Publikacje wybranego autora

Ćwięk Wojciech ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

1

Tytuł:
Assumptions for the Estimation of the Beta Coefficient Level and Company's Cost of Equity
Źródło:
Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes / ed. by Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022, s. 287-296 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168363828
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem : aspekt teoretyczno-aplikacyjny
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2021
Opis fizyczny:
257 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-8102-485-3
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168357632
monografia
3

Tytuł:
Bankruptcy Prediction Models Based on Value Measures
Źródło:
Journal of Risk and Financial Management. - vol. 14, iss. 1, art. no. 6 (2021) , s. 1-14. - Tytuł numeru: International Trends and Economic Sustainability on Emerging Markets - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded with a subsidy for research granted to Cracow University of Economics: 77/ZZE/2020/POT.
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168352118
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rynkowe mierniki wartości i ich wykorzystanie w ocenie efektywności kreowania wartości spółek sektora budowlanego
Źródło:
Kierunki rozwoju rynku nieruchomości = Directions of Development of the Real Estate Market / red. Piotr Bartkowiak - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020, s. 73-87
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-66199-72-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344318
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Mierniki wartości dla akcjonariuszy a ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2020
Opis fizyczny:
514 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-486
Nr:
2168354080
doktorat
6

Tytuł:
Value Creation Efficiency of Polish Construction Companies Listed on Warsaw Stock Exchange during 2010-2012
Źródło:
International Journal of Business Performance Management. - vol. 21, iss. 1-2 (2020) , s. 214-229. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168346046
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości = Estimation of the Efficiency of Enterprise Value Creation Based on Indexed Value Measures
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 333-343. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323899
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa = Methods of Estimating the Cost of Equity and Usefulness of Internal Measures of the Enterprise Value
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017) , s. 285-298. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323885
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Koszt kapitału własnego jako parametr w zarządzaniu wartością = The Cost of Equity as a Parameter of the Value-based Management
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 229-241. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309171
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
The Risk of Bankruptcy and the Effectiveness of Value Creation of the Construction Sector Enterprises in Poland = Ryzyko bankructwa a efektywność kreowania wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (98) (2016) , s. 5-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312539
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy = Risk of Bankruptcy and Shareholder Value
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016) , s. 383-394. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311351
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa = Networking Capital and Enterprise Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 1 (2015) , s. 257-267. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297399
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Outsourcing energetyczny jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = Energy Outsourcing as a Tool for Restructuring of the Company
Źródło:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 161-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299489
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Assumptions for the Estimation of the Beta Coefficient Level and Company's Cost of Equity / Wojciech ĆWIĘK // W: Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes / ed. by Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022. - S. 287-296. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
2
Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem : aspekt teoretyczno-aplikacyjny / Andrzej JAKI, Wojciech Ćwięk, Tomasz ROJEK. - Warszawa : CeDeWu, 2021. - 257 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-485-3
3
Bankruptcy Prediction Models Based on Value Measures / Andrzej JAKI, Wojciech Ćwięk // Journal of Risk and Financial Management. - vol. 14, iss. 1 (2021), s. 1-14. - Summ.. - Tytuł numeru: International Trends and Economic Sustainability on Emerging Markets. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1911-8074/14/1/6/htm. - ISSN 1911-8066
4
Rynkowe mierniki wartości i ich wykorzystanie w ocenie efektywności kreowania wartości spółek sektora budowlanego / Andrzej JAKI, Wojciech Ćwięk // W: Kierunki rozwoju rynku nieruchomości = Directions of Development of the Real Estate Market / red. Piotr Bartkowiak. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020. - S. 73-87. - ISBN 978-83-66199-72-9
5
Mierniki wartości dla akcjonariuszy a ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa / Wojciech Ćwięk ; . - Kraków : , 2020. - 514 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Value Creation Efficiency of Polish Construction Companies Listed on Warsaw Stock Exchange during 2010-2012 / Andrzej JAKI, Wojciech Ćwięk // International Journal of Business Performance Management. - vol. 21, iss. 1-2 (2020), s. 214-229. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1368-4892
7
Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości = Estimation of the Efficiency of Enterprise Value Creation Based on Indexed Value Measures / Andrzej JAKI, Wojciech Ćwięk // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 333-343. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/11386/. - ISSN 2450-7741
8
Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa = Methods of Estimating the Cost of Equity and Usefulness of Internal Measures of the Enterprise Value / Andrzej JAKI, Wojciech Ćwięk // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017), s. 285-298. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12322.pdf. - ISSN 2450-7741
9
Koszt kapitału własnego jako parametr w zarządzaniu wartością = The Cost of Equity as a Parameter of the Value-based Management / Wojciech Ćwięk // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 229-241. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
10
The Risk of Bankruptcy and the Effectiveness of Value Creation of the Construction Sector Enterprises in Poland = Ryzyko bankructwa a efektywność kreowania wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce / Andrzej JAKI, Wojciech Ćwięk // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (98) (2016), s. 5-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
11
Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy = Risk of Bankruptcy and Shareholder Value / Andrzej JAKI, Wojciech Ćwięk // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016), s. 383-394. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-383.pdf. - ISSN 2450-7741
12
Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa = Networking Capital and Enterprise Value / Andrzej JAKI, Wojciech Ćwięk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t. 1 (2015), s. 257-267. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-257.pdf. - ISSN 1733-2842
13
Outsourcing energetyczny jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = Energy Outsourcing as a Tool for Restructuring of the Company / Wojciech Ćwięk // W: Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 161-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
1
Ćwięk W., (2022), Assumptions for the Estimation of the Beta Coefficient Level and Company's Cost of Equity. [W:] JAKI A., KOWALIK M. (red.), Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 287-296.
2
Jaki A., Ćwięk W., Rojek T., (2021), Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem: aspekt teoretyczno-aplikacyjny, Warszawa : CeDeWu, 257 s.
3
Jaki A., Ćwięk W., (2021), Bankruptcy Prediction Models Based on Value Measures, "Journal of Risk and Financial Management", vol. 14, iss. 1, s. 1-14; https://www.mdpi.com/1911-8074/14/1/6/htm
4
Jaki A., Ćwięk W., (2020), Rynkowe mierniki wartości i ich wykorzystanie w ocenie efektywności kreowania wartości spółek sektora budowlanego. [W:] Bartkowiak P. (red.), Kierunki rozwoju rynku nieruchomości, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 73-87.
5
Ćwięk W., (2020), Mierniki wartości dla akcjonariuszy a ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa, Prom. Jaki A., Kraków : , 514 k.
6
Jaki A., Ćwięk W., (2020), Value Creation Efficiency of Polish Construction Companies Listed on Warsaw Stock Exchange during 2010-2012, "International Journal of Business Performance Management", vol. 21, iss. 1-2, s. 214-229.
7
Jaki A., Ćwięk W., (2018), Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 333-343; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/11386/
8
Jaki A., Ćwięk W., (2017), Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 2, s. 285-298; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12322.pdf
9
Ćwięk W., (2016), Koszt kapitału własnego jako parametr w zarządzaniu wartością. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 229-241.
10
Jaki A., Ćwięk W., (2016), The Risk of Bankruptcy and the Effectiveness of Value Creation of the Construction Sector Enterprises in Poland, "Świat Nieruchomości", nr 4 (98), s. 5-14.
11
Jaki A., Ćwięk W., (2016), Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 2, s. 383-394; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-383.pdf
12
Jaki A., Ćwięk W., (2015), Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 1, s. 257-267; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-257.pdf
13
Ćwięk W., (2015), Outsourcing energetyczny jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 161-171.
1
@inbook{UEK:2168363828,
author = "Wojciech Ćwięk",
title = "Assumptions for the Estimation of the Beta Coefficient Level and Company's Cost of Equity",
booktitle = "Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes",
pages = "287-296",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2022",
isbn = "978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3",
}
2
@book{UEK:2168357632,
author = "Andrzej Jaki and Wojciech Ćwięk and Tomasz Rojek",
title = "Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem : aspekt teoretyczno-aplikacyjny",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2021",
isbn = "978-83-8102-485-3",
}
3
@article{UEK:2168352118,
author = "Andrzej Jaki and Wojciech Ćwięk",
title = "Bankruptcy Prediction Models Based on Value Measures",
journal = "Journal of Risk and Financial Management",
number = "vol. 14, iss. 1",
pages = "1-14",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14010006},
url = {https://www.mdpi.com/1911-8074/14/1/6/htm},
}
4
@inbook{UEK:2168344318,
author = "Andrzej Jaki and Wojciech Ćwięk",
title = "Rynkowe mierniki wartości i ich wykorzystanie w ocenie efektywności kreowania wartości spółek sektora budowlanego",
booktitle = "Kierunki rozwoju rynku nieruchomości",
pages = "73-87",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2020",
isbn = "978-83-66199-72-9",
}
5
@unpublished{UEK:2168354080,
author = "Wojciech Ćwięk",
title = "Mierniki wartości dla akcjonariuszy a ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2020",
}
6
@article{UEK:2168346046,
author = "Andrzej Jaki and Wojciech Ćwięk",
title = "Value Creation Efficiency of Polish Construction Companies Listed on Warsaw Stock Exchange during 2010-2012",
journal = "International Journal of Business Performance Management",
number = "vol. 21, iss. 1-2",
pages = "214-229",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/IJBPM.2020.106118},
url = {},
}
7
@article{UEK:2168323899,
author = "Andrzej Jaki and Wojciech Ćwięk",
title = "Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "333-343",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-27},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/11386/},
}
8
@article{UEK:2168323885,
author = "Andrzej Jaki and Wojciech Ćwięk",
title = "Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 2",
pages = "285-298",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-21},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12322.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168309171,
author = "Wojciech Ćwięk",
title = "Koszt kapitału własnego jako parametr w zarządzaniu wartością",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant",
pages = "229-241",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8",
}
10
@article{UEK:2168312539,
author = "Andrzej Jaki and Wojciech Ćwięk",
title = "The Risk of Bankruptcy and the Effectiveness of Value Creation of the Construction Sector Enterprises in Poland",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (98)",
pages = "5-14",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.98.01},
url = {},
}
11
@article{UEK:2168311351,
author = "Andrzej Jaki and Wojciech Ćwięk",
title = "Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 2",
pages = "383-394",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-33},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-383.pdf},
}
12
@article{UEK:2168297399,
author = "Andrzej Jaki and Wojciech Ćwięk",
title = "Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t. 1",
pages = "257-267",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-22},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-257.pdf},
issn = "1640-6818",
}
13
@inbook{UEK:2168299489,
author = "Wojciech Ćwięk",
title = "Outsourcing energetyczny jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji",
pages = "161-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID