Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Public-private Partnership : Cases of Managing Digitisation in Museums with the Help of IT Sector
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 291-296 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168310843
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Economics as a Discipline of Instrumental Reason : Looking at Economics as a Science from the Perspective of the Frankfurt School of Philosophy
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 18, nr 4 (2015) , s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168304033
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Managing Expert Knowledge in Public Discourse : Official Narration about UEFA EURO 2012 Economic Impact
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 501-508 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168304347
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Impact of Euro 2012 on the Perceived Attractiveness of Kraków Among Foreign Tourists = Wpływ EURO 2012 na atrakcyjność Krakowa w percepcji turystów zagranicznych
Źródło:
Folia Turistica. - nr 37 (2015) , s. 187-204. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314093
artykuł w czasopiśmie
1
Public-private Partnership : Cases of Managing Digitisation in Museums with the Help of IT Sector / Jagoda Komusińska // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 291-296. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
2
Economics as a Discipline of Instrumental Reason : Looking at Economics as a Science from the Perspective of the Frankfurt School of Philosophy / Jagoda Komusińska // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 18, nr 4 (2015), s. 73-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2015/2015_4_komusinska_73_83.pdf. - ISSN 1899-2226
3
Managing Expert Knowledge in Public Discourse : Official Narration about UEFA EURO 2012 Economic Impact / Jagoda Komusińska // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 501-508. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
4
Impact of Euro 2012 on the Perceived Attractiveness of Kraków Among Foreign Tourists = Wpływ EURO 2012 na atrakcyjność Krakowa w percepcji turystów zagranicznych / Jagoda Komusińska // Folia Turistica. - nr 37 (2015), s. 187-204. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_37_2015.pdf. - ISSN 0867-3888
1
Komusińska J., (2016), Public-private Partnership : Cases of Managing Digitisation in Museums with the Help of IT Sector. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 291-296.
2
Komusińska J., (2015), Economics as a Discipline of Instrumental Reason : Looking at Economics as a Science from the Perspective of the Frankfurt School of Philosophy, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 18, nr 4, s. 73-83; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2015/2015_4_komusinska_73_83.pdf
3
Komusińska J., (2015), Managing Expert Knowledge in Public Discourse : Official Narration about UEFA EURO 2012 Economic Impact. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 501-508.
4
Komusińska J., (2015), Impact of Euro 2012 on the Perceived Attractiveness of Kraków Among Foreign Tourists, "Folia Turistica", nr 37, s. 187-204; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_37_2015.pdf
1
@inbook{UEK:2168310843,
author = "Komusińska Jagoda",
title = "Public-private Partnership : Cases of Managing Digitisation in Museums with the Help of IT Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "291-296",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
2
@article{UEK:2168304033,
author = "Komusińska Jagoda",
title = "Economics as a Discipline of Instrumental Reason : Looking at Economics as a Science from the Perspective of the Frankfurt School of Philosophy",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 18, 4",
pages = "73-83",
year = "2015",
}
3
@inbook{UEK:2168304347,
author = "Komusińska Jagoda",
title = "Managing Expert Knowledge in Public Discourse : Official Narration about UEFA EURO 2012 Economic Impact",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "501-508",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
4
@article{UEK:2168314093,
author = "Komusińska Jagoda",
title = "Impact of Euro 2012 on the Perceived Attractiveness of Kraków Among Foreign Tourists",
journal = "Folia Turistica",
number = "37",
pages = "187-204",
year = "2015",
}