Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Zawodność rynków finansowych
Źródło:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 145-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Nr:
2168334459
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich = Economic Cooperation Within the Organization of American States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 14 (2018) , s. 305-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168332477
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Bauer Waldemar , Wieczór Anna
Tytuł:
Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour
Źródło:
Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. - vol. 6, nr 4 (2017) , s. 259-269. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168318619
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe = Historical Buildings in Małopolska Used by Universities
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015) , s. 55-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295511
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów
Źródło:
Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak - Słupsk: Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015, s. 185-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-00-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168301337
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r.
Źródło:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 253-272 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299657
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów pt. "Współczesne problemy zarządzania i ekonomii", Warszawa, Polska, od 2015-12-11 do 2015-12-11
Tytuł:
Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy = Neuroeconomics as a New Interdisciplinary Branch of Science
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania i ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015, s. 239-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-628-6
Nr:
2168301343
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Zawodność rynków finansowych / Anna Katarzyna WIECZÓR // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 145-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
2
Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich = Economic Cooperation Within the Organization of American States / Anna Katarzyna WIECZÓR // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 14 (2018), s. 305-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf. - ISSN 1734-5391
3
Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour / Waldemar Bauer, Anna WIECZÓR // Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. - vol. 6, nr 4 (2017), s. 259-269. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_6_4_2017.pdf. - ISSN 2084-5537
4
Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe = Historical Buildings in Małopolska Used by Universities / Anna Katarzyna Wieczór, Ewelina Pawłowska, Mirosław Henryk Filar // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 55-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
5
Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów / Anna Katarzyna Wieczór, Ewelina Pawłowska // W: Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. - Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015. - S. 185-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-00-9. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjOj8mzzOrKAhWKCBoKHRwzCFk4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2F4intellect.com%2Fpobierz%2Fplik%3Fpath%3Dksiazki%2Fnauka-i-biznes-czyli-dwa-przenikajace-sie-swiaty.pdf&usg=AFQjCNEYMt73j_wPf_ERfD408YmYzAiqcw&bvm=bv.113943665,d.bGs&cad=rja
6
Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r. / Anna Katarzyna Wieczór // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 253-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
7
Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy = Neuroeconomics as a New Interdisciplinary Branch of Science / Anna Katarzyna Wieczór // W: Współczesne problemy zarządzania i ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2015. - S. 239-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-628-6
1
Wieczór A., (2018), Zawodność rynków finansowych. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 145-161.
2
Wieczór A., (2018), Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 14, s. 305-314; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf
3
Bauer W., Wieczór A., (2017), Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour, "Information Systems in Management", vol. 6, nr 4, s. 259-269; http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_6_4_2017.pdf
4
Wieczór A., Pawłowska E., Filar M., (2015), Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe, "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 55-59.
5
Wieczór A., Pawłowska E., (2015), Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów. [W:] Olkiewicz M., Drewniak M. (red.), Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, s. 185-190.
6
Wieczór A., (2015), Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r.. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 253-272.
7
Wieczór A., (2015), Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. [W:] Szmidt C. (red.), Współczesne problemy zarządzania i ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 239-250.
1
@inbook{UEK:2168334459,
author = "Wieczór Anna Katarzyna",
title = "Zawodność rynków finansowych",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "145-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
2
@article{UEK:2168332477,
author = "Wieczór Anna Katarzyna",
title = "Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 14",
pages = "305-314",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168318619,
author = "Bauer Waldemar and Wieczór Anna",
title = "Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour",
journal = "Information Systems in Management",
number = "vol. 6, 4",
pages = "259-269",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168295511,
author = "Wieczór Anna and Pawłowska Ewelina and Filar Mirosław",
title = "Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2 (92)",
pages = "55-59",
year = "2015",
}
5
@inbook{UEK:2168301337,
author = "Wieczór Anna Katarzyna and Pawłowska Ewelina",
title = "Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów",
booktitle = "Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy",
pages = "185-190",
adress = "Słupsk",
publisher = "Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland",
year = "2015",
isbn = "978-83-63216-00-9",
}
6
@inbook{UEK:2168299657,
author = "Wieczór Anna Katarzyna",
title = "Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r.",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "253-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
7
@inbook{UEK:2168301343,
author = "Wieczór Anna Katarzyna",
title = "Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania i ekonomii",
pages = "239-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2015",
isbn = "978-83-7561-628-6",
}