Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Growth of Productivity as a Measurable Effect of Synergy Between Labour and Tangible Assets
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 77-86 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Nr:
2168322337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Aktywa jako czynnik intensyfikacji produktywności kapitału ludzkiego = Assets as a Factor of Intensifying Human Capital Productivity
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 52 (2017) , s. 208-219. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321911
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych = An Increase in the Value and Productivity of Tangible Fixed Assets as a Factor in Balancing Economic Inequalities
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 48 (4) (2016) , s. 140-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321923
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Growth of Fixed Assets in the Economy vs. Labour Productivity = Wpływ wzrostu wartości rzeczowych aktywów na poprawę produktywności pracy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 276 (2016) , s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321925
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Zgodność poziomu produktywności pracy jako warunek jednoczenia państw w unii walutowej = The Consistency of Labour Productivity as a Condition for Unifying Countries in the Currency Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (945) (2015) , s. 125-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168304673
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
In Quest of the Most Selected Depreciation Method
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 363-373 - Bibliogr.. - Dostępna także w wersji online
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168303725
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Growth of Productivity as a Measurable Effect of Synergy Between Labour and Tangible Assets / Anna Jonkisz-Zacny // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 77-86. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
2
Aktywa jako czynnik intensyfikacji produktywności kapitału ludzkiego = Assets as a Factor of Intensifying Human Capital Productivity / Anna Jonkisz-Zacny // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 52 (2017), s. 208-219. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/137739/tekst%2014%20Anna%20Jonkisz-Zacny.pdf. - ISSN 1898-5084
3
Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych = An Increase in the Value and Productivity of Tangible Fixed Assets as a Factor in Balancing Economic Inequalities / Anna Jonkisz-Zacny // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 48 (4) (2016), s. 140-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/117323/11%20Jonkisz-Zacny%20A.pdf. - ISSN 1898-5084
4
Growth of Fixed Assets in the Economy vs. Labour Productivity = Wpływ wzrostu wartości rzeczowych aktywów na poprawę produktywności pracy / Anna Jonkisz-Zacny // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 276 (2016), s. 95-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=248144&from=publication. - ISSN 2083-8611
5
Zgodność poziomu produktywności pracy jako warunek jednoczenia państw w unii walutowej = The Consistency of Labour Productivity as a Condition for Unifying Countries in the Currency Area / Anna Jonkisz-Zacny // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (945) (2015), s. 125-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/942/705. - ISSN 1898-6447
6
In Quest of the Most Selected Depreciation Method / Anna Jonkisz-Zacny // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 363-373. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf
1
Jonkisz-Zacny A., (2017), Growth of Productivity as a Measurable Effect of Synergy Between Labour and Tangible Assets. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 77-86.
2
Jonkisz-Zacny A., (2017), Aktywa jako czynnik intensyfikacji produktywności kapitału ludzkiego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 52, s. 208-219; http://www.ur.edu.pl/file/137739/tekst%2014%20Anna%20Jonkisz-Zacny.pdf
3
Jonkisz-Zacny A., (2016), Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 48 (4), s. 140-154; http://www.ur.edu.pl/file/117323/11%20Jonkisz-Zacny%20A.pdf
4
Jonkisz-Zacny A., (2016), Growth of Fixed Assets in the Economy vs. Labour Productivity, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 276, s. 95-106; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=248144&from=publication
5
Jonkisz-Zacny A., (2015), Zgodność poziomu produktywności pracy jako warunek jednoczenia państw w unii walutowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 9 (945), s. 125-136; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/942/705
6
Jonkisz-Zacny A., (2014), In Quest of the Most Selected Depreciation Method. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 363-373.
1
@inbook{UEK:2168322337,
author = "Jonkisz-Zacny Anna",
title = "Growth of Productivity as a Measurable Effect of Synergy Between Labour and Tangible Assets",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "77-86",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
2
@article{UEK:2168321911,
author = "Jonkisz-Zacny Anna",
title = "Aktywa jako czynnik intensyfikacji produktywności kapitału ludzkiego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 52",
pages = "208-219",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168321923,
author = "Jonkisz-Zacny Anna",
title = "Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 48 (4)",
pages = "140-154",
year = "2016",
}
4
@article{UEK:2168321925,
author = "Jonkisz-Zacny Anna",
title = "Growth of Fixed Assets in the Economy vs. Labour Productivity",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "276",
pages = "95-106",
year = "2016",
}
5
@article{UEK:2168304673,
author = "Jonkisz-Zacny Anna",
title = "Zgodność poziomu produktywności pracy jako warunek jednoczenia państw w unii walutowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (945)",
pages = "125-136",
year = "2015",
}
6
@inbook{UEK:2168303725,
author = "Jonkisz-Zacny Anna",
title = "In Quest of the Most Selected Depreciation Method",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "363-373",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}