Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Development of Local Sport : Case Study
Źródło:
International Journal of Trade and Global Markets. - vol. 15, no. 2 (2022) , s. 186-200. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168362522
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Cultural and Sports Activity of Seniors in the Małopolskie Voivodeship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 157 (2022) , s. 309-326. - Tytuł numeru: Contemporary Management - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the University of Economics in Krakow, project no. 24/EFR/2021/POT.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168367272
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Jubileusz Pani Profesor Bogumiły Szopy
Źródło:
Kurier UEK. - nr 90, s. 28-29
Tryb dostępu:
Nr:
2168362286
varia
4

Tytuł:
Sport i kultura fizyczna w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 188-198
ISBN:
978-83-7252-850-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358856
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Globalisation and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland
Źródło:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 20, nr 1 (2021) , s. 173-189. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Funding: this research was funded by the Cracow University of Economics, Faculty of Finance and Law sources.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168355978
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Sources of Financing the Activities Promoting Sport and Physical Education on the Basis of the Example of Polish Foundations and Associations = Źródła finansowania działań promujących sport i wychowanie fizyczne na przykładzie polskich fundacji i stowarzyszeń
Źródło:
Management. - vol. 24, no. 2 (2020) , s. 158-180. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168352780
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Mariola Mamcarczyk , Magdalena Szyszko
Tytuł:
The Macroeconomic Aspects of Sport in Europe : a Cross-country Comparison
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - T. 82, nr 2 (2020) , s. 193-211. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168350290
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Finansów i Prawa
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (84), s. 25
Tryb dostępu:
Nr:
2168347750
varia
9

Tytuł:
Funding of Public Benefit Activity with 1% of Personal Income Tax Scheme : Empirical Research
Źródło:
Central European Management Journal. - vol. 28, nr 4 (2020) , s. 86-106. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168352766
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Access to Sport Facilities, Social and Intergenerational Integration: a Case Study
Źródło:
European Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 2 (2020) , s. 577-591. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168346542
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Ujawnienia Kluczowych Spraw Badania w europejskich spółkach giełdowych sektora chemicznego = Disclosures of Key Audit Matters in European Listed Companies from the Chemical Sector
Źródło:
Przemysł Chemiczny. - t. 99, nr 12 (2020) , s. 1727-1730. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca wykonana w ramach programu "Potencjał" 26/EFR/2020/POT. Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168351614
artykuł w czasopiśmie
12

Konferencja:
35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2020-04-01 do 2020-04-02
Tytuł:
The Challenges for Local Government Units in the Face of the Silver Economy - Evidence from Poland
Źródło:
Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 16840-16853. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-0-9998551-4-1
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168348834
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Tytuł:
Key Audit Matters in the Auditor's Reports on the Example of European Mining Companies
Źródło:
Acta Montanistica Slovaca. - vol. 25, no. 4 (2020) , s. 453-465. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Cracow University of Economics 26/EFR/2020/POT
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168354758
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Pożegnanie najlepszych absolwentów Wydziału Finansów i Prawa
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (83), s. 30-31
Tryb dostępu:
Nr:
2168344502
varia
15

Konferencja:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Tytuł:
Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations
Źródło:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335971
varia
16

Konferencja:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Tytuł:
Implementation of Reporting Obligations Regarding the 1% Tax Mechanism in Public Benefit Organizations
Źródło:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341331
varia
17

Tytuł:
Aktywność fizyczna jako przejaw zaspokajania potrzeb społecznych w Polsce
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 11-12 (2019) , s. 15-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168342489
artykuł w czasopiśmie
18

Konferencja:
10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2019-06-27 do 2019-06-28
Tytuł:
Globalization and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland
Źródło:
Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / red. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Olsztyn: Institute of Economic Research, 2019, s. 248. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-65605-10-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168336853
varia
19

Tytuł:
Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2018
Opis fizyczny:
230 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja monografii dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-651-6
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168326661
monografia
20

Tytuł:
Analiza poziomu infrastruktury sportowej w ujęciu lokalnym i regionalnym = Analysis of the Level of Sport Infrastructure on a Local and Regional Basis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 97-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326673
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Globalizacja a sport
Źródło:
Społeczne aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018, s. 143-160 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2281-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168329419
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
230 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-373
Nr:
2168321715
doktorat
23

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Estimating the Desired Level of Local Sports Instrastructure on a Regional and Local Basis = Szacowanie pożądanego poziomu lokalnej infrastruktury sportowej w ujęciu regionalnym i lokalnym
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 90-91. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336329
varia
24

Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie finansowania infrastruktury sportowej ze środków unijnych w Polsce
Źródło:
Polityka społeczna w działaniu : wybrane zagadnienia / red. Anna Witkowska-Paleń - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016, s. 177-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-351-5
Nr:
2168324179
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Ryzyko inwestycyjne w sektorze nieruchomości na przykładzie infrastruktury sportowej = The Risk of the Investment Process in the Real Estate Sector in Terms of Sports Infrastructure - Theoretical
Źródło:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications. - 1 (2013) , s. 204-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168324259
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy = 'My Pitch-Orlik 2012' Program as an Element Supporting Polish Labour Market
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 161 (2013) , s. 193-201. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279009
artykuł w czasopiśmie
27

Konferencja:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała, Polska, od 2013-05-24 do 2013-05-24
Tytuł:
Zadania w zakresie kultury fizycznej na tle budżetu gmin = Tasks of Physical Culture Municipalities Against Budget
Źródło:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2013, s. 215-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-09-9
Nr:
2168278257
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku - wizja czy rzeczywistość? = The Strategy for the Development of Sport in Poland by 2015 - Vision or Reality? = Strategiâ razvitiâ sporta v Pol'sze k 2015 godu - videnie ili real'nost'?
Źródło:
Studia i Materiały. - nr 2 (4) (2012) , s. 29-42. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168324277
artykuł w czasopiśmie
29

Konferencja:
IV Konferencja naukowa "Dylematy współczesnego rynku pracy", Targanice, Polska, od 2012-09-24 do 2012-09-26
Tytuł:
Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy
Źródło:
Dylematy współczesnego rynku pracy : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 2012, s. 10-11. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168336851
varia
30

Tytuł:
Rozwój sportu motorem zmian życia społecznego = Sport Development as a Motor of Society Life Changes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja. - z. 10 (2) (2012) , s. 85-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168324269
artykuł w czasopiśmie
1
Development of Local Sport : Case Study / Mariola MAMCARCZYK, Łukasz POPŁAWSKI // International Journal of Trade and Global Markets. - vol. 15, no. 2 (2022), s. 186-200. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1742-7541
2
Cultural and Sports Activity of Seniors in the Małopolskie Voivodeship / Mariola MAMCARCZYK // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 157 (2022), s. 309-326. - Summ.. - Tytuł numeru: Contemporary Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/07/Mamcarczyk.pdf. - ISSN 1641-3466
3
Jubileusz Pani Profesor Bogumiły Szopy / Mariola MAMCARCZYK, Michał MICHOROWSKI // Kurier UEK. - nr 90 (2021), s. 28-29. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/28. - ISSN 1689-7757
4
Sport i kultura fizyczna w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej / Mariola MAMCARCZYK // W: Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 188-198. - ISBN 978-83-7252-850-6
5
Globalisation and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland / Ewa ŚLĘZAK, Mariola MAMCARCZYK // Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 20, nr 1 (2021), s. 173-189. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2021.011. - ISSN 1898-2255
6
Sources of Financing the Activities Promoting Sport and Physical Education on the Basis of the Example of Polish Foundations and Associations = Źródła finansowania działań promujących sport i wychowanie fizyczne na przykładzie polskich fundacji i stowarzyszeń / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUK // Management. - vol. 24, no. 2 (2020), s. 158-180. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/manment/24/2/article-p158.xml. - ISSN 1429-9321
7
The Macroeconomic Aspects of Sport in Europe : a Cross-country Comparison / Mariola MAMCARCZYK, Magdalena Szyszko // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - T. 82, nr 2 (2020), s. 193-211. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/24736. - ISSN 0035-9629
8
Ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Finansów i Prawa / Maria PŁONKA, Mariola MAMCARCZYK, Radosław CIUKAJ // Kurier UEK. - nr 2 (84) (2020), s. 25. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/25. - ISSN 1689-7757
9
Funding of Public Benefit Activity with 1% of Personal Income Tax Scheme : Empirical Research / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUK // Central European Management Journal. - vol. 28, nr 4 (2020), s. 86-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Mamcarczyk.pdf. - ISSN 2658-0845
10
Access to Sport Facilities, Social and Intergenerational Integration: a Case Study / Mariola MAMCARCZYK, Lukasz POPLAWSKI // European Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 2 (2020), s. 577-591. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/1610/download. - ISSN 1108-2976
11
Ujawnienia Kluczowych Spraw Badania w europejskich spółkach giełdowych sektora chemicznego = Disclosures of Key Audit Matters in European Listed Companies from the Chemical Sector / Mariola MAMCARCZYK, Łukasz POPŁAWSKI, Paweł ZIENIUK // Przemysł Chemiczny. - t. 99, nr 12 (2020), s. 1727-1730. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sigma-not.pl/zeszyt-6405-przemysl-chemiczny-2020-12.html. - ISSN 0033-2496
12
The Challenges for Local Government Units in the Face of the Silver Economy - Evidence from Poland / Tomasz JEDYNAK, Katarzyna MAJ-WASNIOWSKA, Mariola MAMCARCZYK // W: Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 16840-16853. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-4-1. - Pełny tekst: https://drive.google.com/drive/folders/1TPh8Brn18oeDNbp5trUkvFjUXa9BtD49
13
Key Audit Matters in the Auditor's Reports on the Example of European Mining Companies / Mariola MAMCARCZYK, Łukasz POPŁAWSKI, Paweł ZIENIUK // Acta Montanistica Slovaca. - vol. 25, no. 4 (2020), s. 453-465. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://actamont.tuke.sk/pdf/2020/n4/2mamcrzyk.pdf. - ISSN 1335-1788
14
Pożegnanie najlepszych absolwentów Wydziału Finansów i Prawa / Maria PŁONKA, Mariola MAMCARCZYK, Radosław CIUKAJ // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019), s. 30-31. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/30. - ISSN 1689-7757
15
Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUK // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
16
Implementation of Reporting Obligations Regarding the 1% Tax Mechanism in Public Benefit Organizations / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUK // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 43. - Dostępne tylko streszczenie
17
Aktywność fizyczna jako przejaw zaspokajania potrzeb społecznych w Polsce / Bogumiła SZOPA, Mariola MAMCARCZYK // Polityka Społeczna. - nr 11-12 (2019), s. 15-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.ipiss.com.pl/psnumery/548-549ogWstęp: . - ISSN 0137-4729
18
Globalization and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland / Ewa ŚLĘZAK, Mariola MAMCARCZYK // W: Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Olsztyn: Institute of Economic Research, 2019. - S. 248. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-10-8. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1
19
Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym / Mariola MAMCARCZYK. - Warszawa: Difin, 2018. - 230 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-651-6
20
Analiza poziomu infrastruktury sportowej w ujęciu lokalnym i regionalnym = Analysis of the Level of Sport Infrastructure on a Local and Regional Basis / Mariola MAMCARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 97-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1457/1100. - ISSN 1898-6447
21
Globalizacja a sport / Mariola MAMCARCZYK // W: Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - S. 143-160. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2281-6
22
Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym / Mariola Mamcarczyk ; Promotor: Łukasz POPŁAWSKI. - Kraków, 2017. - 230 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003285
23
Estimating the Desired Level of Local Sports Instrastructure on a Regional and Local Basis = Szacowanie pożądanego poziomu lokalnej infrastruktury sportowej w ujęciu regionalnym i lokalnym / Mariola MAMCARCZYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 90-91. - Dostępne tylko streszczenia
24
Regionalne zróżnicowanie finansowania infrastruktury sportowej ze środków unijnych w Polsce / Mariola Mamcarczyk // W: Polityka społeczna w działaniu : wybrane zagadnienia / red. Anna Witkowska-Paleń. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016. - S. 177-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-351-5
25
Ryzyko inwestycyjne w sektorze nieruchomości na przykładzie infrastruktury sportowej = The Risk of the Investment Process in the Real Estate Sector in Terms of Sports Infrastructure - Theoretical / Mariola Mamcarczyk // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 1 (2013), s. 204-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
26
Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy = 'My Pitch-Orlik 2012' Program as an Element Supporting Polish Labour Market / Mariola Mamcarczyk // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 161 (2013), s. 193-201. - Summ.. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=90782&from=publication. - ISSN 2083-8611
27
Zadania w zakresie kultury fizycznej na tle budżetu gmin = Tasks of Physical Culture Municipalities Against Budget / Mariola Mamcarczyk // W: Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2013. - S. 215-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-09-9
28
Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku - wizja czy rzeczywistość? = The Strategy for the Development of Sport in Poland by 2015 - Vision or Reality? = Strategiâ razvitiâ sporta v Pol'sze k 2015 godu - videnie ili real'nost'? / Mariola Mamcarczyk // Studia i Materiały / Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie. - nr 2 (4) (2012), s. 29-42. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oficynawydawnicza.ewsie.edu.pl/images/PDF/Studiaimaterialy4.pdf. - ISSN 2082-6966
29
Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy / Mariola MAMCARCZYK // W: Dylematy współczesnego rynku pracy : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - S. 10-11. - Dostępne tylko streszczenie
30
Rozwój sportu motorem zmian życia społecznego = Sport Development as a Motor of Society Life Changes / Mariola Mamcarczyk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja. - z. 10 (2) (2012), s. 85-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwa.wstijo.edu.pl/dokpdf/zn/fulltext/zeszyt_naukowy_tir_nr_10.pdf. - ISSN 1899-7228
1
Mamcarczyk M., Popławski Ł., (2022), Development of Local Sport : Case Study, "International Journal of Trade and Global Markets", vol. 15, no. 2, s. 186-200.
2
Mamcarczyk M., (2022), Cultural and Sports Activity of Seniors in the Małopolskie Voivodeship, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 157, s. 309-326; https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/07/Mamcarczyk.pdf
3
Mamcarczyk M., Michorowski M., (2021), Jubileusz Pani Profesor Bogumiły Szopy, "Kurier UEK", nr 90, s. 28-29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/28
4
Mamcarczyk M., (2021), Sport i kultura fizyczna w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. [W:] ŚLĘZAK E., CHOROŚ-MROZOWSKA D., MICHOROWSKI M. (red.), Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 188-198.
5
Ślęzak E., Mamcarczyk M., (2021), Globalisation and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland, "Ekonomia i Prawo", t. 20, nr 1, s. 173-189; https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2021.011
6
Mamcarczyk M., Zieniuk P., (2020), Sources of Financing the Activities Promoting Sport and Physical Education on the Basis of the Example of Polish Foundations and Associations, "Management", vol. 24, no. 2, s. 158-180; https://content.sciendo.com/view/journals/manment/24/2/article-p158.xml
7
Mamcarczyk M., Szyszko M., (2020), The Macroeconomic Aspects of Sport in Europe : a Cross-country Comparison, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", T. 82, nr 2, s. 193-211; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/24736
8
Płonka M., Mamcarczyk M., Ciukaj R., (2020), Ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Finansów i Prawa, "Kurier UEK", nr 2 (84), s. 25; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/25
9
Mamcarczyk M., Zieniuk P., (2020), Funding of Public Benefit Activity with 1% of Personal Income Tax Scheme : Empirical Research, "Central European Management Journal", vol. 28, nr 4, s. 86-106; https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Mamcarczyk.pdf
10
Mamcarczyk M., Popławski Ł., (2020), Access to Sport Facilities, Social and Intergenerational Integration: a Case Study, "European Research Studies Journal", vol. 23, iss. 2, s. 577-591; https://www.ersj.eu/journal/1610/download
11
Mamcarczyk M., Popławski Ł., Zieniuk P., (2020), Ujawnienia Kluczowych Spraw Badania w europejskich spółkach giełdowych sektora chemicznego, "Przemysł Chemiczny", t. 99, nr 12, s. 1727-1730; https://sigma-not.pl/zeszyt-6405-przemysl-chemiczny-2020-12.html
12
Jedynak T., Maj-Waśniowska K., Mamcarczyk M., (2020), The Challenges for Local Government Units in the Face of the Silver Economy - Evidence from Poland. [W:] Soliman (red.), Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 16840-16853.
13
Mamcarczyk M., Popławski Ł., Zieniuk P., (2020), Key Audit Matters in the Auditor's Reports on the Example of European Mining Companies, "Acta Montanistica Slovaca", vol. 25, no. 4, s. 453-465; https://actamont.tuke.sk/pdf/2020/n4/2mamcrzyk.pdf
14
Płonka M., Mamcarczyk M., Ciukaj R., (2019), Pożegnanie najlepszych absolwentów Wydziału Finansów i Prawa, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 30-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/30
15
Mamcarczyk M., Zieniuk P., (2019), Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 23-24.
16
Mamcarczyk M., Zieniuk P., (2019), Implementation of Reporting Obligations Regarding the 1% Tax Mechanism in Public Benefit Organizations. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 43.
17
Szopa B., Mamcarczyk M., (2019), Aktywność fizyczna jako przejaw zaspokajania potrzeb społecznych w Polsce, "Polityka Społeczna", nr 11-12, s. 15-22.
18
Ślęzak E., Mamcarczyk M., (2019), Globalization and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy : Abstract Book, Olsztyn : Institute of Economic Research, s. 248.
19
Mamcarczyk M., (2018), Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym, Warszawa : Difin, 230 s.
20
Mamcarczyk M., (2018), Analiza poziomu infrastruktury sportowej w ujęciu lokalnym i regionalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 97-111; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1457/1100
21
Mamcarczyk M., (2018), Globalizacja a sport. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 143-160.
22
Mamcarczyk M., (2017), Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym, Prom. Popławski Ł., Kraków : , 230 k.
23
Mamcarczyk M., (2017), Estimating the Desired Level of Local Sports Instrastructure on a Regional and Local Basis. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 90-91.
24
Mamcarczyk M., (2016), Regionalne zróżnicowanie finansowania infrastruktury sportowej ze środków unijnych w Polsce. [W:] Witkowska-Paleń A. (red.), Polityka społeczna w działaniu : wybrane zagadnienia, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 177-190.
25
Mamcarczyk M., (2013), Ryzyko inwestycyjne w sektorze nieruchomości na przykładzie infrastruktury sportowej, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 1, s. 204-213.
26
Mamcarczyk M., (2013), Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 161, s. 193-201; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=90782&from=publication
27
Mamcarczyk M., (2013), Zadania w zakresie kultury fizycznej na tle budżetu gmin. [W:] Owsiak S. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, s. 215-225.
28
Mamcarczyk M., (2012), Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku - wizja czy rzeczywistość?, "Studia i Materiały", nr 2 (4), s. 29-42; http://oficynawydawnicza.ewsie.edu.pl/images/PDF/Studiaimaterialy4.pdf
29
Mamcarczyk M., (2012), Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy. [W:] Dylematy współczesnego rynku pracy : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 10-11.
30
Mamcarczyk M., (2012), Rozwój sportu motorem zmian życia społecznego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja", z. 10 (2), s. 85-98; http://wydawnictwa.wstijo.edu.pl/dokpdf/zn/fulltext/zeszyt_naukowy_tir_nr_10.pdf
1
@article{UEK:2168362522,
author = "Mariola Mamcarczyk and Łukasz Popławski",
title = "Development of Local Sport : Case Study",
journal = "International Journal of Trade and Global Markets",
number = "vol. 15, no. 2",
pages = "186-200",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/IJTGM.2022.10044953},
url = {},
}
2
@article{UEK:2168367272,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Cultural and Sports Activity of Seniors in the Małopolskie Voivodeship",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 157",
pages = "309-326",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.157.20},
url = {https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/07/Mamcarczyk.pdf},
}
3
@misc{UEK:2168362286,
author = "Mariola Mamcarczyk and Michał Michorowski",
title = "Jubileusz Pani Profesor Bogumiły Szopy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "90",
pages = "28-29",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/28},
}
4
@inbook{UEK:2168358856,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Sport i kultura fizyczna w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej",
pages = "188-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-850-6",
}
5
@article{UEK:2168355978,
author = "Ewa Ślęzak and Mariola Mamcarczyk",
title = "Globalisation and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 20, 1",
pages = "173-189",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2021.011},
url = {https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2021.011},
}
6
@article{UEK:2168352780,
author = "Mariola Mamcarczyk and Paweł Zieniuk",
title = "Sources of Financing the Activities Promoting Sport and Physical Education on the Basis of the Example of Polish Foundations and Associations",
journal = "Management",
number = "vol. 24, no. 2",
pages = "158-180",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/manment-2019-0052},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/manment/24/2/article-p158.xml},
}
7
@article{UEK:2168350290,
author = "Mariola Mamcarczyk and Magdalena Szyszko",
title = "The Macroeconomic Aspects of Sport in Europe : a Cross-country Comparison",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "T. 82, 2",
pages = "193-211",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.14},
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/24736},
}
8
@misc{UEK:2168347750,
author = "Maria Płonka and Mariola Mamcarczyk and Radosław Ciukaj",
title = "Ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Finansów i Prawa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (84)",
pages = "25",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/25},
}
9
@article{UEK:2168352766,
author = "Mariola Mamcarczyk and Paweł Zieniuk",
title = "Funding of Public Benefit Activity with 1% of Personal Income Tax Scheme : Empirical Research",
journal = "Central European Management Journal",
number = "vol. 28, 4",
pages = "86-106",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.36},
url = {https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Mamcarczyk.pdf},
}
10
@article{UEK:2168346542,
author = "Mariola Mamcarczyk and Łukasz Popławski",
title = "Access to Sport Facilities, Social and Intergenerational Integration: a Case Study",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 23, iss. 2",
pages = "577-591",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/1610},
url = {https://www.ersj.eu/journal/1610/download},
}
11
@article{UEK:2168351614,
author = "Mariola Mamcarczyk and Łukasz Popławski and Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia Kluczowych Spraw Badania w europejskich spółkach giełdowych sektora chemicznego",
journal = "Przemysł Chemiczny",
number = "t. 99, 12",
pages = "1727-1730",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/62.2020.12.6},
url = {https://sigma-not.pl/zeszyt-6405-przemysl-chemiczny-2020-12.html},
}
12
@inbook{UEK:2168348834,
author = "Tomasz Jedynak and Katarzyna Maj-Waśniowska and Mariola Mamcarczyk",
title = "The Challenges for Local Government Units in the Face of the Silver Economy - Evidence from Poland",
booktitle = "Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)",
pages = "16840-16853",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://drive.google.com/drive/folders/1TPh8Brn18oeDNbp5trUkvFjUXa9BtD49},
isbn = "978-0-9998551-4-1",
}
13
@article{UEK:2168354758,
author = "Mariola Mamcarczyk and Łukasz Popławski and Paweł Zieniuk",
title = "Key Audit Matters in the Auditor's Reports on the Example of European Mining Companies",
journal = "Acta Montanistica Slovaca",
number = "vol. 25, no. 4",
pages = "453-465",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.46544/AMS.v25i4.02},
url = {https://actamont.tuke.sk/pdf/2020/n4/2mamcrzyk.pdf},
}
14
@misc{UEK:2168344502,
author = "Maria Płonka and Mariola Mamcarczyk and Radosław Ciukaj",
title = "Pożegnanie najlepszych absolwentów Wydziału Finansów i Prawa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "30-31",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/30},
}
15
@misc{UEK:2168335971,
author = "Mariola Mamcarczyk and Paweł Zieniuk",
title = "Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "23-24",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
16
@misc{UEK:2168341331,
author = "Mariola Mamcarczyk and Paweł Zieniuk",
title = "Implementation of Reporting Obligations Regarding the 1% Tax Mechanism in Public Benefit Organizations",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "43",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
17
@article{UEK:2168342489,
author = "Bogumiła Szopa and Mariola Mamcarczyk",
title = "Aktywność fizyczna jako przejaw zaspokajania potrzeb społecznych w Polsce",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "11-12",
pages = "15-22",
year = "2019",
url = {},
}
18
@misc{UEK:2168336853,
author = "Ewa Ślęzak and Mariola Mamcarczyk",
title = "Globalization and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Abstract Book",
pages = "248",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2019",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1},
isbn = "978-83-65605-10-8",
}
19
@book{UEK:2168326661,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-651-6",
}
20
@article{UEK:2168326673,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Analiza poziomu infrastruktury sportowej w ujęciu lokalnym i regionalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "97-111",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0106},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1457/1100},
}
21
@inbook{UEK:2168329419,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Globalizacja a sport",
booktitle = "Społeczne aspekty globalizacji",
pages = "143-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2281-6",
}
22
@unpublished{UEK:2168321715,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003285},
}
23
@misc{UEK:2168336329,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Estimating the Desired Level of Local Sports Instrastructure on a Regional and Local Basis",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "90-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
24
@inbook{UEK:2168324179,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Regionalne zróżnicowanie finansowania infrastruktury sportowej ze środków unijnych w Polsce",
booktitle = "Polityka społeczna w działaniu : wybrane zagadnienia",
pages = "177-190",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2016",
isbn = "978-83-8061-351-5",
}
25
@article{UEK:2168324259,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Ryzyko inwestycyjne w sektorze nieruchomości na przykładzie infrastruktury sportowej",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "1",
pages = "204-213",
year = "2013",
}
26
@article{UEK:2168279009,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Program Moje Boisko-Orlik 2012 jako element wspomagający polski rynek pracy",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "161",
pages = "193-201",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=90782&from=publication},
}
27
@inbook{UEK:2168278257,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Zadania w zakresie kultury fizycznej na tle budżetu gmin",
booktitle = "Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych",
pages = "215-225",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
year = "2013",
isbn = "978-83-61310-09-9",
}
28
@article{UEK:2168324277,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku - wizja czy rzeczywistość?",
journal = "Studia i Materiały",
number = "2 (4)",
pages = "29-42",
year = "2012",
url = {http://oficynawydawnicza.ewsie.edu.pl/images/PDF/Studiaimaterialy4.pdf},
}
29
@misc{UEK:2168336851,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Program Moje Boisko-Orlik 2012 jako element wspomagający polski rynek pracy",
booktitle = "Dylematy współczesnego rynku pracy : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów",
pages = "10-11",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2012",
}
30
@article{UEK:2168324269,
author = "Mariola Mamcarczyk",
title = "Rozwój sportu motorem zmian życia społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja",
number = "z. 10 (2)",
pages = "85-98",
year = "2012",
url = {http://wydawnictwa.wstijo.edu.pl/dokpdf/zn/fulltext/zeszyt_naukowy_tir_nr_10.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID