Publikacje wybranego autora

Dunal Patryk   

Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej

1

Tytuł:
Specyfika analizy finansowej przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie ENEA wytwarzanie Sp. z o.o. = Specifity of The Financial Analysis of An Energey Enterprise on The Example of Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018) , s. 11-25. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168324065
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2018-10-11 do 2018-10-12
Tytuł:
The Effects of Implementation of IFRS 9 in Financial Statements of Banks in Poland
Źródło:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2018, s. 104-114. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-7-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168329631
materiały konferencyjne (aut.)
3

Konferencja:
The 5th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2017-10-20 do 2017-10-20
Tytuł:
The Measurement of Hedge Effectiveness in Derivatives Accounting - IAS 39 vs. IFRS 9
Źródło:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2017, s. 300-307. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7
Nr:
2168319861
materiały konferencyjne (aut.)
4

Konferencja:
The 4th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2016-09-30 do 2016-09-30
Tytuł:
The Balance Sheet under Polish Regulations versus the Statement of Financial Position under IFRS - Main Differences Disclosed in Ratio Analysis of Enterprise
Źródło:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2016, s. 47-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-0-9 ; 978-80-906585-1-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168312293
materiały konferencyjne (aut.)
5

Autor:
Tytuł:
Wpływ obecnego kryzysu oraz zastosowanych narzędzi polityki ekonomicznej na polski rynek pracy = The Effects of the Economic Crisis and the Economic Policy Tools on Poland's Labor Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 15 (2014) , s. 99-115. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168320295
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Dunal Patryk , Płaziak Monika
Tytuł:
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego przemysłu energetycznego oraz zagospodarowania przestrzennego Polski = The Influence of the Economic Crisis on the European Union's Climate Policy and Its Consequences for the Polish Power Industry and Land Use in Poland
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 27 (2014) , s. 236-255. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302585
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Rynkowe metody wyceny przedsiębiorstw = The Company Valuation Market Methods
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 2, t. 300 (2014) , s. 61-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168302611
artykuł w czasopiśmie
1
Specyfika analizy finansowej przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie ENEA wytwarzanie Sp. z o.o. = Specifity of The Financial Analysis of An Energey Enterprise on The Example of Enea Wytwarzanie Sp. z o.o / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Patryk Dunal // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018), s. 11-25. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41092&from=publication. - ISSN 1899-3192
2
The Effects of Implementation of IFRS 9 in Financial Statements of Banks in Poland / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Patryk DUNAL, Paweł Ożga // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2018. - S. 104-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-7-8. - Pełny tekst: https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf
3
The Measurement of Hedge Effectiveness in Derivatives Accounting - IAS 39 vs. IFRS 9 / Patryk DUNAL, Mariusz ANDRZEJEWSKI, Paweł Ożga // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2017. - S. 300-307. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7
4
The Balance Sheet under Polish Regulations versus the Statement of Financial Position under IFRS - Main Differences Disclosed in Ratio Analysis of Enterprise / Patryk Dunal, Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2016. - S. 47-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-0-9 ; 978-80-906585-1-6. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2016.pdf
5
Wpływ obecnego kryzysu oraz zastosowanych narzędzi polityki ekonomicznej na polski rynek pracy = The Effects of the Economic Crisis and the Economic Policy Tools on Poland's Labor Market / Patryk Dunal // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 15 (2014), s. 99-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/ZN_PTE_15/Dunal.pdf. - ISSN 1644-8979
6
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego przemysłu energetycznego oraz zagospodarowania przestrzennego Polski = The Influence of the Economic Crisis on the European Union's Climate Policy and Its Consequences for the Polish Power Industry and Land Use in Poland / Patryk Dunal, Monika Płaziak // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 27 (2014), s. 236-255. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1828/1886. - ISSN 2080-1653
7
Rynkowe metody wyceny przedsiębiorstw = The Company Valuation Market Methods / Patryk Dunal // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 2, t. 300 (2014), s. 61-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/95/25. - ISSN 0208-6018
1
Andrzejewski M., Dunal P., (2018), Specyfika analizy finansowej przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie ENEA wytwarzanie Sp. z o.o., "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, s. 11-25; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41092&from=publication
2
Andrzejewski M., Dunal P., Ożga P., (2018), Effects of Implementation of IFRS 9 in Financial Statements of Banks in Poland. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 104-114.
3
Dunal P., Andrzejewski M., Ożga P., (2017), Measurement of Hedge Effectiveness in Derivatives Accounting - IAS 39 vs. IFRS 9. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 300-307.
4
Dunal P., Andrzejewski M., (2016), Balance Sheet under Polish Regulations versus the Statement of Financial Position under IFRS - Main Differences Disclosed in Ratio Analysis of Enterprise. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 47-55. Dostępny w World Wide Web: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2016.pdf [odczyt: 2017-02-16]
5
Dunal P., (2014), Wpływ obecnego kryzysu oraz zastosowanych narzędzi polityki ekonomicznej na polski rynek pracy, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 15, s. 99-115; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/ZN_PTE_15/Dunal.pdf
6
Dunal P., Płaziak M., (2014), Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego przemysłu energetycznego oraz zagospodarowania przestrzennego Polski, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 27, s. 236-255; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1828/1886
7
Dunal P., (2014), Rynkowe metody wyceny przedsiębiorstw, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 2, t. 300, s. 61-73; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/95/25
1
@article{UEK:2168324065,
author = "Andrzejewski Mariusz and Dunal Patryk",
title = "Specyfika analizy finansowej przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie ENEA wytwarzanie Sp. z o.o.",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "503",
pages = "11-25",
year = "2018",
}
2
@inproceedings{UEK:2168329631,
author = "Andrzejewski Mariusz and Dunal Patryk and Ożga Paweł",
title = "The Effects of Implementation of IFRS 9 in Financial Statements of Banks in Poland",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "104-114",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2018",
isbn = "978-80-906585-7-8",
}
3
@inproceedings{UEK:2168319861,
author = "Dunal Patryk and Andrzejewski Mariusz and Ożga Paweł",
title = "The Measurement of Hedge Effectiveness in Derivatives Accounting - IAS 39 vs. IFRS 9",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "300-307",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2017",
isbn = "978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7",
}
4
@inproceedings{UEK:2168312293,
author = "Dunal Patryk and Andrzejewski Mariusz",
title = "The Balance Sheet under Polish Regulations versus the Statement of Financial Position under IFRS - Main Differences Disclosed in Ratio Analysis of Enterprise",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "47-55",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2016",
isbn = "978-80-906585-0-9 ; 978-80-906585-1-6",
}
5
@article{UEK:2168320295,
author = "Dunal Patryk",
title = "Wpływ obecnego kryzysu oraz zastosowanych narzędzi polityki ekonomicznej na polski rynek pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "15",
pages = "99-115",
year = "2014",
}
6
@article{UEK:2168302585,
author = "Dunal Patryk and Płaziak Monika",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego przemysłu energetycznego oraz zagospodarowania przestrzennego Polski",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "27",
pages = "236-255",
year = "2014",
}
7
@article{UEK:2168302611,
author = "Dunal Patryk",
title = "Rynkowe metody wyceny przedsiębiorstw",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 2, t. 300",
pages = "61-73",
year = "2014",
}