Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Promocja turystyki wiejskiej w Polsce - doświadczenia i wyzwania
Źródło:
Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania / red. Janusz Majewski - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2012, s. 169-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-78-3
Nr:
2168229540
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Budowanie marki turystyki wiejskiej : podstawowe determinanty i kierunki działań
Źródło:
Marka wiejskiego produktu turystycznego : inicjatywy i inspiracje / red. Elżbieta Kmita-Dziasek - Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie, 2009, s. 9-14
ISBN:
978-83-924526-2-1
Nr:
2164953935
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Uwarunkowania lojalności konsumentów usług turystycznych = The Loyalty of Consumer of Tourist Services and Its Conditions
Źródło:
Turystyka - innowacje - konsument / red. Dorota Chudy-Hyski, Michał Żemła - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008, s. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-23-5
Nr:
2165764764
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym = Changing Consumer Behaviour on the Domestic Tourism Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 742 (2007) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51054
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Rola turystyki w rozwoju obszarów wiejskich
Źródło:
Kurier AE. - lipiec (2006) , s. 8-9
Nr:
2168348326
artykuł nierecenzowany
6

Tytuł:
Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych = Consumer Behaviour of Poles on the Domestic Tourism Services Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 704 (2006) , s. 27-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52933
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski = The Consumption Behaviours of Tourists Taking Holidays in Rural Areas of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 716 (2006) , s. 55-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52309
artykuł w czasopiśmie
8

Konferencja:
IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan "Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej", Gorlice, Polska, od 2006-09-30 do 2006-10-01
Tytuł:
Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu
Źródło:
Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej : IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan, Gorlice, wrzesień 2006 : materiały pokonferencyjne - Gorlice: Stowarzyszenie "Klub Gorliczan", 2006, s. 48-55
Nr:
2165766037
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich : zróżnicowania regionalne = Holidays in Rural Households : Regional Differences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 697 (2005) , s. 51-70. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52304
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich w świetle badań ankietowych turystów = Holidays in the Farms in the Light of Questionaire Survey of the Tourists
Źródło:
Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. - nr 26 (2005) , s. 43-55. - Tytuł numeru: Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki - Bibliogr.
Nr:
2168343155
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Instytucjonalne aspekty zarządzania turystyką wiejską w Polsce : podstawowe problemy i tendencje = Institutional Aspects of Managing Rural Tourism in Poland : Basic Problems and Tendencies
Źródło:
Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii : materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach X Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Kraków, 15-17 września 2003 - Kraków: Wydawnictwo AR, 2003, s. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 90)
Nr:
2168223246
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Tytuł:
Aktywność Polaków w zakresie krajowego wypoczynku = How Active are Poles with Respect to Local Tourism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 621 (2003) , s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52278
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej
Źródło:
Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych / red. Zofia Kędzior, Ewa Kieżel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 146-157. - summ.
Seria:
(Konsumpcja, Rynek, Marketing)
ISBN:
83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
Nr:
2168226275
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Tytuł:
Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej = Consumers` Behaviour in the Domestic Rural Tourism Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 612 (2002) , s. 77-94. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224416
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Aspekty przestrzenne zmian w spożyciu żywności ludności rolniczej w Polsce = Aspect of Spatial Changes in Food Consumption of Rural Population in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 533 (1999) , s. 17-27. - Summ.
Nr:
2168248284
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce = Behaviour of Rural Tourism Services Purchasers in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 2 (1999) , s. 223-235. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257674
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji rolniczych gospodarstw domowych w okresie przeobrażeń ustrojowych = Spatial Differentiation of Consumption in Farmers' Households in the Period of System Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 497 (1997) , s. 19-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237762
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych
Źródło:
Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993, s. 93-101
Nr:
2168244532
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Tytuł:
Źródłowe podstawy badań
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 36-60 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230724
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 61-68
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255184
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce = Spatial and Social-Professional Differentiation of Consumption in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 359 (1991) , s. 15-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235604
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Konsumpcja ludności rolniczej a poziom rozwoju rolnictwa = Consumption of the Population Dependent on Agriculture and the Level of Agricultural Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 349 (1991) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259660
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant
Źródło:
Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 121-146
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168315073
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Regionalne zróżnicowania konsumpcji ludności dwuzawodowej w Polsce = Regional Differentiation of Consumption of Dual Occupation Population in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 304 (1989) , s. 27-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246676
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce
Źródło:
Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 156-167
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168337963
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Dysproporcje przestrzenne poziomu konsumpcji ludności rolniczej w makroregionie południowo-wschodnim
Źródło:
Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988, s. 91-98
Nr:
2168259808
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Tytuł:
Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim
Źródło:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji / red. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 78-86
ISBN:
83-7016-339-4
Nr:
2168271540
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Tytuł:
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce = Region Differention of Consumption in Poland
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1988) , s. 47-53
Nr:
2168259822
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce = The Territorial and Social Differentiation of the Consumption Level in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 31 (1988) , s. 147-166. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249090
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Gospodarka żywnościowa a rynek rolny : zagadnienia wybrane
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
96 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168346490
skrypt
31

Tytuł:
Warunki życia emerytów i rencistów = Pensiners' Living Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 233 (1987) , s. 19-37. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261164
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
książka
33

Tytuł:
Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987
Opis fizyczny:
21 s.; 24 cm.
Nr:
2168285711
skrypt
34

Tytuł:
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
145 s.; 24 cm
Nr:
2168238820
skrypt
35

Tytuł:
Konsumpcja dóbr trwałego użytku we Francji = Consumption of Consumer Durables in France
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 212 (1985) , s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168275015
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Wydatki na żywność gospodarstw domowych we Francji = Food Expenses in French Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 193 (1984) , s. 55-75. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236590
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Warunki życia wielodzietnych rodzin pracowniczych w Polsce = Living Conditions of Numerous Working Families in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 169 (1983) , s. 81-104. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229444
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności rolniczej = Spatial Variation in the Living Standard of Peasant Population in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 174 (1983) , s. 73-94. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261482
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Problemy wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce = Problems of Holiday Rest of Children and Youth in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 170 (1983) , s. 97-114. - Rez., summ.
Nr:
2168229478
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Sprawy do wyjaśnienia
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 68 (10161) (1981) , s. 2
Nr:
2168242254
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 104 (10197), s. 1, 4
Nr:
2168243624
głos w dyskusji/wywiad
42

Tytuł:
Zabezpieczenie społeczne
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 96-109
Nr:
2168291741
rozdział w skrypcie
43

Tytuł:
Artykuły żywnościowe
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 7-20
Nr:
2168291723
rozdział w skrypcie
44

Tytuł:
Usługi
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 44-55
Nr:
2168291731
rozdział w skrypcie
45

Tytuł:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345304
skrypt
46

Tytuł:
Zmiany w poziomie życia ludności rolniczej regionu krakowskiego po II wojnie światowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
332 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/159
Nr:
2168304575
doktorat
47

Tytuł:
Rozwój wyposażenia gospodarstw wiejskich w konsumpcyjne dobra trwałe : (na przykładzie regionu krakowskiego) = On the Development in the Equipment of Rural Households with Durable Consumer Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 108 (1978) , s. 123-138. - Summ., rez.
Nr:
2168250364
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
210 s., [3] s. tabl. złoż.; 24 cm
Nr:
2168261030
monografia
49

Tytuł:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168238822
skrypt
50

Tytuł:
Spożycie przetworów zbożowych w Krakowie = The Consumption of Cereal Products in Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 80 (1976) , s. 71-84. - Summ., rez.
Nr:
2168251112
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Tendencje rozwoju produkcji zbóż w województwie krakowskim = The Developmental Tendencies in the Grain Production in the Province of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 64 (1974) , s. 115-127. - Summ., rez.
Nr:
2168249596
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 29 cm
Nr:
2168241098
skrypt
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zachowania konsumentów usług turystyki wiejskiej w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
83 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
32/KBK/2/2002/S
Sygnatura:
NP-840/Magazyn
Nr:
2168318439
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Rozwój turystyki wiejskiej w Małopolsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
87 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
78/KBK/2/2000/S
Sygnatura:
NP-711/Magazyn
Nr:
2168281629
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w regionie Małopolski
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
80 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
34/KBK/1/2001/S
Sygnatura:
NP-791/Magazyn
Nr:
2168289545
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zachowania nabywców na krajowym rynku turystyki wiejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
122 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
68/KBK/2/99/S
Sygnatura:
NP-657/Magazyn
Nr:
2168333837
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zmiany w poziomie życia ludności wiejskiej w Polsce w latach 1987-1995
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
51 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-407/Magazyn
Nr:
2168329101
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji ludności rolniczej w Polsce w okresie przeobrażeń ustrojowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
46 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
60/KBK/2/95/S
Sygnatura:
NP-360/Magazyn
Nr:
2168329227
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
62 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-296/Magazyn
Nr:
2168329775
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Podstawowe tendencje zmian przestrzennych struktur konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
196 ,VI, 48 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-191/Magazyn
Nr:
2168330291
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej : (wstępna diagnoza, propozycje metodologiczne)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
72 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji. Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji. Temat: 5,7 Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce
Nr:
2168315815
naukowo-badawcze
1
Promocja turystyki wiejskiej w Polsce - doświadczenia i wyzwania / Leszek STRZEMBICKI // W: Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania / red. Janusz Majewski. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2012. - S. 169-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-78-3
2
Budowanie marki turystyki wiejskiej : podstawowe determinanty i kierunki działań / Leszek STRZEMBICKI // W: Marka wiejskiego produktu turystycznego : inicjatywy i inspiracje / red. Elżbieta Kmita-Dziasek. - Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie, 2009. - S. 9-14. - ISBN 978-83-924526-2-1
3
Uwarunkowania lojalności konsumentów usług turystycznych = The Loyalty of Consumer of Tourist Services and Its Conditions / Leszek STRZEMBICKI // W: Turystyka - innowacje - konsument / red. Dorota Chudy-Hyski, Michał Żemła. - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008. - S. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-23-5
4
Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym = Changing Consumer Behaviour on the Domestic Tourism Market / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007), s. 67-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153254972. - ISSN 0208-7944
5
Rola turystyki w rozwoju obszarów wiejskich / Leszek STRZEMBICKI // Kurier AE. - lipiec (2006), s. 8-9. - ISSN 1689-7749
6
Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych = Consumer Behaviour of Poles on the Domestic Tourism Services Market / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006), s. 27-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/110777607. - ISSN 0208-7944
7
Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski = The Consumption Behaviours of Tourists Taking Holidays in Rural Areas of Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 716 (2006), s. 55-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/121250296. - ISSN 0208-7944
8
Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu / Leszek STRZEMBICKI // W: Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej : IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan, Gorlice, wrzesień 2006 : materiały pokonferencyjne. - Gorlice: Stowarzyszenie "Klub Gorliczan", 2006. - 56 s. : il. ; 21 cm. - S. 48-55
9
Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich : zróżnicowania regionalne = Holidays in Rural Households : Regional Differences / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 697 (2005), s. 51-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/96459781. - ISSN 0208-7944
10
Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich w świetle badań ankietowych turystów = Holidays in the Farms in the Light of Questionaire Survey of the Tourists / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. - nr 26 (2005), s. 43-55. - Summ.. - Tytuł numeru: Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki. - Bibliogr. - ISSN 1428-9520
11
Instytucjonalne aspekty zarządzania turystyką wiejską w Polsce : podstawowe problemy i tendencje = Institutional Aspects of Managing Rural Tourism in Poland : Basic Problems and Tendencies / Leszek STRZEMBICKI // W: Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii : materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach X Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Kraków, 15-17 września 2003. - Kraków: Wydawnictwo AR, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 402. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 90). - S. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
12
Aktywność Polaków w zakresie krajowego wypoczynku = How Active are Poles with Respect to Local Tourism / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 621 (2003), s. 57-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16234. - ISSN 0208-7944
13
Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej / Leszek STRZEMBICKI // W: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych / red. Zofia Kędzior, Ewa Kieżel . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - (Konsumpcja, Rynek, Marketing). - S. 146-157. - summ. - ISBN 83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
14
Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej = Consumers` Behaviour in the Domestic Rural Tourism Market / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 612 (2002), s. 77-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13719. - ISSN 0208-7944
15
Aspekty przestrzenne zmian w spożyciu żywności ludności rolniczej w Polsce = Aspect of Spatial Changes in Food Consumption of Rural Population in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 533 (1999), s. 17-27. - Summ. - ISSN 0208-7944
16
Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce = Behaviour of Rural Tourism Services Purchasers in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - nr 2 (1999), s. 223-235. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/466/435. - ISSN 1506-2635
17
Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji rolniczych gospodarstw domowych w okresie przeobrażeń ustrojowych = Spatial Differentiation of Consumption in Farmers' Households in the Period of System Transformation / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 497 (1997), s. 19-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych / Roman NIESTRÓJ, Leszek STRZEMBICKI, Jan SZUMILAK // W: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993. - S. 93-101
19
Źródłowe podstawy badań / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 36-60. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
20
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce / Leszek STRZEMBICKI // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 61-68
21
Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce = Spatial and Social-Professional Differentiation of Consumption in Poland / Leszek STRZEMBICKI, Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 359 (1991), s. 15-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Konsumpcja ludności rolniczej a poziom rozwoju rolnictwa = Consumption of the Population Dependent on Agriculture and the Level of Agricultural Development / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 349 (1991), s. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant / Leszek STRZEMBICKI, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior]. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1990. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 121-146
24
Regionalne zróżnicowania konsumpcji ludności dwuzawodowej w Polsce = Regional Differentiation of Consumption of Dual Occupation Population in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 304 (1989), s. 27-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik . - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1989. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 156-167
26
Dysproporcje przestrzenne poziomu konsumpcji ludności rolniczej w makroregionie południowo-wschodnim / Leszek STRZEMBICKI // W: Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. - S. 91-98
27
Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim / Leszek STRZEMBICKI // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 78-86. - ISBN 83-7016-339-4
28
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce = Region Differention of Consumption in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1988), s. 47-53. - ISSN 0438-5403
29
Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce = The Territorial and Social Differentiation of the Consumption Level in Poland / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek STRZEMBICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 147-166. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
30
Gospodarka żywnościowa a rynek rolny : zagadnienia wybrane / Janina DEPO, Felicja KĘDZIOREK, Helena KUREK, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 96 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
31
Warunki życia emerytów i rencistów = Pensiners' Living Conditions / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 233 (1987), s. 19-37. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków : , 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
33
Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 3 / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - 21 s. ; 24 cm
34
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 145 s. ; 24 cm
35
Konsumpcja dóbr trwałego użytku we Francji = Consumption of Consumer Durables in France / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985), s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
36
Wydatki na żywność gospodarstw domowych we Francji = Food Expenses in French Households / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 193 ([1984]), s. 55-75. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Warunki życia wielodzietnych rodzin pracowniczych w Polsce = Living Conditions of Numerous Working Families in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 169 (1983), s. 81-104. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
38
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności rolniczej = Spatial Variation in the Living Standard of Peasant Population in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 174 (1983), s. 73-94. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Problemy wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce = Problems of Holiday Rest of Children and Youth in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 170 (1983), s. 97-114. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
40
Sprawy do wyjaśnienia / Sławomir CIEŚLA, Leszek STRZEMBICKI // Gazeta Krakowska. - nr 68 (10161) (1981), s. 2. - ISSN 0208-7693
41
Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu? / Jan SZUMILAK, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Zbigniew DRESLER, Leszek STRZEMBICKI // Gazeta Krakowska. - nr 104 (10197) (1981), s. 1, 4. - ISSN 0208-7693
42
Zabezpieczenie społeczne / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 96-109
43
Artykuły żywnościowe / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 7-20
44
Usługi / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 44-55
45
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Czesław BYWALEC, Leszek Rudnicki, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 120 s. : il. ; 24 cm
46
Zmiany w poziomie życia ludności rolniczej regionu krakowskiego po II wojnie światowej / Leszek STRZEMBICKI ; . - Kraków : , 1979. - 332 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Zbigniew MISIASZEK. - Bibliogr.
47
Rozwój wyposażenia gospodarstw wiejskich w konsumpcyjne dobra trwałe : (na przykładzie regionu krakowskiego) = On the Development in the Equipment of Rural Households with Durable Consumer Goods / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 108 (1978), s. 123-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
48
Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej / Zbigniew MISIASZEK, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 210 s., [3] s. tabl. złoż. ; 24 cm
49
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977. - 107 s. : il. ; 25 cm
50
Spożycie przetworów zbożowych w Krakowie = The Consumption of Cereal Products in Krakow / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976), s. 71-84. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
51
Tendencje rozwoju produkcji zbóż w województwie krakowskim = The Developmental Tendencies in the Grain Production in the Province of Cracow / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 64 (1974), s. 115-127. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
52
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - 96 k. : il. ; 29 cm
53
Zachowania konsumentów usług turystyki wiejskiej w Polsce / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 83 k. : il. ; 30 cm
54
Rozwój turystyki wiejskiej w Małopolsce / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 87 k. : il. ; 30 cm
55
Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w regionie Małopolski / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Zachowania nabywców na krajowym rynku turystyki wiejskiej / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 122 k. : il. ; 30 cm
57
Zmiany w poziomie życia ludności wiejskiej w Polsce w latach 1987-1995 / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 51 k. : il. ; 30 cm
58
Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji ludności rolniczej w Polsce w okresie przeobrażeń ustrojowych / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 46 k. : il. ; 30 cm
59
Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 62 k. : il. ; 30 cm
60
Podstawowe tendencje zmian przestrzennych struktur konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 196 ,VI, 48 k. : il. ; 30 cm
61
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej : (wstępna diagnoza, propozycje metodologiczne) / Leszek STRZEMBICKI, Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 1987. - 72 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Strzembicki L., (2012), Promocja turystyki wiejskiej w Polsce - doświadczenia i wyzwania. [W:] Majewski J. (red.), Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 169-182.
2
Strzembicki L., (2009), Budowanie marki turystyki wiejskiej : podstawowe determinanty i kierunki działań. [W:] Kmita-Dziasek E. (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego : inicjatywy i inspiracje, Kraków : Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie, s. 9-14.
3
Strzembicki L., (2008), Uwarunkowania lojalności konsumentów usług turystycznych. [W:] Chudy-Hyski D., Żemła M. (red.), Turystyka - innowacje - konsument, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 101-109.
4
Strzembicki L., (2007), Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 742, s. 67-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/153254972
5
Strzembicki L., (2006), Rola turystyki w rozwoju obszarów wiejskich, "Kurier AE", lipiec, s. 8-9.
6
Strzembicki L., (2006), Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 704, s. 27-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/110777607
7
Strzembicki L., (2006), Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 716, s. 55-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/121250296
8
Strzembicki L., (2006), Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu. [W:] Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej : IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan, Gorlice, wrzesień 2006 : materiały pokonferencyjne, Gorlice : Stowarzyszenie "Klub Gorliczan", s. 48-55.
9
Strzembicki L., (2005), Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich : zróżnicowania regionalne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 697, s. 51-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/96459781
10
Strzembicki L., (2005), Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich w świetle badań ankietowych turystów, "Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach", nr 26, s. 43-55.
11
Strzembicki L., (2003), Instytucjonalne aspekty zarządzania turystyką wiejską w Polsce : podstawowe problemy i tendencje. [W:] Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii: materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach X Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Kraków, 15-17 września 2003 (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 90), Kraków : Wydawnictwo AR, s. 19-31.
12
Strzembicki L., (2003), Aktywność Polaków w zakresie krajowego wypoczynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 621, s. 57-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/16234
13
Strzembicki L., (2002), Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej. [W:] Kędzior Z., Kieżel E. (red.), Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 146-157.
14
Strzembicki L., (2002), Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 612, s. 77-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/13719
15
Strzembicki L., (1999), Aspekty przestrzenne zmian w spożyciu żywności ludności rolniczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 533, s. 17-27.
16
Strzembicki L., (1999), Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2, s. 223-235; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/466/435
17
Strzembicki L., (1997), Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji rolniczych gospodarstw domowych w okresie przeobrażeń ustrojowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 497, s. 19-37.
18
Niestrój R., Strzembicki L., Szumilak J., (1993), Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych. [W:] Kramer J. (red.), Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji), Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 93-101.
19
Grabiński T., Rudnicki L., Strzembicki L., (1992), Źródłowe podstawy badań. [W:] Mynarski S., Szumilak J. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 36-60.
20
Strzembicki L., (1991), Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 61-68.
21
Strzembicki L., Grabiński T., (1991), Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 359, s. 15-32.
22
Strzembicki L., (1991), Konsumpcja ludności rolniczej a poziom rozwoju rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 349, s. 41-52.
23
Strzembicki L., Grabiński T., (1990), Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant. [W:] Kramer J., Kędzior Z. (red.), Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 121-146.
24
Strzembicki L., (1989), Regionalne zróżnicowania konsumpcji ludności dwuzawodowej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 27-44.
25
Grabiński T., Strzembicki L., (1989), Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce. [W:] Kramer J., Kędzior Z., Olearnik J. (red.), Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 156-167.
26
Strzembicki L., (1988), Dysproporcje przestrzenne poziomu konsumpcji ludności rolniczej w makroregionie południowo-wschodnim. [W:] Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r, Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, s. 91-98.
27
Strzembicki L., (1988), Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 78-86.
28
Strzembicki L., (1988), Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 4-5, s. 47-53.
29
Grabiński T., Strzembicki L., (1988), Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 147-166.
30
Depo J., Kędziorek F., Kurek H., Strzembicki L., (1988), Gospodarka żywnościowa a rynek rolny: zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 s.
31
Strzembicki L., (1987), Warunki życia emerytów i rencistów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 233, s. 19-37.
32
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
33
Strzembicki L., (1987), Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 3, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 21 s.
34
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1985), Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji: materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s.
35
Strzembicki L., (1985), Konsumpcja dóbr trwałego użytku we Francji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 212, s. 67-85.
36
Strzembicki L., (1984), Wydatki na żywność gospodarstw domowych we Francji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 55-75.
37
Strzembicki L., (1983), Warunki życia wielodzietnych rodzin pracowniczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 81-104.
38
Strzembicki L., (1983), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności rolniczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 174, s. 73-94.
39
Strzembicki L., (1983), Problemy wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 170, s. 97-114.
40
Cieśla S., Strzembicki L., (1981), Sprawy do wyjaśnienia, "Gazeta Krakowska", nr 68 (10161), s. 2.
41
Szumilak J., Chomątowski S., Dresler Z., Strzembicki L., (1981), Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?, "Gazeta Krakowska", nr 104 (10197), s. 1, 4.
42
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Zabezpieczenie społeczne. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 96-109.
43
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Artykuły żywnościowe. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 7-20.
44
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Usługi. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 44-55.
45
Andrykiewicz-Feczko Z., Bywalec C., Rudnicki Z., Strzembicki L., (1981), Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej: materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 s.
46
Strzembicki L., (1979), Zmiany w poziomie życia ludności rolniczej regionu krakowskiego po II wojnie światowej, Prom. Misiaszek Z., Kraków : , 332 k.
47
Strzembicki L., (1978), Rozwój wyposażenia gospodarstw wiejskich w konsumpcyjne dobra trwałe (na przykładzie regionu krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 108, s. 123-138.
48
Misiaszek Z., Rudnicki L., Strzembicki L., (1978), Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s., [3] s. tabl. złoż.
49
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1977), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 107 s.
50
Strzembicki L., (1976), Spożycie przetworów zbożowych w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 80, s. 71-84.
51
Strzembicki L., (1974), Tendencje rozwoju produkcji zbóż w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 64, s. 115-127.
52
Bywalec C., Strzembicki L., (1974), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
53
Strzembicki L., (2002), Zachowania konsumentów usług turystyki wiejskiej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 k.
54
Strzembicki L., (2001), Rozwój turystyki wiejskiej w Małopolsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
55
Strzembicki L., (2001), Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w regionie Małopolski, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 k.
56
Strzembicki L., (2000), Zachowania nabywców na krajowym rynku turystyki wiejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 k.
57
Strzembicki L., (1997), Zmiany w poziomie życia ludności wiejskiej w Polsce w latach 1987-1995, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
58
Strzembicki L., (1996), Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji ludności rolniczej w Polsce w okresie przeobrażeń ustrojowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
59
Strzembicki L., (1995), Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 62 k.
60
Strzembicki L., (1994), Podstawowe tendencje zmian przestrzennych struktur konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 196 ,VI, 48 k.
61
Strzembicki L., Grabiński T., (1987), Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej: (wstępna diagnoza, propozycje metodologiczne), Kraków : , 72 k.
1
@inbook{UEK:2168229540,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Promocja turystyki wiejskiej w Polsce - doświadczenia i wyzwania",
booktitle = "Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania",
pages = "169-182",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2012",
isbn = "978-83-60056-78-3",
}
2
@inbook{UEK:2164953935,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Budowanie marki turystyki wiejskiej : podstawowe determinanty i kierunki działań",
booktitle = "Marka wiejskiego produktu turystycznego : inicjatywy i inspiracje",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-924526-2-1",
}
3
@inbook{UEK:2165764764,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Uwarunkowania lojalności konsumentów usług turystycznych",
booktitle = "Turystyka - innowacje - konsument",
pages = "101-109",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2008",
isbn = "978-83-60953-23-5",
}
4
@article{UEK:51054,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "742",
pages = "67-80",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153254972},
}
5
@article{UEK:2168348326,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Rola turystyki w rozwoju obszarów wiejskich",
journal = "Kurier AE",
number = "lipiec",
pages = "8-9",
year = "2006",
}
6
@article{UEK:52933,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "704",
pages = "27-36",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/110777607},
}
7
@article{UEK:52309,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "716",
pages = "55-73",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/121250296},
}
8
@inbook{UEK:2165766037,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu",
booktitle = "Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej : IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan, Gorlice, wrzesień 2006 : materiały pokonferencyjne",
pages = "48-55",
adress = "Gorlice",
publisher = "Stowarzyszenie Klub Gorliczan",
year = "2006",
}
9
@article{UEK:52304,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich : zróżnicowania regionalne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "697",
pages = "51-70",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/96459781},
}
10
@article{UEK:2168343155,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich w świetle badań ankietowych turystów",
journal = "Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach",
number = "26",
pages = "43-55",
year = "2005",
}
11
@inbook{UEK:2168223246,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Instytucjonalne aspekty zarządzania turystyką wiejską w Polsce : podstawowe problemy i tendencje",
booktitle = "Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii : materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach X Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Kraków, 15-17 września 2003",
pages = "19-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AR",
year = "2003",
issn = "0239-9342",
}
12
@article{UEK:52278,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Aktywność Polaków w zakresie krajowego wypoczynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "621",
pages = "57-71",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16234},
}
13
@inbook{UEK:2168226275,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej",
booktitle = "Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych",
pages = "146-157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7",
}
14
@article{UEK:2168224416,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "612",
pages = "77-94",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13719},
}
15
@article{UEK:2168248284,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Aspekty przestrzenne zmian w spożyciu żywności ludności rolniczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "533",
pages = "17-27",
year = "1999",
}
16
@article{UEK:2168257674,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "2",
pages = "223-235",
year = "1999",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.223235},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/466/435},
}
17
@article{UEK:2168237762,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji rolniczych gospodarstw domowych w okresie przeobrażeń ustrojowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "497",
pages = "19-37",
year = "1997",
}
18
@inbook{UEK:2168244532,
author = "Roman Niestrój and Leszek Strzembicki and Jan Szumilak",
title = "Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych",
booktitle = "Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji)",
pages = "93-101",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1993",
}
19
@inbook{UEK:2168230724,
author = "Tadeusz Grabiński and Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Źródłowe podstawy badań",
booktitle = "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny",
pages = "36-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10465-1",
}
20
@inbook{UEK:2168255184,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "61-68",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
21
@article{UEK:2168235604,
author = "Leszek Strzembicki and Tadeusz Grabiński",
title = "Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "359",
pages = "15-32",
year = "1991",
}
22
@article{UEK:2168259660,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Konsumpcja ludności rolniczej a poziom rozwoju rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "349",
pages = "41-52",
year = "1991",
}
23
@inbook{UEK:2168315073,
author = "Leszek Strzembicki and Tadeusz Grabiński",
title = "Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant",
booktitle = "Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki ",
pages = "121-146",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
issn = "",
}
24
@article{UEK:2168246676,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Regionalne zróżnicowania konsumpcji ludności dwuzawodowej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "27-44",
year = "1989",
}
25
@inbook{UEK:2168337963,
author = "Tadeusz Grabiński and Leszek Strzembicki",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce",
booktitle = "Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych",
pages = "156-167",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
issn = "",
}
26
@inbook{UEK:2168259808,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Dysproporcje przestrzenne poziomu konsumpcji ludności rolniczej w makroregionie południowo-wschodnim",
booktitle = "Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r.",
pages = "91-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Spółdzielcze",
year = "1988",
}
27
@inbook{UEK:2168271540,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim",
booktitle = "Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji ",
pages = "78-86",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1988",
isbn = "83-7016-339-4",
}
28
@article{UEK:2168259822,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4-5",
pages = "47-53",
year = "1988",
}
29
@article{UEK:2168249090,
author = "Tadeusz Grabiński and Leszek Strzembicki",
title = "Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "147-166",
year = "1988",
}
30
@book{UEK:2168346490,
author = "Janina Depo and Felicja Kędziorek and Helena Kurek and Leszek Strzembicki",
title = "Gospodarka żywnościowa a rynek rolny : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
31
@article{UEK:2168261164,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Warunki życia emerytów i rencistów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "233",
pages = "19-37",
year = "1987",
}
32
@book{UEK:2168316005,
author = "Kazimierz Baścik and Jacek Bazarnik and Czesław Bywalec and Tadeusz Grabiński and Halina Gwiżdż and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Jan Karwowski and Józefa Kramer and Janusz Marak and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Józef Sala and Leszek Strzembicki and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Grażyna Światowy and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
33
@book{UEK:2168285711,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
34
@book{UEK:2168238820,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
35
@article{UEK:2168275015,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Konsumpcja dóbr trwałego użytku we Francji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "212",
pages = "67-85",
year = "1985",
}
36
@article{UEK:2168236590,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Wydatki na żywność gospodarstw domowych we Francji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "55-75",
year = "1984",
}
37
@article{UEK:2168229444,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Warunki życia wielodzietnych rodzin pracowniczych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "81-104",
year = "1983",
}
38
@article{UEK:2168261482,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności rolniczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "174",
pages = "73-94",
year = "1983",
}
39
@article{UEK:2168229478,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Problemy wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "170",
pages = "97-114",
year = "1983",
}
40
@article{UEK:2168242254,
author = "Stanisław Cieśla and Leszek Strzembicki",
title = "Sprawy do wyjaśnienia",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "68 (10161)",
pages = "2",
year = "1981",
}
41
@misc{UEK:2168243624,
author = "Jan Szumilak and Stanisław Chomątowski and Zbigniew Dresler and Leszek Strzembicki",
title = "Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "104 (10197)",
pages = "1, 4",
year = "1981",
}
42
@inbook{UEK:2168291741,
author = "Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Zabezpieczenie społeczne",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "96-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
43
@inbook{UEK:2168291723,
author = "Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Artykuły żywnościowe",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
44
@inbook{UEK:2168291731,
author = "Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Usługi",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "44-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
45
@book{UEK:2168345304,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko and Czesław Bywalec and Zbigniew Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
46
@unpublished{UEK:2168304575,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Zmiany w poziomie życia ludności rolniczej regionu krakowskiego po II wojnie światowej",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
47
@article{UEK:2168250364,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Rozwój wyposażenia gospodarstw wiejskich w konsumpcyjne dobra trwałe : (na przykładzie regionu krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "108",
pages = "123-138",
year = "1978",
}
48
@book{UEK:2168261030,
author = "Zbigniew Misiaszek and Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
49
@book{UEK:2168238822,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "PPN-D przy Akademii Ekonomicznej",
year = "1977",
}
50
@article{UEK:2168251112,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Spożycie przetworów zbożowych w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "80",
pages = "71-84",
year = "1976",
}
51
@article{UEK:2168249596,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Tendencje rozwoju produkcji zbóż w województwie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "64",
pages = "115-127",
year = "1974",
}
52
@book{UEK:2168241098,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Strzembicki",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
53
@unpublished{UEK:2168318439,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Zachowania konsumentów usług turystyki wiejskiej w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
54
@unpublished{UEK:2168281629,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Rozwój turystyki wiejskiej w Małopolsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
55
@unpublished{UEK:2168289545,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w regionie Małopolski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
56
@unpublished{UEK:2168333837,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Zachowania nabywców na krajowym rynku turystyki wiejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
57
@unpublished{UEK:2168329101,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Zmiany w poziomie życia ludności wiejskiej w Polsce w latach 1987-1995",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
58
@unpublished{UEK:2168329227,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji ludności rolniczej w Polsce w okresie przeobrażeń ustrojowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
59
@unpublished{UEK:2168329775,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
60
@unpublished{UEK:2168330291,
author = "Leszek Strzembicki",
title = "Podstawowe tendencje zmian przestrzennych struktur konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
61
@unpublished{UEK:2168315815,
author = "Leszek Strzembicki and Tadeusz Grabiński",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej : (wstępna diagnoza, propozycje metodologiczne)",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID