Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Aims and Directions of the Employment Restructuring in the Company
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 343-349 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304135
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Celowość wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 333-338 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312875
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Wartość dodana kapitału intelektualnego banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie = Added Value of the Intellectual Capital of the Banks Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Nauki humanistyczne i społeczne. T. 1, cz. 2 / [red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny] - Poznań: Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak, 2015, s. 76-82. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie ; 9)
ISBN:
978-83-65362-07-0
Nr:
2168301591
rozdział w monografii
1
Aims and Directions of the Employment Restructuring in the Company / Anna Nowak // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 343-349. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
2
Celowość wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie / Anna Nowak // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 333-338. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
3
Wartość dodana kapitału intelektualnego banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie = Added Value of the Intellectual Capital of the Banks Listed on the Warsaw Stock Exchange / Anna Nowak // W: Nauki humanistyczne i społeczne. T. 1, cz. 2 / [red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny]. - Poznań: Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak, 2015. - (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce ; 9). - S. 76-82. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65362-07-0
1
Nowak A., (2015), Aims and Directions of the Employment Restructuring in the Company. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 343-349.
2
Nowak A., (2015), Celowość wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 333-338.
3
Nowak A., (2015), Wartość dodana kapitału intelektualnego banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. [W:] Nyćkowiak J., Leśny J. (red.), Nauki humanistyczne i społeczne, T. 1, cz. 2, Poznań : Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak, s. 76-82.
1
@inbook{UEK:2168304135,
author = "Anna Nowak",
title = "Aims and Directions of the Employment Restructuring in the Company",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "343-349",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
2
@inbook{UEK:2168312875,
author = "Anna Nowak",
title = "Celowość wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "333-338",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
3
@inbook{UEK:2168301591,
author = "Anna Nowak",
title = "Wartość dodana kapitału intelektualnego banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie",
booktitle = "Nauki humanistyczne i społeczne. T. 1, cz. 2",
pages = "76-82",
adress = "Poznań",
publisher = "Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-65362-07-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID