Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów pt. "Współczesne problemy zarządzania i ekonomii", Warszawa, Polska, od 2015-12-11 do 2015-12-11
Tytuł:
Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy = Neuroeconomics as a New Interdisciplinary Branch of Science
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania i ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015, s. 239-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-628-6
Nr:
2168301343
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Warszawa, Polska, od 2014-11-21 do 2014-11-21
Tytuł:
Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych = Determinants of Immigration from CEE and Asian Countries to Poland in the Years 2000-2013 : Empirical Study Using Panel Data Approach
Źródło:
Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014, s. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-431-2
Nr:
2168300001
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Tytuł:
Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce = Analysis and Evaluation of the Consulting Market in Poland
Źródło:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 8-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168301311
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
1
Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy = Neuroeconomics as a New Interdisciplinary Branch of Science / Anna Katarzyna Wieczór // W: Współczesne problemy zarządzania i ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2015. - S. 239-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-628-6
2
Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych = Determinants of Immigration from CEE and Asian Countries to Poland in the Years 2000-2013 : Empirical Study Using Panel Data Approach / Liwiusz Wojciechowski, Anna Katarzyna Wieczór // W: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. - S. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-431-2
3
Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce = Analysis and Evaluation of the Consulting Market in Poland / Anna Wieczór, Ewelina Pawłowska // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 8-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=9=Fit
1
Wieczór A., (2015), Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. [W:] Szmidt C. (red.), Współczesne problemy zarządzania i ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 239-250.
2
Wojciechowski L., Wieczór A., (2014), Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych. [W:] Szmidt C. (red.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 200-214.
3
Wieczór A., Pawłowska E., (2014), Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 8-16.
1
@inbook{UEK:2168301343,
author = "Wieczór Anna Katarzyna",
title = "Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania i ekonomii",
pages = "239-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2015",
isbn = "978-83-7561-628-6",
}
2
@inbook{UEK:2168300001,
author = "Wojciechowski Liwiusz and Wieczór Anna Katarzyna",
title = "Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych",
booktitle = "Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii",
pages = "200-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2014",
isbn = "978-83-7561-431-2",
}
3
@inbook{UEK:2168301311,
author = "Wieczór Anna and Pawłowska Ewelina",
title = "Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "8-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}