Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2019-06-27 do 2019-06-28
Tytuł:
Globalization and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland
Źródło:
Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Olsztyn: Institute of Economic Research, 2019, s. 248. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-65605-10-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168336853
varia
2

Konferencja:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Tytuł:
Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations
Źródło:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335971
varia
3

Tytuł:
Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2018
Opis fizyczny:
230 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja monografii dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-651-6
Nr:
2168326661
monografia
4

Tytuł:
Globalizacja a sport
Źródło:
Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018, s. 143-160 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2281-6
Nr:
2168329419
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Analiza poziomu infrastruktury sportowej w ujęciu lokalnym i regionalnym = Analysis of the Level of Sport Infrastructure on a Local and Regional Basis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 97-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326673
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Estimating the Desired Level of Local Sports Instrastructure on a Regional and Local Basis = Szacowanie pożądanego poziomu lokalnej infrastruktury sportowej w ujęciu regionalnym i lokalnym
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 90-91. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336329
varia
7

Tytuł:
Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
230 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-373
Nr:
2168321715
doktorat
8

Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie finansowania infrastruktury sportowej ze środków unijnych w Polsce
Źródło:
Polityka społeczna w działaniu : wybrane zagadnienia / red. Anna Witkowska-Paleń - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016, s. 177-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-351-5
Nr:
2168324179
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Ryzyko inwestycyjne w sektorze nieruchomości na przykładzie infrastruktury sportowej = The Risk of the Investment Process in the Real Estate Sector in Terms of Sports Infrastructure - Theoretical
Źródło:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 1 (2013) , s. 204-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168324259
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy = 'My Pitch-Orlik 2012' Program as an Element Supporting Polish Labour Market
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 161 (2013) , s. 193-201. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279009
artykuł w czasopiśmie
11

Konferencja:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała, Polska, od 2013-05-24 do 2013-05-24
Tytuł:
Zadania w zakresie kultury fizycznej na tle budżetu gmin = Tasks of Physical Culture Municipalities Against Budget
Źródło:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2013, s. 215-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-09-9
Nr:
2168278257
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Rozwój sportu motorem zmian życia społecznego = Sport Development as a Motor of Society Life Changes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja. - z. 10 (2) (2012) , s. 85-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168324269
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku - wizja czy rzeczywistość? = The Strategy for the Development of Sport in Poland by 2015 - Vision or Reality? = Strategiâ razvitiâ sporta v Pol'sze k 2015 godu - videnie ili real'nost'?
Źródło:
Studia i Materiały / Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie. - nr 2 (4) (2012) , s. 29-42. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168324277
artykuł w czasopiśmie
14

Konferencja:
IV Konferencja naukowa "Dylematy współczesnego rynku pracy", Targanice, Polska, od 2012-09-24 do 2012-09-26
Tytuł:
Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy
Źródło:
Dylematy współczesnego rynku pracy : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 2012, s. 10-11. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168336851
varia
1
Globalization and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland / Ewa ŚLĘZAK, Mariola MAMCARCZYK // W: Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Olsztyn : Institute of Economic Research, 2019. - S. 248. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-10-8. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1
2
Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUK // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
3
Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym / Mariola MAMCARCZYK. - Warszawa : Difin, 2018. - 230 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-651-6
4
Globalizacja a sport / Mariola MAMCARCZYK // W: Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - S. 143-160. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2281-6
5
Analiza poziomu infrastruktury sportowej w ujęciu lokalnym i regionalnym = Analysis of the Level of Sport Infrastructure on a Local and Regional Basis / Mariola MAMCARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 97-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1457/1100. - ISSN 1898-6447
6
Estimating the Desired Level of Local Sports Instrastructure on a Regional and Local Basis = Szacowanie pożądanego poziomu lokalnej infrastruktury sportowej w ujęciu regionalnym i lokalnym / Mariola MAMCARCZYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 90-91. - Dostępne tylko streszczenia
7
Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym / Mariola Mamcarczyk ; Promotor: Łukasz POPŁAWSKI. - Kraków, 2017. - 230 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003285
8
Regionalne zróżnicowanie finansowania infrastruktury sportowej ze środków unijnych w Polsce / Mariola Mamcarczyk // W: Polityka społeczna w działaniu : wybrane zagadnienia / red. Anna Witkowska-Paleń. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - S. 177-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-351-5
9
Ryzyko inwestycyjne w sektorze nieruchomości na przykładzie infrastruktury sportowej = The Risk of the Investment Process in the Real Estate Sector in Terms of Sports Infrastructure - Theoretical / Mariola Mamcarczyk // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 1 (2013), s. 204-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
10
Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy = 'My Pitch-Orlik 2012' Program as an Element Supporting Polish Labour Market / Mariola Mamcarczyk // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 161 (2013), s. 193-201. - Summ.. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=90782&from=publication. - ISSN 2083-8611
11
Zadania w zakresie kultury fizycznej na tle budżetu gmin = Tasks of Physical Culture Municipalities Against Budget / Mariola Mamcarczyk // W: Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2013. - S. 215-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-09-9
12
Rozwój sportu motorem zmian życia społecznego = Sport Development as a Motor of Society Life Changes / Mariola Mamcarczyk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja. - z. 10 (2) (2012), s. 85-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwa.wstijo.edu.pl/dokpdf/zn/fulltext/zeszyt_naukowy_tir_nr_10.pdf. - ISSN 1899-7228
13
Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku - wizja czy rzeczywistość? = The Strategy for the Development of Sport in Poland by 2015 - Vision or Reality? = Strategiâ razvitiâ sporta v Pol'sze k 2015 godu - videnie ili real'nost'? / Mariola Mamcarczyk // Studia i Materiały / Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie. - nr 2 (4) (2012), s. 29-42. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oficynawydawnicza.ewsie.edu.pl/images/PDF/Studiaimaterialy4.pdf. - ISSN 2082-6966
14
Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy / Mariola MAMCARCZYK // W: Dylematy współczesnego rynku pracy : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - S. 10-11. - Dostępne tylko streszczenie
1
Ślęzak E., Mamcarczyk M., (2019), Globalization and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy : Abstract Book, Olsztyn : Institute of Economic Research, s. 248.
2
Mamcarczyk M., Zieniuk P., (2019), Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 23-24.
3
Mamcarczyk M., (2018), Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym, Warszawa : Difin, 230 s.
4
Mamcarczyk M., (2018), Globalizacja a sport. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 143-160.
5
Mamcarczyk M., (2018), Analiza poziomu infrastruktury sportowej w ujęciu lokalnym i regionalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 97-111; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1457/1100
6
Mamcarczyk M., (2017), Estimating the Desired Level of Local Sports Instrastructure on a Regional and Local Basis. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 90-91.
7
Mamcarczyk M., (2017), Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym, Prom. Popławski Ł., Kraków : , 230 k.
8
Mamcarczyk M., (2016), Regionalne zróżnicowanie finansowania infrastruktury sportowej ze środków unijnych w Polsce. [W:] Witkowska-Paleń A. (red.), Polityka społeczna w działaniu : wybrane zagadnienia, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 177-190.
9
Mamcarczyk M., (2013), Ryzyko inwestycyjne w sektorze nieruchomości na przykładzie infrastruktury sportowej, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 1, s. 204-213.
10
Mamcarczyk M., (2013), Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 161, s. 193-201; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=90782&from=publication
11
Mamcarczyk M., (2013), Zadania w zakresie kultury fizycznej na tle budżetu gmin. [W:] Owsiak S. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, s. 215-225.
12
Mamcarczyk M., (2012), Rozwój sportu motorem zmian życia społecznego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja", z. 10 (2), s. 85-98; http://wydawnictwa.wstijo.edu.pl/dokpdf/zn/fulltext/zeszyt_naukowy_tir_nr_10.pdf
13
Mamcarczyk M., (2012), Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku - wizja czy rzeczywistość?, "Studia i Materiały", nr 2 (4), s. 29-42; http://oficynawydawnicza.ewsie.edu.pl/images/PDF/Studiaimaterialy4.pdf
14
Mamcarczyk M., (2012), Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy. [W:] Dylematy współczesnego rynku pracy : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 10-11.
1
@misc{UEK:2168336853,
author = "Ślęzak Ewa and Mamcarczyk Mariola",
title = "Globalization and Gender Aspects of Professional Sport : the Case of Poland",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Abstract Book",
pages = "248",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2019",
isbn = "978-83-65605-10-8",
}
2
@misc{UEK:2168335971,
author = "Mamcarczyk Mariola and Zieniuk Paweł",
title = "Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "23-24",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
3
@book{UEK:2168326661,
author = "Mamcarczyk Mariola",
title = "Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-651-6",
}
4
@inbook{UEK:2168329419,
author = "Mamcarczyk Mariola",
title = "Globalizacja a sport",
booktitle = "Społeczne aspekty globalizacji",
pages = "143-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2281-6",
}
5
@article{UEK:2168326673,
author = "Mamcarczyk Mariola",
title = "Analiza poziomu infrastruktury sportowej w ujęciu lokalnym i regionalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "97-111",
year = "2018",
}
6
@misc{UEK:2168336329,
author = "Mamcarczyk Mariola",
title = "Estimating the Desired Level of Local Sports Instrastructure on a Regional and Local Basis",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "90-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
7
@unpublished{UEK:2168321715,
author = "Mamcarczyk Mariola",
title = "Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym",
adress = "Kraków",
year = "2017",
}
8
@inbook{UEK:2168324179,
author = "Mamcarczyk Mariola",
title = "Regionalne zróżnicowanie finansowania infrastruktury sportowej ze środków unijnych w Polsce",
booktitle = "Polityka społeczna w działaniu : wybrane zagadnienia",
pages = "177-190",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2016",
isbn = "978-83-8061-351-5",
}
9
@article{UEK:2168324259,
author = "Mamcarczyk Mariola",
title = "Ryzyko inwestycyjne w sektorze nieruchomości na przykładzie infrastruktury sportowej",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "1",
pages = "204-213",
year = "2013",
}
10
@article{UEK:2168279009,
author = "Mamcarczyk Mariola",
title = "Program Moje Boisko-Orlik 2012 jako element wspomagający polski rynek pracy",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "161",
pages = "193-201",
year = "2013",
}
11
@inbook{UEK:2168278257,
author = "Mamcarczyk Mariola",
title = "Zadania w zakresie kultury fizycznej na tle budżetu gmin",
booktitle = "Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych",
pages = "215-225",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
year = "2013",
isbn = "978-83-61310-09-9",
}
12
@article{UEK:2168324269,
author = "Mamcarczyk Mariola",
title = "Rozwój sportu motorem zmian życia społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja",
number = "z. 10 (2)",
pages = "85-98",
year = "2012",
}
13
@article{UEK:2168324277,
author = "Mamcarczyk Mariola",
title = "Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku - wizja czy rzeczywistość?",
journal = "Studia i Materiały",
number = "2 (4)",
pages = "29-42",
year = "2012",
}
14
@misc{UEK:2168336851,
author = "Mamcarczyk Mariola",
title = "Program Moje Boisko-Orlik 2012 jako element wspomagający polski rynek pracy",
booktitle = "Dylematy współczesnego rynku pracy : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów",
pages = "10-11",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2012",
}