Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Effectiveness of FDI, Technological Gap and Sectoral Level Productivity in the Visegrad Group
Źródło:
Technological and Economic Development of Economy. - vol. 27, no. 1 (2021) , s. 149-174. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The first author was supported by National Science Centre, Poland (NCN) under Grant: UMO-2018/31/B/HS4/01565.;
The second author was supported by National Science Centre, Poland (NCN) under Grant: UMO-2015/17/N/HS4/01528.
Lista 2019:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168351974
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Łukasz Dopierała , Daria Ilczuk , Liwiusz Wojciechowski
Tytuł:
Sovereign Credit Ratings and CDS Spreads in Emerging Europe
Źródło:
Equilibrium. - vol. 15, nr 3 (2020) , s. 419-438. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education for Young Researchers under Grant no. 538-3300-B013-18. Data for the study was obtained from Refinitiv under the Partnership Agreement between the University of Gdansk and the Refinitiv
Lista 2019:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168349896
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
200 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt badawczy został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki z grantu Preludium 2015/17/N/HS4/01528 pt."Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a produktywność. Empiryczna weryfikacja koncepcji warunkowego modelu przyczynowo-skutkowego w warunkach gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej"
ISBN:
978-83-01-20770-0
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168340387
monografia
4

Tytuł:
Determinants of Foreign Direct Investments in the Visegrad Group Countries = Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 343 (2019) , s. 103-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Research financed by the National Science Centre: project title "Foreign Direct Investments and Productivity. Empirical Verification of the Theoretical Model of Conditional Interdependencies. The Case of V4 Countries" No 2015/17/N/HS4/01528
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338327
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Findings of Empirical Research into International Entrepreneurship of Polish Firms
Źródło:
Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship / ed. Krzysztof WACH - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 189-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20193-7
Poziom I:
20.00 pkt
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku polskim: Wach K., Wojciechowski L., (2018), Wyniki badań empirycznych w zakresie przedsiębiorczości międzynarodowej polskich przedsiębiorstw. [W:] Wach K. (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 187-219. ISBN 978-83-01-20191-3
Nr:
2168329691
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
249 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-418
Nr:
2168332385
doktorat
7

Tytuł:
Productivity Gap : a Chance or an Obstacle in Absorbing Benefits from FDI in a Host Country
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 5, nr 4 (2017) , s. 153-170. - Tytuł numeru: International Competitiveness - Bibliogr.
Program badawczy:
Research financed by National Science Centre: project title: Foreign direct investment and productivity. Empirical verification of the theoretical model of conditional interdependencies. The case of V4 countries No 2015/17/N/HS4/01528
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
:
:
Nr:
2168321903
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Cross Market Dependencies : the Analysys of Selected Investment Strategies = Zależności międzyrynkowe : analiza wybranych strategii inwestycyjnych
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 102 (2017) , s. 323-336. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168341961
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Empirical Verification of Dynamic Dependences Between Productivity and Economy Openness : the Case of Visegrad Countries
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 149-161. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168319045
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wpływ BIZ na kreowanie wartości dodanej w kraju goszczącym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa przemysłowego = The Impact of FDI on Gross Value Added in Host Country with Particular Emphasis on Manufacturing Sector
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016) , s. 143-158. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw = International and National Conditions of Enterprises Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168319047
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli. - vol. 4, nr 1 (2016) , s. 83-94. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the statutory research project entitled "Entrepreneurship Education towards Contemporary Challenges" coordinated by K. Wach and financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland with the funds allocated to development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
:
:
Nr:
2168304585
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Inward FDI and Entrepreneurship Rate : Empirical Evidence on Selected Effects of FDI in Visegrad Countries
Źródło:
Journal of Economics and Management. - nr 24 (2016) , s. 42-54. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article came into being within the research project entitled The behaviour of Polish firms in the process of internationalisation from the international entrepreneurship perspective (OPUS 4), which has been funded by the National Science Centre on the basis of the decision No. DEC-2012/07/ B/HS4/00701
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310579
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Foreign Direct Investment as a Stimulant in Productivity Convergence Process between Visegrad Countries and EU-15 = Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako stymulanta konwergencji produktywności pomiędzy krajami Grupy Wyszehrackiej a UE-15
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 6, t. 326 (2016) , s. 163-180. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Research financed by National Science Centre: project title: Foreign direct investment and productivity. Empirical verification of the theoretical model of conditional interdependencies. The case of V4 countries No 2015/17/N/HS4/01528
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321919
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Determinants of Inward FDI into Visegrad Countries : Empirical Evidence Based on Panel Data for the Years 2000-2012
Źródło:
Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 1 (2016) , s. 34-52. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168302863
artykuł w czasopiśmie
15

Konferencja:
8th International Scientific Conference ENTRE 2016, Kraków, Polska, od 2016-04-07 do 2016-04-08
Tytuł:
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour
Źródło:
Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 1119-1128. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65262-13-4
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168312739
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Analiza skuteczności strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem współzależności między-rynkowych
Źródło:
Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak - Słupsk: Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015, s. 191-201 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-00-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168301339
rozdział w monografii
17

Autor:
Łukasz Dopierała , Liwiusz Wojciechowski
Tytuł:
Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona = Investment Performance of the Insurance Funds Available Under Individual Retirement Accounts from the Perspective of Henriksson-Merton Model
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 55-67. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300043
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Ekonometryczne modelowanie współzależności krótko i długookresowych między rynkami kapitałowymi. Analiza empiryczna na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2010-2014
Źródło:
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 151-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-0-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168298401
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Ewolucja postrzegania i percpecji ryzyka w naukach społecznych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2 / red. nauk. Michał Kruszyński - Kamieniec Wrocławski: Instytut Ekonomiczno-Społeczny, 2015, s. 180-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940844-1-7
Nr:
2168331629
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej
Źródło:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 193-202 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-9-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168300623
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE 15 do UE 12 na przykładzie Polski i Węgier = The Determinants and Effects of FDI Flows from the EU-15 to UE-12 : the Case of Poland and Hungary
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 29, nr 1 (2015) , s. 73-88. - Tytuł numeru: Rozwój przemysłu w wybranych krajach - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168300037
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Wypełnienie kryteriów z Maastricht przez Polskę - refleksja nad konwergencją realną i członkostwem w unii monetarnej = The Fulfillment of the Maastricht Criteria by Poland - Reflections on the Real Convergence and the Membership in the Monetary Union
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 5, nr 10 (2014) , s. 169-190. - Tytuł numeru: Procesy europeizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300055
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
The Factors of Outward FDI from V4 Countries from the Perspective of EU and EMU Membership : a Panel Gravity Model Approach = Determinanty BIZ z krajów V4 do krajów UE-27 z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 5, t. 307 (2014) , s. 163-176. - Tytuł numeru: Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168293295
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych = The Determinants of FDI Flows from Poland to EU Countries : Gravity Model Using Panel Data Approach
Źródło:
Ekonomia Międzynarodowa. - nr 7 (2014) , s. 136-149. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300049
artykuł w czasopiśmie
25

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Warszawa, Polska, od 2014-11-21 do 2014-11-21
Tytuł:
Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych = Determinants of Immigration from CEE and Asian Countries to Poland in the Years 2000-2013 : Empirical Study Using Panel Data Approach
Źródło:
Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014, s. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-431-2
Nr:
2168300001
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Tytuł:
Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013? = Phillips Curve in Polish Economy : Empirical Vefification of This Model in the Last Thirteen Years (2000-2013)
Źródło:
Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka - Kraków: AT Wydawnictw, 2014, s. 197-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63910-25-9
Nr:
2168301319
rozdział w monografii
27

Tytuł:
The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 7, cz. 1 (2014) , s. 143-156. - Tytuł numeru: Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168278419
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
The Determinants of FDI Flows from the EU-15 to the Visegrad Group Countries - a Panel Gravity Model Approach
Źródło:
Global Opportunities and Local Businesses / ed. by Krzysztof WACH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 7-22. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 1, nr 1)
ISBN:
978-83-939576-0-6
Nr:
2168300085
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Effectiveness of FDI, Technological Gap and Sectoral Level Productivity in the Visegrad Group / Kamil MAKIEŁA, Liwiusz Wojciechowski, Krzysztof WACH // Technological and Economic Development of Economy. - vol. 27, no. 1 (2021), s. 149-174. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/14017. - ISSN 2029-4913
2
Sovereign Credit Ratings and CDS Spreads in Emerging Europe / Łukasz Dopierała, Daria Ilczuk, Liwiusz WOJCIECHOWSKI // Equilibrium. - vol. 15, nr 3 (2020), s. 419-438. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1805. - ISSN 1689-765X
3
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej / Liwiusz WOJCIECHOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 200 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20770-0
4
Determinants of Foreign Direct Investments in the Visegrad Group Countries = Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Liwiusz Wojciechowski, Kamil MAKIEŁA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 343 (2019), s. 103-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3304/5355. - ISSN 0208-6018
5
Findings of Empirical Research into International Entrepreneurship of Polish Firms / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // W: Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship / ed. Krzysztof WACH. - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 189-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20193-7
6
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej / Liwiusz Wojciechowski ; . - Kraków : , 2018. - 249 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Krzysztof WACH ; Promotor pomocniczy: Kamil MAKIEŁA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003355
7
Productivity Gap : a Chance or an Obstacle in Absorbing Benefits from FDI in a Host Country / Liwiusz Wojciechowski // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 5, nr 4 (2017), s. 153-170. - Summ.. - Tytuł numeru: International Competitiveness. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/280/pdf. - ISSN 2353-883X
8
Cross Market Dependencies : the Analysys of Selected Investment Strategies = Zależności międzyrynkowe : analiza wybranych strategii inwestycyjnych / Liwiusz Wojciechowski // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 102 (2017), s. 323-336. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ltn.lodz.pl/images/spe%20102_2017_full.compressed.pdf. - ISSN 0081-6841
9
Empirical Verification of Dynamic Dependences Between Productivity and Economy Openness : the Case of Visegrad Countries / Liwiusz Wojciechowski // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016), s. 149-161. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3144/2771. - ISSN 2083-3296
10
Wpływ BIZ na kreowanie wartości dodanej w kraju goszczącym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa przemysłowego = The Impact of FDI on Gross Value Added in Host Country with Particular Emphasis on Manufacturing Sector / Liwiusz Wojciechowski // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016), s. 143-158. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw = International and National Conditions of Enterprises Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3122/2751. - ISSN 2080-1653
11
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli. - vol. 4, nr 1 (2016), s. 83-94. - Summ.. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/142/pdf_1. - ISSN 2353-883X
12
Inward FDI and Entrepreneurship Rate : Empirical Evidence on Selected Effects of FDI in Visegrad Countries / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // Journal of Economics and Management. - nr 24 (2016), s. 42-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/04.pdf. - ISSN 1732-1948
13
Foreign Direct Investment as a Stimulant in Productivity Convergence Process between Visegrad Countries and EU-15 = Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako stymulanta konwergencji produktywności pomiędzy krajami Grupy Wyszehrackiej a UE-15 / Liwiusz Wojciechowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 6, t. 326 (2016), s. 163-180. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/21766. - ISSN 0208-6018
14
Determinants of Inward FDI into Visegrad Countries : Empirical Evidence Based on Panel Data for the Years 2000-2012 / Krzysztof WACH, Liwisz Wojciechowski // Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 1 (2016), s. 34-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_1_34.pdf. - ISSN 2392-1641
15
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // W: Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line] / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 1119-1128. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-13-4. - Pełny tekst: http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf
16
Analiza skuteczności strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem współzależności między-rynkowych / Liwiusz Wojciechowski // W: Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. - Słupsk: Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015. - S. 191-201. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-00-9. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjOj8mzzOrKAhWKCBoKHRwzCFk4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2F4intellect.com%2Fpobierz%2Fplik%3Fpath%3Dksiazki%2Fnauka-i-biznes-czyli-dwa-przenikajace-sie-swiaty.pdf&usg=AFQjCNEYMt73j_wPf_ERfD408YmYzAiqcw&bvm=bv.113943665,d.bGs&cad=rja
17
Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona = Investment Performance of the Insurance Funds Available Under Individual Retirement Accounts from the Perspective of Henriksson-Merton Model / Łukasz Dopierała, Liwiusz Wojciechowski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 3 (2015), s. 55-67. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-55.pdf. - ISSN 2080-4881
18
Ekonometryczne modelowanie współzależności krótko i długookresowych między rynkami kapitałowymi. Analiza empiryczna na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2010-2014 / Liwiusz Wojciechowski, Żaneta Zatorska // W: Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - S. 151-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-0-9. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=FOAHCwAAQBAJ&pg=PP1&dq=Wybrane+zastosowania+narz%C4%99dzi+analitycznych+w+naukach+ekonomicznych&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjkpYuKoLjJAhXJtBQKHZawDxAQ6AEIKjAA
19
Ewolucja postrzegania i percpecji ryzyka w naukach społecznych / Liwiusz Wojciechowski // W: Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2 / red. nauk. Michał Kruszyński. - Kamieniec Wrocławski: Instytut Ekonomiczno-Społeczny, 2015. - S. 180-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940844-1-7
20
Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej / Ewelina Pawłowska, Liwiusz Wojciechowski // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 193-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-9-8. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych
21
Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE 15 do UE 12 na przykładzie Polski i Węgier = The Determinants and Effects of FDI Flows from the EU-15 to UE-12 : the Case of Poland and Hungary / Liwiusz Wojciechowski // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 29, nr 1 (2015), s. 73-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rozwój przemysłu w wybranych krajach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2706/2387. - ISSN 2080-1653
22
Wypełnienie kryteriów z Maastricht przez Polskę - refleksja nad konwergencją realną i członkostwem w unii monetarnej = The Fulfillment of the Maastricht Criteria by Poland - Reflections on the Real Convergence and the Membership in the Monetary Union / Liwiusz Wojciechowski // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 5, nr 10 (2014), s. 169-190. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Procesy europeizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/252/226. - ISSN 2082-5897
23
The Factors of Outward FDI from V4 Countries from the Perspective of EU and EMU Membership : a Panel Gravity Model Approach = Determinanty BIZ z krajów V4 do krajów UE-27 z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych / Krzysztof WACH, Liwiusz WOJCIECHOWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 5, t. 307 (2014), s. 163-176. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/284/235. - ISSN 0208-6018
24
Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych = The Determinants of FDI Flows from Poland to EU Countries : Gravity Model Using Panel Data Approach / Liwiusz Wojciechowski, Judyta Lubacha-Sember // Ekonomia Międzynarodowa. - nr 7 (2014), s. 136-149. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomia-m.pl/pdf/7.pdf. - ISSN 2082-4440
25
Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych = Determinants of Immigration from CEE and Asian Countries to Poland in the Years 2000-2013 : Empirical Study Using Panel Data Approach / Liwiusz Wojciechowski, Anna Katarzyna Wieczór // W: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014. - S. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-431-2
26
Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013? = Phillips Curve in Polish Economy : Empirical Vefification of This Model in the Last Thirteen Years (2000-2013) / Anna Katarzyna Wieczór, Liwiusz Wojeciechowski // W: Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków: AT Wydawnictw, 2014. - S. 197-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-25-9
27
The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 7, cz. 1 (2014), s. 143-156. - Summ.. - Tytuł numeru: Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-7-1.pdf#page=143&view=Fit. - ISSN 1733-2486
28
The Determinants of FDI Flows from the EU-15 to the Visegrad Group Countries - a Panel Gravity Model Approach / Liwiusz Wojciechowski // W: Global Opportunities and Local Businesses / ed. by Krzysztof WACH. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 1). - S. 7-22. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939576-0-6. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/2
1
Makieła K., Wojciechowski L., Wach K., (2021), Effectiveness of FDI, Technological Gap and Sectoral Level Productivity in the Visegrad Group, "Technological and Economic Development of Economy", vol. 27, no. 1, s. 149-174; https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/14017
2
Dopierała Ł., Ilczuk D., Wojciechowski L., (2020), Sovereign Credit Ratings and CDS Spreads in Emerging Europe, "Equilibrium", vol. 15, nr 3, s. 419-438; http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1805
3
Wojciechowski L., (2019), Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 200 s.
4
Wojciechowski L., Makieła K., (2019), Determinants of Foreign Direct Investments in the Visegrad Group Countries, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 343, s. 103-121; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3304/5355
5
Wach K., Wojciechowski L., (2018), Findings of Empirical Research into International Entrepreneurship of Polish Firms. [W:] Wach K. (red.), Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 189-219.
6
Wojciechowski L., (2018), Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej, Prom. Wach K., Kraków : , 249 k.
7
Wojciechowski L., (2017), Productivity Gap : a Chance or an Obstacle in Absorbing Benefits from FDI in a Host Country, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 5, nr 4, s. 153-170; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/280/pdf
8
Wojciechowski L., (2017), Cross Market Dependencies : the Analysys of Selected Investment Strategies, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 102, s. 323-336; http://www.ltn.lodz.pl/images/spe%20102_2017_full.compressed.pdf
9
Wojciechowski L., (2016), Empirical Verification of Dynamic Dependences Between Productivity and Economy Openness : the Case of Visegrad Countries, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 12, s. 149-161; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3144/2771
10
Wojciechowski L., (2016), Wpływ BIZ na kreowanie wartości dodanej w kraju goszczącym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa przemysłowego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 1, s. 143-158; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3122/2751
11
Wach K., Wojciechowski L., (2016), Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 1, s. 83-94; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/142/pdf_1
12
Wach K., Wojciechowski L., (2016), Inward FDI and Entrepreneurship Rate : Empirical Evidence on Selected Effects of FDI in Visegrad Countries, "Journal of Economics and Management", nr 24, s. 42-54; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/04.pdf
13
Wojciechowski L., (2016), Foreign Direct Investment as a Stimulant in Productivity Convergence Process between Visegrad Countries and EU-15, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 6, t. 326, s. 163-180; http://hdl.handle.net/11089/21766
14
Wach K., Wojciechowski L., (2016), Determinants of Inward FDI into Visegrad Countries : Empirical Evidence Based on Panel Data for the Years 2000-2012, "Economics and Business Review", vol. 2 (16), no. 1, s. 34-52; http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_1_34.pdf
15
Wach K., Wojciechowski L., (2016), Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour. [W:] Wach K., Żur A. (red.), Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line], Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 1119-1128.
16
Wojciechowski L., (2015), Analiza skuteczności strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem współzależności między-rynkowych. [W:] Olkiewicz M., Drewniak M. (red.), Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, s. 191-201.
17
Dopierała Ł., Wojciechowski L., (2015), Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 3, s. 55-67; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-55.pdf
18
Wojciechowski L., Zatorska Ż., (2015), Ekonometryczne modelowanie współzależności krótko i długookresowych między rynkami kapitałowymi. Analiza empiryczna na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2010-2014. [W:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 151-161.
19
Wojciechowski L., (2015), Ewolucja postrzegania i percpecji ryzyka w naukach społecznych. [W:] Kruszyński M. (red.), Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2, Kamieniec Wrocławski : Instytut Ekonomiczno-Społeczny, s. 180-182.
20
Pawłowska E., Wojciechowski L., (2015), Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej. [W:] Woźniak K. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 193-202.
21
Wojciechowski L., (2015), Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE 15 do UE 12 na przykładzie Polski i Węgier, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 29, nr 1, s. 73-88; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2706/2387
22
Wojciechowski L., (2014), Wypełnienie kryteriów z Maastricht przez Polskę - refleksja nad konwergencją realną i członkostwem w unii monetarnej, "Horyzonty Polityki", vol. 5, nr 10, s. 169-190; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/252/226
23
Wach K., Wojciechowski L., (2014), The Factors of Outward FDI from V4 Countries from the Perspective of EU and EMU Membership : a Panel Gravity Model Approach, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 5, t. 307, s. 163-176; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/284/235
24
Wojciechowski L., Lubacha-Sember J., (2014), Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych, "Ekonomia Międzynarodowa", nr 7, s. 136-149; http://www.ekonomia-m.pl/pdf/7.pdf
25
Wojciechowski L., Wieczór A., (2014), Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych. [W:] Szmidt C. (red.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 200-214.
26
Wieczór A., Wojciechowski L., (2014), Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013?. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, Kraków : AT Wydawnictw, s. 197-204.
27
Wach K., Wojciechowski L., (2014), The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 7, cz. 1, s. 143-156; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-7-1.pdf#page=143&view=Fit
28
Wojciechowski L., (2013), The Determinants of FDI Flows from the EU-15 to the Visegrad Group Countries - a Panel Gravity Model Approach. [W:] Wach K. (red.), Global Opportunities and Local Businesses (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 1, nr 1), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-22.
1
@article{UEK:2168351974,
author = "Kamil Makieła and Liwiusz Wojciechowski and Krzysztof Wach",
title = "Effectiveness of FDI, Technological Gap and Sectoral Level Productivity in the Visegrad Group",
journal = "Technological and Economic Development of Economy",
number = "vol. 27, no. 1",
pages = "149-174",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/tede.2020.14017},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/14017},
}
2
@article{UEK:2168349896,
author = "Łukasz Dopierała and Daria Ilczuk and Liwiusz Wojciechowski",
title = "Sovereign Credit Ratings and CDS Spreads in Emerging Europe",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 15, 3",
pages = "419-438",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.24136/eq.2020.019},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1805},
}
3
@book{UEK:2168340387,
author = "Liwiusz Wojciechowski",
title = "Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20770-0",
}
4
@article{UEK:2168338327,
author = "Liwiusz Wojciechowski and Kamil Makieła",
title = "Determinants of Foreign Direct Investments in the Visegrad Group Countries",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 343",
pages = "103-121",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.343.07},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3304/5355},
}
5
@inbook{UEK:2168329691,
author = "Krzysztof Wach and Liwiusz Wojciechowski",
title = "Findings of Empirical Research into International Entrepreneurship of Polish Firms",
booktitle = "Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship",
pages = "189-219",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20193-7",
}
6
@unpublished{UEK:2168332385,
author = "Liwiusz Wojciechowski",
title = "Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003355},
}
7
@article{UEK:2168321903,
author = "Liwiusz Wojciechowski",
title = "Productivity Gap : a Chance or an Obstacle in Absorbing Benefits from FDI in a Host Country",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 5, 4",
pages = "153-170",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2017.050407},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/280/pdf},
}
8
@article{UEK:2168341961,
author = "Liwiusz Wojciechowski",
title = "Cross Market Dependencies : the Analysys of Selected Investment Strategies",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 102",
pages = "323-336",
year = "2017",
url = {http://www.ltn.lodz.pl/images/spe%20102_2017_full.compressed.pdf},
}
9
@article{UEK:2168319045,
author = "Liwiusz Wojciechowski",
title = "Empirical Verification of Dynamic Dependences Between Productivity and Economy Openness : the Case of Visegrad Countries",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 12",
pages = "149-161",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.12.11},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3144/2771},
}
10
@article{UEK:2168319047,
author = "Liwiusz Wojciechowski",
title = "Wpływ BIZ na kreowanie wartości dodanej w kraju goszczącym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa przemysłowego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 1",
pages = "143-158",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.301.10},
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3122/2751},
}
11
@article{UEK:2168304585,
author = "Krzysztof Wach and Liwiusz Wojciechowski",
title = "Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 1",
pages = "83-94",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040106},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/142/pdf_1},
}
12
@article{UEK:2168310579,
author = "Krzysztof Wach and Liwiusz Wojciechowski",
title = "Inward FDI and Entrepreneurship Rate : Empirical Evidence on Selected Effects of FDI in Visegrad Countries",
journal = "Journal of Economics and Management",
number = "24",
pages = "42-54",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.22367/jem.2016.24.04},
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/04.pdf},
}
13
@article{UEK:2168321919,
author = "Liwiusz Wojciechowski",
title = "Foreign Direct Investment as a Stimulant in Productivity Convergence Process between Visegrad Countries and EU-15",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 6, t. 326",
pages = "163-180",
year = "2016",
url = {http://hdl.handle.net/11089/21766},
}
14
@article{UEK:2168302863,
author = "Krzysztof Wach and Liwiusz Wojciechowski",
title = "Determinants of Inward FDI into Visegrad Countries : Empirical Evidence Based on Panel Data for the Years 2000-2012",
journal = "Economics and Business Review",
number = "vol. 2 (16), no. 1",
pages = "34-52",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/ebr.2016.1.3},
url = {http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_1_34.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168312739,
author = "Krzysztof Wach and Liwiusz Wojciechowski",
title = "Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour",
booktitle = "Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context",
pages = "1119-1128",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf},
isbn = "978-83-65262-13-4",
}
16
@inbook{UEK:2168301339,
author = "Liwiusz Wojciechowski",
title = "Analiza skuteczności strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem współzależności między-rynkowych",
booktitle = "Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy",
pages = "191-201",
adress = "Słupsk",
publisher = "Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland",
year = "2015",
url = {https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjOj8mzzOrKAhWKCBoKHRwzCFk4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2F4intellect.com%2Fpobierz%2Fplik%3Fpath%3Dksiazki%2Fnauka-i-biznes-czyli-dwa-przenikajace-sie-swiaty.pdf&usg=AFQjCNEYMt73j_wPf_ERfD408YmYzAiqcw&bvm=bv.113943665,d.bGs&cad=rja},
isbn = "978-83-63216-00-9",
}
17
@article{UEK:2168300043,
author = "Łukasz Dopierała and Liwiusz Wojciechowski",
title = "Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 3",
pages = "55-67",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-55.pdf},
issn = "1640-6818",
}
18
@inbook{UEK:2168298401,
author = "Liwiusz Wojciechowski and Żaneta Zatorska",
title = "Ekonometryczne modelowanie współzależności krótko i długookresowych między rynkami kapitałowymi. Analiza empiryczna na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2010-2014",
booktitle = "Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych",
pages = "151-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {https://books.google.pl/books?id=FOAHCwAAQBAJ&pg=PP1&dq=Wybrane+zastosowania+narz%C4%99dzi+analitycznych+w+naukach+ekonomicznych&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjkpYuKoLjJAhXJtBQKHZawDxAQ6AEIKjAA},
isbn = "978-83-941408-0-9",
}
19
@inbook{UEK:2168331629,
author = "Liwiusz Wojciechowski",
title = "Ewolucja postrzegania i percpecji ryzyka w naukach społecznych",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2",
pages = "180-182",
adress = "Kamieniec Wrocławski",
publisher = "Instytut Ekonomiczno-Społeczny",
year = "2015",
isbn = "978-83-940844-1-7",
}
20
@inbook{UEK:2168300623,
author = "Ewelina Pawłowska and Liwiusz Wojciechowski",
title = "Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych",
pages = "193-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-9-8",
}
21
@article{UEK:2168300037,
author = "Liwiusz Wojciechowski",
title = "Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE 15 do UE 12 na przykładzie Polski i Węgier",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 29, 1",
pages = "73-88",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.291.5},
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2706/2387},
}
22
@article{UEK:2168300055,
author = "Liwiusz Wojciechowski",
title = "Wypełnienie kryteriów z Maastricht przez Polskę - refleksja nad konwergencją realną i członkostwem w unii monetarnej",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 5, 10",
pages = "169-190",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/252/226},
}
23
@article{UEK:2168293295,
author = "Krzysztof Wach and Liwiusz Wojciechowski",
title = "The Factors of Outward FDI from V4 Countries from the Perspective of EU and EMU Membership : a Panel Gravity Model Approach",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 5, t. 307",
pages = "163-176",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/284/235},
}
24
@article{UEK:2168300049,
author = "Liwiusz Wojciechowski and Judyta Lubacha-Sember",
title = "Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych",
journal = "Ekonomia Międzynarodowa",
number = "7",
pages = "136-149",
year = "2014",
url = {http://www.ekonomia-m.pl/pdf/7.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168300001,
author = "Liwiusz Wojciechowski and Anna Katarzyna Wieczór",
title = "Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych",
booktitle = "Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii",
pages = "200-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2014",
isbn = "978-83-7561-431-2",
}
26
@inbook{UEK:2168301319,
author = "Anna Katarzyna Wieczór and Liwiusz Wojciechowski",
title = "Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013?",
booktitle = "Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym",
pages = "197-204",
adress = "Kraków",
publisher = "AT Wydawnictw",
year = "2014",
isbn = "978-83-63910-25-9",
}
27
@article{UEK:2168278419,
author = "Krzysztof Wach and Liwiusz Wojciechowski",
title = "The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 15, z. 7, cz. 1",
pages = "143-156",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-7-1.pdf#page=143&view=Fit},
}
28
@inbook{UEK:2168300085,
author = "Liwiusz Wojciechowski",
title = "The Determinants of FDI Flows from the EU-15 to the Visegrad Group Countries - a Panel Gravity Model Approach",
booktitle = "Global Opportunities and Local Businesses",
pages = "7-22",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2013.010102},
url = {http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/2},
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-0-6",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID