Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości = Estimation of the Efficiency of Enterprise Value Creation Based on Indexed Value Measures
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 333-343. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323899
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa = Methods of Estimating the Cost of Equity and Usefulness of Internal Measures of the Enterprise Value
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017) , s. 285-298. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323885
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy = Risk of Bankruptcy and Shareholder Value
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016) , s. 383-394. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311351
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Koszt kapitału własnego jako parametr w zarządzaniu wartością = The Cost of Equity as a Parameter of the Value-based Management
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 229-241. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309171
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
The Risk of Bankruptcy and the Effectiveness of Value Creation of the Construction Sector Enterprises in Poland = Ryzyko bankructwa a efektywność kreowania wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (98) (2016) , s. 5-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312539
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa = Networking Capital and Enterprise Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 1 (2015) , s. 257-267. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297399
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Outsourcing energetyczny jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = Energy Outsourcing as a Tool for Restructuring of the Company
Źródło:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 161-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299489
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości = Estimation of the Efficiency of Enterprise Value Creation Based on Indexed Value Measures / Andrzej JAKI, Wojciech Ćwięk // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 333-343. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/11386/. - ISSN 2450-7741
2
Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa = Methods of Estimating the Cost of Equity and Usefulness of Internal Measures of the Enterprise Value / Andrzej JAKI, Wojciech Ćwięk // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017), s. 285-298. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12322.pdf. - ISSN 2450-7741
3
Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy = Risk of Bankruptcy and Shareholder Value / Andrzej JAKI, Wojciech Ćwięk // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016), s. 383-394. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-383.pdf. - ISSN 2450-7741
4
Koszt kapitału własnego jako parametr w zarządzaniu wartością = The Cost of Equity as a Parameter of the Value-based Management / Wojciech Ćwięk // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 229-241. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
5
The Risk of Bankruptcy and the Effectiveness of Value Creation of the Construction Sector Enterprises in Poland = Ryzyko bankructwa a efektywność kreowania wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce / Andrzej JAKI, Wojciech Ćwięk // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (98) (2016), s. 5-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
6
Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa = Networking Capital and Enterprise Value / Andrzej JAKI, Wojciech Ćwięk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t. 1 (2015), s. 257-267. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-257.pdf. - ISSN 1733-2842
7
Outsourcing energetyczny jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = Energy Outsourcing as a Tool for Restructuring of the Company / Wojciech Ćwięk // W: Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 161-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
1
Jaki A., Ćwięk W., (2018), Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 333-343; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/11386/
2
Jaki A., Ćwięk W., (2017), Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 2, s. 285-298; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12322.pdf
3
Jaki A., Ćwięk W., (2016), Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 2, s. 383-394; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-383.pdf
4
Ćwięk W., (2016), Koszt kapitału własnego jako parametr w zarządzaniu wartością. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 229-241.
5
Jaki A., Ćwięk W., (2016), The Risk of Bankruptcy and the Effectiveness of Value Creation of the Construction Sector Enterprises in Poland, "Świat Nieruchomości", nr 4 (98), s. 5-14.
6
Jaki A., Ćwięk W., (2015), Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 1, s. 257-267; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-257.pdf
7
Ćwięk W., (2015), Outsourcing energetyczny jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 161-171.
1
@article{UEK:2168323899,
author = "Jaki Andrzej and Ćwięk Wojciech",
title = "Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "333-343",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168323885,
author = "Jaki Andrzej and Ćwięk Wojciech",
title = "Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 2",
pages = "285-298",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168311351,
author = "Jaki Andrzej and Ćwięk Wojciech",
title = "Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 2",
pages = "383-394",
adress = "",
year = "2016",
}
4
@inbook{UEK:2168309171,
author = "Ćwięk Wojciech",
title = "Koszt kapitału własnego jako parametr w zarządzaniu wartością",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant",
pages = "229-241",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8",
}
5
@article{UEK:2168312539,
author = "Jaki Andrzej and Ćwięk Wojciech",
title = "The Risk of Bankruptcy and the Effectiveness of Value Creation of the Construction Sector Enterprises in Poland",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (98)",
pages = "5-14",
year = "2016",
}
6
@article{UEK:2168297399,
author = "Jaki Andrzej and Ćwięk Wojciech",
title = "Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t. 1",
pages = "257-267",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
7
@inbook{UEK:2168299489,
author = "Ćwięk Wojciech",
title = "Outsourcing energetyczny jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji",
pages = "161-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1",
}