Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wpływ fluktuacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of Venture Capital and Private Equity Investments on Innovation in Chosen States in Central-Eastern Europe
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168300733
artykuł w czasopiśmie
1
Wpływ fluktuacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of Venture Capital and Private Equity Investments on Innovation in Chosen States in Central-Eastern Europe / Grzegorz Banaś, Rafał Bill // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/795/619. - ISSN 1898-6447
1
Banaś G., Bill R., (2013), Wpływ fluktuacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 5-17; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/795/619
1
@article{UEK:2168300733,
author = "Grzegorz Banaś and Rafał Bill",
title = "Wpływ fluktuacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "907",
pages = "5-17",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/795/619},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID