Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Zawodność rynków finansowych
Źródło:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 145-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Nr:
2168334459
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich = Economic Cooperation Within the Organization of American States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 14 (2018) , s. 305-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168332477
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Bauer Waldemar , Wieczór Anna
Tytuł:
Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour
Źródło:
Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. - vol. 6, nr 4 (2017) , s. 259-269. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168318619
artykuł w czasopiśmie
1
Zawodność rynków finansowych / Anna Katarzyna WIECZÓR // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 145-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
2
Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich = Economic Cooperation Within the Organization of American States / Anna Katarzyna WIECZÓR // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 14 (2018), s. 305-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf. - ISSN 1734-5391
3
Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour / Waldemar Bauer, Anna WIECZÓR // Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. - vol. 6, nr 4 (2017), s. 259-269. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_6_4_2017.pdf. - ISSN 2084-5537
1
Wieczór A., (2018), Zawodność rynków finansowych. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 145-161.
2
Wieczór A., (2018), Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 14, s. 305-314; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf
3
Bauer W., Wieczór A., (2017), Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour, "Information Systems in Management", vol. 6, nr 4, s. 259-269; http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_6_4_2017.pdf
1
@inbook{UEK:2168334459,
author = "Wieczór Anna Katarzyna",
title = "Zawodność rynków finansowych",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "145-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
2
@article{UEK:2168332477,
author = "Wieczór Anna Katarzyna",
title = "Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 14",
pages = "305-314",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168318619,
author = "Bauer Waldemar and Wieczór Anna",
title = "Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour",
journal = "Information Systems in Management",
number = "vol. 6, 4",
pages = "259-269",
year = "2017",
}