Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Morfologia więzi relacyjnych w instytucjach służby zdrowia = Morphology of Relationship Bondings in Healthcare Institutions
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 39, t. 2 (2015) , s. 285-297. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 849)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300041
artykuł w czasopiśmie
1
Morfologia więzi relacyjnych w instytucjach służby zdrowia = Morphology of Relationship Bondings in Healthcare Institutions / Ewa Nowakowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 849). - nr 39, t. 2 (2015), s. 285-297. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip39-2015/SiP-39-t2-285.pdf. - ISSN 2080-4881
1
Nowakowska E., (2015), Morfologia więzi relacyjnych w instytucjach służby zdrowia, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 39, t. 2, s. 285-297; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip39-2015/SiP-39-t2-285.pdf
1
@article{UEK:2168300041,
author = "Ewa Nowakowska",
title = "Morfologia więzi relacyjnych w instytucjach służby zdrowia",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "39, t. 2",
pages = "285-297",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip39-2015/SiP-39-t2-285.pdf},
issn = "1640-6818",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID