Publikacje wybranego autora

Kaczmarczyk Bogusław   

Wydział Finansów,

1

Tytuł:
Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych - objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju = Taxonomical Analysis Information of Data Cubes - Volume of Information on the Chosen Example of Eco Development
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 3 (2017) , s. 35-49. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325099
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kwantyfikacja przestrzeni publicznej na przykładzie Sanoka = Quantification of Public Space on the Example of Sanok
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 44, t. 1 (2016) , s. 121-133. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310031
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wartość przestrzeni publicznej jako kategoria dobra wspólnego na przykładzie województwa małopolskiego = The Value of the Public Space as a Category of the Common Good on the Example of Małopolskie Voivodship
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016) , s. 163-170. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311987
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Problemy zrównoważonego rozwoju - wycena przestrzeni publicznej = Problems of Sustainable Development - Evaluation of Public Space
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 452 (2016) , s. 58-64. - Tytuł numeru: Rozwój trwały i zrównoważony - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311269
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 277-289
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274691
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wielowymiarowe ujęcie estymacji wartości rynkowej przedsiębiorstw na przykładzie branży energetycznej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
277 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-301
Nr:
2168302689
doktorat
7

Tytuł:
Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego - na przykładzie danych za 2006 rok = Possibilities of Adapting Authorized Method of the Cracow University of Economics for Świętokrzyskie Voivodeship Communities, According to the 2006 Data
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 4 (30) (2013) , s. 207-218. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297463
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 275-288 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287221
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Rachunkowościowa tożsamość wyceny wartości rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa dla metody skorygowanych aktywów netto "SAN" wyceny z modelem Black-Scholesa - kapitał własny jako opcja rzeczowa = Determining the Market Value of an Equity Using the Adjusted Net Asset Method versus the Black-Sholes Model - Proof that There Is No Significant Difference between the Two Methods
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168272976
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
O pewnych sposobach estymacji VaR dla kapitału własnego - upadłość przedsiębiorstw = Methods of Estimating VaR for Equity - the Bankruptcy Case
Źródło:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 100-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-01-3
Nr:
2168278591
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku = An Assessment of the Financial Standing of the Gmina of Krakow at the End of 2011 with the Use of the Ratio and Model-based Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 199-213. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255452
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Autor:
Elżbieta Rak-Młynarska , Mariusz Andrzejewski , Bogusław Kaczmarczyk
Tytuł:
Analiza opłacalności i model kosztorysowy działania punktów pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej na przykładzie województwa małopolskiego - wyniki badań = The Analysis of Cost-Effectiveness and Model of Cost Estimation of Nursing Points in Primary Medical Care : Case Study and Results Based on Data Collected in Małopolskie Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów. - nr 1 (2010) , s. 87-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232230
artykuł w czasopiśmie
1
Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych - objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju = Taxonomical Analysis Information of Data Cubes - Volume of Information on the Chosen Example of Eco Development / Bogusław Kaczmarczyk, Łukasz POPŁAWSKI // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 3 (2017), s. 35-49. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12445.pdf. - ISSN 2450-7733
2
Kwantyfikacja przestrzeni publicznej na przykładzie Sanoka = Quantification of Public Space on the Example of Sanok / Bogusław Kaczmarczyk, Łukasz POPŁAWSKI // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 44, t. 1 (2016), s. 121-133. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/1986/4487.pdf. - ISSN 2450-7733
3
Wartość przestrzeni publicznej jako kategoria dobra wspólnego na przykładzie województwa małopolskiego = The Value of the Public Space as a Category of the Common Good on the Example of Małopolskie Voivodship / Łukasz POPŁAWSKI, Bogusław Kaczmarczyk // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016), s. 163-170. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_20poplawski.pdf. - ISSN 1644-9398
4
Problemy zrównoważonego rozwoju - wycena przestrzeni publicznej = Problems of Sustainable Development - Evaluation of Public Space / Łukasz POPŁAWSKI, Bogusław Kaczmarczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 452 (2016), s. 58-64. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rozwój trwały i zrównoważony. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39624. - ISSN 1899-3192
5
Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną / Barbara KAWA, Bogusław Kaczmarczyk // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 277-289. - ISBN 978-83-7930-287-1
6
Wielowymiarowe ujęcie estymacji wartości rynkowej przedsiębiorstw na przykładzie branży energetycznej / Bogusław Kaczmarczyk ; . - Kraków : , 2014. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Łukasz POPŁAWSKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003045
7
Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego - na przykładzie danych za 2006 rok = Possibilities of Adapting Authorized Method of the Cracow University of Economics for Świętokrzyskie Voivodeship Communities, According to the 2006 Data / Łukasz Popławski, Bogusław Kaczmarczyk // Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 4 (30) (2013), s. 207-218. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.jard.edu.pl/tom30/zeszyt4/art_16_pl.pdf. - ISSN 1899-5241
8
Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną / Barbara KAWA, Bogusław Kaczmarczyk // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 275-288. - Bibliogr.
9
Rachunkowościowa tożsamość wyceny wartości rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa dla metody skorygowanych aktywów netto "SAN" wyceny z modelem Black-Scholesa - kapitał własny jako opcja rzeczowa = Determining the Market Value of an Equity Using the Adjusted Net Asset Method versus the Black-Sholes Model - Proof that There Is No Significant Difference between the Two Methods / Barbara KAWA, Bogusław Kaczmarczyk // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
10
O pewnych sposobach estymacji VaR dla kapitału własnego - upadłość przedsiębiorstw = Methods of Estimating VaR for Equity - the Bankruptcy Case / Barbara KAWA, Bogusław Kaczmarczyk // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 100-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-01-3
11
Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku = An Assessment of the Financial Standing of the Gmina of Krakow at the End of 2011 with the Use of the Ratio and Model-based Analysis / Barbara Kawa, Bogusław Kaczmarczyk // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 199-213. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
12
Analiza opłacalności i model kosztorysowy działania punktów pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej na przykładzie województwa małopolskiego - wyniki badań = The Analysis of Cost-Effectiveness and Model of Cost Estimation of Nursing Points in Primary Medical Care : Case Study and Results Based on Data Collected in Małopolskie Voivodship / Elżbieta Rak-Młynarska, Mariusz ANDRZEJEWSKI, Bogusław Kaczmarczyk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów. - nr 1 (2010), s. 87-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
1
Kaczmarczyk B., Popławski Ł., (2017), Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych - objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 3, s. 35-49; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12445.pdf
2
Kaczmarczyk B., Popławski Ł., (2016), Kwantyfikacja przestrzeni publicznej na przykładzie Sanoka, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 44, t. 1, s. 121-133; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/1986/4487.pdf
3
Popławski Ł., Kaczmarczyk B., (2016), Wartość przestrzeni publicznej jako kategoria dobra wspólnego na przykładzie województwa małopolskiego, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 4, s. 163-170; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_20poplawski.pdf
4
Popławski Ł., Kaczmarczyk B., (2016), Problemy zrównoważonego rozwoju - wycena przestrzeni publicznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 452, s. 58-64; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39624
5
Kawa B., Kaczmarczyk B., (2014), Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 277-289.
6
Kaczmarczyk B., (2014), Wielowymiarowe ujęcie estymacji wartości rynkowej przedsiębiorstw na przykładzie branży energetycznej, Prom. Popławski Ł., Kraków : , 277 k.
7
Popławski Ł., Kaczmarczyk B., (2013), Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego - na przykładzie danych za 2006 rok, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 4 (30), s. 207-218; http://www.jard.edu.pl/tom30/zeszyt4/art_16_pl.pdf
8
Kawa B., Kaczmarczyk B., (2013), Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 275-288.
9
Kawa B., Kaczmarczyk B., (2013), Rachunkowościowa tożsamość wyceny wartości rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa dla metody skorygowanych aktywów netto "SAN" wyceny z modelem Black-Scholesa - kapitał własny jako opcja rzeczowa. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 107-117.
10
Kawa B., Kaczmarczyk B., (2012), O pewnych sposobach estymacji VaR dla kapitału własnego - upadłość przedsiębiorstw. [W:] Owsiak S. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 2, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 100-122.
11
Kawa B., Kaczmarczyk B., (2012), Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 13, s. 199-213.
12
Rak-Młynarska E., Andrzejewski M., Kaczmarczyk B., (2010), Analiza opłacalności i model kosztorysowy działania punktów pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej na przykładzie województwa małopolskiego - wyniki badań, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów", nr 1, s. 87-109.
1
@article{UEK:2168325099,
author = "Bogusław Kaczmarczyk and Łukasz Popławski",
title = "Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych - objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 3",
pages = "35-49",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/SIP.2017.47/3-03},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12445.pdf},
}
2
@article{UEK:2168310031,
author = "Bogusław Kaczmarczyk and Łukasz Popławski",
title = "Kwantyfikacja przestrzeni publicznej na przykładzie Sanoka",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "44, t. 1",
pages = "121-133",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.44/1-10},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/1986/4487.pdf},
}
3
@article{UEK:2168311987,
author = "Łukasz Popławski and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Wartość przestrzeni publicznej jako kategoria dobra wspólnego na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 4",
pages = "163-170",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_20poplawski.pdf},
}
4
@article{UEK:2168311269,
author = "Łukasz Popławski and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Problemy zrównoważonego rozwoju - wycena przestrzeni publicznej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "452",
pages = "58-64",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.452.05},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39624},
}
5
@inbook{UEK:2168274691,
author = "Barbara Kawa and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "277-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
6
@unpublished{UEK:2168302689,
author = "Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Wielowymiarowe ujęcie estymacji wartości rynkowej przedsiębiorstw na przykładzie branży energetycznej",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003045},
}
7
@article{UEK:2168297463,
author = "Łukasz Popławski and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego - na przykładzie danych za 2006 rok",
journal = "Journal of Agribusiness and Rural Development",
number = "z. 4 (30)",
pages = "207-218",
year = "2013",
url = {http://www.jard.edu.pl/tom30/zeszyt4/art_16_pl.pdf},
}
8
@unpublished{UEK:2168287221,
author = "Barbara Kawa and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "275-288",
year = "2013",
}
9
@inbook{UEK:2168272976,
author = "Barbara Kawa and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Rachunkowościowa tożsamość wyceny wartości rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa dla metody skorygowanych aktywów netto SAN wyceny z modelem Black-Scholesa - kapitał własny jako opcja rzeczowa",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości",
pages = "107-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-644-1",
}
10
@inbook{UEK:2168278591,
author = "Barbara Kawa and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "O pewnych sposobach estymacji VaR dla kapitału własnego - upadłość przedsiębiorstw",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2",
pages = "100-122",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-01-3",
}
11
@article{UEK:2168255452,
author = "Barbara Kawa and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "13",
pages = "199-213",
year = "2012",
}
12
@article{UEK:2168232230,
author = "Elżbieta Rak-Młynarska and Mariusz Andrzejewski and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Analiza opłacalności i model kosztorysowy działania punktów pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej na przykładzie województwa małopolskiego - wyniki badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Bankowości i Finansów",
number = "1",
pages = "87-109",
year = "2010",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID