Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Significance of Polar Tourism for Svalbard's Economy = Znaczenie turystyki polarnej dla gospodarki Svalbardu
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 4, t. 2 (2017) , s. 267-282. - Tytuł numeru: Security and International Relations in the North - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326527
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Iceland's Financial Crisis In 2008 : Political, Economic and Social Consequences
Źródło:
International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal. - vol. 20, nr 1 (2017) , s. 113-130. - Tytuł numeru: Northern Europe : New Political, Economic and Social Trends - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323829
artykuł w czasopiśmie
1
Significance of Polar Tourism for Svalbard's Economy = Znaczenie turystyki polarnej dla gospodarki Svalbardu / Agnieszka Legutko // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 4, t. 2 (2017), s. 267-282. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Security and International Relations in the North. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1011_19.Legutko.pdf. - ISSN 2081-2345
2
Iceland's Financial Crisis In 2008 : Political, Economic and Social Consequences / Agnieszka Joanna Legutko // International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal. - vol. 20, nr 1 (2017), s. 113-130. - Summ.. - Tytuł numeru: Northern Europe : New Political, Economic and Social Trends. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/24337/1/ipcj-2017-0020.pdf. - ISSN 1641-4233
1
Legutko A., (2017), Significance of Polar Tourism for Svalbard's Economy, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 21, nr 4, t. 2, s. 267-282; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1011_19.Legutko.pdf
2
Legutko A., (2017), Iceland's Financial Crisis In 2008 : Political, Economic and Social Consequences, "International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal", vol. 20, nr 1, s. 113-130; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/24337/1/ipcj-2017-0020.pdf
1
@article{artUEK:2168326527,
author = "Agnieszka Legutko",
title = "Significance of Polar Tourism for Svalbard's Economy",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 21, 4, t. 2",
pages = "267-282",
year = "2017",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1011_19.Legutko.pdf},
}
2
@article{artUEK:2168323829,
author = "Agnieszka Legutko",
title = "Iceland's Financial Crisis In 2008 : Political, Economic and Social Consequences",
journal = "International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal",
number = "vol. 20, 1",
pages = "113-130",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/ipcj-2017-0020},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/24337/1/ipcj-2017-0020.pdf},
}