Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Promocja turystyki wiejskiej w Polsce - doświadczenia i wyzwania
Źródło:
Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania / red. Janusz Majewski - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2012, s. 169-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-78-3
Nr:
2168229540
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Budowanie marki turystyki wiejskiej : podstawowe determinanty i kierunki działań
Źródło:
Marka wiejskiego produktu turystycznego : inicjatywy i inspiracje / red. Elżbieta Kmita-Dziasek - Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie, 2009, s. 9-14
ISBN:
978-83-924526-2-1
Nr:
2164953935
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Uwarunkowania lojalności konsumentów usług turystycznych = The Loyalty of Consumer of Tourist Services and Its Conditions
Źródło:
Turystyka - innowacje - konsument / red. Dorota Chudy-Hyska, Michał Żemła - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008, s. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-23-5
Nr:
2165764764
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym = Changing Consumer Behaviour on the Domestic Tourism Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51054
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski = The Consumption Behaviours of Tourists Taking Holidays in Rural Areas of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 716 (2006) , s. 55-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52309
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych = Consumer Behaviour of Poles on the Domestic Tourism Services Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006) , s. 27-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52933
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu
Źródło:
Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej / Stowarzyszenie "Klub Gorliczan" - Gorlice: Stowarzyszenie "Klub Gorliczan", 2006, s. 48-55
Nr:
2165766037
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Tytuł:
Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich : zróżnicowania regionalne = Holidays in Rural Households : Regional Differences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 697 (2005) , s. 51-70. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52304
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Instytucjonalne aspekty zarządzania turystyką wiejską w Polsce : podstawowe problemy i tendencje = Institutional Aspects of Managing Rural Tourism in Poland : Basic Problems and Tendencies
Źródło:
Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii - Kraków: Wydawnictwo AR, 2003, s. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 90)
Nr:
2168223246
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Tytuł:
Aktywność Polaków w zakresie krajowego wypoczynku = How Active are Poles with Respect to Local Tourism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 621 (2003) , s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52278
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej
Źródło:
Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych / red. nauk. Zofii Kędzior i Ewy Kieżel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 146-157. - summ.
Seria:
(Konsumpcja, Rynek, Marketing)
ISBN:
83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
Nr:
2168226275
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Tytuł:
Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej = Consumers` Behaviour in the Domestic Rural Tourism Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 612 (2002) , s. 77-94. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224416
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Aspekty przestrzenne zmian w spożyciu żywności ludności rolniczej w Polsce = Aspect of Spatial Changes in Food Consumption of Rural Population in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 533 (1999) , s. 17-27. - Summ.
Nr:
2168248284
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce = Behaviour of Rural Tourism Services Purchasers in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999) , s. 223-235. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257674
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji rolniczych gospodarstw domowych w okresie przeobrażeń ustrojowych = Spatial Differentiation of Consumption in Farmers' Households in the Period of System Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 497 (1997) , s. 19-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237762
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych
Źródło:
Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993, s. 93-101
Nr:
2168244532
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Źródłowe podstawy badań
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 36-60 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230724
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce = Spatial and Social-Professional Differentiation of Consumption in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991) , s. 15-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235604
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Konsumpcja ludności rolniczej a poziom rozwoju rolnictwa = Consumption of the Population Dependent on Agriculture and the Level of Agricultural Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259660
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 61-68
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255184
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant
Źródło:
Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior] - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 121-146
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168315073
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce
Źródło:
Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 156-167
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168337963
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Regionalne zróżnicowania konsumpcji ludności dwuzawodowej w Polsce = Regional Differentiation of Consumption of Dual Occupation Population in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989) , s. 27-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246676
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Dysproporcje przestrzenne poziomu konsumpcji ludności rolniczej w makroregionie południowo-wschodnim
Źródło:
Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988, s. 91-98
Nr:
2168259808
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Tytuł:
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce = Region Differention of Consumption in Poland
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 34, nr 4-5 (193) (1988) , s. 47-53
Nr:
2168259822
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim
Źródło:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji / red. nauk. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 78-86
ISBN:
83-7016-339-4
Nr:
2168271540
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Tytuł:
Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce = The Territorial and Social Differentiation of the Consumption Level in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 147-166. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249090
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
książka
29

Tytuł:
Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987
Opis fizyczny:
21 s.; 24 cm.
Nr:
2168285711
skrypt
30

Tytuł:
Warunki życia emerytów i rencistów = Pensiners' Living Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 233 (1987) , s. 19-37. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261164
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Konsumpcja dóbr trwałego użytku we Francji = Consumption of Consumer Durables in France
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985) , s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168275015
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
145 s.; 24 cm
Nr:
2168238820
skrypt
33

Tytuł:
Wydatki na żywność gospodarstw domowych we Francji = Food Expenses in French Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 (1984) , s. 55-75. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236590
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Warunki życia wielodzietnych rodzin pracowniczych w Polsce = Living Conditions of Numerous Working Families in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983) , s. 81-104. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229444
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Problemy wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce = Problems of Holiday Rest of Children and Youth in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 170 (1983) , s. 97-114. - Rez., summ.
Nr:
2168229478
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności rolniczej = Spatial Variation in the Living Standard of Peasant Population in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983) , s. 73-94. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261482
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?
Źródło:
Gazeta Krakowska1981. - nr 104 (10197), s. 1, 4
Nr:
2168243624
głos w dyskusji/wywiad
38

Tytuł:
Zabezpieczenie społeczne
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 96-109
Nr:
2168291741
rozdział w skrypcie
39

Tytuł:
Usługi
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 44-55
Nr:
2168291731
rozdział w skrypcie
40

Tytuł:
Sprawy do wyjaśnienia
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 68 (10161) (1981) , s. 2
Nr:
2168242254
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Artykuły żywnościowe
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 7-20
Nr:
2168291723
rozdział w skrypcie
42

Tytuł:
Zmiany w poziomie życia ludności rolniczej regionu krakowskiego po II wojnie światowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
[3] k., VI k. , 325 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/159
Nr:
2168304575
doktorat
43

Tytuł:
Rozwój wyposażenia gospodarstw wiejskich w konsumpcyjne dobra trwałe : (na przykładzie regionu krakowskiego) = On the Development in the Equipment of Rural Households with Durable Consumer Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978) , s. 123-138. - Summ., rez.
Nr:
2168250364
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
210 s., [3] s. tabl. złoż.; 24 cm
Nr:
2168261030
monografia
45

Tytuł:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168238822
skrypt
46

Tytuł:
Spożycie przetworów zbożowych w Krakowie = The Consumption of Cereal Products in Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976) , s. 71-84. - Summ., rez.
Nr:
2168251112
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Tendencje rozwoju produkcji zbóż w województwie krakowskim = The Developmental Tendencies in the Grain Production in the Province of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 64 (1974) , s. 115-127. - Summ., rez.
Nr:
2168249596
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 29 cm
Nr:
2168241098
skrypt
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zachowania konsumentów usług turystyki wiejskiej w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
83 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
32/KBK/2/2002/S
Sygnatura:
NP-840/Magazyn
Nr:
2168318439
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Rozwój turystyki wiejskiej w Małopolsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
87 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
78/KBK/2/2000/S
Sygnatura:
NP-711/Magazyn
Nr:
2168281629
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w regionie Małopolski
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
80 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
34/KBK/1/2001/S
Sygnatura:
NP-791/Magazyn
Nr:
2168289545
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zachowania nabywców na krajowym rynku turystyki wiejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
122 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
68/KBK/2/99/S
Sygnatura:
NP-657/Magazyn
Nr:
2168333837
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zmiany w poziomie życia ludności wiejskiej w Polsce w latach 1987-1995
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
51 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-407/Magazyn
Nr:
2168329101
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji ludności rolniczej w Polsce w okresie przeobrażeń ustrojowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
46 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
60/KBK/2/95/S
Sygnatura:
NP-360/Magazyn
Nr:
2168329227
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
62 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-296/Magazyn
Nr:
2168329775
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Podstawowe tendencje zmian przestrzennych struktur konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
196 ,VI, 48 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-191/Magazyn
Nr:
2168330291
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej : (wstępna diagnoza, propozycje metodologiczne)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
72 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji. Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji. Temat: 5,7 Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce
Nr:
2168315815
naukowo-badawcze
1
Promocja turystyki wiejskiej w Polsce - doświadczenia i wyzwania / Leszek STRZEMBICKI // W: Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania / red. Janusz Majewski. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2012. - S. 169-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-78-3
2
Budowanie marki turystyki wiejskiej : podstawowe determinanty i kierunki działań / Leszek STRZEMBICKI // W: Marka wiejskiego produktu turystycznego : inicjatywy i inspiracje / red. Elżbieta Kmita-Dziasek. - Kraków : Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie, 2009. - S. 9-14. - ISBN 978-83-924526-2-1
3
Uwarunkowania lojalności konsumentów usług turystycznych = The Loyalty of Consumer of Tourist Services and Its Conditions / Leszek STRZEMBICKI // W: Turystyka - innowacje - konsument / red. Dorota Chudy-Hyska, Michał Żemła. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008. - S. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-23-5
4
Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym = Changing Consumer Behaviour on the Domestic Tourism Market / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007), s. 67-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153254972. - ISSN 0208-7944
5
Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski = The Consumption Behaviours of Tourists Taking Holidays in Rural Areas of Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 716 (2006), s. 55-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=121250296. - ISSN 0208-7944
6
Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych = Consumer Behaviour of Poles on the Domestic Tourism Services Market / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006), s. 27-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110777607. - ISSN 0208-7944
7
Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu / Leszek STRZEMBICKI // W: Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej : IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan, Gorlice, wrzesień 2006 : materiały pokonferencyjne / Stowarzyszenie "Klub Gorliczan". - Gorlice : Stowarzyszenie "Klub Gorliczan", 2006. - 56 s. : il. ; 21 cm. - S. 48-55
8
Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich : zróżnicowania regionalne = Holidays in Rural Households : Regional Differences / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 697 (2005), s. 51-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=96459781. - ISSN 0208-7944
9
Instytucjonalne aspekty zarządzania turystyką wiejską w Polsce : podstawowe problemy i tendencje = Institutional Aspects of Managing Rural Tourism in Poland : Basic Problems and Tendencies / Leszek STRZEMBICKI // W: Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii : materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach X Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Kraków, 15-17 września 2003. - Kraków : Wydawnictwo AR, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 402. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 90). - S. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
10
Aktywność Polaków w zakresie krajowego wypoczynku = How Active are Poles with Respect to Local Tourism / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 621 (2003), s. 57-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16234. - ISSN 0208-7944
11
Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej / Leszek STRZEMBICKI // W: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych / red. nauk. Zofii Kędzior i Ewy Kieżel. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - (Konsumpcja, Rynek, Marketing). - S. 146-157. - summ. - ISBN 83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
12
Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej = Consumers` Behaviour in the Domestic Rural Tourism Market / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 612 (2002), s. 77-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13719. - ISSN 0208-7944
13
Aspekty przestrzenne zmian w spożyciu żywności ludności rolniczej w Polsce = Aspect of Spatial Changes in Food Consumption of Rural Population in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 533 (1999), s. 17-27. - Summ. - ISSN 0208-7944
14
Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce = Behaviour of Rural Tourism Services Purchasers in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999), s. 223-235. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
15
Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji rolniczych gospodarstw domowych w okresie przeobrażeń ustrojowych = Spatial Differentiation of Consumption in Farmers' Households in the Period of System Transformation / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 497 (1997), s. 19-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych / Roman NIESTRÓJ, Leszek STRZEMBICKI, Jan SZUMILAK // W: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993. - S. 93-101
17
Źródłowe podstawy badań / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 36-60. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
18
Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce = Spatial and Social-Professional Differentiation of Consumption in Poland / Leszek STRZEMBICKI, Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991), s. 15-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Konsumpcja ludności rolniczej a poziom rozwoju rolnictwa = Consumption of the Population Dependent on Agriculture and the Level of Agricultural Development / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991), s. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce / Leszek STRZEMBICKI // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 61-68
21
Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant / Leszek STRZEMBICKI, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior]. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1990. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 121-146
22
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1989. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 156-167
23
Regionalne zróżnicowania konsumpcji ludności dwuzawodowej w Polsce = Regional Differentiation of Consumption of Dual Occupation Population in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 27-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Dysproporcje przestrzenne poziomu konsumpcji ludności rolniczej w makroregionie południowo-wschodnim / Leszek STRZEMBICKI // W: Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. - S. 91-98
25
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce = Region Differention of Consumption in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Handel Wewnętrzny. - R. 34, nr 4-5 (193) (1988), s. 47-53. - ISSN 0438-5403
26
Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim / Leszek STRZEMBICKI // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 78-86. - ISBN 83-7016-339-4
27
Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce = The Territorial and Social Differentiation of the Consumption Level in Poland / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek STRZEMBICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 147-166. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
28
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
29
Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 3 / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - 21 s. ; 24 cm
30
Warunki życia emerytów i rencistów = Pensiners' Living Conditions / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 233 (1987), s. 19-37. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Konsumpcja dóbr trwałego użytku we Francji = Consumption of Consumer Durables in France / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985), s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 145 s. ; 24 cm
33
Wydatki na żywność gospodarstw domowych we Francji = Food Expenses in French Households / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 ([1984]), s. 55-75. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Warunki życia wielodzietnych rodzin pracowniczych w Polsce = Living Conditions of Numerous Working Families in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983), s. 81-104. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
35
Problemy wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce = Problems of Holiday Rest of Children and Youth in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 170 (1983), s. 97-114. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
36
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności rolniczej = Spatial Variation in the Living Standard of Peasant Population in Poland / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983), s. 73-94. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu? / Jan SZUMILAK, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Zbigniew DRESLER, Leszek STRZEMBICKI // Gazeta Krakowska. - nr 104 (10197) (1981), s. 1, 4. - ISSN 0208-7693
38
Zabezpieczenie społeczne / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 96-109
39
Usługi / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 44-55
40
Sprawy do wyjaśnienia / Sławomir CIEŚLA, Leszek STRZEMBICKI // Gazeta Krakowska. - nr 68 (10161) (1981), s. 2. - ISSN 0208-7693
41
Artykuły żywnościowe / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 7-20
42
Zmiany w poziomie życia ludności rolniczej regionu krakowskiego po II wojnie światowej / Leszek STRZEMBICKI ; Promotor: Zbigniew MISIASZEK. - Kraków, 1979. - [3] k., VI k. , 325 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
Rozwój wyposażenia gospodarstw wiejskich w konsumpcyjne dobra trwałe : (na przykładzie regionu krakowskiego) = On the Development in the Equipment of Rural Households with Durable Consumer Goods / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978), s. 123-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
44
Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej / Zbigniew MISIASZEK, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 210 s., [3] s. tabl. złoż. ; 24 cm
45
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977. - 107 s. : il. ; 25 cm
46
Spożycie przetworów zbożowych w Krakowie = The Consumption of Cereal Products in Krakow / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976), s. 71-84. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
47
Tendencje rozwoju produkcji zbóż w województwie krakowskim = The Developmental Tendencies in the Grain Production in the Province of Cracow / Leszek STRZEMBICKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 64 (1974), s. 115-127. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
48
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - 96 k. : il. ; 29 cm
49
Zachowania konsumentów usług turystyki wiejskiej w Polsce / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 83 k. : il. ; 30 cm
50
Rozwój turystyki wiejskiej w Małopolsce / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 87 k. : il. ; 30 cm
51
Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w regionie Małopolski / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Zachowania nabywców na krajowym rynku turystyki wiejskiej / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 122 k. : il. ; 30 cm
53
Zmiany w poziomie życia ludności wiejskiej w Polsce w latach 1987-1995 / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 51 k. : il. ; 30 cm
54
Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji ludności rolniczej w Polsce w okresie przeobrażeń ustrojowych / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 46 k. : il. ; 30 cm
55
Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 62 k. : il. ; 30 cm
56
Podstawowe tendencje zmian przestrzennych struktur konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych / Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 196 ,VI, 48 k. : il. ; 30 cm
57
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej : (wstępna diagnoza, propozycje metodologiczne) / Leszek STRZEMBICKI, Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 1987. - 72 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Strzembicki L., (2012), Promocja turystyki wiejskiej w Polsce - doświadczenia i wyzwania. [W:] Majewski J. (red.), Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 169-182.
