Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Korporacje międzynarodowe, sektor usług (outsourcing i offshoring) a rozwój gospodarczy Indii
Źródło:
Wybrane problemy badań rozwoju globalnego / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ, s. 52-79 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1479/Magazyn
Nr:
2168302101
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne jako czynnik determinujący wzrost przewagi konkurencyjnej organizacji stosującej nowoczesne technologie w warunkach niepewności - studium przypadku firmy ABB Sp. z o. o. = The Strategic Management as a Determinant of Creating a Competitive Advantage in Enterprise That Use New Technologies During Uncertain Times - Case Study ABB Sp. z o. o.
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 1 (2013) , s. 429-443. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300719
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kapitał ludzki województwa małopolskiego a inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych = Human Resources Capital of the Małopolskie Voivodeship and Foreign Investments in Modern Business Services
Źródło:
Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 1(5) (2013) , s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168300713
artykuł w czasopiśmie
1
Korporacje międzynarodowe, sektor usług (outsourcing i offshoring) a rozwój gospodarczy Indii / Marzena Ławniczak // W: Wybrane problemy badań rozwoju globalnego / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ. - (2014), s. 52-79. - Bibliogr.
2
Zarządzanie strategiczne jako czynnik determinujący wzrost przewagi konkurencyjnej organizacji stosującej nowoczesne technologie w warunkach niepewności - studium przypadku firmy ABB Sp. z o. o. = The Strategic Management as a Determinant of Creating a Competitive Advantage in Enterprise That Use New Technologies During Uncertain Times - Case Study ABB Sp. z o. o / Marzena Ławniczak // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 1 (2013), s. 429-443. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_1_29.pdf. - ISSN 2084-5189
3
Kapitał ludzki województwa małopolskiego a inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych = Human Resources Capital of the Małopolskie Voivodeship and Foreign Investments in Modern Business Services / Marzena Ławniczak // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 1(5) (2013), s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk1-2013.pdf. - ISSN 2300-5491
1
Ławniczak M., (2014), Korporacje międzynarodowe, sektor usług (outsourcing i offshoring) a rozwój gospodarczy Indii. [W:] Surdej A. (kierownik tematu), Wybrane problemy badań rozwoju globalnego, s. 52-79.
2
Ławniczak M., (2013), Zarządzanie strategiczne jako czynnik determinujący wzrost przewagi konkurencyjnej organizacji stosującej nowoczesne technologie w warunkach niepewności - studium przypadku firmy ABB Sp. z o. o., "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 1, s. 429-443; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_1_29.pdf
3
Ławniczak M., (2013), Kapitał ludzki województwa małopolskiego a inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 1(5), s. 33-39; http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk1-2013.pdf
1
@unpublished{UEK:2168302101,
author = "Marzena Ławniczak",
title = "Korporacje międzynarodowe, sektor usług (outsourcing i offshoring) a rozwój gospodarczy Indii",
booktitle = "Wybrane problemy badań rozwoju globalnego",
pages = "52-79",
year = "2014",
}
2
@article{UEK:2168300719,
author = "Marzena Ławniczak",
title = "Zarządzanie strategiczne jako czynnik determinujący wzrost przewagi konkurencyjnej organizacji stosującej nowoczesne technologie w warunkach niepewności - studium przypadku firmy ABB Sp. z o. o.",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 1, cz. 1",
pages = "429-443",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_1_29.pdf},
}
3
@article{UEK:2168300713,
author = "Marzena Ławniczak",
title = "Kapitał ludzki województwa małopolskiego a inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych",
journal = "Rynek - Społeczeństwo - Kultura",
number = "1(5)",
pages = "33-39",
year = "2013",
url = {http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk1-2013.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID