Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Wyniki badań empirycznych w zakresie przedsiębiorczości międzynarodowej polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej / red. nauk. Krzysztof WACH - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 187-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20191-3
Nr:
2168329665
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Findings of Empirical Research into International Entrepreneurship of Polish Firms
Źródło:
Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship / ed. Krzysztof WACH - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 189-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20193-7
Nr:
2168329691
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
249 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-418
Nr:
2168332385
doktorat
4

Tytuł:
Productivity Gap : a Chance or an Obstacle in Absorbing Benefits from FDI in a Host Country
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 5, nr 4 (2017) , s. 153-170. - Tytuł numeru: International Competitiveness - Bibliogr.
Program badawczy:
Research financed by National Science Centre: project title: Foreign direct investment and productivity. Empirical verification of the theoretical model of conditional interdependencies. The case of V4 countries No 2015/17/N/HS4/01528
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321903
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli. - vol. 4, nr 1 (2016) , s. 83-94. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the statutory research project entitled "Entrepreneurship Education towards Contemporary Challenges" coordinated by K. Wach and financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland with the funds allocated to development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168304585
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wpływ BIZ na kreowanie wartości dodanej w kraju goszczącym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa przemysłowego = The Impact of FDI on Gross Value Added in Host Country with Particular Emphasis on Manufacturing Sector
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016) , s. 143-158. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw = International and National Conditions of Enterprises Development - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168319047
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Empirical Verification of Dynamic Dependences Between Productivity and Economy Openness : the Case of Visegrad Countries
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 149-161. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168319045
artykuł w czasopiśmie
8

Konferencja:
8th International Scientific Conference ENTRE 2016, Kraków, Polska, od 2016-04-07 do 2016-04-08
Tytuł:
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour
Źródło:
Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 1119-1128. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65262-13-4
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168312739
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Foreign Direct Investment as a Stimulant in Productivity Convergence Process between Visegrad Countries and EU-15 = Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako stymulanta konwergencji produktywności pomiędzy krajami Grupy Wyszehrackiej a UE-15
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 6, t. 326 (2016) , s. 163-180. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Research financed by National Science Centre: project title: Foreign direct investment and productivity. Empirical verification of the theoretical model of conditional interdependencies. The case of V4 countries No 2015/17/N/HS4/01528
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321919
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Determinants of Inward FDI into Visegrad Countries : Empirical Evidence Based on Panel Data for the Years 2000-2012
Źródło:
Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 1 (2016) , s. 34-52. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168302863
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Inward FDI and Entrepreneurship Rate : Empirical Evidence on Selected Effects of FDI in Visegrad Countries
Źródło:
Journal of Economics and Management. - nr 24 (2016) , s. 42-54. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article came into being within the research project entitled The behaviour of Polish firms in the process of internationalisation from the international entrepreneurship perspective (OPUS 4), which has been funded by the National Science Centre on the basis of the decision No. DEC-2012/07/ B/HS4/00701
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310579
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Dopierała Łukasz , Wojciechowski Liwiusz
Tytuł:
Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona = Investment Performance of the Insurance Funds Available Under Individual Retirement Accounts from the Perspective of Henriksson-Merton Model
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 55-67. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300043
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Analiza skuteczności strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem współzależności między-rynkowych
Źródło:
Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak - Słupsk: Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015, s. 191-201 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-00-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168301339
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Ewolucja postrzegania i percpecji ryzyka w naukach społecznych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2 / red. nauk. Michał Kruszyński - Kamieniec Wrocławski: Instytut Ekonomiczno-Społeczny, 2015, s. 180-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940844-1-7
Nr:
2168331629
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE 15 do UE 12 na przykładzie Polski i Węgier = The Determinants and Effects of FDI Flows from the EU-15 to UE-12 : the Case of Poland and Hungary
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 29, nr 1 (2015) , s. 73-88. - Tytuł numeru: Rozwój przemysłu w wybranych krajach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168300037
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej
Źródło:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 193-202 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-9-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168300623
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Ekonometryczne modelowanie współzależności krótko i długookresowych między rynkami kapitałowymi. Analiza empiryczna na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2010-2014
Źródło:
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 151-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-0-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168298401
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Wypełnienie kryteriów z Maastricht przez Polskę - refleksja nad konwergencją realną i członkostwem w unii monetarnej = The Fulfillment of the Maastricht Criteria by Poland - Reflections on the Real Convergence and the Membership in the Monetary Union
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 5, nr 10 (2014) , s. 169-190. - Tytuł numeru: Procesy europeizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300055
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 7, cz. 1 (2014) , s. 143-156. - Tytuł numeru: Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168278419
artykuł w czasopiśmie
20

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Warszawa, Polska, od 2014-11-21 do 2014-11-21
Tytuł:
Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych = Determinants of Immigration from CEE and Asian Countries to Poland in the Years 2000-2013 : Empirical Study Using Panel Data Approach
Źródło:
Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014, s. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-431-2
Nr:
2168300001
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Tytuł:
The Factors of Outward FDI from V4 Countries from the Perspective of EU and EMU Membership : a Panel Gravity Model Approach = Determinanty BIZ z krajów V4 do krajów UE-27 z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 5, t. 307 (2014) , s. 163-176. - Tytuł numeru: Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168293295
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych = The Determinants of FDI Flows from Poland to EU Countries : Gravity Model Using Panel Data Approach
Źródło:
Ekonomia Międzynarodowa. - nr 7 (2014) , s. 136-149. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300049
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013? = Phillips Curve in Polish Economy : Empirical Vefification of This Model in the Last Thirteen Years (2000-2013)
Źródło:
Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka - Kraków: AT Wydawnictw, 2014, s. 197-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63910-25-9
Nr:
2168301319
rozdział w monografii
24

Tytuł:
The Determinants of FDI Flows from the EU-15 to the Visegrad Group Countries - a Panel Gravity Model Approach
Źródło:
Global Opportunities and Local Businesses / ed. by Krzysztof WACH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 7-22. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 1, nr 1)
ISBN:
978-83-939576-0-6
Nr:
2168300085
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Wyniki badań empirycznych w zakresie przedsiębiorczości międzynarodowej polskich przedsiębiorstw / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // W: Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej / red. nauk. Krzysztof WACH. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 187-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20191-3
2
Findings of Empirical Research into International Entrepreneurship of Polish Firms / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // W: Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship / ed. Krzysztof WACH. - Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 189-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20193-7
3
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej / Liwiusz Wojciechowski ; Promotor: Krzysztof WACH ; Promotor pomocniczy: Kamil MAKIEŁA. - Kraków, 2018. - 249 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003355
4
Productivity Gap : a Chance or an Obstacle in Absorbing Benefits from FDI in a Host Country / Liwiusz Wojciechowski // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 5, nr 4 (2017), s. 153-170. - Summ.. - Tytuł numeru: International Competitiveness. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/280/pdf. - ISSN 2353-883X
5
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli. - vol. 4, nr 1 (2016), s. 83-94. - Summ.. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/142/pdf_1. - ISSN 2353-883X
6
Wpływ BIZ na kreowanie wartości dodanej w kraju goszczącym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa przemysłowego = The Impact of FDI on Gross Value Added in Host Country with Particular Emphasis on Manufacturing Sector / Liwiusz Wojciechowski // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016), s. 143-158. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw = International and National Conditions of Enterprises Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3122/2751. - ISSN 2080-1653
7
Empirical Verification of Dynamic Dependences Between Productivity and Economy Openness : the Case of Visegrad Countries / Liwiusz Wojciechowski // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016), s. 149-161. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3144/2771. - ISSN 2083-3296
8
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // W: Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line] / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - S. 1119-1128. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-13-4. - Pełny tekst: http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf
9
Foreign Direct Investment as a Stimulant in Productivity Convergence Process between Visegrad Countries and EU-15 = Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako stymulanta konwergencji produktywności pomiędzy krajami Grupy Wyszehrackiej a UE-15 / Liwiusz Wojciechowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 6, t. 326 (2016), s. 163-180. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21766/1/0_5_ 163 -180_Wojciechowski.pdf. - ISSN 0208-6018
10
Determinants of Inward FDI into Visegrad Countries : Empirical Evidence Based on Panel Data for the Years 2000-2012 / Krzysztof WACH, Liwisz Wojciechowski // Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 1 (2016), s. 34-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_1_34.pdf. - ISSN 2392-1641
11
Inward FDI and Entrepreneurship Rate : Empirical Evidence on Selected Effects of FDI in Visegrad Countries / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // Journal of Economics and Management. - nr 24 (2016), s. 42-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/04.pdf. - ISSN 1732-1948
12
Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona = Investment Performance of the Insurance Funds Available Under Individual Retirement Accounts from the Perspective of Henriksson-Merton Model / Łukasz Dopierała, Liwiusz Wojciechowski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 3 (2015), s. 55-67. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-55.pdf. - ISSN 2080-4881
13
Analiza skuteczności strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem współzależności między-rynkowych / Liwiusz Wojciechowski // W: Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. - Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015. - S. 191-201. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-00-9. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjOj8mzzOrKAhWKCBoKHRwzCFk4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2F4intellect.com%2Fpobierz%2Fplik%3Fpath%3Dksiazki%2Fnauka-i-biznes-czyli-dwa-przenikajace-sie-swiaty.pdf&usg=AFQjCNEYMt73j_wPf_ERfD408YmYzAiqcw&bvm=bv.113943665,d.bGs&cad=rja
14
Ewolucja postrzegania i percpecji ryzyka w naukach społecznych / Liwiusz Wojciechowski // W: Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2 / red. nauk. Michał Kruszyński. - Kamieniec Wrocławski : Instytut Ekonomiczno-Społeczny, 2015. - S. 180-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940844-1-7
15
Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE 15 do UE 12 na przykładzie Polski i Węgier = The Determinants and Effects of FDI Flows from the EU-15 to UE-12 : the Case of Poland and Hungary / Liwiusz Wojciechowski // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 29, nr 1 (2015), s. 73-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rozwój przemysłu w wybranych krajach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2706/2387. - ISSN 2080-1653
16
Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej / Ewelina Pawłowska, Liwiusz Wojciechowski // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 193-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-9-8. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych
17
Ekonometryczne modelowanie współzależności krótko i długookresowych między rynkami kapitałowymi. Analiza empiryczna na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2010-2014 / Liwiusz Wojciechowski, Żaneta Zatorska // W: Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - S. 151-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-0-9. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=FOAHCwAAQBAJ&pg=PP1&dq=Wybrane+zastosowania+narz%C4%99dzi+analitycznych+w+naukach+ekonomicznych&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjkpYuKoLjJAhXJtBQKHZawDxAQ6AEIKjAA
18
Wypełnienie kryteriów z Maastricht przez Polskę - refleksja nad konwergencją realną i członkostwem w unii monetarnej = The Fulfillment of the Maastricht Criteria by Poland - Reflections on the Real Convergence and the Membership in the Monetary Union / Liwiusz Wojciechowski // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 5, nr 10 (2014), s. 169-190. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Procesy europeizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/252/226. - ISSN 2082-5897
19
The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 7, cz. 1 (2014), s. 143-156. - Summ.. - Tytuł numeru: Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-7-1.pdf#page=143&view=Fit. - ISSN 1733-2486
20
Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych = Determinants of Immigration from CEE and Asian Countries to Poland in the Years 2000-2013 : Empirical Study Using Panel Data Approach / Liwiusz Wojciechowski, Anna Katarzyna Wieczór // W: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. - S. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-431-2
21
The Factors of Outward FDI from V4 Countries from the Perspective of EU and EMU Membership : a Panel Gravity Model Approach = Determinanty BIZ z krajów V4 do krajów UE-27 z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych / Krzysztof WACH, Liwiusz WOJCIECHOWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 5, t. 307 (2014), s. 163-176. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/284/235. - ISSN 0208-6018
22
Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych = The Determinants of FDI Flows from Poland to EU Countries : Gravity Model Using Panel Data Approach / Liwiusz Wojciechowski, Judyta Lubacha-Sember // Ekonomia Międzynarodowa. - nr 7 (2014), s. 136-149. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomia-m.pl/pdf/7.pdf. - ISSN 2082-4440
23
Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013? = Phillips Curve in Polish Economy : Empirical Vefification of This Model in the Last Thirteen Years (2000-2013) / Anna Katarzyna Wieczór, Liwiusz Wojeciechowski // W: Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków : AT Wydawnictw, 2014. - S. 197-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-25-9
24
The Determinants of FDI Flows from the EU-15 to the Visegrad Group Countries - a Panel Gravity Model Approach / Liwiusz Wojciechowski // W: Global Opportunities and Local Businesses / ed. by Krzysztof WACH. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 1). - S. 7-22. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939576-0-6. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/2
1
Wach K., Wojciechowski L., (2018), Wyniki badań empirycznych w zakresie przedsiębiorczości międzynarodowej polskich przedsiębiorstw. [W:] Wach K. (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 187-219.
2
Wach K., Wojciechowski L., (2018), Findings of Empirical Research into International Entrepreneurship of Polish Firms. [W:] Wach K. (red.), Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 189-219.
3
Wojciechowski L., (2018), Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej, Prom. Wach K., Kraków : , 249 k.
4
Wojciechowski L., (2017), Productivity Gap : a Chance or an Obstacle in Absorbing Benefits from FDI in a Host Country, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 5, nr 4, s. 153-170; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/280/pdf
5
Wach K., Wojciechowski L., (2016), Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 1, s. 83-94; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/142/pdf_1
6
Wojciechowski L., (2016), Wpływ BIZ na kreowanie wartości dodanej w kraju goszczącym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa przemysłowego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 1, s. 143-158; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3122/2751
7
Wojciechowski L., (2016), Empirical Verification of Dynamic Dependences Between Productivity and Economy Openness : the Case of Visegrad Countries, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 12, s. 149-161; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3144/2771
8
Wach K., Wojciechowski L., (2016), Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour. [W:] Wach K., Żur A. (red.), Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line], Cracow : Cracow University of Economics, s. 1119-1128.
9
Wojciechowski L., (2016), Foreign Direct Investment as a Stimulant in Productivity Convergence Process between Visegrad Countries and EU-15, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 6, t. 326, s. 163-180; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21766/1/0_5_ 163 -180_Wojciechowski.pdf
10
Wach K., Wojciechowski L., (2016), Determinants of Inward FDI into Visegrad Countries : Empirical Evidence Based on Panel Data for the Years 2000-2012, "Economics and Business Review", vol. 2 (16), no. 1, s. 34-52; http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_1_34.pdf
11
Wach K., Wojciechowski L., (2016), Inward FDI and Entrepreneurship Rate : Empirical Evidence on Selected Effects of FDI in Visegrad Countries, "Journal of Economics and Management", nr 24, s. 42-54; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/04.pdf
12
Dopierała Ł., Wojciechowski L., (2015), Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 3, s. 55-67; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-55.pdf
13
Wojciechowski L., (2015), Analiza skuteczności strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem współzależności między-rynkowych. [W:] Olkiewicz M., Drewniak M. (red.), Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, s. 191-201.
14
Wojciechowski L., (2015), Ewolucja postrzegania i percpecji ryzyka w naukach społecznych. [W:] Kruszyński M. (red.), Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2, Kamieniec Wrocławski : Instytut Ekonomiczno-Społeczny, s. 180-182.
15
Wojciechowski L., (2015), Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE 15 do UE 12 na przykładzie Polski i Węgier, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 29, nr 1, s. 73-88; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2706/2387
16
Pawłowska E., Wojciechowski L., (2015), Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej. [W:] Woźniak K. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 193-202.
17
Wojciechowski L., Zatorska Ż., (2015), Ekonometryczne modelowanie współzależności krótko i długookresowych między rynkami kapitałowymi. Analiza empiryczna na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2010-2014. [W:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 151-161.
18
Wojciechowski L., (2014), Wypełnienie kryteriów z Maastricht przez Polskę - refleksja nad konwergencją realną i członkostwem w unii monetarnej, "Horyzonty Polityki", vol. 5, nr 10, s. 169-190; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/252/226
19
Wach K., Wojciechowski L., (2014), The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 7, cz. 1, s. 143-156; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-7-1.pdf#page=143&view=Fit
20
Wojciechowski L., Wieczór A., (2014), Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych. [W:] Szmidt C. (red.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 200-214.
21
Wach K., Wojciechowski L., (2014), The Factors of Outward FDI from V4 Countries from the Perspective of EU and EMU Membership : a Panel Gravity Model Approach, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 5, t. 307, s. 163-176; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/284/235
22
Wojciechowski L., Lubacha-Sember J., (2014), Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych, "Ekonomia Międzynarodowa", nr 7, s. 136-149; http://www.ekonomia-m.pl/pdf/7.pdf
23
Wieczór A., Wojciechowski L., (2014), Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013?. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, Kraków : AT Wydawnictw, s. 197-204.
24
Wojciechowski L., (2013), The Determinants of FDI Flows from the EU-15 to the Visegrad Group Countries - a Panel Gravity Model Approach. [W:] Wach K. (red.), Global Opportunities and Local Businesses (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 1, nr 1), Cracow : Cracow University of Economics, s. 7-22.
1
@inbook{UEK:2168329665,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Wyniki badań empirycznych w zakresie przedsiębiorczości międzynarodowej polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej",
pages = "187-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20191-3",
}
2
@inbook{UEK:2168329691,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Findings of Empirical Research into International Entrepreneurship of Polish Firms",
booktitle = "Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship",
pages = "189-219",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20193-7",
}
3
@unpublished{UEK:2168332385,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168321903,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Productivity Gap : a Chance or an Obstacle in Absorbing Benefits from FDI in a Host Country",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 5, 4",
pages = "153-170",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168304585,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 1",
pages = "83-94",
adress = "",
year = "2016",
}
6
@article{UEK:2168319047,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Wpływ BIZ na kreowanie wartości dodanej w kraju goszczącym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa przemysłowego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 1",
pages = "143-158",
year = "2016",
}
7
@article{UEK:2168319045,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Empirical Verification of Dynamic Dependences Between Productivity and Economy Openness : the Case of Visegrad Countries",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 12",
pages = "149-161",
year = "2016",
}
8
@inbook{UEK:2168312739,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour",
booktitle = "Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context",
pages = "1119-1128",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-65262-13-4",
}
9
@article{UEK:2168321919,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Foreign Direct Investment as a Stimulant in Productivity Convergence Process between Visegrad Countries and EU-15",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 6, t. 326",
pages = "163-180",
year = "2016",
}
10
@article{UEK:2168302863,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Determinants of Inward FDI into Visegrad Countries : Empirical Evidence Based on Panel Data for the Years 2000-2012",
journal = "Economics and Business Review",
number = "vol. 2 (16), no. 1",
pages = "34-52",
year = "2016",
}
11
@article{UEK:2168310579,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Inward FDI and Entrepreneurship Rate : Empirical Evidence on Selected Effects of FDI in Visegrad Countries",
journal = "Journal of Economics and Management",
number = "24",
pages = "42-54",
year = "2016",
}
12
@article{UEK:2168300043,
author = "Dopierała Łukasz and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 3",
pages = "55-67",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
13
@inbook{UEK:2168301339,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Analiza skuteczności strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem współzależności między-rynkowych",
booktitle = "Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy",
pages = "191-201",
adress = "Słupsk",
publisher = "Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland",
year = "2015",
isbn = "978-83-63216-00-9",
}
14
@inbook{UEK:2168331629,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Ewolucja postrzegania i percpecji ryzyka w naukach społecznych",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2",
pages = "180-182",
adress = "Kamieniec Wrocławski",
publisher = "Instytut Ekonomiczno-Społeczny",
year = "2015",
isbn = "978-83-940844-1-7",
}
15
@article{UEK:2168300037,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE 15 do UE 12 na przykładzie Polski i Węgier",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 29, 1",
pages = "73-88",
adress = "",
year = "2015",
}
16
@inbook{UEK:2168300623,
author = "Pawłowska Ewelina and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych",
pages = "193-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-9-8",
}
17
@inbook{UEK:2168298401,
author = "Wojciechowski Liwiusz and Zatorska Żaneta",
title = "Ekonometryczne modelowanie współzależności krótko i długookresowych między rynkami kapitałowymi. Analiza empiryczna na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2010-2014",
booktitle = "Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych",
pages = "151-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-941408-0-9",
}
18
@article{UEK:2168300055,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Wypełnienie kryteriów z Maastricht przez Polskę - refleksja nad konwergencją realną i członkostwem w unii monetarnej",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 5, 10",
pages = "169-190",
adress = "",
year = "2014",
}
19
@article{UEK:2168278419,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 15, z. 7, cz. 1",
pages = "143-156",
adress = "",
year = "2014",
}
20
@inbook{UEK:2168300001,
author = "Wojciechowski Liwiusz and Wieczór Anna Katarzyna",
title = "Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych",
booktitle = "Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii",
pages = "200-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2014",
isbn = "978-83-7561-431-2",
}
21
@article{UEK:2168293295,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "The Factors of Outward FDI from V4 Countries from the Perspective of EU and EMU Membership : a Panel Gravity Model Approach",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 5, t. 307",
pages = "163-176",
adress = "",
year = "2014",
}
22
@article{UEK:2168300049,
author = "Wojciechowski Liwiusz and Lubacha-Sember Judyta",
title = "Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych",
journal = "Ekonomia Międzynarodowa",
number = "7",
pages = "136-149",
year = "2014",
}
23
@inbook{UEK:2168301319,
author = "Wieczór Anna Katarzyna and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013?",
booktitle = "Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym",
pages = "197-204",
adress = "Kraków",
publisher = "AT Wydawnictw",
year = "2014",
isbn = "978-83-63910-25-9",
}
24
@inbook{UEK:2168300085,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "The Determinants of FDI Flows from the EU-15 to the Visegrad Group Countries - a Panel Gravity Model Approach",
booktitle = "Global Opportunities and Local Businesses",
pages = "7-22",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-0-6",
}