Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Zawodność rynków finansowych
Źródło:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 145-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Nr:
2168334459
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r.
Źródło:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 253-272 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299657
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów
Źródło:
Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak - Słupsk: Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015, s. 185-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-00-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168301337
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013? = Phillips Curve in Polish Economy : Empirical Vefification of This Model in the Last Thirteen Years (2000-2013)
Źródło:
Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka - Kraków: AT Wydawnictw, 2014, s. 197-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63910-25-9
Nr:
2168301319
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Współczesne systemy motywowania podwładnych - przegląd dobrych i złych praktyk menedżerskich = Modern Systems of Subordinates Motivation - the Review of Right and Wrong Practices Used by Managers
Źródło:
Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka - Kraków: AT Wydawnictwo, 2014, s. 145-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63910-13-6
Nr:
2168294709
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw
Źródło:
25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy? / red. nauk. Maciej FRĄCZEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 73-83 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-53-2
Nr:
2168301323
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 91-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168301327
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Zawodność rynków finansowych / Anna Katarzyna WIECZÓR // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 145-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
2
Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r. / Anna Katarzyna Wieczór // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 253-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
3
Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów / Anna Katarzyna Wieczór, Ewelina Pawłowska // W: Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. - Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015. - S. 185-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-00-9. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjOj8mzzOrKAhWKCBoKHRwzCFk4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2F4intellect.com%2Fpobierz%2Fplik%3Fpath%3Dksiazki%2Fnauka-i-biznes-czyli-dwa-przenikajace-sie-swiaty.pdf&usg=AFQjCNEYMt73j_wPf_ERfD408YmYzAiqcw&bvm=bv.113943665,d.bGs&cad=rja
4
Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013? = Phillips Curve in Polish Economy : Empirical Vefification of This Model in the Last Thirteen Years (2000-2013) / Anna Katarzyna Wieczór, Liwiusz Wojeciechowski // W: Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków : AT Wydawnictw, 2014. - S. 197-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-25-9
5
Współczesne systemy motywowania podwładnych - przegląd dobrych i złych praktyk menedżerskich = Modern Systems of Subordinates Motivation - the Review of Right and Wrong Practices Used by Managers / Anna Katarzyna Wieczór // W: Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków : AT Wydawnictwo, 2014. - S. 145-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-13-6
6
Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw / Anna Wieczór, Ewelina Pawłowska, Mirosław Filar // W: 25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy? / red. nauk. Maciej FRĄCZEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 73-83. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-53-2
7
Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry / Andrzej Brożek, Ewelina Pawłowska, Anna Wieczór // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 91-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
1
Wieczór A., (2018), Zawodność rynków finansowych. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 145-161.
2
Wieczór A., (2015), Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r.. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 253-272.
3
Wieczór A., Pawłowska E., (2015), Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów. [W:] Olkiewicz M., Drewniak M. (red.), Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, s. 185-190.
4
Wieczór A., Wojciechowski L., (2014), Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013?. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, Kraków : AT Wydawnictw, s. 197-204.
5
Wieczór A., (2014), Współczesne systemy motywowania podwładnych - przegląd dobrych i złych praktyk menedżerskich. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Zarządzanie i rynek pracy, Kraków : AT Wydawnictwo, s. 145-150.
6
Wieczór A., Pawłowska E., Filar M., (2014), Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw. [W:] Frączek M. (red.), 25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73-83.
7
Brożek A., Pawłowska E., Wieczór A., (2014), Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 91-99.
1
@inbook{UEK:2168334459,
author = "Wieczór Anna Katarzyna",
title = "Zawodność rynków finansowych",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "145-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
2
@inbook{UEK:2168299657,
author = "Wieczór Anna Katarzyna",
title = "Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r.",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "253-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
3
@inbook{UEK:2168301337,
author = "Wieczór Anna Katarzyna and Pawłowska Ewelina",
title = "Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów",
booktitle = "Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy",
pages = "185-190",
adress = "Słupsk",
publisher = "Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland",
year = "2015",
isbn = "978-83-63216-00-9",
}
4
@inbook{UEK:2168301319,
author = "Wieczór Anna Katarzyna and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013?",
booktitle = "Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym",
pages = "197-204",
adress = "Kraków",
publisher = "AT Wydawnictw",
year = "2014",
isbn = "978-83-63910-25-9",
}
5
@inbook{UEK:2168294709,
author = "Wieczór Anna Katarzyna",
title = "Współczesne systemy motywowania podwładnych - przegląd dobrych i złych praktyk menedżerskich",
booktitle = "Zarządzanie i rynek pracy",
pages = "145-150",
adress = "Kraków",
publisher = "AT Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-63910-13-6",
}
6
@inbook{UEK:2168301323,
author = "Wieczór Anna and Pawłowska Ewelina and Filar Mirosław",
title = "Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw",
booktitle = "25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy?",
pages = "73-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-53-2",
}
7
@inbook{UEK:2168301327,
author = "Brożek Andrzej and Pawłowska Ewelina and Wieczór Anna",
title = "Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "91-99",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}