Publikacje wybranego autora

Wójcik Marzena ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Procesowego

1

Tytuł:
Normatywy zmian w inżynierskim nurcie zarządzania
Źródło:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 185-194 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-597-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168339955
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
System identyfikacji wizualnej miast - wybrane aspekty
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 9 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2018, s. 245-255 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-13-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168327961
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Klasyfikator celów - wybrane przykłady
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 9 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2018, s. 32-43 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-13-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168327959
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Ryzyko a optymalizacja stanu gotówki w przedsiębiorstwie. Cz. 2
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 5 / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2017, s. 72-81 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-09-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168322345
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form aktywizacji seniorów - wybrane aspekty
Źródło:
Starość nie jedną ma twarz - badania interdyscyplinarne nad starością / red. Grzegorz Libor - [Będzin]: Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2017, s. 254-267. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7859-825-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168322417
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Ryzyko a optymalizacja stanu gotówki w przedsiębiorstwie. Cz. 1
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 5 / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2017, s. 61-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-09-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168322343
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Best Practice Marketplace as One of the Ways to Support the Process of Knowledge Sharing within Organisation
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 207-214 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310763
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Kapitał ludzki w strukturze kapitału intelektualnego organizacji = Human Capital in the Structure of the Intellectual Capital of the Organization
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach / red. Małgorzata Smolarek - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016, s. 25-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65682-30-7
Nr:
2168322415
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Zastosowanie erystyki w negocjacjach - wybrane aspekty
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 131-141 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307213
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Mnemonics in the Development of the Intellectual Capital of the Organization
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 279-286 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168304335
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Mnemotechniki w podnoszeniu efektywności szkoleń pracowniczych = Mnemonics in Increasing the Efficiency of Employee Training
Źródło:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 387-396. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299741
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Umiejętność samodzielnego uczenia się w procesie rozwoju kapitału intelektualnego organizacji = Self-regulated Learning in the Development of the Organization's Intellectual Capital
Źródło:
Ekonomia i zarządzanie we współczesnym świecie / red. Marcin Walczak - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015, s. 147-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-939977-0-1
Nr:
2168322477
rozdział w monografii
1
Normatywy zmian w inżynierskim nurcie zarządzania / Marzena WÓJCIK // W: Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 185-194. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-597-9
2
System identyfikacji wizualnej miast - wybrane aspekty / Marzena WÓJCIK // W: Poszerzamy horyzonty. T. 9 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2018. - S. 245-255. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-13-9. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat9.pdf
3
Klasyfikator celów - wybrane przykłady / Marzena WÓJCIK // W: Poszerzamy horyzonty. T. 9 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2018. - S. 32-43. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-13-9. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat9.pdf
4
Ryzyko a optymalizacja stanu gotówki w przedsiębiorstwie. Cz. 2 / Marzena WÓJCIK // W: Poszerzamy horyzonty. T. 5 [on-line] / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. - S. 72-81. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-09-2. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/monografia/TOM_5_I_7_Wojcik_1.pdf
5
Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form aktywizacji seniorów - wybrane aspekty / Marzena WÓJCIK // W: Starość nie jedną ma twarz - badania interdyscyplinarne nad starością [on-line] / red. Grzegorz Libor. - [Będzin] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2017. - S. 254-267. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7859-825-1. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Laura_Piejko/publication/323150324_TRADZIK_ROZOWATY_I_RHINOPHYMA_-_PRZYPADLOSC_OSOB_W_WIEKU_DOJRZALYM/links/5a8564e90f7e9b2c3f50b94f/TRADZIK-ROZOWATY-I-RHINOPHYMA-PRZYPADLOSC-OSOB-W-WIEKU-DOJRZALYM.pdf
6
Ryzyko a optymalizacja stanu gotówki w przedsiębiorstwie. Cz. 1 / Marzena WÓJCIK // W: Poszerzamy horyzonty. T. 5 [on-line] / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. - S. 61-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-09-2. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/monografia/TOM_5_I_6_Wojcik.pdf
7
Best Practice Marketplace as One of the Ways to Support the Process of Knowledge Sharing within Organisation / Marzena Wójcik // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 207-214. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
8
Kapitał ludzki w strukturze kapitału intelektualnego organizacji = Human Capital in the Structure of the Intellectual Capital of the Organization / Marzena Wójcik // W: Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach / red. Małgorzata Smolarek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. - S. 25-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65682-30-7
9
Zastosowanie erystyki w negocjacjach - wybrane aspekty / Marzena Wójcik // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 131-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
10
Mnemonics in the Development of the Intellectual Capital of the Organization / Marzena Wójcik // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 279-286. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
11
Mnemotechniki w podnoszeniu efektywności szkoleń pracowniczych = Mnemonics in Increasing the Efficiency of Employee Training / Marzena Wójcik // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 387-396. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
12
Umiejętność samodzielnego uczenia się w procesie rozwoju kapitału intelektualnego organizacji = Self-regulated Learning in the Development of the Organization's Intellectual Capital / Marzena Wójcik // W: Ekonomia i zarządzanie we współczesnym świecie / red. Marcin Walczak. - Kielce : Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015. - S. 147-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939977-0-1
1
Wójcik M., (2019), Normatywy zmian w inżynierskim nurcie zarządzania. [W:] Gębarowski M., Jabłoński M. (red.), Jakość wobec wymagań współczesnego rynku, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 185-194.
2
Wójcik M., (2018), System identyfikacji wizualnej miast - wybrane aspekty. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 9, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 245-255.
3
Wójcik M., (2018), Klasyfikator celów - wybrane przykłady. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 9, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 32-43.
4
Wójcik M., (2017), Ryzyko a optymalizacja stanu gotówki w przedsiębiorstwie. Cz. 2. [W:] Piotrowska-Puchała A., Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 5 [on-line], Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 72-81.
5
Wójcik M., (2017), Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form aktywizacji seniorów - wybrane aspekty. [W:] Libor G. (red.), Starość nie jedną ma twarz - badania interdyscyplinarne nad starością [on-line], [Będzin] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, s. 254-267.
6
Wójcik M., (2017), Ryzyko a optymalizacja stanu gotówki w przedsiębiorstwie. Cz. 1. [W:] Piotrowska-Puchała A., Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 5 [on-line], Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 61-71.
7
Wójcik M., (2016), Best Practice Marketplace as One of the Ways to Support the Process of Knowledge Sharing within Organisation. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 207-214.
8
Wójcik M., (2016), Kapitał ludzki w strukturze kapitału intelektualnego organizacji. [W:] Smolarek M. (red.), Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s. 25-35.
9
Wójcik M., (2015), Zastosowanie erystyki w negocjacjach - wybrane aspekty. [W:] Jabłoński M. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, s. 131-141.
10
Wójcik M., (2015), Mnemonics in the Development of the Intellectual Capital of the Organization. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 279-286.
11
Wójcik M., (2015), Mnemotechniki w podnoszeniu efektywności szkoleń pracowniczych. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 387-396.
12
Wójcik M., (2015), Umiejętność samodzielnego uczenia się w procesie rozwoju kapitału intelektualnego organizacji. [W:] Walczak M. (red.), Ekonomia i zarządzanie we współczesnym świecie, Kielce : Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 147-155.
1
@inbook{fmUEK:2168339955,
author = "Marzena Wójcik",
title = "Normatywy zmian w inżynierskim nurcie zarządzania",
booktitle = "Jakość wobec wymagań współczesnego rynku",
pages = "185-194",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-597-9",
}
2
@inbook{fmUEK:2168327961,
author = "Marzena Wójcik",
title = "System identyfikacji wizualnej miast - wybrane aspekty",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 9",
pages = "245-255",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2018",
url = {http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat9.pdf},
isbn = "978-83-63216-13-9",
}
3
@inbook{fmUEK:2168327959,
author = "Marzena Wójcik",
title = "Klasyfikator celów - wybrane przykłady",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 9",
pages = "32-43",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2018",
url = {http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat9.pdf},
isbn = "978-83-63216-13-9",
}
4
@inbook{fmUEK:2168322345,
author = "Marzena Wójcik",
title = "Ryzyko a optymalizacja stanu gotówki w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 5",
pages = "72-81",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2017",
url = {http://konferencjenaukowe.com.pl/monografia/TOM_5_I_7_Wojcik_1.pdf},
isbn = "978-83-63216-09-2",
}
5
@inbook{fmUEK:2168322417,
author = "Marzena Wójcik",
title = "Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form aktywizacji seniorów - wybrane aspekty",
booktitle = "Starość nie jedną ma twarz - badania interdyscyplinarne nad starością",
pages = "254-267",
adress = "Będzin",
publisher = "Wydawnictwo internetowe e-bookowo",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Laura_Piejko/publication/323150324_TRADZIK_ROZOWATY_I_RHINOPHYMA_-_PRZYPADLOSC_OSOB_W_WIEKU_DOJRZALYM/links/5a8564e90f7e9b2c3f50b94f/TRADZIK-ROZOWATY-I-RHINOPHYMA-PRZYPADLOSC-OSOB-W-WIEKU-DOJRZALYM.pdf},
isbn = "978-83-7859-825-1",
}
6
@inbook{fmUEK:2168322343,
author = "Marzena Wójcik",
title = "Ryzyko a optymalizacja stanu gotówki w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 5",
pages = "61-71",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2017",
url = {http://konferencjenaukowe.com.pl/monografia/TOM_5_I_6_Wojcik.pdf},
isbn = "978-83-63216-09-2",
}
7
@inbook{fmUEK:2168310763,
author = "Marzena Wójcik",
title = "Best Practice Marketplace as One of the Ways to Support the Process of Knowledge Sharing within Organisation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "207-214",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
8
@inbook{fmUEK:2168322415,
author = "Marzena Wójcik",
title = "Kapitał ludzki w strukturze kapitału intelektualnego organizacji",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach",
pages = "25-35",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Humanitas",
year = "2016",
isbn = "978-83-65682-30-7",
}
9
@inbook{fmUEK:2168307213,
author = "Marzena Wójcik",
title = "Zastosowanie erystyki w negocjacjach - wybrane aspekty",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "131-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
10
@inbook{fmUEK:2168304335,
author = "Marzena Wójcik",
title = "Mnemonics in the Development of the Intellectual Capital of the Organization",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "279-286",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
11
@inbook{fmUEK:2168299741,
author = "Marzena Wójcik",
title = "Mnemotechniki w podnoszeniu efektywności szkoleń pracowniczych",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "387-396",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
12
@inbook{fmUEK:2168322477,
author = "Marzena Wójcik",
title = "Umiejętność samodzielnego uczenia się w procesie rozwoju kapitału intelektualnego organizacji",
booktitle = "Ekonomia i zarządzanie we współczesnym świecie",
pages = "147-155",
adress = "Kielce",
publisher = "Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-939977-0-1",
}