183 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162138493
redakcja czasopisma/serii
67

Tytuł:
Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
371 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ. przy art.,
ISBN:
978-83-7252-347-1
Nr:
52144
monografia
68

Tytuł:
W poszukiwaniu rozwiązań zwiększenia zachęt do oszczędzania na przyszłą emeryturę
Źródło:
Szkice o ubezpieczeniach / red. nauk. Maria Kuchlewska - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 274-280 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 75)
ISBN:
978-83-7417-171-7
Nr:
2168258472
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Problem rozwoju indywidualnych kont emerytalnych wobec niskiej skłonności do oszczędzania
Źródło:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 5-13
ISBN:
83-7252-230-8
Nr:
2166372911
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
184 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-230-8
Nr:
52393
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
71

Tytuł:
Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
374 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref.,
ISBN:
83-7252-179-4
Nr:
2168225234
materiały konferencyjne (red.)
72

Tytuł:
Determinanty tworzenia systemu zabezpieczenia społecznego = Determinants of Establishing of the Social Security System
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003) , s. 159-167. - Summ.
Nr:
52270
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Rola pracowniczych programów emerytalnych w systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
165 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/522
Nr:
2168310423
doktorat
74

Tytuł:
Charakterystyka wybranych elementów sektora finansowego w Polsce w latach 1990-2000
Źródło:
Sektor finansowy w Polsce / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002, s. 77-230
ISBN:
83-208-1386-7
Nr:
2168226309
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce
Źródło:
VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 3, Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002, s. 201-216
ISBN:
83-11-09455-1
Nr:
2168232428
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Ubezpieczenia : zagadnienia podstawowe
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza TEXT, 2001
Opis fizyczny:
163 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 35)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86050-92-6
Nr:
2168321185
monografia
77

Tytuł:
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik]
Adres wydawniczy:
Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000
Opis fizyczny:
204, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka. Podręcznik)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88551-41-8
Nr:
2168236804
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
78

Tytuł:
Obraz polskiego rynku ubezpieczeniowego w okresie 1995-I kw. 2000
Źródło:
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik] / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000, s. 17-50
Seria:
(Seria Akademicka. Podręcznik)
ISBN:
83-88551-41-8
Nr:
2168236876
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Warunki włączenia polskiego rynku ubezpieczeniowego do rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej
Źródło:
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik] / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000, s. 160-177
Seria:
(Seria Akademicka. Podręcznik)
ISBN:
83-88551-41-8
Nr:
2168236898
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Zmiany polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w okresie transformacji systemowej = Changes in the Polish Commercial Insurance Market During the Transformation Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 542 (2000) , s. 17-29. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168232366
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Czynniki kształtujące wielkość popytu na ochronę ubezpieczeniową
Źródło:
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik] / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000, s. 51-71
Seria:
(Seria Akademicka. Podręcznik)
ISBN:
83-88551-41-8
Nr:
2168236880
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku
Źródło:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 175-210
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227254
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997
Źródło:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 13-76
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168226633
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Lokaty towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce = Investments of Insurance Companies in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 129-139. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244644
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Światowe problemy walutowe w pracach Feliksa Młynarskiego
Źródło:
Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK] - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998, s. 135-152
ISBN:
83-87239-88-7
Nr:
2168226577
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Reformy w rolnictwie II Rzeczpospolitej wobec problemów współczesnej Polski
Źródło:
Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej : materiały z konferencji, Wisła 22-27.10.1997 / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 173-185
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-19-5
Nr:
2168243704
materiały konferencyjne (aut.)
87

Tytuł:
Geneza ubezpieczeń gospodarczych = History of Insurance of Business Activity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997) , s. 79-87. - Summ.
Nr:
2168253576
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Instytut Ekonomii Politycznej
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 13-18 - Wykaz ważniejszych publikacji pracowników naukowych Instytutu s.17-18
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255638
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Przemiany na polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych w latach 1989-1995
Źródło:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 225-235
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226194
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Kierunki lokat ubezpieczeniowych w Polsce w okresie transformacji
Źródło:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 9-20
Nr:
2168263566
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Źródła sukcesów i przyczyny niepowodzeń reform Władysława Grabskiego
Adres wydawniczy:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-04336-X
Nr:
2168290475
monografia
92

Tytuł:
Przebieg prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki Litwy w latach 1990-1995, na tle procesów uprzemysłowienia dokonywanych w tym kraju w poprzednich okresach
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1996
Opis fizyczny:
201 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/699
Nr:
2168263882
doktorat
93

Tytuł:
Pierwsze próby uregulowania struktury własnościowej rolnictwa polskiego w II Rzeczpospolitej (1918-1920) = First Attempts at Regulating Ownership Structure in Polish Agriculture in the Second Polish Republic (1918-1920)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 434 (1994) , s. 87-102. - Summ.
Nr:
2168251164
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Reformy w polskim rolnictwie na tle reform w rolnictwie europejskim (1850-1939)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1994
Opis fizyczny:
137, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 19)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85579-87-7
Nr:
2168290477
monografia
95

Tytuł:
Realizacja programu reformy rolnej w wybranych krajach Europy Zachodniej (na przykładzie Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii) = Realization of the Land Reform Programmes in the Selected West European Countries (Exemplified by Great Britain, Ireland, and Denmark)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 402 (1993) , s. 65-76. - Summ.
Nr:
2168231616
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Dyskusja nad kierunkami przebudowy systemu agrarnego w Polsce (1918-1939) = Discussion on the Directions of the Agrarian System Transformation in Poland (1918-1939)
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
180 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 120)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168283163
habilitacja
97

Tytuł:
Rola państwa w gospodarce przedstawiona w pracach Romana Rybarskiego = The Economic Role of the State in the Works of R. Rybarski
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 346 (1991) , s. 59-69. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168273304
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Pełnomocnictwa dla rządu Władysława Grabskiego. Przebieg reformy walutowej 1924 r. = Władysława Grabski's Mandate - the Monetary Reform of 1924
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1990. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 35-36
Nr:
2168275929
varia
99

Tytuł:
Twórcy polskiej myśli ekonomicznej : Władysław Grabski
Adres wydawniczy:
Kraków: PAX, 1990
Opis fizyczny:
209 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168290493
monografia
100

Tytuł:
O programie reform realizowanych przez rząd Władysława Grabskiego w latach 1924 i 1925 po zakończeniu reformy walutowej = Currency Reform (On the Reform Programme of the W. Grabski Government during 1924-1925)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 306 (1989) , s. 135-154. - Rez., summ.
Nr:
2168282281
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Program likwidacji inflacji i reformy walutowej według projektów Feliksa Młynarskiego = Programme of Inflation Liquidation and Currency Reform in Projects of Feliks Młynarski
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 254 (1988) , s. 51-61. - Summ., rez.
Nr:
2168283719
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Romana Rybarskiego uwagi o przyszłości gospodarczej Polski
Źródło:
Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987 - Kraków: PAX, 1987, s. 53-64
Nr:
2168290483
rozdział w monografii
103

Tytuł:
Czy reforma walutowa 1924 roku była reformą Władysława Grabskiego? = Was the Currency Reform of 1924 the Reform of Władysław Grabski
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987) , s. 67-78. - Summ., rez.
Nr:
2168254800
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Poglądy ekonomiczne Feliksa Młynarskiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
XX, 275 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/882
Nr:
2168313019
doktorat
105

Tytuł:
Organizacje społeczne i polityczne polskiej emigracji zarobkowej w latach 1795-1914 = Social and Political Organizations of the Polish Economic Emigration of the 1795-1914 Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 227-245. - Rez., summ.
Nr:
2168234494
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Udział Feliksa Młynarskiego w rozwiązywaniu problemów społecznych i ekonomicznych = Feliks Młynarski's Participation in the Solution of Economic Social Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979) , s. 21-34. - Rez., summ.
Nr:
2168243784
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
109 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
018/WF-KZRU/01/2014/S/4214
Sygnatura:
NP-1461/Magazyn
Nr:
2168303483
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
85 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
014/WF-K4/01/2013/S/3014
Sygnatura:
NP-1328/Magazyn
Nr:
2168291607
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Sprawozdanie
Źródło:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA2013, s. 4-9
Sygnatura:
NP-1328/Magazyn
Nr:
2168291681
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny
Źródło:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2012, s. 33[41]-46[54]
Sygnatura:
NP-1383/Magazyn
Nr:
2168269134
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
[8], 82 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
30/KU/1/2012/S/030
Sygnatura:
NP-1383/Magazyn
Nr:
2168269114
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Ubezpieczenia wobec ryzyka katastrof
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
110 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
BS 116/KU/1/2011/S/595
Sygnatura:
NP-1223/Magazyn
Nr:
2168269188
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
70 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
BS46/KU/1/2010/S/559
Sygnatura:
NP-986/Magazyn
Nr:
2168318685
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja. [2]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załączniki, Bibliogr.
Program badawczy:
39/KU/1/2009/S/503
Sygnatura:
NP-1231/[2]/Magazyn
Nr:
2168222302
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
92 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
32/KU/1/2008/S/449
Sygnatura:
NP-1231/[1]/Magazyn
Nr:
2164917726
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Przyczynek do dyskusji nad dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym w formie IKE
Źródło:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2007, s. 67-76
Program badawczy:
12/KU/1/2007/S
Sygnatura:
NP-1023/[3]/Magazyn
Nr:
2168317933
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Autor:
, , , ,
Tytuł:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
79 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
12/KU/1/2007/S
Sygnatura:
NP-1023/[3]/Magazyn
Nr:
2168222222
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
12

Tytuł:
Zalety i ograniczenia poszczególnych form PPE w budowie systemu dodatkowych zabezpieczeń emerytalnych w Polsce
Źródło:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2006, s. 49-59
Program badawczy:
105/KU/2/2006/363
Sygnatura:
NP-1023/[2]/Magazyn
Nr:
2168317901
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Autor:
, , , , ,
Tytuł:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
77 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
105/KU/2/2006/363
Sygnatura:
NP-1023/[2]/Magazyn
Nr:
2166592645
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
14

Autor:
, , , , ,
Tytuł:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
84 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
107/KU/1/2005/279
Sygnatura:
NP-1023/[1]/Magazyn
Nr:
2168222218
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Problemy dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych w świetle nowych ustaw o PPE i IKE w warunkach niskiej skłonności do oszczędzania
Źródło:
Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA2004, s. 108-124 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-972/Magazyn
Nr:
2168272824
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
130 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Program badawczy:
85/KU/1/2004/195
Sygnatura:
NP-972/Magazyn
Nr:
2168272782
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
17

Tytuł:
Wybrane zagadnienia polskiego rynku ubezpieczeniowego
Źródło:
Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Wanda SUŁKOWSKA, Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT, Grzegorz STRUPCZEWSKI2003, s. 23-43
Sygnatura:
NP-808/Magazyn
Nr:
2168284303
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
134 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KBiU/3/2002/S
Sygnatura:
NP-808/Magazyn
Nr:
2168284295
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
19

Tytuł:
Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
77/Kfin/3/2001/S
Sygnatura:
NP-748/Magazyn
Nr:
2168281691
naukowo-badawcze
20

Tytuł:
Ubezpieczenia budynków i ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Źródło:
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI1999, s. 135-169
Sygnatura:
NP-589/Magazyn
Nr:
2168270940
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
122 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
55/Fin/6/98/Su
Sygnatura:
NP-553/Magazyn
Nr:
2168274122
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
22

Tytuł:
Czynniki kształtujące wielkość popytu na ochronę ubezpieczeniową
Źródło:
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA1998, s. 8-18
Sygnatura:
NP-553/Magazyn
Nr:
2168274128
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
228 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
4/KFin/97/U
Sygnatura:
NP-459/[1]/Magazyn
Nr:
2168226643
naukowo-badawcze
24

Tytuł:
Warunki włączenia polskiego rynku ubezpieczeniowego do jednolitego rynku Unii Europejskiej
Źródło:
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA1998, s. 107-120
Sygnatura:
NP-553/Magazyn
Nr:
2168274140
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Lokaty towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
22 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
15/KFin/3/97/S
Sygnatura:
NP-461/Magazyn
Nr:
2168329041
naukowo-badawcze
26

Tytuł:
Prognoza kształtowania się rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce do roku 2000
Źródło:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 1[185]-39[224]
Sygnatura:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265910
fragment pracy naukowo badawczej
27

Tytuł:
Rozwój i perspektywy polskiego rynku ubezpieczeń na życie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
31 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
68/KF/4/96/S
Sygnatura:
NP-426/Magazyn
Nr:
2168257160
naukowo-badawcze
28

Tytuł:
Przebieg reform w rolnictwie Rzeczpospolitej
Źródło:
Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS1992, s. 1[183]-47[229]
Sygnatura:
NP-86/Magazyn
Nr:
2168279057
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Wspomnienie Profesora Janusza Teczke / Wanda SUŁKOWSKA // W: In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 122-123. - ISBN 978-83-65907-33-2
2
Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA, Maciej CYCOŃ. - Warszawa : Poltext, 2017. - 342 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-808-2
3
Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = The Information Content of Equity Block Trades on the Example of the Main Market of the Warsaw Stock Exchange / Bartosz KUREK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 262 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 250). - ISBN 978-83-7252-746-2
4
Zarządzanie ryzykiem związanym z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych w kontekście szybko rosnącego ich udziału w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych / Wanda SUŁKOWSKA // W: Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych / red. nauk. Robert Dankiewicz, Anna Ostrowska-Dankiewicz. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017. - S. 99-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7934-139-9
5
Przyczynek do dyskusji nad wysokością wieku emerytalnego w kontekście kondycji polskiego społeczeństwa / Wanda SUŁKOWSKA // W: Ubezpieczenia we współczesnym świecie : problemy i tendencje : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy profesor Wandy Ronki-Chmielowiec i 10-lecia Katedry Ubezpieczeń / red. Ilona Kwiecień. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 197-213. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-651-0
6
Odwrócona hipoteka jako forma zabezpieczenia emerytalnego / Maciej CYCOŃ ; Promotor: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków, 2017. - 250 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003284&col=doktoraty_full
7
Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn z perspektywy funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego / Wanda SUŁKOWSKA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 165-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
8
Wybrane aspekty podobieństwa sektorów rolniczych krajów Unii Europejskiej z wyodrębnionym systemem ubezpieczenia społecznego rolników = Selected Similarities between Agricultural Sectors in EU States with a Separate Social Insurance System for Farmers. Part 2. Cz. 2 / Wanda SUŁKOWSKA // Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 61 (2017), s. 69-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/Kwartalnik_61.pdf. - ISSN 1507-4757
9
Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym / Michał THLON ; red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-720-3
10
Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych = Determinants of Earnings Management in the Theory and Practice of European Listed Companies / Konrad GRABIŃSKI ; [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 243 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 245). - ISBN 978-83-7252-726-4
11
Zarządzanie wartością nieruchomości komercyjnych / Małgorzata UHRUSKA ; red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 175 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 27). - ISBN 978-83-7252-721-9
12
Wybrane aspekty podobieństwa sektorów rolniczych krajów Unii Europejskiej z wyodrębnionym systemem ubezpieczenia społecznego rolników = Selected Similarities between Agricultural Sectors in EU States with a Separate Social Insurance System for Farmers. Part 1. Cz. 1 / Wanda SUŁKOWSKA // Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 60 (2016), s. 135-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/kwartalnik_60__20.09.2018.pdf. - ISSN 1507-4757
13
Ocena opłacalności i ryzyka inwestycji / Michał THLON, Rafał SIERADZKI ; red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-724-0
14
Risk Management of Employees Employed Outside the Home Country, on the Example of Poland and Poles / Wanda SUŁKOWSKA // W: Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium / sci. ed. Piotr BUŁA. - Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, 2016. - S. 143-159. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-6-6
15
Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA, Grzegorz STRUPCZEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2015. - 354 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-595-1
16
Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA ; [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Aneks. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 25). - ISBN 978-83-7252-698-4
17
Zarządzanie ryzykiem związanym z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie w polskim rolnictwie = Risk Management in Renewable Energy Collection and Its Use in Polish Agriculture / Wanda SUŁKOWSKA // Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 55-56 (2015), s. 8-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/UwR-55-56.2015.pdf. - ISSN 1507-4757
18
Risk Management in Entities Generating Energy from Renewable Sources on the Example of a Wind Turbine / Wanda SUŁKOWSKA // W: Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / sci. eds. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA. - Cracow - Tbilisi : Cracow University of Economics, 2015. - S. 59-70. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
19
System ubezpieczeń społecznych / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 121 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-674-8
20
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN, Jerzy WRONA, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Wyd. II rozszerzone i uaktualnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 106 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-679-3
21
Changes in the Capital Segment Resources Management of the Pension System in Poland as one of the Methods of Budget Deficit Reduction / Wanda SUŁKOWSKA // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / scient. eds. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA. - Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 121-137. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
22
Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów = Outsourcing Accounting Services in the Light of the Expectations of Accounting Firms and Their Clients / Katarzyna ŚWIETLA ; [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 277 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 231). - ISBN 978-83-7252-658-8
23
Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek = On Financial Information and Corporate Reporting / Joanna KRASODOMSKA ; [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 359 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 232). - ISBN 978-83-7252-671-7
24
Ryzyko niedostatku emerytów z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych = Risk of Shortage of Funds for Pensioners in the Public Social Security System / Wanda SUŁKOWSKA // W: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 257-277. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2173-4
25
Sprawozdanie / Wanda SUŁKOWSKA // W: Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2014), s. 5-11
26
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 455 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-7252-689-2. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314804
27
Geneza i rozwój zabezpieczenia społecznego / Wanda SUŁKOWSKA // W: System ubezpieczeń społecznych / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 13-25. - ISBN 978-83-7252-674-8
28
Świadomość społeczeństwa polskiego w kwestii emerytur / Wanda SUŁKOWSKA // Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka. - nr 10(115) (2013), s. 7-15. - Streszcz. - ISSN 1731-0725
29
Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce / Maria PŁONKA ; [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 238 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 228). - ISBN 978-83-7252-624-3
30
Ubezpieczenia na życie / Wanda SUŁKOWSKA // W: Współczesne ubezpieczenia gospodarcze / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 170-219. - ISBN 978-83-7252-631-1
31
Współczesne ubezpieczenia gospodarcze / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 225, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-631-1
32
Geneza i rozwój ubezpieczeń gospodarczych / Wanda SUŁKOWSKA // W: Współczesne ubezpieczenia gospodarcze / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 40-56. - ISBN 978-83-7252-631-1
33
Zawodność rynku : powstanie i rozwój idei = Market Failure : the Formation and Development of the Idea / Wojciech GIZA ; [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 222). - ISBN 978-83-7252-611-3
34
Świadomość społeczna w obszarze ubezpieczeń społecznych w świetle badań naukowych / Wanda SUŁKOWSKA // W: Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych / red. Teresa Nawrocka-Szczerbik. - Kraków : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2013. - S. 8-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-919310-5-9. - Pełny tekst: http://www.zus.pl/files/Upowszechnianie%20wiedzy%20i%20edukacja_Krak%C3%B3w.pdf
35
Rynek ubezpieczeń : współczesne problemy / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2013. - 426 s. : il. ; 24 cm. - Materiały z II Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 28-29 listopada 2013 roku przez Katedrę Prawa oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - ISBN 978-83-7930-020-4
36
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 877. - 114 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
37
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 883. - 132 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
38
Przyczynek do dyskusji o wysokości wieku emerytalnego = A Contribution to the Retirement Age Debate / Wanda SUŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 111-122. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
39
Longevity Risk Management with the Use of the Insurance Method : The Analysis on the Example of Poland and Kazakhstan / Wanda SUŁKOWSKA // W: Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva. - Cracow - Astana : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012. - S. 129-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
40
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 895. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
41
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 889. - 140 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
42
Problem objęcia ochroną ubezpieczeniową ryzyka transgranicznego w zakresie ochrony środowiska / Wanda SUŁKOWSKA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Finanse i bankowość ; nr 7). - nr 17 (2011), s. 142-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
43
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 875. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
44
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2011. - 350 s. : il. ; 23 cm. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-264-1536-4
45
Przyczynek do rozważań nad kwestią ubezpieczeń ekologicznych = A Contribution to the Discussion on Ecological Insurance / Wanda SUŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011), s. 425-435. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Sulkowska.pdf. - ISSN 1644-8979
46
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 848. - 89 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
47
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 849. - 185 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
48
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 862. - 166 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
49
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 840. - 238 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
50
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 816. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
51
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 842. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
52
Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 269 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 7). - ISBN 978-83-7252-462-1
53
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - nr 808. - 87 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
54
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - nr 768. - 222 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
55
Kontrowersje wokół finansowania przedsiębiorczości społecznej / Anna KARWIŃSKA, Wanda SUŁKOWSKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 2(3) (2008), s. 6-11. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf. - ISSN 2081-321X
56
Finansowe skutki ryzyka powodzi w Polsce / Grzegorz STRUPCZEWSKI ; Promotor: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków, 2008. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001459a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001459b
57
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - nr 785. - 199 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
58
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - nr 778. - 254 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
59
Przesłanki i uwarunkowania wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości od ryzyk katastroficznych w Polsce / Marzena Bac ; Promotor: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków, 2008. - 310 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001442a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001442b
60
Przyczynek do dyskusji nad dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym w formie indywidualnych kont emerytalnych = Contribution to a Discussion regarding Additional Pension Protection in the Form of IKE (Individual Pension Account) / Wanda SUŁKOWSKA // W: Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 186-194. - Summ. - ISBN 978-83-7252-380-8
61
Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 325 s. : il. ; 24 cm. - Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Nowe wyzwania dla rynku ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej", 6-7 grudnia 2007 r., Krakó. - Tekst częśc. ang., streszcz. ang. i pol. przy art. - ISBN 978-83-7252-380-8
62
Geneza ubezpieczeń / Wanda SUŁKOWSKA // W: Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 9-16. - ISBN 978-83-7252-334-1
63
Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 211 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr., wykaz aktów normatywnych. - ISBN 978-83-7252-334-1
64
Ubezpieczenia życiowe / Wanda SUŁKOWSKA // W: Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 105-135. - ISBN 978-83-7252-334-1
65
Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce / Wanda SUŁKOWSKA // e-Finanse [on-line]. - nr 2 (2007), s. 7 s. - Pełny tekst: http://www.e-finanse.com/artykuly/72.pdf. - ISSN 1734-039X
66
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - nr 754. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
67
Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 371 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. przy art. - ISBN 978-83-7252-347-1
68
W poszukiwaniu rozwiązań zwiększenia zachęt do oszczędzania na przyszłą emeryturę / Wanda SUŁKOWSKA // W: Szkice o ubezpieczeniach / red. nauk. Maria Kuchlewska. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 75). - S. 274-280. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-171-7
69
Problem rozwoju indywidualnych kont emerytalnych wobec niskiej skłonności do oszczędzania / Wanda SUŁKOWSKA // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 5-13. - ISBN 83-7252-230-8
70
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 184 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-230-8
71
Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.) / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 374 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - ISBN 83-7252-179-4
72
Determinanty tworzenia systemu zabezpieczenia społecznego = Determinants of Establishing of the Social Security System / Wanda SUŁKOWSKA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 159-167. - Summ. - ISSN 1506-7351
73
Rola pracowniczych programów emerytalnych w systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce / Marek BENIO ; Promotor: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków, 2002. - 165 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
Charakterystyka wybranych elementów sektora finansowego w Polsce w latach 1990-2000 / Stanisław OWSIAK, Ryszard SZEWCZYK, Wanda SUŁKOWSKA, Krystyna CIUMAN, Krzysztof M. STEPANIUK, Sebastian Cieliczko // W: Sektor finansowy w Polsce / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002. - S. 77-230. - ISBN 83-208-1386-7
75
Społeczne uwarunkowania rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce / Wanda SUŁKOWSKA // W: VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 3, Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002. - S. 201-216. - ISBN 83-11-09455-1
76
Ubezpieczenia : zagadnienia podstawowe / Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2001. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 35). - ISBN 83-86050-92-6
77
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik] / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. - 204, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing. Seria Akademicka. Podręcznik). - ISBN 83-88551-41-8
78
Obraz polskiego rynku ubezpieczeniowego w okresie 1995-I kw. 2000 / Wanda SUŁKOWSKA // W: Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik] / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing. Seria Akademicka. Podręcznik). - S. 17-50. - ISBN 83-88551-41-8
79
Warunki włączenia polskiego rynku ubezpieczeniowego do rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej / Wanda SUŁKOWSKA // W: Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik] / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing. Seria Akademicka. Podręcznik). - S. 160-177. - ISBN 83-88551-41-8
80
Zmiany polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w okresie transformacji systemowej = Changes in the Polish Commercial Insurance Market During the Transformation Period / Wanda SUŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 542 (2000), s. 17-29. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10678. - ISSN 0208-7944
81
Czynniki kształtujące wielkość popytu na ochronę ubezpieczeniową / Wanda SUŁKOWSKA // W: Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik] / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing. Seria Akademicka. Podręcznik). - S. 51-71. - ISBN 83-88551-41-8
82
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Wanda SUŁKOWSKA, Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 175-210. - ISBN 83-01-12752-X
83
Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997 / Ryszard BOROWIECKI, Jan CZEKAJ, Jarosław KACZMAREK, Marek LEŚNIAK, Stanisław OWSIAK, Wanda SUŁKOWSKA // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 13-76. - ISBN 83-01-12752-X
84
Lokaty towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce = Investments of Insurance Companies in Poland / Wanda SUŁKOWSKA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 129-139. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
85
Światowe problemy walutowe w pracach Feliksa Młynarskiego / Wanda SUŁKOWSKA // W: Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - Kraków : Wydawnictwo AE, 1998. - S. 135-152. - ISBN 83-87239-88-7
86
Reformy w rolnictwie II Rzeczpospolitej wobec problemów współczesnej Polski / Wanda SUŁKOWSKA // W: Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej : materiały z konferencji, Wisła 22-27.10.1997 / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 173-185. - ISBN 83-87265-19-5
87
Geneza ubezpieczeń gospodarczych = History of Insurance of Business Activity / Wanda SUŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997), s. 79-87. - Summ. - ISSN 0208-7944
88
Instytut Ekonomii Politycznej / Wanda SUŁKOWSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 13-18. - Wykaz ważniejszych publikacji pracowników naukowych Instytutu s.17-18. - ISBN 83-87239-38-0
89
Przemiany na polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych w latach 1989-1995 / Wanda SUŁKOWSKA // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 225-235. - ISBN 83-86077-913
90
Kierunki lokat ubezpieczeniowych w Polsce w okresie transformacji / Wanda SUŁKOWSKA // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 9-20
91
Źródła sukcesów i przyczyny niepowodzeń reform Władysława Grabskiego / Wanda SUŁKOWSKA. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996. - 157 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04336-X
92
Przebieg prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki Litwy w latach 1990-1995, na tle procesów uprzemysłowienia dokonywanych w tym kraju w poprzednich okresach / Alicja KASPEROWICZ ; Promotor: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków, 1996. - 201 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
93
Pierwsze próby uregulowania struktury własnościowej rolnictwa polskiego w II Rzeczpospolitej (1918-1920) = First Attempts at Regulating Ownership Structure in Polish Agriculture in the Second Polish Republic (1918-1920) / Wanda SUŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 434 (1994), s. 87-102. - Summ. - ISSN 0208-7944
94
Reformy w polskim rolnictwie na tle reform w rolnictwie europejskim (1850-1939) / Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1994. - 137, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN [0079-3353] ; nr 19). - ISBN 83-85579-87-7
95
Realizacja programu reformy rolnej w wybranych krajach Europy Zachodniej (na przykładzie Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii) = Realization of the Land Reform Programmes in the Selected West European Countries (Exemplified by Great Britain, Ireland, and Denmark) / Wanda SUŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 402 (1993), s. 65-76. - Summ. - ISSN 0208-7944
96
Dyskusja nad kierunkami przebudowy systemu agrarnego w Polsce (1918-1939) = Discussion on the Directions of the Agrarian System Transformation in Poland (1918-1939) / Wanda SUŁKOWSKA ; [red. nauk. Jan MAŁECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 180 s. : il. ; 25 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 120)
97
Rola państwa w gospodarce przedstawiona w pracach Romana Rybarskiego = The Economic Role of the State in the Works of R. Rybarski / Wanda SUŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 346 (1991), s. 59-69. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
98
Pełnomocnictwa dla rządu Władysława Grabskiego. Przebieg reformy walutowej 1924 r. = Władysława Grabski's Mandate - the Monetary Reform of 1924 / Wanda SUŁKOWSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988 (1990), s. 35-36. - ISSN 0079-354X
99
Twórcy polskiej myśli ekonomicznej : Władysław Grabski / Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : PAX, 1990. - 209 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
100
O programie reform realizowanych przez rząd Władysława Grabskiego w latach 1924 i 1925 po zakończeniu reformy walutowej = Currency Reform (On the Reform Programme of the W. Grabski Government during 1924-1925) / Wanda SUŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 306 (1989), s. 135-154. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
101
Program likwidacji inflacji i reformy walutowej według projektów Feliksa Młynarskiego = Programme of Inflation Liquidation and Currency Reform in Projects of Feliks Młynarski / Wanda SUŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 254 (1988), s. 51-61. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
102
Romana Rybarskiego uwagi o przyszłości gospodarczej Polski / Wanda SUŁKOWSKA // W: Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987. - Kraków : PAX, 1987. - S. 53-64
103
Czy reforma walutowa 1924 roku była reformą Władysława Grabskiego? = Was the Currency Reform of 1924 the Reform of Władysław Grabski / Wanda SUŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987), s. 67-78. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
104
Poglądy ekonomiczne Feliksa Młynarskiego / Wanda SUŁKOWSKA ; Promotor: Wiktor BONIECKI. - Kraków, 1982. - XX, 275 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
105
Organizacje społeczne i polityczne polskiej emigracji zarobkowej w latach 1795-1914 = Social and Political Organizations of the Polish Economic Emigration of the 1795-1914 Period / Wanda SUŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 ([1981]), s. 227-245. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
106
Udział Feliksa Młynarskiego w rozwiązywaniu problemów społecznych i ekonomicznych = Feliks Młynarski's Participation in the Solution of Economic Social Problems / Wanda SUŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979), s. 21-34. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
107
Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 109 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
108
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 85 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Sprawozdanie / Wanda SUŁKOWSKA // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2013), s. 4-9
110
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / [Wanda SUŁKOWSKA] // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2012), s. 33[41]-46[54]
111
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - [8], 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
Ubezpieczenia wobec ryzyka katastrof / kier.: Wanda Sułkowska ; [zespół: Maciej CYCOŃ, Tomasz JEDYNAK, Maria PŁONKA, Grzegorz STRUPCZEWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 110 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
114
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 85 s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
115
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 92 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
116
Przyczynek do dyskusji nad dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym w formie IKE / Wanda SUŁKOWSKA // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2007), s. 67-76
117
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 79 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
118
Zalety i ograniczenia poszczególnych form PPE w budowie systemu dodatkowych zabezpieczeń emerytalnych w Polsce / Wanda SUŁKOWSKA // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2006), s. 49-59
119
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 77 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
120
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 84 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
121
Problemy dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych w świetle nowych ustaw o PPE i IKE w warunkach niskiej skłonności do oszczędzania / Wanda SUŁKOWSKA // W: Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2004), s. 108-124. - Bibliogr.
122
Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 130 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
123
Wybrane zagadnienia polskiego rynku ubezpieczeniowego / Wanda SUŁKOWSKA // W: Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Wanda SUŁKOWSKA, Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT, Grzegorz STRUPCZEWSKI. - (2003), s. 23-43
124
Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Wanda SUŁKOWSKA, Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT, Grzegorz STRUPCZEWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 134 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
125
Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 108 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
126
Ubezpieczenia budynków i ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych / Wanda SUŁKOWSKA // W: Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI. - (1999), s. 135-169
127
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 122 k. : il. ; 30 cm
128
Czynniki kształtujące wielkość popytu na ochronę ubezpieczeniową / Wanda SUŁKOWSKA // W: Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (1998), s. 8-18
129
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. [Etap 1] / autorzy: Stanisław OWSIAK - kierownik tematu, Zbigniew DRESLER, Jan CZEKAJ, Wanda SUŁKOWSKA, Ryszard SZEWCZYK, Krystyna CIUMAN, Joanna RUTKOWSKA, Krzysztof STEPANIUK, Marek LEŚNIAK, Konrad HERNIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 228 s. : il. ; 30 cm
130
Warunki włączenia polskiego rynku ubezpieczeniowego do jednolitego rynku Unii Europejskiej / Wanda SUŁKOWSKA // W: Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (1998), s. 107-120
131
Lokaty towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce / Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 22 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
132
Prognoza kształtowania się rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce do roku 2000 / Wanda SUŁKOWSKA // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[185]-39[224]
133
Rozwój i perspektywy polskiego rynku ubezpieczeń na życie / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 31 k. : il. ; 30 cm
134
Przebieg reform w rolnictwie Rzeczpospolitej / Wanda SUŁKOWSKA // W: Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS. - (1992), s. 1[183]-47[229]
1
Sułkowska W., (2018), Wspomnienie Profesora Janusza Teczke. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Żak A. (red.), In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 122-123.
2
Sułkowska W., Cycoń M. (red.), (2017), Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych, Warszawa : Poltext, 342 s.
3
Kurek B., (2017), Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Sułkowska W. (red. nauk.), (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 250), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 262 s.
4
Sułkowska W., (2017), Zarządzanie ryzykiem związanym z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych w kontekście szybko rosnącego ich udziału w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. [W:] Dankiewicz R., Ostrowska-Dankiewicz A. (red.), Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 99-115.
5
Sułkowska W., (2017), Przyczynek do dyskusji nad wysokością wieku emerytalnego w kontekście kondycji polskiego społeczeństwa. [W:] Kwiecień I. (red.), Ubezpieczenia we współczesnym świecie : problemy i tendencje : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy profesor Wandy Ronki-Chmielowiec i 10-lecia Katedry Ubezpieczeń, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 197-213.
6
Cycoń M., (2017), Odwrócona hipoteka jako forma zabezpieczenia emerytalnego, Prom. Sułkowska W., Kraków : , 250 s.
7
Sułkowska W., (2017), Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn z perspektywy funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. [W:] Owsiak S. (red.), Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 165-183.
8
Sułkowska W., (2017), Wybrane aspekty podobieństwa sektorów rolniczych krajów Unii Europejskiej z wyodrębnionym systemem ubezpieczenia społecznego rolników. Cz. 2, "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia", nr 61, s. 69-87; https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/Kwartalnik_61.pdf
9
Thlon M., (2016), Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym, Sułkowska W. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 117 s.
10
Grabiński K., (2016), Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych, Sułkowska W. (red. nauk.), (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 245), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 243 s.
11
Uhruska M., (2016), Zarządzanie wartością nieruchomości komercyjnych, Sułkowska W. (red. nauk.), (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 27), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 175 s.
12
Sułkowska W., (2016), Wybrane aspekty podobieństwa sektorów rolniczych krajów Unii Europejskiej z wyodrębnionym systemem ubezpieczenia społecznego rolników. Cz. 1, "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia", nr 60, s. 135-150; https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/kwartalnik_60__20.09.2018.pdf
13
Thlon M., Sieradzki R., (2016), Ocena opłacalności i ryzyka inwestycji, Sułkowska W. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 133 s.
14
Sułkowska W., (2016), Risk Management of Employees Employed Outside the Home Country, on the Example of Poland and Poles. [W:] Buła P. (red.), Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, s. 143-159.
15
Sułkowska W., Strupczewski G. (red.), (2015), Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 354 s.
16
Choroś-Mrozowska D., (2015), Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin, Sułkowska W. (red. nauk.), (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 25), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 183 s.
17
Sułkowska W., (2015), Zarządzanie ryzykiem związanym z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie w polskim rolnictwie, "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia", nr 55-56, s. 8-39; http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/UwR-55-56.2015.pdf
18
Sułkowska W., (2015), Risk Management in Entities Generating Energy from Renewable Sources on the Example of a Wind Turbine. [W:] Teczke J., Djakeli K., Buła P. (red.), Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7, Cracow - Tbilisi : Cracow University of Economics, s. 59-70.
19
Sułkowska W. (red.), (2014), System ubezpieczeń społecznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 121 s.
20
Luchter B., Serafin P., Wrona J., Zawilińska B., (2014), Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski, Sułkowska W. (red. nauk.), Wyd. II rozszerzone i uaktualnioneKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 106 s.
21
Sułkowska W., (2014), Changes in the Capital Segment Resources Management of the Pension System in Poland as one of the Methods of Budget Deficit Reduction. [W:] Zorina Ş., Łyszczarz H., Machaczka K. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 121-137.
22
Świetla K., (2014), Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów, Sułkowska W. (red. nauk.), (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 231), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 277 s.
23
Krasodomska J., (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Sułkowska W. (red. nauk.), (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 232), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 359 s.
24
Sułkowska W., (2014), Ryzyko niedostatku emerytów z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 257-277.
25
Sułkowska W., (2014), Sprawozdanie. [W:] Sułkowska W. (red.), Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa, s. 5-11.
26
Czekaj J., Miklaszewska E., Sułkowska W. (red.), (2014), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 455 s.
27
Sułkowska W., (2014), Geneza i rozwój zabezpieczenia społecznego. [W:] Sułkowska W. (red.), System ubezpieczeń społecznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-25.
28
Sułkowska W., (2013), Świadomość społeczeństwa polskiego w kwestii emerytur, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka", nr 10(115), s. 7-15.
29
Płonka M., (2013), Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, Sułkowska W. (red. nauk.), (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 228), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 238 s.
30
Sułkowska W., (2013), Ubezpieczenia na życie. [W:] Sułkowska W. (red.), Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 170-219.
31
Sułkowska W. (red.), (2013), Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 225, [2] s.
32
Sułkowska W., (2013), Geneza i rozwój ubezpieczeń gospodarczych. [W:] Sułkowska W. (red.), Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 40-56.
33
Giza W., (2013), Zawodność rynku: powstanie i rozwój idei, Sułkowska W. (red. nauk.), (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 222), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 180 s.
34
Sułkowska W., (2013), Świadomość społeczna w obszarze ubezpieczeń społecznych w świetle badań naukowych. [W:] Nawrocka-Szczerbik T. (red.), Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, Kraków : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, s. 8-23.
35
Sułkowska W. (red.), (2013), Rynek ubezpieczeń: współczesne problemy, Warszawa : Difin, 426 s.
36
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 877. - 114 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
37
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 883. - 132 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
38
Sułkowska W., (2012), Przyczynek do dyskusji o wysokości wieku emerytalnego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 13, s. 111-122.
39
Sułkowska W., (2012), Longevity Risk Management with the Use of the Insurance Method : The Analysis on the Example of Poland and Kazakhstan. [W:] Buła P., Czekaj J., Łyszczarz H., Syzdykbayeva B. (red.), Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation, Cracow - Astana : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 129-146.
40
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 895. - 130 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
41
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 889. - 140 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
42
Sułkowska W., (2011), Problem objęcia ochroną ubezpieczeniową ryzyka transgranicznego w zakresie ochrony środowiska, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 17, s. 142-150.
43
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 875. - 145 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
44
Sułkowska W. (red.), (2011), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne: wybrane zagadnienia ekonomiczne, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 350 s.
45
Sułkowska W., (2011), Przyczynek do rozważań nad kwestią ubezpieczeń ekologicznych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 425-435; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Sulkowska.pdf
46
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 848. - 89 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
47
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 849. - 185 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
48
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 862. - 166 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
49
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 840. - 238 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
50
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 816. - 176 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
51
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 842. - 161 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
52
Sułkowska W. (red.), (2009), Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 7), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 269 s.
53
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - nr 808. - 87 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
54
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - nr 768. - 222 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
55
Karwińska A., Sułkowska W., (2008), Kontrowersje wokół finansowania przedsiębiorczości społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 2(3), s. 6-11; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf
56
Strupczewski G., (2008), Finansowe skutki ryzyka powodzi w Polsce, Prom. Sułkowska W., Kraków : , 308 k.
57
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - nr 785. - 199 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
58
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - nr 778. - 254 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
59
Bac M., (2008), Przesłanki i uwarunkowania wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości od ryzyk katastroficznych w Polsce, Prom. Sułkowska W., Kraków : , 310 k.
60
Sułkowska W., (2007), Przyczynek do dyskusji nad dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym w formie indywidualnych kont emerytalnych. [W:] Sułkowska W. (red.), Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 186-194.
61
Sułkowska W. (red.), (2007), Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 325 s.
62
Sułkowska W., (2007), Geneza ubezpieczeń. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-16.
63
Sułkowska W. (red.), (2007), Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 211 s.
64
Sułkowska W., (2007), Ubezpieczenia życiowe. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 105-135.
65
Sułkowska W., (2007), Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce, "e-Finanse" [on-line], nr 2, s. 7 s.; http://www.e-finanse.com/artykuly/72.pdf
66
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - nr 754. - 183 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
67
Sułkowska W. (red.), (2006), Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 371 s.
68
Sułkowska W., (2006), W poszukiwaniu rozwiązań zwiększenia zachęt do oszczędzania na przyszłą emeryturę. [W:] Kuchlewska M. (red.), Szkice o ubezpieczeniach (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 75), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 274-280.
69
Sułkowska W., (2004), Problem rozwoju indywidualnych kont emerytalnych wobec niskiej skłonności do oszczędzania. [W:] Sułkowska W. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 5, Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-13.
70
Sułkowska W. (red.), (2004), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej: materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 184 s.
71
Sułkowska W. (red.), (2003), Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 374 s.
72
Sułkowska W., (2003), Determinanty tworzenia systemu zabezpieczenia społecznego, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 159-167.
73
Benio M., (2002), Rola pracowniczych programów emerytalnych w systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce, Prom. Sułkowska W., Kraków : , 165 k.
74
Owsiak S., Szewczyk R., Sułkowska W., Ciuman K., Stepaniuk K., Cieliczko S., (2002), Charakterystyka wybranych elementów sektora finansowego w Polsce w latach 1990-2000. [W:] Owsiak S. (red.), Sektor finansowy w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 77-230.
75
Sułkowska W., (2002), Społeczne uwarunkowania rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, T. 3, Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 201-216.
76
Sułkowska W., (2001), Ubezpieczenia: zagadnienia podstawowe, Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 163 s.
77
Sułkowska W. (red.), (2000), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego: [podręcznik], Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 204, [1] s.
78
Sułkowska W., (2000), Obraz polskiego rynku ubezpieczeniowego w okresie 1995-I kw. 2000. [W:] Sułkowska W. (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik], Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", s. 17-50.
79
Sułkowska W., (2000), Warunki włączenia polskiego rynku ubezpieczeniowego do rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej. [W:] Sułkowska W. (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik], Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", s. 160-177.
80
Sułkowska W., (2000), Zmiany polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w okresie transformacji systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 542, s. 17-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/10678
81
Sułkowska W., (2000), Czynniki kształtujące wielkość popytu na ochronę ubezpieczeniową. [W:] Sułkowska W. (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik], Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", s. 51-71.
82
Czekaj J., Owsiak S., Sułkowska W., Szubra M., Wąsik B., (1999), Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 175-210.
83
Borowiecki R., Czekaj J., Kaczmarek J., Leśniak M., Owsiak S., Sułkowska W., (1999), Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13-76.
84
Sułkowska W., (1999), Lokaty towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 129-139.
85
Sułkowska W., (1998), Światowe problemy walutowe w pracach Feliksa Młynarskiego. [W:] Owsiak S. (red.), Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza, Kraków : Wydawnictwo AE, s. 135-152.
86
Sułkowska W., (1997), Reformy w rolnictwie II Rzeczpospolitej wobec problemów współczesnej Polski. [W:] Zagóra-Jonszta U. (red.), Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej : materiały z konferencji, Wisła 22-27.10.1997, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 173-185.
87
Sułkowska W., (1997), Geneza ubezpieczeń gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 490, s. 79-87.
88
Sułkowska W., (1997), Instytut Ekonomii Politycznej. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 13-18.
89
Sułkowska W., (1996), Przemiany na polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych w latach 1989-1995. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 225-235.
90
Sułkowska W., (1996), Kierunki lokat ubezpieczeniowych w Polsce w okresie transformacji. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-20.
91
Sułkowska W., (1996), Źródła sukcesów i przyczyny niepowodzeń reform Władysława Grabskiego, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 157 s.
92
Kasperowicz A., (1996), Przebieg prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki Litwy w latach 1990-1995, na tle procesów uprzemysłowienia dokonywanych w tym kraju w poprzednich okresach, Prom. Sułkowska W., Kraków : , 201 k.
93
Sułkowska W., (1994), Pierwsze próby uregulowania struktury własnościowej rolnictwa polskiego w II Rzeczpospolitej (1918-1920), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 434, s. 87-102.
94
Sułkowska W., (1994), Reformy w polskim rolnictwie na tle reform w rolnictwie europejskim (1850-1939), (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 19), Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 137, [2] s.
95
Sułkowska W., (1993), Realizacja programu reformy rolnej w wybranych krajach Europy Zachodniej (na przykładzie Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 402, s. 65-76.
96
Sułkowska W., (1993), Dyskusja nad kierunkami przebudowy systemu agrarnego w Polsce (1918-1939), Małecki J. (red.), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 120), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 180 s.
97
Sułkowska W., (1991), Rola państwa w gospodarce przedstawiona w pracach Romana Rybarskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 59-69.
98
Sułkowska W., (1990), Pełnomocnictwa dla rządu Władysława Grabskiego. Przebieg reformy walutowej 1924 r., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 35-36.
99
Sułkowska W., (1990), Twórcy polskiej myśli ekonomicznej: Władysław Grabski, Kraków : PAX, 209 s.
100
Sułkowska W., (1989), O programie reform realizowanych przez rząd Władysława Grabskiego w latach 1924 i 1925 po zakończeniu reformy walutowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 306, s. 135-154.
101
Sułkowska W., (1988), Program likwidacji inflacji i reformy walutowej według projektów Feliksa Młynarskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 254, s. 51-61.
102
Sułkowska W., (1987), Romana Rybarskiego uwagi o przyszłości gospodarczej Polski. [W:] Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987, Kraków : PAX, s. 53-64.
103
Sułkowska W., (1987), Czy reforma walutowa 1924 roku była reformą Władysława Grabskiego?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 232, s. 67-78.
104
Sułkowska W., (1982), Poglądy ekonomiczne Feliksa Młynarskiego, Prom. Boniecki W., Kraków : , XX, 275 k.
105
Sułkowska W., (1981), Organizacje społeczne i polityczne polskiej emigracji zarobkowej w latach 1795-1914, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 227-245.
106
Sułkowska W., (1979), Udział Feliksa Młynarskiego w rozwiązywaniu problemów społecznych i ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 21-34.
107
Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa, (2014), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 109 k.
108
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych: próba oceny, (2013), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 85 k.
109
Sułkowska W., (2013), Sprawozdanie. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny, s. 4-9.
110
Sułkowska W., (2012), Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny, s. 33[41]-46[54].
111
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń: próba oceny, (2012), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [8], 82 k.
112
Cycoń M., Jedynak T., Płonka M., Strupczewski G., (2011), Ubezpieczenia wobec ryzyka katastrof, Sułkowska W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 110 k.
113
Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu, (2010), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 70 k.
114
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce: kontynuacja. Cz. [2], (2009), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 85 s.
115
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Cz. [1], (2008), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 92 s.
116
Sułkowska W., (2007), Przyczynek do dyskusji nad dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym w formie IKE. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3], s. 67-76.
117
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego: kontynuacja. Cz. [3], (2007), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 79 s.
118
Sułkowska W., (2006), Zalety i ograniczenia poszczególnych form PPE w budowie systemu dodatkowych zabezpieczeń emerytalnych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2], s. 49-59.
119
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. Cz. [2], (2006), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77 s.
120
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. Cz. [1], (2005), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 84 s.
121
Sułkowska W., (2004), Problemy dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych w świetle nowych ustaw o PPE i IKE w warunkach niskiej skłonności do oszczędzania. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej, s. 108-124.
122
Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej, (2004), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 130 k.
123
Sułkowska W., (2003), Wybrane zagadnienia polskiego rynku ubezpieczeniowego. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego, s. 23-43.
124
Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego, (2003), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 k.
125
Sordyl G., Płonka M., Czerwiec-Janus E., Szkarłat A., (2001), Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego, Sułkowska W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
126
Sułkowska W., (1999), Ubezpieczenia budynków i ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. [W:] Kałkowski L. (kierownik tematu), Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe), s. 135-169.
127
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, (1998), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 k.
128
Sułkowska W., (1998), Czynniki kształtujące wielkość popytu na ochronę ubezpieczeniową. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, s. 8-18.
129
Owsiak S., Dresler Z., Czekaj J., Sułkowska W., Szewczyk R., Ciuman K., Rutkowska J., Stepaniuk K., Leśniak M., Hernik K., (1998), Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. [Etap 1], Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 228 s.
130
Sułkowska W., (1998), Warunki włączenia polskiego rynku ubezpieczeniowego do jednolitego rynku Unii Europejskiej. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, s. 107-120.
131
Sułkowska W., (1997), Lokaty towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 22 k.
132
Sułkowska W., (1996), Prognoza kształtowania się rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce do roku 2000. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[185]-39[224].
133
Rozwój i perspektywy polskiego rynku ubezpieczeń na życie, (1996), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 31 k.
134
Sułkowska W., (1992), Przebieg reform w rolnictwie Rzeczpospolitej. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej, s. 1[183]-47[229].
1
@article{UEK:2168331177,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Wspomnienie Profesora Janusza Teczke",
journal = "In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018",
pages = "122-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-33-2",
}
4
@inbook{UEK:2168326391,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Zarządzanie ryzykiem związanym z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych w kontekście szybko rosnącego ich udziału w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych",
booktitle = "Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych",
pages = "99-115",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2017",
isbn = "978-83-7934-139-9",
}
5
@inbook{UEK:2168318173,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Przyczynek do dyskusji nad wysokością wieku emerytalnego w kontekście kondycji polskiego społeczeństwa",
booktitle = "Ubezpieczenia we współczesnym świecie : problemy i tendencje : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy profesor Wandy Ronki-Chmielowiec i 10-lecia Katedry Ubezpieczeń",
pages = "197-213",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2017",
isbn = "978-83-7695-651-0",
}
6
@phdthesis{UEK:2168321673,
author = "Cycoń Maciej",
title = "Odwrócona hipoteka jako forma zabezpieczenia emerytalnego",
adress = "Kraków",
year = "2017",
}
7
@inbook{UEK:2168319519,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn z perspektywy funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi",
pages = "165-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3",
}
8
@article{UEK:2168320799,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Wybrane aspekty podobieństwa sektorów rolniczych krajów Unii Europejskiej z wyodrębnionym systemem ubezpieczenia społecznego rolników",
journal = "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia",
number = "61",
pages = "69-87",
year = "2017",
}
12
@article{UEK:2168320797,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Wybrane aspekty podobieństwa sektorów rolniczych krajów Unii Europejskiej z wyodrębnionym systemem ubezpieczenia społecznego rolników",
journal = "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia",
number = "60",
pages = "135-150",
year = "2016",
}
14
@inbook{UEK:2168309229,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Risk Management of Employees Employed Outside the Home Country, on the Example of Poland and Poles",
booktitle = "Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium",
pages = "143-159",
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-937642-6-6",
}
17
@article{UEK:2168301415,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Zarządzanie ryzykiem związanym z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie w polskim rolnictwie",
journal = "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia",
number = "55-56",
pages = "8-39",
year = "2015",
}
18
@inbook{UEK:2168297221,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Risk Management in Entities Generating Energy from Renewable Sources on the Example of a Wind Turbine",
booktitle = "Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7",
pages = "59-70",
adress = "Cracow - Tbilisi",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0",
}
21
@inbook{UEK:2168285251,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Changes in the Capital Segment Resources Management of the Pension System in Poland as one of the Methods of Budget Deficit Reduction",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources",
pages = "121-137",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0",
}
24
@inbook{UEK:2168285799,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Ryzyko niedostatku emerytów z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym",
pages = "257-277",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2173-4",
}
25
@misc{UEK:2168303585,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Sprawozdanie",
booktitle = "Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa",
pages = "5-11",
year = "2014",
}
27
@inbook{UEK:2168293549,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Geneza i rozwój zabezpieczenia społecznego",
booktitle = "System ubezpieczeń społecznych",
pages = "13-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-674-8",
}
28
@article{UEK:2168321183,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Świadomość społeczeństwa polskiego w kwestii emerytur",
journal = "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka",
number = "10(115)",
pages = "7-15",
year = "2013",
}
30
@inbook{UEK:2168263926,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Ubezpieczenia na życie",
booktitle = "Współczesne ubezpieczenia gospodarcze",
pages = "170-219",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-631-1",
}
32
@inbook{UEK:2168263922,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Geneza i rozwój ubezpieczeń gospodarczych",
booktitle = "Współczesne ubezpieczenia gospodarcze",
pages = "40-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-631-1",
}
34
@inproceedings{UEK:2168294485,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Świadomość społeczna w obszarze ubezpieczeń społecznych w świetle badań naukowych",
booktitle = "Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych",
pages = "8-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Ubezpieczeń Społecznych",
year = "2013",
isbn = "978-83-919310-5-9",
}
38
@article{UEK:2168255690,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Przyczynek do dyskusji o wysokości wieku emerytalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "13",
pages = "111-122",
year = "2012",
}
39
@inbook{UEK:2168247242,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Longevity Risk Management with the Use of the Insurance Method : The Analysis on the Example of Poland and Kazakhstan",
booktitle = "Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation",
pages = "129-146",
adress = "Cracow - Astana",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9",
}
42
@article{UEK:2168228424,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Problem objęcia ochroną ubezpieczeniową ryzyka transgranicznego w zakresie ochrony środowiska",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "17",
pages = "142-150",
year = "2011",
issn = "",
}
45
@article{UEK:2168227696,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Przyczynek do rozważań nad kwestią ubezpieczeń ekologicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "11",
pages = "425-435",
year = "2011",
}
55
@article{UEK:2166080839,
author = "Karwińska Anna and Sułkowska Wanda",
title = "Kontrowersje wokół finansowania przedsiębiorczości społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(3)",
pages = "6-11",
year = "2008",
}
56
@phdthesis{UEK:51614,
author = "Strupczewski Grzegorz",
title = "Finansowe skutki ryzyka powodzi w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2008",
}
59
@phdthesis{UEK:51615,
author = "Bac Marzena",
title = "Przesłanki i uwarunkowania wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości od ryzyk katastroficznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2008",
}
60
@inproceedings{UEK:2165702957,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Przyczynek do dyskusji nad dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym w formie indywidualnych kont emerytalnych",
booktitle = "Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "186-194",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-380-8",
}
62
@inbook{UEK:2165697483,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Geneza ubezpieczeń",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "9-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-334-1",
}
64
@inbook{UEK:2165697610,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Ubezpieczenia życiowe",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "105-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-334-1",
}
65
@article{UEK:2168294139,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce",
journal = "e-Finanse",
number = "2",
pages = "7 s.",
year = "2007",
}
68
@inbook{UEK:2168258472,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "W poszukiwaniu rozwiązań zwiększenia zachęt do oszczędzania na przyszłą emeryturę",
booktitle = "Szkice o ubezpieczeniach",
pages = "274-280",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1641-2168",
isbn = "978-83-7417-171-7",
}
69
@inproceedings{UEK:2166372911,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Problem rozwoju indywidualnych kont emerytalnych wobec niskiej skłonności do oszczędzania",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia",
pages = "5-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-230-8",
}
72
@article{UEK:52270,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Determinanty tworzenia systemu zabezpieczenia społecznego",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "7",
pages = "159-167",
year = "2003",
}
73
@phdthesis{UEK:2168310423,
author = "Benio Marek",
title = "Rola pracowniczych programów emerytalnych w systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
74
@inbook{UEK:2168226309,
author = "Owsiak Stanisław and Szewczyk Ryszard and Sułkowska Wanda and Ciuman Krystyna and Stepaniuk Krzysztof M. and Cieliczko Sebastian",
title = "Charakterystyka wybranych elementów sektora finansowego w Polsce w latach 1990-2000",
booktitle = "Sektor finansowy w Polsce",
pages = "77-230",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "2002",
isbn = "83-208-1386-7",
}
75
@inproceedings{UEK:2168232428,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Społeczne uwarunkowania rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce",
booktitle = "VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 3, Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej",
pages = "201-216",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-11-09455-1",
}
76
@book{UEK:2168321185,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Ubezpieczenia : zagadnienia podstawowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza TEXT",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-86050-92-6",
}
78
@inbook{UEK:2168236876,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Obraz polskiego rynku ubezpieczeniowego w okresie 1995-I kw. 2000",
booktitle = "Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik]",
pages = "17-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-88551-41-8",
}
79
@inbook{UEK:2168236898,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Warunki włączenia polskiego rynku ubezpieczeniowego do rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej",
booktitle = "Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik]",
pages = "160-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-88551-41-8",
}
80
@article{UEK:2168232366,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Zmiany polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w okresie transformacji systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "542",
pages = "17-29",
year = "2000",
}
81
@inbook{UEK:2168236880,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Czynniki kształtujące wielkość popytu na ochronę ubezpieczeniową",
booktitle = "Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik]",
pages = "51-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-88551-41-8",
}
82
@inbook{UEK:2168227254,
author = "Czekaj Jan and Owsiak Stanisław and Sułkowska Wanda and Szubra Mariusz and Wąsik Bogusław",
title = "Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "175-210",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
83
@inbook{UEK:2168226633,
author = "Borowiecki Ryszard and Czekaj Jan and Kaczmarek Jarosław and Leśniak Marek and Owsiak Stanisław and Sułkowska Wanda",
title = "Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "13-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
84
@article{UEK:2168244644,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Lokaty towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "129-139",
year = "1999",
}
85
@inbook{UEK:2168226577,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Światowe problemy walutowe w pracach Feliksa Młynarskiego",
booktitle = "Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza",
pages = "135-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-88-7",
}
86
@inproceedings{UEK:2168243704,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Reformy w rolnictwie II Rzeczpospolitej wobec problemów współczesnej Polski",
booktitle = "Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej : materiały z konferencji, Wisła 22-27.10.1997",
pages = "173-185",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-87265-19-5",
}
87
@article{UEK:2168253576,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Geneza ubezpieczeń gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "490",
pages = "79-87",
year = "1997",
}
88
@inbook{UEK:2168255638,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Instytut Ekonomii Politycznej",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "13-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
89
@inbook{UEK:2168226194,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Przemiany na polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych w latach 1989-1995",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "225-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
90
@inproceedings{UEK:2168263566,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Kierunki lokat ubezpieczeniowych w Polsce w okresie transformacji",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2",
pages = "9-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
91
@book{UEK:2168290475,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Źródła sukcesów i przyczyny niepowodzeń reform Władysława Grabskiego",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1996",
isbn = "83-04-04336-X",
}
92
@phdthesis{UEK:2168263882,
author = "Kasperowicz Alicja",
title = "Przebieg prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki Litwy w latach 1990-1995, na tle procesów uprzemysłowienia dokonywanych w tym kraju w poprzednich okresach",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
93
@article{UEK:2168251164,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Pierwsze próby uregulowania struktury własnościowej rolnictwa polskiego w II Rzeczpospolitej (1918-1920)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "434",
pages = "87-102",
year = "1994",
}
94
@book{UEK:2168290477,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Reformy w polskim rolnictwie na tle reform w rolnictwie europejskim (1850-1939)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1994",
issn = "[0079-3353]",
isbn = "83-85579-87-7",
}
95
@article{UEK:2168231616,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Realizacja programu reformy rolnej w wybranych krajach Europy Zachodniej (na przykładzie Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "402",
pages = "65-76",
year = "1993",
}
96
@book{UEK:2168283163,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Dyskusja nad kierunkami przebudowy systemu agrarnego w Polsce (1918-1939)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
issn = "0209-1674",
}
97
@article{UEK:2168273304,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Rola państwa w gospodarce przedstawiona w pracach Romana Rybarskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "59-69",
year = "1991",
}
98
@article{UEK:2168275929,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Pełnomocnictwa dla rządu Władysława Grabskiego. Przebieg reformy walutowej 1924 r.",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988",
pages = "35-36",
year = "1990",
}
99
@book{UEK:2168290493,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Twórcy polskiej myśli ekonomicznej : Władysław Grabski",
adress = "Kraków",
publisher = "PAX",
year = "1990",
}
100
@article{UEK:2168282281,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "O programie reform realizowanych przez rząd Władysława Grabskiego w latach 1924 i 1925 po zakończeniu reformy walutowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "306",
pages = "135-154",
year = "1989",
}
101
@article{UEK:2168283719,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Program likwidacji inflacji i reformy walutowej według projektów Feliksa Młynarskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "254",
pages = "51-61",
year = "1988",
}
102
@inbook{UEK:2168290483,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Romana Rybarskiego uwagi o przyszłości gospodarczej Polski",
booktitle = "Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987",
pages = "53-64",
adress = "Kraków",
publisher = "PAX",
year = "1987",
}
103
@article{UEK:2168254800,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Czy reforma walutowa 1924 roku była reformą Władysława Grabskiego?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "232",
pages = "67-78",
year = "1987",
}
104
@phdthesis{UEK:2168313019,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Poglądy ekonomiczne Feliksa Młynarskiego",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
105
@article{UEK:2168234494,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Organizacje społeczne i polityczne polskiej emigracji zarobkowej w latach 1795-1914",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "227-245",
year = "1981",
}
106
@article{UEK:2168243784,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Udział Feliksa Młynarskiego w rozwiązywaniu problemów społecznych i ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "119",
pages = "21-34",
year = "1979",
}
107
@unpublished{UEK:2168303483,
title = "Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
108
@unpublished{UEK:2168291607,
title = "Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
109
@unpublished{UEK:2168291681,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Sprawozdanie",
booktitle = "Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny",
pages = "4-9",
year = "2013",
}
110
@unpublished{UEK:2168269134,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny",
booktitle = "Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny",
pages = "33[41]-46[54]",
year = "2012",
}
111
@unpublished{UEK:2168269114,
title = "Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
112
@unpublished{UEK:2168269188,
author = "Cycoń Maciej and Jedynak Tomasz and Płonka Maria and Strupczewski Grzegorz",
title = "Ubezpieczenia wobec ryzyka katastrof",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
113
@unpublished{UEK:2168318685,
title = "Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
114
@unpublished{UEK:2168222302,
title = "Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
115
@unpublished{UEK:2164917726,
title = "Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
116
@unpublished{UEK:2168317933,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Przyczynek do dyskusji nad dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym w formie IKE",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3]",
pages = "67-76",
year = "2007",
}
117
@unpublished{UEK:2168222222,
author = " and and and and ",
title = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
118
@unpublished{UEK:2168317901,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Zalety i ograniczenia poszczególnych form PPE w budowie systemu dodatkowych zabezpieczeń emerytalnych w Polsce",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2]",
pages = "49-59",
year = "2006",
}
119
@unpublished{UEK:2166592645,
author = " and and and and and ",
title = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
120
@unpublished{UEK:2168222218,
author = " and and and and and ",
title = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
121
@unpublished{UEK:2168272824,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Problemy dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych w świetle nowych ustaw o PPE i IKE w warunkach niskiej skłonności do oszczędzania",
booktitle = "Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej",
pages = "108-124",
year = "2004",
}
122
@unpublished{UEK:2168272782,
title = "Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
123
@unpublished{UEK:2168284303,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Wybrane zagadnienia polskiego rynku ubezpieczeniowego",
booktitle = "Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego",
pages = "23-43",
year = "2003",
}
124
@unpublished{UEK:2168284295,
title = "Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
125
@unpublished{UEK:2168281691,
author = "Sordyl Grażyna and Płonka Maria and Czerwiec-Janus Edyta and Szkarłat Anna",
title = "Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
126
@unpublished{UEK:2168270940,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Ubezpieczenia budynków i ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych",
booktitle = "Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)",
pages = "135-169",
year = "1999",
}
127
@unpublished{UEK:2168274122,
title = "Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
128
@unpublished{UEK:2168274128,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Czynniki kształtujące wielkość popytu na ochronę ubezpieczeniową",
booktitle = "Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego",
pages = "8-18",
year = "1998",
}
129
@unpublished{UEK:2168226643,
author = "Owsiak Stanisław and Dresler Zbigniew and Czekaj Jan and Sułkowska Wanda and Szewczyk Ryszard and Ciuman Krystyna and Rutkowska Joanna and Stepaniuk Krzysztof and Leśniak Marek and Hernik Konrad",
title = "Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
130
@unpublished{UEK:2168274140,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Warunki włączenia polskiego rynku ubezpieczeniowego do jednolitego rynku Unii Europejskiej",
booktitle = "Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego",
pages = "107-120",
year = "1998",
}
131
@unpublished{UEK:2168329041,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Lokaty towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
132
@unpublished{UEK:2168265910,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Prognoza kształtowania się rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce do roku 2000",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[185]-39[224]",
year = "1996",
}
133
@unpublished{UEK:2168257160,
title = "Rozwój i perspektywy polskiego rynku ubezpieczeń na życie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
134
@unpublished{UEK:2168279057,
author = "Sułkowska Wanda",
title = "Przebieg reform w rolnictwie Rzeczpospolitej",
booktitle = "Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej",
pages = "1[183]-47[229]",
year = "1992",
}