2
Strzembicki L., (2009), Budowanie marki turystyki wiejskiej : podstawowe determinanty i kierunki działań. [W:] Kmita-Dziasek E. (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego : inicjatywy i inspiracje, Kraków : Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie, s. 9-14.
3
Strzembicki L., (2008), Uwarunkowania lojalności konsumentów usług turystycznych. [W:] Chudy-Hyska D., Żemła M. (red.), Turystyka - innowacje - konsument, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 101-109.
4
Strzembicki L., (2007), Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 742, s. 67-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/153254972
5
Strzembicki L., (2006), Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 716, s. 55-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/121250296
6
Strzembicki L., (2006), Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 704, s. 27-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/110777607
7
Strzembicki L., (2006), Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu. [W:] Gorliczan" (red.), Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej: IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan, Gorlice, wrzesień 2006 : materiały pokonferencyjne, Gorlice : Stowarzyszenie "Klub Gorliczan", s. 48-55.
8
Strzembicki L., (2005), Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich : zróżnicowania regionalne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 697, s. 51-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/96459781
9
Strzembicki L., (2003), Instytucjonalne aspekty zarządzania turystyką wiejską w Polsce : podstawowe problemy i tendencje. [W:] Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii: materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach X Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Kraków, 15-17 września 2003 (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 90), Kraków : Wydawnictwo AR, s. 19-31.
10
Strzembicki L., (2003), Aktywność Polaków w zakresie krajowego wypoczynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 621, s. 57-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/16234
11
Strzembicki L., (2002), Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej. [W:] Kędzior Z., Kieżel E. (red.), Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 146-157.
12
Strzembicki L., (2002), Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 612, s. 77-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/13719
13
Strzembicki L., (1999), Aspekty przestrzenne zmian w spożyciu żywności ludności rolniczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 533, s. 17-27.
14
Strzembicki L., (1999), Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", z. 2, s. 223-235.
15
Strzembicki L., (1997), Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji rolniczych gospodarstw domowych w okresie przeobrażeń ustrojowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 497, s. 19-37.
16
Niestrój R., Strzembicki L., Szumilak J., (1993), Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych. [W:] Kramer J. (red.), Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji), Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 93-101.
17
Grabiński T., Rudnicki L., Strzembicki L., (1992), Źródłowe podstawy badań. [W:] Mynarski S., Szumilak J. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 36-60.
18
Strzembicki L., Grabiński T., (1991), Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 359, s. 15-32.
19
Strzembicki L., (1991), Konsumpcja ludności rolniczej a poziom rozwoju rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 349, s. 41-52.
20
Strzembicki L., (1991), Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 61-68.
21
Strzembicki L., Grabiński T., (1990), Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant. [W:] Kramer J., Kędzior Z. (red.), Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 121-146.
22
Grabinski T., Strzembicki L., (1989), Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce. [W:] Kramer , Kędzior Z., Olearnik J. (red.), Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 156-167.
23
Strzembicki L., (1989), Regionalne zróżnicowania konsumpcji ludności dwuzawodowej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 27-44.
24
Strzembicki L., (1988), Dysproporcje przestrzenne poziomu konsumpcji ludności rolniczej w makroregionie południowo-wschodnim. [W:] Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r, Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, s. 91-98.
25
Strzembicki L., (1988), Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce, "Handel Wewnętrzny", R. 34, nr 4-5 (193), s. 47-53.
26
Strzembicki L., (1988), Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 78-86.
27
Grabiński T., Strzembicki L., (1988), Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 147-166.
28
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
29
Strzembicki L., (1987), Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 3, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 21 s.
30
Strzembicki L., (1987), Warunki życia emerytów i rencistów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 233, s. 19-37.
31
Strzembicki L., (1985), Konsumpcja dóbr trwałego użytku we Francji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 212, s. 67-85.
32
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1985), Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji: materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s.
33
Strzembicki L., (1984), Wydatki na żywność gospodarstw domowych we Francji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 55-75.
34
Strzembicki L., (1983), Warunki życia wielodzietnych rodzin pracowniczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 81-104.
35
Strzembicki L., (1983), Problemy wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 170, s. 97-114.
36
Strzembicki L., (1983), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności rolniczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 174, s. 73-94.
37
Szumilak J., Chomątowski S., Dresler Z., Strzembicki L., (1981), Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?, "Gazeta Krakowska: dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej", nr 104 (10197), s. 1, 4.
38
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Zabezpieczenie społeczne. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 96-109.
39
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Usługi. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 44-55.
40
Cieśla S., Strzembicki L., (1981), Sprawy do wyjaśnienia, "Gazeta Krakowska", nr 68 (10161), s. 2.
41
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Artykuły żywnościowe. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 7-20.
42
Strzembicki L., (1979), Zmiany w poziomie życia ludności rolniczej regionu krakowskiego po II wojnie światowej, Prom. Misiaszek Z., Kraków : , [3] k., VI k. , 325 k.
43
Strzembicki L., (1978), Rozwój wyposażenia gospodarstw wiejskich w konsumpcyjne dobra trwałe (na przykładzie regionu krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 108, s. 123-138.
44
Misiaszek Z., Rudnicki L., Strzembicki L., (1978), Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s., [3] s. tabl. złoż.
45
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1977), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 107 s.
46
Strzembicki L., (1976), Spożycie przetworów zbożowych w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 80, s. 71-84.
47
Strzembicki L., (1974), Tendencje rozwoju produkcji zbóż w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 64, s. 115-127.
48
Bywalec C., Strzembicki L., (1974), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
49
Strzembicki L., (2002), Zachowania konsumentów usług turystyki wiejskiej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 k.
50
Strzembicki L., (2001), Rozwój turystyki wiejskiej w Małopolsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
51
Strzembicki L., (2001), Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w regionie Małopolski, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 k.
52
Strzembicki L., (2000), Zachowania nabywców na krajowym rynku turystyki wiejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 k.
53
Strzembicki L., (1997), Zmiany w poziomie życia ludności wiejskiej w Polsce w latach 1987-1995, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
54
Strzembicki L., (1996), Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji ludności rolniczej w Polsce w okresie przeobrażeń ustrojowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
55
Strzembicki L., (1995), Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 62 k.
56
Strzembicki L., (1994), Podstawowe tendencje zmian przestrzennych struktur konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 196 ,VI, 48 k.
57
Strzembicki L., Grabiński T., (1987), Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej: (wstępna diagnoza, propozycje metodologiczne), Kraków : , 72 k.
1
@inbook{UEK:2168229540,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Promocja turystyki wiejskiej w Polsce - doświadczenia i wyzwania",
booktitle = "Wiejski produkt turystyczny : doświadczenia i wyzwania",
pages = "169-182",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2012",
isbn = "978-83-60056-78-3",
}
2
@inbook{UEK:2164953935,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Budowanie marki turystyki wiejskiej : podstawowe determinanty i kierunki działań",
booktitle = "Marka wiejskiego produktu turystycznego : inicjatywy i inspiracje",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-924526-2-1",
}
3
@inbook{UEK:2165764764,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Uwarunkowania lojalności konsumentów usług turystycznych",
booktitle = "Turystyka - innowacje - konsument",
pages = "101-109",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2008",
isbn = "978-83-60953-23-5",
}
4
@article{UEK:51054,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "742",
pages = "67-80",
year = "2007",
}
5
@article{UEK:52309,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "716",
pages = "55-73",
year = "2006",
}
6
@article{UEK:52933,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "704",
pages = "27-36",
year = "2006",
}
7
@inbook{UEK:2165766037,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu",
booktitle = "Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej",
pages = "48-55",
adress = "Gorlice",
publisher = "Stowarzyszenie Klub Gorliczan",
year = "2006",
}
8
@article{UEK:52304,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich : zróżnicowania regionalne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "697",
pages = "51-70",
year = "2005",
}
9
@inbook{UEK:2168223246,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Instytucjonalne aspekty zarządzania turystyką wiejską w Polsce : podstawowe problemy i tendencje",
booktitle = "Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii",
pages = "19-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AR",
year = "2003",
issn = "0239-9342",
}
10
@article{UEK:52278,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Aktywność Polaków w zakresie krajowego wypoczynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "621",
pages = "57-71",
year = "2003",
}
11
@inbook{UEK:2168226275,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej",
booktitle = "Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych",
pages = "146-157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7",
}
12
@article{UEK:2168224416,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "612",
pages = "77-94",
year = "2002",
}
13
@article{UEK:2168248284,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Aspekty przestrzenne zmian w spożyciu żywności ludności rolniczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "533",
pages = "17-27",
year = "1999",
}
14
@article{UEK:2168257674,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "z. 2",
pages = "223-235",
year = "1999",
}
15
@article{UEK:2168237762,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji rolniczych gospodarstw domowych w okresie przeobrażeń ustrojowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "497",
pages = "19-37",
year = "1997",
}
16
@inbook{UEK:2168244532,
author = "Niestrój Roman and Strzembicki Leszek and Szumilak Jan",
title = "Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych",
booktitle = "Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji)",
pages = "93-101",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1993",
}
17
@inbook{UEK:2168230724,
author = "Grabiński Tadeusz and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Źródłowe podstawy badań",
booktitle = "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny",
pages = "36-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10465-1",
}
18
@article{UEK:2168235604,
author = "Strzembicki Leszek and Grabiński Tadeusz",
title = "Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "359",
pages = "15-32",
year = "1991",
}
19
@article{UEK:2168259660,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Konsumpcja ludności rolniczej a poziom rozwoju rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "349",
pages = "41-52",
year = "1991",
}
20
@inbook{UEK:2168255184,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "61-68",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
21
@inbook{UEK:2168315073,
author = "Strzembicki Leszek and Grabiński Tadeusz",
title = "Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant",
booktitle = "Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki",
pages = "121-146",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
issn = "",
}
22
@inbook{UEK:2168337963,
author = "Grabinski Tadeusz and Strzembicki Leszek",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce",
booktitle = "Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych",
pages = "156-167",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
issn = "",
}
23
@article{UEK:2168246676,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Regionalne zróżnicowania konsumpcji ludności dwuzawodowej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "27-44",
year = "1989",
}
24
@inbook{UEK:2168259808,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Dysproporcje przestrzenne poziomu konsumpcji ludności rolniczej w makroregionie południowo-wschodnim",
booktitle = "Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r.",
pages = "91-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Spółdzielcze",
year = "1988",
}
25
@article{UEK:2168259822,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 34, 4-5 (193)",
pages = "47-53",
year = "1988",
}
26
@inbook{UEK:2168271540,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji w makroregionie południowo-wschodnim",
booktitle = "Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji",
pages = "78-86",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1988",
isbn = "83-7016-339-4",
}
27
@article{UEK:2168249090,
author = "Grabiński Tadeusz and Strzembicki Leszek",
title = "Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "147-166",
year = "1988",
}
28
@book{UEK:2168316005,
author = "Baścik Kazimierz and Bazarnik Jacek and Bywalec Czesław and Grabiński Tadeusz and Gwiżdż Halina and Jakubowska-Łazęcka Joanna and Karwowski Jan and Kramer Józefa and Marak Janusz and Mynarski Stefan and Rudnicki Leszek and Sala Józef and Strzembicki Leszek and Szromnik Andrzej and Szumilak Jan and Światowy Grażyna and Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
29
@book{UEK:2168285711,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
30
@article{UEK:2168261164,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Warunki życia emerytów i rencistów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "233",
pages = "19-37",
year = "1987",
}
31
@article{UEK:2168275015,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Konsumpcja dóbr trwałego użytku we Francji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "212",
pages = "67-85",
year = "1985",
}
32
@book{UEK:2168238820,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
33
@article{UEK:2168236590,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Wydatki na żywność gospodarstw domowych we Francji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "55-75",
year = "1984",
}
34
@article{UEK:2168229444,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Warunki życia wielodzietnych rodzin pracowniczych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "81-104",
year = "1983",
}
35
@article{UEK:2168229478,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Problemy wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "170",
pages = "97-114",
year = "1983",
}
36
@article{UEK:2168261482,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności rolniczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "174",
pages = "73-94",
year = "1983",
}
37
@misc{UEK:2168243624,
author = "Szumilak Jan and Chomątowski Stanisław and Dresler Zbigniew and Strzembicki Leszek",
title = "Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "104 (10197)",
pages = "1, 4",
year = "1981",
}
38
@inbook{UEK:2168291741,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Zabezpieczenie społeczne",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "96-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
39
@inbook{UEK:2168291731,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Usługi",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "44-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
40
@article{UEK:2168242254,
author = "Cieśla Stanisław and Strzembicki Leszek",
title = "Sprawy do wyjaśnienia",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "68 (10161)",
pages = "2",
year = "1981",
}
41
@inbook{UEK:2168291723,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Artykuły żywnościowe",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
42
@unpublished{UEK:2168304575,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zmiany w poziomie życia ludności rolniczej regionu krakowskiego po II wojnie światowej",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
43
@article{UEK:2168250364,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Rozwój wyposażenia gospodarstw wiejskich w konsumpcyjne dobra trwałe : (na przykładzie regionu krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "108",
pages = "123-138",
year = "1978",
}
44
@book{UEK:2168261030,
author = "Misiaszek Zbigniew and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
45
@book{UEK:2168238822,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "PPN-D przy Akademii Ekonomicznej",
year = "1977",
}
46
@article{UEK:2168251112,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Spożycie przetworów zbożowych w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "80",
pages = "71-84",
year = "1976",
}
47
@article{UEK:2168249596,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Tendencje rozwoju produkcji zbóż w województwie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "64",
pages = "115-127",
year = "1974",
}
48
@book{UEK:2168241098,
author = "Bywalec Czesław and Strzembicki Leszek",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
49
@unpublished{UEK:2168318439,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów usług turystyki wiejskiej w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
50
@unpublished{UEK:2168281629,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Rozwój turystyki wiejskiej w Małopolsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
51
@unpublished{UEK:2168289545,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w regionie Małopolski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
52
@unpublished{UEK:2168333837,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zachowania nabywców na krajowym rynku turystyki wiejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
53
@unpublished{UEK:2168329101,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zmiany w poziomie życia ludności wiejskiej w Polsce w latach 1987-1995",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
54
@unpublished{UEK:2168329227,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji ludności rolniczej w Polsce w okresie przeobrażeń ustrojowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
55
@unpublished{UEK:2168329775,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Przestrzenne i społeczne zróżnicowania konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
56
@unpublished{UEK:2168330291,
author = "Strzembicki Leszek",
title = "Podstawowe tendencje zmian przestrzennych struktur konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
57
@unpublished{UEK:2168315815,
author = "Strzembicki Leszek and Grabiński Tadeusz",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej : (wstępna diagnoza, propozycje metodologiczne)",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}