Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Instrumenty finansowe w ujęciu standardów rachunkowości w bilansach banków, ich kategoryzacja i wycena
Źródło:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 196-219
ISBN:
978-83-7252-758-5
Nr:
2168326919
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Chmielnicki Paweł , Inglot-Brzęk Elżbieta , Styn Igor
Tytuł:
Reduction of Enterpreneurial Risk as the Purpose of Legislative Initiatives : Research Results = Redukcja ryzyka przedsiębiorcy jako przedmiot inicjatyw legislacyjnych : wnioski z badań
Źródło:
Studia Prawa Publicznego = Studies in Public Law. - nr 1 (13) (2016) , s. 9-26. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168309553
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Ewolucja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 2006-2014
Źródło:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 148-171
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300413
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Styn Igor , Chmielnicka Anna , Słysz Aleksander
Tytuł:
Wybór i nabycie nieruchomości
Źródło:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 107-121
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304215
rozdział w monografii
5

Autor:
Styn Igor , Sporek Przemysław
Tytuł:
Określenie sposobu finansowania przedsięwzięcia
Źródło:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 122-142
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304231
rozdział w monografii
6

Autor:
Tytuł:
Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce = The Impact of the Regulatory Changes on the Business Terms and Conditions of the Heat Generators and Distributors in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 321 (2014) , s. 156-170. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294045
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Kaczmarczyk Hubert , Styn Igor
Tytuł:
Efektywność prawa w sensie ekonomicznym
Źródło:
Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa / red. Paweł Chmielnicki - Warszawa: LexisNexis, 2014, s. 387-422
ISBN:
978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9
Nr:
2168304381
rozdział w monografii
8

Autor:
Tytuł:
Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync = The Impact of New Technologies and Selling Channels on Bank Business Models : the Case of Alior Sync
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014) , s. 159-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291669
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Styn Igor , Inglot-Brzęk Elżbieta
Tytuł:
Bilans inicjatywy normotwórczej
Źródło:
Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa / red. Paweł Chmielnicki - Warszawa: LexisNexis, 2014, s. 143-150
ISBN:
978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9
Nr:
2168304371
rozdział w monografii
10

Autor:
Styn Igor , Danecka Daria
Tytuł:
Przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia
Źródło:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 213-218
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304267
rozdział w monografii
11

Autor:
Kozińska Joanna , Styn Igor , Słysz Aleksander
Tytuł:
Zakres stosowania norm dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera
Źródło:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 59-106
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304199
rozdział w monografii
12

Autor:
Danecka Daria , Styn Igor , Bała Paweł
Tytuł:
Przygotowanie prospektu informacyjnego i dokumentów do wglądu
Źródło:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 219-248
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304279
rozdział w monografii
13

Autor:
Kozińska Joanna , Załucki Mariusz , Styn Igor
Tytuł:
Ocena wpływu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu na schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera
Źródło:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 368-376
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304297
rozdział w monografii
14

Autor:
Tytuł:
Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na zmianę modelu biznesowego banku
Źródło:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 116. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291519
varia
15

Autor:
Styn Igor , Sporek Przemysław , Kurzępa-Dedo Katarzyna
Tytuł:
Umowa rachunku powierniczego i kredytu dla dewelopera
Źródło:
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki - Warszawa: Difin, 2014, s. 174-206
ISBN:
978-83-7930-497-4
Nr:
2168304255
rozdział w monografii
16

Autor:
Tytuł:
Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową = How Changes in IFRS 9 Can Affect Net Earnings of two Biggest Banks Operating in Poland and Their Loan Policy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 306 (2013) , s. 397-408. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278437
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]2013. - nr 1 (23), s. 62-84 - Bibliogr.
Opracował:
Marody Mirosława
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168271276
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych banków działających w Polsce = The Impact of Planed Changes Included in IFRS 9 on Net Earnings of the Biggest Banks Operating in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 469-477. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237858
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Sposoby restrukturyzacji banków : analiza porównawcza i wnioski na przyszłość = Types of Bank Recovery. A Comparative Analysis and Implications for the Future
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012) , s. 129-139. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168239604
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Ochrona konsumenta usług bankowych
Źródło:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 224-250
ISBN:
978-83-922099-2-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168306585
rozdział w monografii
21

Autor:
Tytuł:
Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych = The Scope of Aid Funds Use in Financing Investments in Renewable Energy in Poland in Comparison to Investment Needs
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 271 (2012) , s. 355-364. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269442
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość i obowiązkowa sprawozdawczość banków
Źródło:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 251-260
ISBN:
978-83-922099-2-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168266036
rozdział w monografii
23

Autor:
Łaszek Aleksander , Karaś Piotr , Werner Aleksander , Kasiewicz Stanisław , Kurkliński Lech , Jurkowska Aleksandra , Miklaszewska Ewa , Wolanin Tomasz , Mikołajczyk Katarzyna , Zygierewicz Mariusz , Styn Igor , Pyś Jan , Kochaniak Katarzyna , Wiśniewska Joanna
Tytuł:
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)
Źródło:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 20-76
ISBN:
978-83-922099-2-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168306573
rozdział w monografii
24

Autor:
Tytuł:
Instrumenty pochodne : problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi = Problems in Defining and Classifying Derivatives on the Basis of Community and Polish Legal Regulations Governing the Trading of Financial Instruments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 155-166. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221946
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego = Use of Repo Type Transactions on Greenhouse Gases Emission Allowances Market for Inter-Market Arbitrage
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011) , s. 862-872. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2167761991
referat w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS = Use of EUA/CER Swap to Gain Additional Money by Operators of Installations Subject to EU Emission Trade System
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 172 (2011) , s. 448-459. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221122
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe
Źródło:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 133-211 - Bibliogr.
Seria:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162034957
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Biomass as the Fuel for Power Generation in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010) , s. 380-391. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165712975
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Polityka informacyjna banków wobec akcjonariuszy w Polsce = Information Policy towards Shareholders of Banks in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 229-238. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218628
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Managing CO2 Emission Risk by Electricity Producers in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010) , s. 369-379. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165712712
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Banki na rynku pieniężnym
Źródło:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 175-206 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276574
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
Źródło:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 207-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165290337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Możliwości wykorzystania uprawnień do emisji CO2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM I JI = Possibilities of the Utilization of the CO2 Emission Allowances by the Power Engineering Sector within the Framework of CDM and JI Projects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 39 (2009) , s. 115-121. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse przedsiębiorstw
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 549)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161796573
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce = External Barriers of the Systemic Power Stations Value Growth in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 769-777. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50770
referat w czasopiśmie
35

Tytuł:
Financial and Regulatory Limitations of Restructuring Processes in the Power Engineering Industry
Źródło:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 157-167. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222948
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Prawne, podatkowe i ekonomiczne skutki braku implementacji dyrektywy 2003/96/WE do polskiego porządku prawnego
Źródło:
Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2008, s. 95-103. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-00-6
Nr:
2166033808
rozdział w monografii
37

Autor:
Tytuł:
Finansowe ograniczenia procesów restrukturyzacyjnych w sektorze elektroenergetycznym = Financial Barriers of Companies' Restructuring in the Power Engineering Sector
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 601-609. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165764703
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Transformation of the Polish Electric Power Sector in the Context of Globalization (in 2006-2008) : Organizational, Legal and Economic Aspects
Źródło:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 115-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166092386
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Bariery wzrostu wartości przedsiębiorstwa w elektroenergetyce w Polsce : zarys problematyki = Barriers of Growth of the Enterprise Value in Electric Power Sector in Poland : an Outline of the Issue
Źródło:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. nauk. Bożena Kołosowska - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 173-183. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2231-9
Nr:
2166401815
rozdział w monografii
40

Autor:
Tytuł:
Zmiany wielkości i struktury podaży na rynku obligacji w Polsce w latach 1999-2005
Źródło:
Rynki finansowe / red. nauk. Henryk Mamcarz - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 171-179
ISBN:
83-227-2561-2
Nr:
2166190598
rozdział w monografii
41

Autor:
Tytuł:
Cele i narzędzia zarządzania długiem a polskie rządowe strategie zarządzania długiem publicznym
Źródło:
Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 163-170 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-177-3
Nr:
2166380922
rozdział w monografii
42

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce
Źródło:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 301-308
ISBN:
83-7252-228-6
Nr:
2165887272
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Analiza kosztu kredytu z zastosowaniem swapu stopy procentowej i kapitałowego swapu walutowego = Analysis of Capital Cost with Use of Interest Rate Swap and Currency Interest Rate Swap
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003) , s. 218-231. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168223054
referat w czasopiśmie
44

Autor:
Konferencja:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Szklarska Poręba, Polska, od 2001-10-18 do 2001-10-19
Tytuł:
Strategie krzywej dochodowości w zarządzaniu portfelem obligacji w warunkach polskich a ryzyko stopy procentowej
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 952 (2002) , s. 162-169. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Nr:
2168263818
referat w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Możliwości arbitrażu na obligacjach Skarbu Państwa z wykorzystaniem swapów stóp procentowych
Źródło:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 453-463
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168236900
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa
Źródło:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 105-127
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226028
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania
Źródło:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 67-103
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226026
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Co to jest sekurytyzacja aktywów?
Źródło:
Rynek Terminowy. - nr 4 (2001) , s. 9-11
Tryb dostępu:
Nr:
2168297321
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej
Źródło:
Rynek Terminowy. - nr 4 (14) (2001) , s. 12-14. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168328797
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Zombirt Jolanta , Styn Igor
Tytuł:
Transakcje sekurytyzacyjne na świecie i w Polsce
Źródło:
Rynek Terminowy. - nr 4 (14) (2001) , s. 17-19. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168328799
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie transakcji cross-currency SWAP w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 894 (2001) , s. 212-222. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Nr:
2168251882
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Sekurytyzacja aktywów = Asset Securitisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 542 (2000) , s. 87-97. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168232364
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
288 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/790
Nr:
2168312637
doktorat
54

Autor:
Tytuł:
Perspectives of Securitization of Banking Assets in Poland
Źródło:
Global Tendencies and Changes in East European Banking / ed. by Ewa Miklaszewska - Kraków: Jagiellonian University, 1998, s. 186-195 - Bibliogr.
ISBN:
83-907813-5-2
Nr:
2166078748
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Pozabilansowa sekurytyzacja aktywów
Źródło:
Penetrator. - nr 11 (1997) , s. 21-24. - Streszcz.
Nr:
2168230452
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Tytuł:
Papiery komercyjne jako instrument rynku pieniężnego = Main Factors Determining Price of Options
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996) , s. 107-120. - Summ.
Nr:
2168251936
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Autor:
Tytuł:
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w latach 2006-2014
Źródło:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2014, s. 134-154 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1452/Magazyn
Nr:
2168302295
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Nowe trendy sprzedaży usług bankowych i ich wpływ na model biznesowy banku na przykładzie social media banking i banku wirtualnego
Źródło:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 37-52 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287209
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 161-178
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271660
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego
Źródło:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 69-77
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168306707
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA2009, s. 99-118 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221770
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Banki na rynku pieniężnym
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA2009, s. 69-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221768
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE
Źródło:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 7-117 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234316
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
114 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
93/KB/1/2005/S/265
Sygnatura:
NP-1008/Magazyn
Nr:
2168318429
naukowo-badawcze
9

Autor:
Tytuł:
Wielkość i struktura podaży dłużnych instrumentów finansowych dostępnych na polskim rynku finansowym w latach 2000-2003
Źródło:
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce / kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK ; autorzy: Igor STYN, Grażyna SORDYL, Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Joanna KACZOR, Aleksandra KACZOR, Anna SZKARŁAT, Katarzyna KOCHANIAK2003, s. [2-20]
Sygnatura:
NP-1272/Magazyn
Nr:
2163765081
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Instrumenty finansowe w ujęciu standardów rachunkowości w bilansach banków, ich kategoryzacja i wycena / Igor STYN // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 196-219. - ISBN 978-83-7252-758-5
2
Reduction of Enterpreneurial Risk as the Purpose of Legislative Initiatives : Research Results = Redukcja ryzyka przedsiębiorcy jako przedmiot inicjatyw legislacyjnych : wnioski z badań / Paweł Chmielnicki, Elżbieta Inglot-Brzęk, Igor STYN // Studia Prawa Publicznego = Studies in Public Law. - nr 1 (13) (2016), s. 9-26. - Streszcz. - ISSN 2300-3936
3
Ewolucja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 2006-2014 / Igor STYN // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 148-171. - ISBN 978-83-7252-714-2
4
Wybór i nabycie nieruchomości / Igor STYN, Anna Chmielnicka, Aleksander Słysz // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 107-121. - ISBN 978-83-7930-497-4
5
Określenie sposobu finansowania przedsięwzięcia / Igor STYN, Przemysław Sporek // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 122-142. - ISBN 978-83-7930-497-4
6
Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce = The Impact of the Regulatory Changes on the Business Terms and Conditions of the Heat Generators and Distributors in Poland / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 321 (2014), s. 156-170. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
7
Efektywność prawa w sensie ekonomicznym / Hubert Kaczmarczyk, Igor STYN // W: Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa / red. Paweł Chmielnicki. - Warszawa : LexisNexis, 2014. - S. 387-422. - ISBN 978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9
8
Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync = The Impact of New Technologies and Selling Channels on Bank Business Models : the Case of Alior Sync / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014), s. 159-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/650. - ISSN 1898-6447
9
Bilans inicjatywy normotwórczej / Igor STYN, Elżbieta Inglot-Brzęk // W: Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa / red. Paweł Chmielnicki. - Warszawa : LexisNexis, 2014. - S. 143-150. - ISBN 978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9
10
Przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia / Igor STYN, Daria Danecka // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 213-218. - ISBN 978-83-7930-497-4
11
Zakres stosowania norm dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera / Joanna Kozińska, Igor STYN, Aleksander Słysz // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 59-106. - ISBN 978-83-7930-497-4
12
Przygotowanie prospektu informacyjnego i dokumentów do wglądu / Daria Danecka, Igor STYN, Paweł Bała // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 219-248. - ISBN 978-83-7930-497-4
13
Ocena wpływu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu na schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera / Joanna Kozińska, Mariusz Załucki, Igor STYN // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 368-376. - ISBN 978-83-7930-497-4
14
Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na zmianę modelu biznesowego banku / Igor STYN // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 116. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
15
Umowa rachunku powierniczego i kredytu dla dewelopera / Igor STYN, Przemysław Sporek, Katarzyna Kurzępa-Dedo // W: Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 174-206. - ISBN 978-83-7930-497-4
16
Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową = How Changes in IFRS 9 Can Affect Net Earnings of two Biggest Banks Operating in Poland and Their Loan Policy / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 306 (2013), s. 397-408. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
17
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012 / Mirosława Marody, [Jerzy HAUSNER, Mirosława Marody, Piotr Sztompka, Anna Giza, Jerzy Mikułowski Pomorski, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Igor STYN, Czesław MESJASZ, Anna KARWIŃSKA, Stanisław MAZUR] // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013), s. 62-84. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf. - ISSN 1898-3529
18
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych banków działających w Polsce = The Impact of Planed Changes Included in IFRS 9 on Net Earnings of the Biggest Banks Operating in Poland / Igor STYN // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012), s. 469-477. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość. - ISSN 2083-8611
19
Sposoby restrukturyzacji banków : analiza porównawcza i wnioski na przyszłość = Types of Bank Recovery. A Comparative Analysis and Implications for the Future / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012), s. 129-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12styn.pdf. - ISSN 1644-8979
20
Ochrona konsumenta usług bankowych / Katarzyna KOCHANIAK, Igor STYN, Jan Pyś // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 224-250. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
21
Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych = The Scope of Aid Funds Use in Financing Investments in Renewable Energy in Poland in Comparison to Investment Needs / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 271 (2012), s. 355-364. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
22
Rachunkowość i obowiązkowa sprawozdawczość banków / Igor STYN // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 251-260. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
23
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania) / Aleksander Łaszek, Piotr KARAŚ, Aleksander Werner, Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Aleksandra JURKOWSKA, Ewa MIKLASZEWSKA, Tomasz Wolanin, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Mariusz Zygierewicz, Igor STYN, Jan Pyś, Katarzyna KOCHANIAK, Joanna Wiśniewska // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 20-76. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
24
Instrumenty pochodne : problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi = Problems in Defining and Classifying Derivatives on the Basis of Community and Polish Legal Regulations Governing the Trading of Financial Instruments / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011), s. 155-166. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
25
Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego = Use of Repo Type Transactions on Greenhouse Gases Emission Allowances Market for Inter-Market Arbitrage / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011), s. 862-872. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
26
Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS = Use of EUA/CER Swap to Gain Additional Money by Operators of Installations Subject to EU Emission Trade System / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 172 (2011), s. 448-459. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
27
Banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe / Monika SZARANIEC, Igor STYN // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 133-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
28
Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Biomass as the Fuel for Power Generation in Poland / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010), s. 380-391. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
29
Polityka informacyjna banków wobec akcjonariuszy w Polsce = Information Policy towards Shareholders of Banks in Poland / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 229-238. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170902295. - ISSN 1898-6447
30
Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Managing CO2 Emission Risk by Electricity Producers in Poland / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010), s. 369-379. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
31
Banki na rynku pieniężnym / Piotr KARAŚ, Igor STYN // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 175-206. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
32
Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych / Igor STYN // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 207-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
33
Możliwości wykorzystania uprawnień do emisji CO2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM I JI = Possibilities of the Utilization of the CO2 Emission Allowances by the Power Engineering Sector within the Framework of CDM and JI Projects / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 549). - nr 39 (2009), s. 115-121. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse przedsiębiorstw. - ISSN 1896-382X
34
Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce = External Barriers of the Systemic Power Stations Value Growth in Poland / Igor STYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009), s. 769-777. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
Financial and Regulatory Limitations of Restructuring Processes in the Power Engineering Industry / Filip GRZEGORCZYK, Igor STYN // W: Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 157-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-8-7
36
Prawne, podatkowe i ekonomiczne skutki braku implementacji dyrektywy 2003/96/WE do polskiego porządku prawnego / Filip GRZEGORCZYK, Igor STYN // W: Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2008. - S. 95-103. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-00-6
37
Finansowe ograniczenia procesów restrukturyzacyjnych w sektorze elektroenergetycznym = Financial Barriers of Companies' Restructuring in the Power Engineering Sector / Igor STYN // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 601-609. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
38
Transformation of the Polish Electric Power Sector in the Context of Globalization (in 2006-2008) : Organizational, Legal and Economic Aspects / Filip GRZEGORCZYK, Igor STYN // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008. - S. 115-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
39
Bariery wzrostu wartości przedsiębiorstwa w elektroenergetyce w Polsce : zarys problematyki = Barriers of Growth of the Enterprise Value in Electric Power Sector in Poland : an Outline of the Issue / Igor STYN // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. nauk. Bożena Kołosowska. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 173-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2231-9
40
Zmiany wielkości i struktury podaży na rynku obligacji w Polsce w latach 1999-2005 / Igor STYN // W: Rynki finansowe : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006 / red. nauk. Henryk Mamcarz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 171-179. - ISBN 83-227-2561-2
41
Cele i narzędzia zarządzania długiem a polskie rządowe strategie zarządzania długiem publicznym / Igor STYN // W: Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 163-170. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-177-3
42
Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce / Igor STYN // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 301-308. - ISBN 83-7252-228-6
43
Analiza kosztu kredytu z zastosowaniem swapu stopy procentowej i kapitałowego swapu walutowego = Analysis of Capital Cost with Use of Interest Rate Swap and Currency Interest Rate Swap / Igor STYN // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003), s. 218-231. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
44
Strategie krzywej dochodowości w zarządzaniu portfelem obligacji w warunkach polskich a ryzyko stopy procentowej / Igor STYN // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 952 (2002), s. 162-169. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
45
Możliwości arbitrażu na obligacjach Skarbu Państwa z wykorzystaniem swapów stóp procentowych / Igor STYN // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 453-463. - ISBN 83-7246-127-9
46
Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa / Piotr KARAŚ, Igor STYN // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 105-127. - ISBN 83-88597-70-1
47
Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania / Ryszard SZEWCZYK, Igor STYN // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 67-103. - ISBN 83-88597-70-1
48
Co to jest sekurytyzacja aktywów? / Igor STYN // Rynek Terminowy. - nr 4 (2001), s. 9-11. - ISSN 1508-972X
49
Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej / Igor STYN // Rynek Terminowy. - nr 4 (14) (2001), s. 12-14. - Streszcz. - ISSN 1508-972X
50
Transakcje sekurytyzacyjne na świecie i w Polsce / Jolanta Zombirt, Igor STYN // Rynek Terminowy. - nr 4 (14) (2001), s. 17-19. - Streszcz. - ISSN 1508-972X
51
Wykorzystanie transakcji cross-currency SWAP w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej / Igor STYN // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 894 (2001), s. 212-222. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - ISSN 0324-8445
52
Sekurytyzacja aktywów = Asset Securitisation / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 542 (2000), s. 87-97. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10644. - ISSN 0208-7944
53
Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce / Igor STYN ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, 1998. - 288 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
Perspectives of Securitization of Banking Assets in Poland / Igor STYN // W: Global Tendencies and Changes in East European Banking / ed. by Ewa Miklaszewska. - Kraków : Jagiellonian University, cop. 1998. - S. 186-195. - Bibliogr. - ISBN 83-907813-5-2
55
Pozabilansowa sekurytyzacja aktywów / Igor STYN // Penetrator. - nr 11 (1997), s. 21-24. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
56
Papiery komercyjne jako instrument rynku pieniężnego = Main Factors Determining Price of Options / Igor STYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996), s. 107-120. - Summ. - ISSN 0208-7944
57
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w latach 2006-2014 : analiza porównawcza / Igor STYN // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2014), s. 134-154. - Bibliogr.
58
Nowe trendy sprzedaży usług bankowych i ich wpływ na model biznesowy banku na przykładzie social media banking i banku wirtualnego / Igor STYN // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 37-52. - Bibliogr.
59
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce / I. STYN // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 161-178
60
Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego / A. JURKOWSKA, E. MIKLASZEWSKA, I. STYN // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 69-77
61
Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych / I. STYN // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 99-118. - Bibliogr.
62
Banki na rynku pieniężnym / P. KARAŚ, I. STYN // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 69-98. - Bibliogr.
63
Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE / Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI, Igor STYN, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 7-117. - Bibliogr.
64
Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych / zespół: Ryszard SZEWCZYK (kierownik projektu), Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna KOCHANIAK, Igor STYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 114 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Wielkość i struktura podaży dłużnych instrumentów finansowych dostępnych na polskim rynku finansowym w latach 2000-2003 / Igor STYN // W: Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce / kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK ; autorzy: Igor STYN, Grażyna SORDYL, Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Joanna KACZOR, Aleksandra KACZOR, Anna SZKARŁAT, Katarzyna KOCHANIAK. - (2003), s. [2-20]
1
Styn I., (2018), Instrumenty finansowe w ujęciu standardów rachunkowości w bilansach banków, ich kategoryzacja i wycena. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 196-219.
2
Chmielnicki P., Inglot-Brzęk E., Styn I., (2016), Reduction of Enterpreneurial Risk as the Purpose of Legislative Initiatives : Research Results, "Studia Prawa Publicznego", nr 1 (13), s. 9-26.
3
Styn I., (2015), Ewolucja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 2006-2014. [W:] Miklaszewska E. (red.), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 148-171.
4
Styn I., Chmielnicka A., Słysz A., (2014), Wybór i nabycie nieruchomości. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 107-121.
5
Styn I., Sporek P., (2014), Określenie sposobu finansowania przedsięwzięcia. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 122-142.
6
Styn I., (2014), Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 321, s. 156-170.
7
Kaczmarczyk H., Styn I., (2014), Efektywność prawa w sensie ekonomicznym. [W:] Chmielnicki P. (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa : LexisNexis, s. 387-422.
8
Styn I., (2014), Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (934), s. 159-174; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/650
9
Styn I., Inglot-Brzęk E., (2014), Bilans inicjatywy normotwórczej. [W:] Chmielnicki P. (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa : LexisNexis, s. 143-150.
10
Styn I., Danecka D., (2014), Przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 213-218.
11
Kozińska J., Styn I., Słysz A., (2014), Zakres stosowania norm dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 59-106.
12
Danecka D., Styn I., Bała P., (2014), Przygotowanie prospektu informacyjnego i dokumentów do wglądu. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 219-248.
13
Kozińska J., Załucki M., Styn I., (2014), Ocena wpływu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu na schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 368-376.
14
Styn I., (2014), Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na zmianę modelu biznesowego banku. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 116.
15
Styn I., Sporek P., Kurzępa-Dedo K., (2014), Umowa rachunku powierniczego i kredytu dla dewelopera. [W:] Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa : Difin, s. 174-206.
16
Styn I., (2013), Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 306, s. 397-408.
17
Hausner J., Marody M., Sztompka P., Giza A., Mikulowski Pomorski J., Białynicki-Birula P., Styn I., Mesjasz C., Karwińska A., Mazur S., (2013), Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"], "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (23), s. 62-84; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf
18
Styn I., (2012), Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych banków działających w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 105, s. 469-477.
19
Styn I., (2012), Sposoby restrukturyzacji banków : analiza porównawcza i wnioski na przyszłość, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 12, s. 129-139; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12styn.pdf
20
Kochaniak K., Styn I., Pyś J., (2012), Ochrona konsumenta usług bankowych. [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 224-250.
21
Styn I., (2012), Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 271, s. 355-364.
22
Styn I., (2012), Rachunkowość i obowiązkowa sprawozdawczość banków. [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 251-260.
23
Łaszek A., Karaś P., Werner A., Kasiewicz S., Kurkliński L., Jurkowska A., Miklaszewska E., Wolanin T., Mikołajczyk K., Zygierewicz M., Styn I., Pyś J., Kochaniak K., Wiśniewska J., (2012), Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania). [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 20-76.
24
Styn I., (2011), Instrumenty pochodne : problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 862, s. 155-166; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191895
25
Styn I., (2011), Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 158, s. 862-872.
26
Styn I., (2011), Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 172, s. 448-459.
27
Szaraniec M., Styn I., (2010), Banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 133-211.
28
Styn I., (2010), Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 99, s. 380-391.
29
Styn I., (2010), Polityka informacyjna banków wobec akcjonariuszy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 229-238; https://bazekon.uek.krakow.pl/170902295
30
Styn I., (2010), Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 99, s. 369-379.
31
Karaś P., Styn I., (2010), Banki na rynku pieniężnym. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 175-206.
32
Styn I., (2010), Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 207-226.
33
Styn I., (2009), Możliwości wykorzystania uprawnień do emisji CO2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM I JI, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 39, s. 115-121; http://www.wzieu.pl/zn/549/ZN_549.pdf
34
Styn I., (2009), Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 48, s. 769-777.
35
Grzegorczyk F., Styn I., (2009), Financial and Regulatory Limitations of Restructuring Processes in the Power Engineering Industry. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 157-167.
36
Grzegorczyk F., Styn I., (2008), Prawne, podatkowe i ekonomiczne skutki braku implementacji dyrektywy 2003/96/WE do polskiego porządku prawnego. [W:] Kuzińska H. (red.), Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 95-103.
37
Styn I., (2008), Finansowe ograniczenia procesów restrukturyzacyjnych w sektorze elektroenergetycznym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 601-609.
38
Grzegorczyk F., Styn I., (2008), Transformation of the Polish Electric Power Sector in the Context of Globalization (in 2006-2008) : Organizational, Legal and Economic Aspects. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 115-122.
39
Styn I., (2008), Bariery wzrostu wartości przedsiębiorstwa w elektroenergetyce w Polsce : zarys problematyki. [W:] Kołosowska B. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 173-183.
40
Styn I., (2006), Zmiany wielkości i struktury podaży na rynku obligacji w Polsce w latach 1999-2005. [W:] Mamcarz H. (red.), Rynki finansowe: Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 171-179.
41
Styn I., (2005), Cele i narzędzia zarządzania długiem a polskie rządowe strategie zarządzania długiem publicznym. [W:] Pietrzak B. (red.), Finanse, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 163-170.
42
Styn I., (2004), Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce. [W:] Szewczyk R. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 3, Bankowość, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 301-308.
43
Styn I., (2003), Analiza kosztu kredytu z zastosowaniem swapu stopy procentowej i kapitałowego swapu walutowego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 974, s. 218-231.
44
Styn I., (2002), Strategie krzywej dochodowości w zarządzaniu portfelem obligacji w warunkach polskich a ryzyko stopy procentowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 952, s. 162-169.
45
Styn I., (2002), Możliwości arbitrażu na obligacjach Skarbu Państwa z wykorzystaniem swapów stóp procentowych. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 1, Bankowość, rynki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 453-463.
46
Karaś P., Styn I., (2002), Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 105-127.
47
Szewczyk R., Styn I., (2002), Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 67-103.
48
Styn I., (2001), Co to jest sekurytyzacja aktywów?, "Rynek Terminowy", nr 4, s. 9-11.
49
Styn I., (2001), Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej, "Rynek Terminowy", nr 4 (14), s. 12-14.
50
Zombirt J., Styn I., (2001), Transakcje sekurytyzacyjne na świecie i w Polsce, "Rynek Terminowy", nr 4 (14), s. 17-19.
51
Styn I., (2001), Wykorzystanie transakcji cross-currency SWAP w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 894, s. 212-222.
52
Styn I., (2000), Sekurytyzacja aktywów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 542, s. 87-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/10644
53
Styn I., (1998), Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 288 k.
54
Styn I., (1998), Perspectives of Securitization of Banking Assets in Poland. [W:] Miklaszewska E. (red.), Global Tendencies and Changes in East European Banking, Kraków : Jagiellonian University, s. 186-195.
55
Styn I., (1997), Pozabilansowa sekurytyzacja aktywów, "Penetrator", nr 11, s. 21-24.
56
Styn I., (1996), Papiery komercyjne jako instrument rynku pieniężnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 107-120.
57
Styn I., (2014), Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w latach 2006-2014: analiza porównawcza. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej, s. 134-154.
58
Styn I., (2013), Nowe trendy sprzedaży usług bankowych i ich wpływ na model biznesowy banku na przykładzie social media banking i banku wirtualnego. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym, s. 37-52.
59
Styn I., (2012), Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 161-178.
60
Jurkowska A., Miklaszewska E., Styn I., ([2011]), Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 69-77.
61
Styn I., (2009), Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 99-118.
62
Karaś P., Styn I., (2009), Banki na rynku pieniężnym. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 69-98.
63
Miklaszewska E., Folwarski M., Styn I., Mikołajczyk K., Kochaniak K., Jurkowska A., (2008), Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 7-117.
64
Szewczyk R., Jurkowska A., Kochaniak K., Styn I., (2005), Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych, Szewczyk R. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 114 k.
65
Styn I., (2003), Wielkość i struktura podaży dłużnych instrumentów finansowych dostępnych na polskim rynku finansowym w latach 2000-2003. [W:] Sordyl G., Czepielewska-Kałka K., Kaczor J., Kaczor A., Szewczyk R. (kierownik tematu), Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce, s. [2-20].
1
@inbook{UEK:2168326919,
author = "Styn Igor",
title = "Instrumenty finansowe w ujęciu standardów rachunkowości w bilansach banków, ich kategoryzacja i wycena",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "196-219",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
2
@article{UEK:2168309553,
author = "Chmielnicki Paweł and Inglot-Brzęk Elżbieta and Styn Igor",
title = "Reduction of Enterpreneurial Risk as the Purpose of Legislative Initiatives : Research Results",
journal = "Studia Prawa Publicznego",
number = "1 (13)",
pages = "9-26",
year = "2016",
}
3
@inbook{UEK:2168300413,
author = "Styn Igor",
title = "Ewolucja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 2006-2014",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji",
pages = "148-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-714-2",
}
4
@inbook{UEK:2168304215,
author = "Styn Igor and Chmielnicka Anna and Słysz Aleksander",
title = "Wybór i nabycie nieruchomości",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "107-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
5
@inbook{UEK:2168304231,
author = "Styn Igor and Sporek Przemysław",
title = "Określenie sposobu finansowania przedsięwzięcia",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "122-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
6
@article{UEK:2168294045,
author = "Styn Igor",
title = "Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "321",
pages = "156-170",
adress = "",
year = "2014",
}
7
@inbook{UEK:2168304381,
author = "Kaczmarczyk Hubert and Styn Igor",
title = "Efektywność prawa w sensie ekonomicznym",
booktitle = "Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa",
pages = "387-422",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2014",
isbn = "978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9",
}
8
@article{UEK:2168291669,
author = "Styn Igor",
title = "Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (934)",
pages = "159-174",
year = "2014",
}
9
@inbook{UEK:2168304371,
author = "Styn Igor and Inglot-Brzęk Elżbieta",
title = "Bilans inicjatywy normotwórczej",
booktitle = "Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa",
pages = "143-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2014",
isbn = "978-83-278-0436-5 ; 978-83-278-0438-9",
}
10
@inbook{UEK:2168304267,
author = "Styn Igor and Danecka Daria",
title = "Przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "213-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
11
@inbook{UEK:2168304199,
author = "Kozińska Joanna and Styn Igor and Słysz Aleksander",
title = "Zakres stosowania norm dotyczących nabycia lokalu lub domu od dewelopera",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "59-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
12
@inbook{UEK:2168304279,
author = "Danecka Daria and Styn Igor and Bała Paweł",
title = "Przygotowanie prospektu informacyjnego i dokumentów do wglądu",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "219-248",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
13
@inbook{UEK:2168304297,
author = "Kozińska Joanna and Załucki Mariusz and Styn Igor",
title = "Ocena wpływu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu na schemat działania mającego na celu nabycie lokalu lub domu od dewelopera",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "368-376",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
14
@article{UEK:2168291519,
author = "Styn Igor",
title = "Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na zmianę modelu biznesowego banku",
journal = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "116",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
15
@inbook{UEK:2168304255,
author = "Styn Igor and Sporek Przemysław and Kurzępa-Dedo Katarzyna",
title = "Umowa rachunku powierniczego i kredytu dla dewelopera",
booktitle = "Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania",
pages = "174-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-497-4",
}
16
@article{UEK:2168278437,
author = "Styn Igor",
title = "Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "306",
pages = "397-408",
adress = "",
year = "2013",
}
18
@article{UEK:2168237858,
author = "Styn Igor",
title = "Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych banków działających w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "105",
pages = "469-477",
adress = "",
year = "2012",
}
19
@article{UEK:2168239604,
author = "Styn Igor",
title = "Sposoby restrukturyzacji banków : analiza porównawcza i wnioski na przyszłość",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "12",
pages = "129-139",
year = "2012",
}
20
@inbook{UEK:2168306585,
author = "Kochaniak Katarzyna and Styn Igor and Pyś Jan",
title = "Ochrona konsumenta usług bankowych",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "224-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
21
@article{UEK:2168269442,
author = "Styn Igor",
title = "Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "271",
pages = "355-364",
adress = "",
year = "2012",
}
22
@inbook{UEK:2168266036,
author = "Styn Igor",
title = "Rachunkowość i obowiązkowa sprawozdawczość banków",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "251-260",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
23
@inbook{UEK:2168306573,
author = "Łaszek Aleksander and Karaś Piotr and Werner Aleksander and Kasiewicz Stanisław and Kurkliński Lech and Jurkowska Aleksandra and Miklaszewska Ewa and Wolanin Tomasz and Mikołajczyk Katarzyna and Zygierewicz Mariusz and Styn Igor and Pyś Jan and Kochaniak Katarzyna and Wiśniewska Joanna",
title = "Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "20-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
24
@article{UEK:2168221946,
author = "Styn Igor",
title = "Instrumenty pochodne : problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "862",
pages = "155-166",
year = "2011",
}
25
@article{UEK:2167761991,
author = "Styn Igor",
title = "Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "158",
pages = "862-872",
adress = "",
year = "2011",
}
26
@article{UEK:2168221122,
author = "Styn Igor",
title = "Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "172",
pages = "448-459",
adress = "",
year = "2011",
}
27
@inbook{UEK:2162034957,
author = "Szaraniec Monika and Styn Igor",
title = "Banki, instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "133-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}
28
@article{UEK:2165712975,
author = "Styn Igor",
title = "Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "99",
pages = "380-391",
adress = "",
year = "2010",
}
29
@article{UEK:2168218628,
author = "Styn Igor",
title = "Polityka informacyjna banków wobec akcjonariuszy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "229-238",
year = "2010",
}
30
@article{UEK:2165712712,
author = "Styn Igor",
title = "Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "99",
pages = "369-379",
adress = "",
year = "2010",
}
31
@inbook{UEK:2165276574,
author = "Karaś Piotr and Styn Igor",
title = "Banki na rynku pieniężnym",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "175-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
32
@inbook{UEK:2165290337,
author = "Styn Igor",
title = "Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "207-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
33
@article{UEK:2161796573,
author = "Styn Igor",
title = "Możliwości wykorzystania uprawnień do emisji CO2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM I JI",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "39",
pages = "115-121",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
34
@article{UEK:50770,
author = "Styn Igor",
title = "Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "48",
pages = "769-777",
adress = "",
year = "2009",
}
35
@inbook{UEK:2168222948,
author = "Grzegorczyk Filip and Styn Igor",
title = "Financial and Regulatory Limitations of Restructuring Processes in the Power Engineering Industry",
booktitle = "Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects",
pages = "157-167",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-8-7",
}
36
@inbook{UEK:2166033808,
author = "Grzegorczyk Filip and Styn Igor",
title = "Prawne, podatkowe i ekonomiczne skutki braku implementacji dyrektywy 2003/96/WE do polskiego porządku prawnego",
booktitle = "Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego",
pages = "95-103",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-00-6",
}
37
@inbook{UEK:2165764703,
author = "Styn Igor",
title = "Finansowe ograniczenia procesów restrukturyzacyjnych w sektorze elektroenergetycznym",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "601-609",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
38
@inbook{UEK:2166092386,
author = "Grzegorczyk Filip and Styn Igor",
title = "Transformation of the Polish Electric Power Sector in the Context of Globalization (in 2006-2008) : Organizational, Legal and Economic Aspects",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "115-122",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
39
@inbook{UEK:2166401815,
author = "Styn Igor",
title = "Bariery wzrostu wartości przedsiębiorstwa w elektroenergetyce w Polsce : zarys problematyki",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń",
pages = "173-183",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2231-9",
}
40
@inbook{UEK:2166190598,
author = "Styn Igor",
title = "Zmiany wielkości i struktury podaży na rynku obligacji w Polsce w latach 1999-2005",
booktitle = "Rynki finansowe",
pages = "171-179",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2561-2",
}
41
@inbook{UEK:2166380922,
author = "Styn Igor",
title = "Cele i narzędzia zarządzania długiem a polskie rządowe strategie zarządzania długiem publicznym",
booktitle = "Finanse",
pages = "163-170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-177-3",
}
42
@inproceedings{UEK:2165887272,
author = "Styn Igor",
title = "Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość",
pages = "301-308",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-228-6",
}
43
@article{UEK:2168223054,
author = "Styn Igor",
title = "Analiza kosztu kredytu z zastosowaniem swapu stopy procentowej i kapitałowego swapu walutowego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "974",
pages = "218-231",
adress = "",
year = "2003",
}
44
@article{UEK:2168263818,
author = "Styn Igor",
title = "Strategie krzywej dochodowości w zarządzaniu portfelem obligacji w warunkach polskich a ryzyko stopy procentowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "952",
pages = "162-169",
adress = "",
year = "2002",
}
45
@inbook{UEK:2168236900,
author = "Styn Igor",
title = "Możliwości arbitrażu na obligacjach Skarbu Państwa z wykorzystaniem swapów stóp procentowych",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki",
pages = "453-463",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
46
@inbook{UEK:2168226028,
author = "Karaś Piotr and Styn Igor",
title = "Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "105-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
47
@inbook{UEK:2168226026,
author = "Szewczyk Ryszard and Styn Igor",
title = "Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "67-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
48
@article{UEK:2168297321,
author = "Styn Igor",
title = "Co to jest sekurytyzacja aktywów?",
journal = "Rynek Terminowy",
number = "4",
pages = "9-11",
year = "2001",
}
49
@article{UEK:2168328797,
author = "Styn Igor and ",
title = "Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej",
journal = "Rynek Terminowy",
number = "4 (14)",
pages = "12-14",
year = "2001",
}
50
@article{UEK:2168328799,
author = "Zombirt Jolanta and Styn Igor",
title = "Transakcje sekurytyzacyjne na świecie i w Polsce",
journal = "Rynek Terminowy",
number = "4 (14)",
pages = "17-19",
year = "2001",
}
51
@article{UEK:2168251882,
author = "Styn Igor",
title = "Wykorzystanie transakcji cross-currency SWAP w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "894",
pages = "212-222",
adress = "",
year = "2001",
}
52
@article{UEK:2168232364,
author = "Styn Igor",
title = "Sekurytyzacja aktywów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "542",
pages = "87-97",
year = "2000",
}
53
@phdthesis{UEK:2168312637,
author = "Styn Igor",
title = "Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
54
@inproceedings{UEK:2166078748,
author = "Styn Igor",
title = "Perspectives of Securitization of Banking Assets in Poland",
booktitle = "Global Tendencies and Changes in East European Banking",
pages = "186-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Jagiellonian University",
year = "1998",
isbn = "83-907813-5-2",
}
55
@article{UEK:2168230452,
author = "Styn Igor",
title = "Pozabilansowa sekurytyzacja aktywów",
journal = "Penetrator",
number = "11",
pages = "21-24",
year = "1997",
}
56
@article{UEK:2168251936,
author = "Styn Igor",
title = "Papiery komercyjne jako instrument rynku pieniężnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "107-120",
year = "1996",
}
57
@unpublished{UEK:2168302295,
author = "Styn Igor",
title = "Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w latach 2006-2014",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej",
pages = "134-154",
year = "2014",
}
58
@unpublished{UEK:2168287209,
author = "Styn Igor",
title = "Nowe trendy sprzedaży usług bankowych i ich wpływ na model biznesowy banku na przykładzie social media banking i banku wirtualnego",
booktitle = "Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym",
pages = "37-52",
year = "2013",
}
59
@unpublished{UEK:2168271660,
author = "Styn I.",
title = "Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce",
booktitle = "Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków",
pages = "161-178",
year = "2012",
}
60
@unpublished{UEK:2168306707,
author = "Jurkowska Aleksandra and Miklaszewska Ewa and Styn Igor",
title = "Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego",
booktitle = "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "69-77",
year = "2011",
}
61
@unpublished{UEK:2168221770,
author = "Styn Igor",
title = "Banki na rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "99-118",
year = "2009",
}
62
@unpublished{UEK:2168221768,
author = "Karaś Piotr and Styn Igor",
title = "Banki na rynku pieniężnym",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "69-98",
year = "2009",
}
63
@unpublished{UEK:2168234316,
author = "Miklaszewska Ewa and Folwarski Mateusz and Styn Igor and Mikołajczyk Katarzyna and Kochaniak Katarzyna and Jurkowska Aleksandra",
title = "Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "7-117",
year = "2008",
}
64
@unpublished{UEK:2168318429,
author = "Szewczyk Ryszard and Jurkowska Aleksandra and Kochaniak Katarzyna and Styn Igor",
title = "Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
65
@unpublished{UEK:2163765081,
author = "Styn Igor",
title = "Wielkość i struktura podaży dłużnych instrumentów finansowych dostępnych na polskim rynku finansowym w latach 2000-2003",
booktitle = "Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce",
pages = "[2-20]",
year = "2003",
}