Publikacje wybranego autora

Pilch Kamila ORCID

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Polityk Publicznych i Administracji, Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi

1

Tytuł:
Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research
Źródło:
Place Branding and Public Diplomacy. - vol. 17, iss. 1 (2021) , s. 50-62. - Tytuł numeru: Future of Place Branding - Bibliogr.
Program badawczy:
Funding was provided by Cracow University of Economics
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168344554
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
David M. Herold , Marek Ćwiklicki , Kamila Pilch , Jasmin Mikl
Tytuł:
The Emergence and Adoption of Digitalization in the Logistics and Supply Chain Industry: an Institutional Perspective
Źródło:
Journal of Enterprise Information Management (2021) . - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
140.00 pkt
Nr:
2168354594
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Jasmin Mikl , David M. Herold , Kamila Pilch , Marek Ćwiklicki , Sebastian Kummer
Tytuł:
Understanding Disruptive Technology Transitions in the Global Logistics Industry : the Role of Ecosystems
Źródło:
Review of International Business and Strategy. - vol. 31, iss. 1 (2021) , s. 62-79. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168351274
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Organisational Resource Capacity and ISO 9001 QMS Implementation in the Local Government : Evidence from Poland
Źródło:
Public Organization Review. - vol. 21, iss. 2 (2021) , s. 205-219. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is co-financed from the funds allocated by the Ministry of Science andHigher Education of the Republic of Poland to the Cracow University of Economics
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168349656
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future
Źródło:
International Review of Administrative Sciences. - vol. 84, iss. 4 (2020) , s. 799-815. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168332347
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Wizerunek miasta jako kategoria badawcza = City's Image as a Research Category
Źródło:
Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Leszek Bohdanowicz, Patryk Dziurski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, s. 343-356. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-8030-380-5
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351230
rozdział w monografii
7

Autor:
Tytuł:
UEK koordynatorem międzynarodowego projektu
Źródło:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 65. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168351472
varia
8

Autor:
Marek Ćwiklicki , Francesco Schiavone , Jacek Klich , Kamila Pilch
Tytuł:
Antecedents of Use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis
Źródło:
BMC Health Services Research. - vol. 20 (2020) , s. 1-15. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Funding for this research was provided by the University of Naples Parthenope for the language editing and proofreading. Funding for the article-processing charge and proof reading of revised version of the paper is provided by the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168344306
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 52-53. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342527
varia
10

Tytuł:
Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc = Methodological Rigour of Multiple Case Study Research in Place Marketing
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 376 (2018) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168337489
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych = Image Building for Non-governmental Organizations
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018) , s. 90-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Program badawczy:
Publikacja została przygotowana w projekcie "Doskonalenie usług w sektorze publicznym: wymiar europejski" nr: 057/ WGAP-KAP/02/2018/S/8057, dofinansowanym z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168333813
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych = The Multiple Factor Analysis in Image Qualitative Research
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014) , s. 151-165. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286679
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku : pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city = Ageing as a Challenge for Cities in the 21st Century - Gauging the Image of Cracow as an Age-friendly City
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014) , s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290563
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Asymetryczne skalowanie wielowymiarowe w wizerunkowych badaniach jednostek terytorialnych = Asymmetric Multidimensional Scaling in the Research of Territorial Units Image
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 336 (2014) , s. 79-88. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300065
artykuł w czasopiśmie
1
Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research / Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH // Place Branding and Public Diplomacy. - vol. 17, iss. 1 (2021), s. 50-62. - Summ.. - Tytuł numeru: Future of Place Branding. - Bibliogr. - ISSN 1751-8040
2
The Emergence and Adoption of Digitalization in the Logistics and Supply Chain Industry: an Institutional Perspective / David M. Herold, Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH, Jasmin Mikl // Journal of Enterprise Information Management. - (2021) (2021) (2021) (2021). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEIM-09-2020-0382/full/html. - ISSN 1741-0398
3
Understanding Disruptive Technology Transitions in the Global Logistics Industry : the Role of Ecosystems / Jasmin Mikl, David M. Herold, Kamila PILCH, Marek ĆWIKLICKI, Sebastian Kummer // Review of International Business and Strategy. - vol. 31, iss. 1 (2021), s. 62-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RIBS-07-2020-0078/full/html. - ISSN 2059-6014
4
Organisational Resource Capacity and ISO 9001 QMS Implementation in the Local Government : Evidence from Poland / Marek ĆWIKLICKI, Barbara PAWEŁEK, Kamila PILCH // Public Organization Review. - vol. 21, iss. 2 (2021), s. 205-219. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-020-00485-2. - ISSN 1566-7170
5
ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future / Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH, Michał ŻABIŃSKI // International Review of Administrative Sciences. - vol. 84, iss. 4 (2020), s. 799-815. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0020-8523
6
Wizerunek miasta jako kategoria badawcza = City's Image as a Research Category / Kamila PILCH // W: Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Leszek Bohdanowicz, Patryk Dziurski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020. - S. 343-356. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-380-5. - Pełny tekst: http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/4.1.pdf
7
UEK koordynatorem międzynarodowego projektu / Kamila PILCH // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 65. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/65. - ISSN 1689-7757
8
Antecedents of Use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis / Marek ĆWIKLICKI, Francesco Schiavone, Jacek KLICH, Kamila PILCH // BMC Health Services Research. - vol. 20 (2020), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-5034-9. - ISSN 1472-6963
9
Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019 / Kamila PILCH, Marek ĆWIKLICKI // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 52-53. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
10
Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc = Methodological Rigour of Multiple Case Study Research in Place Marketing / Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 376 (2018), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384455/edition/362311/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
11
Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych = Image Building for Non-governmental Organizations / Kamila PILCH // Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018), s. 90-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf. - ISSN 2081-321X
12
Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych = The Multiple Factor Analysis in Image Qualitative Research / Kamila Pilch, Adam SAGAN // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014), s. 151-165. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://old.ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf. - ISSN 0438-5403
13
Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku : pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city = Ageing as a Challenge for Cities in the 21st Century - Gauging the Image of Cracow as an Age-friendly City / Anna PAWLINA, Kamila Pilch // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014), s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/586. - ISSN 1898-6447
14
Asymetryczne skalowanie wielowymiarowe w wizerunkowych badaniach jednostek terytorialnych = Asymmetric Multidimensional Scaling in the Research of Territorial Units Image / Kamila Pilch // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 336 (2014), s. 79-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/26037/Plich_Asymetryczne_Skalowanie_Wielowymiarowe_w_Wizerunkowych_2014.pdf. - ISSN 1899-3192
1
Ćwiklicki M., Pilch K., (2021), Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research, "Place Branding and Public Diplomacy", vol. 17, iss. 1, s. 50-62.
2
Herold D., Ćwiklicki M., Pilch K., Mikl J., (2021), The Emergence and Adoption of Digitalization in the Logistics and Supply Chain Industry: an Institutional Perspective, "Journal of Enterprise Information Management"; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEIM-09-2020-0382/full/html
3
Mikl J., Herold D., Pilch K., Ćwiklicki M., Kummer S., (2021), Understanding Disruptive Technology Transitions in the Global Logistics Industry : the Role of Ecosystems, "Review of International Business and Strategy", vol. 31, iss. 1, s. 62-79; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RIBS-07-2020-0078/full/html
4
Ćwiklicki M., Pawełek B., Pilch K., (2021), Organisational Resource Capacity and ISO 9001 QMS Implementation in the Local Government : Evidence from Poland, "Public Organization Review", vol. 21, iss. 2, s. 205-219; https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-020-00485-2
5
Ćwiklicki M., Pilch K., Żabiński M., (2020), ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future, "International Review of Administrative Sciences", vol. 84, iss. 4, s. 799-815.
6
Pilch K., (2020), Wizerunek miasta jako kategoria badawcza. [W:] Bohdanowicz L., Dziurski P. (red.), Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 343-356.
7
Pilch K., (2020), UEK koordynatorem międzynarodowego projektu, "Kurier UEK", nr 3 (85), s. 65; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/65
8
Ćwiklicki M., Schiavone F., Klich J., Pilch K., (2020), Antecedents of Use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis, "BMC Health Services Research", vol. 20, s. 1-15; https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-5034-9
9
Pilch K., Ćwiklicki M., (2018), Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 52-53; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
10
Ćwiklicki M., Pilch K., (2018), Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 376, s. 23-35; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384455/edition/362311/content?ref=desc
11
Pilch K., (2018), Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 90-97; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf
12
Pilch K., Sagan A., (2014), Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych, "Handel Wewnętrzny", nr 1 (348), t. 2, s. 151-165; http://old.ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf
13
Pawlina A., Pilch K., (2014), Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku : pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (931), s. 95-110; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/586
14
Pilch K., (2014), Asymetryczne skalowanie wielowymiarowe w wizerunkowych badaniach jednostek terytorialnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 336, s. 79-88; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/26037/Plich_Asymetryczne_Skalowanie_Wielowymiarowe_w_Wizerunkowych_2014.pdf
1
@article{artUEK:2168344554,
author = "Marek Ćwiklicki and Kamila Pilch",
title = "Multiple Case Study Design : the Example of Place Marketing Research",
journal = "Place Branding and Public Diplomacy",
number = "vol. 17, iss. 1",
pages = "50-62",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1057/s41254-020-00159-2},
url = {},
}
2
@article{artUEK:2168354594,
author = "David M. Herold and Marek Ćwiklicki and Kamila Pilch and Jasmin Mikl",
title = "The Emergence and Adoption of Digitalization in the Logistics and Supply Chain Industry: an Institutional Perspective",
journal = "Journal of Enterprise Information Management",
pages = "",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/JEIM-09-2020-0382},
url = {https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEIM-09-2020-0382/full/html},
}
3
@article{artUEK:2168351274,
author = "Jasmin Mikl and David M. Herold and Kamila Pilch and Marek Ćwiklicki and Sebastian Kummer",
title = "Understanding Disruptive Technology Transitions in the Global Logistics Industry : the Role of Ecosystems",
journal = "Review of International Business and Strategy",
number = "vol. 31, iss. 1",
pages = "62-79",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/RIBS-07-2020-0078},
url = {https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RIBS-07-2020-0078/full/html},
}
4
@article{artUEK:2168349656,
author = "Marek Ćwiklicki and Barbara Pawełek and Kamila Pilch",
title = "Organisational Resource Capacity and ISO 9001 QMS Implementation in the Local Government : Evidence from Poland",
journal = "Public Organization Review",
number = "vol. 21, iss. 2",
pages = "205-219",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s11115-020-00485-2},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-020-00485-2},
}
5
@article{artUEK:2168332347,
author = "Marek Ćwiklicki and Kamila Pilch and Michał Żabiński",
title = "ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future",
journal = "International Review of Administrative Sciences",
number = "vol. 84, iss. 4",
pages = "799-815",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1177/0020852318815280},
url = {},
}
6
@inbook{fmUEK:2168351230,
author = "Kamila Pilch",
title = "Wizerunek miasta jako kategoria badawcza",
booktitle = "Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia",
pages = "343-356",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2020",
url = {http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/4.1.pdf},
isbn = "978-83-8030-380-5",
}
7
@misc{varUEK:2168351472,
author = "Kamila Pilch",
title = "UEK koordynatorem międzynarodowego projektu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (85)",
pages = "65",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/65},
}
8
@article{artUEK:2168344306,
author = "Marek Ćwiklicki and Francesco Schiavone and Jacek Klich and Kamila Pilch",
title = "Antecedents of Use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis",
journal = "BMC Health Services Research",
number = "vol. 20",
pages = "1-15",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1186/s12913-020-5034-9},
url = {https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-5034-9},
}
9
@misc{varUEK:2168342527,
author = "Kamila Pilch and Marek Ćwiklicki",
title = "Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych w roku akademickim 2018/2019",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "52-53",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03},
}
10
@article{artUEK:2168337489,
author = "Marek Ćwiklicki and Kamila Pilch",
title = "Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "376",
pages = "23-35",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/384455/edition/362311/content?ref=desc},
}
11
@article{artUEK:2168333813,
author = "Kamila Pilch",
title = "Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "90-97",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2018.2.11},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf},
}
12
@article{artUEK:2168286679,
author = "Kamila Pilch and Adam Sagan",
title = "Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1 (348), t. 2",
pages = "151-165",
year = "2014",
url = {http://old.ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf},
}
13
@article{artUEK:2168290563,
author = "Anna Pawlina and Kamila Pilch",
title = "Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku : pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (931)",
pages = "95-110",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0931.0706},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/586},
}
14
@article{artUEK:2168300065,
author = "Kamila Pilch",
title = "Asymetryczne skalowanie wielowymiarowe w wizerunkowych badaniach jednostek terytorialnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "79-88",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.336.08},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/26037/Plich_Asymetryczne_Skalowanie_Wielowymiarowe_w_Wizerunkowych_2014.pdf},
}