Publikacje wybranego autora

Guzanek Arkadiusz   

Wydział Finansów,

1

Autor:
Arkadiusz Guzanek , Mariusz Trojak
Tytuł:
Wpływ struktury kapitału na wartość rynkową przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005-2010 = The Influence of Debt on Enterprises Value at Warsaw Stock Exchange between 2005-2010
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 86 (2012) , s. 229-251. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168303381
artykuł w czasopiśmie
1
Wpływ struktury kapitału na wartość rynkową przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005-2010 = The Influence of Debt on Enterprises Value at Warsaw Stock Exchange between 2005-2010 / Arkadiusz Guzanek, Mariusz TrojakWpływ struktury kapitału na wartość rynkową przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005-2010 = The Influence of Debt on Enterprises Value at Warsaw Stock Exchange between 2005-2010 / Arkadiusz Guzanek, Mariusz Trojak // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and EconomicsStudia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 86 (2012), s. 229-251t. 86 (2012), s. 229-251. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0081-68410081-6841
1
Guzanek A., Trojak M., (2012), Wpływ struktury kapitału na wartość rynkową przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005-2010, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 86, s. 229-251.
1
@article{artUEK:2168303381,
author = "Arkadiusz Guzanek and Mariusz Trojak",
title = "Wpływ struktury kapitału na wartość rynkową przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005-2010",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 86",
pages = "229-251",
year = "2012",
}