Publikacje wybranego autora

Pickert Jens   

1

Autor:
Jens Pickert , Vijay Narayanan
Tytuł:
The Eurozone Crisis : Short-Run versus Long-Run Solutions = Kryzys strefy euro : rozwiązania krótko- czy długoterminowe
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 215-235. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319939
artykuł w czasopiśmie
1
The Eurozone Crisis : Short-Run versus Long-Run Solutions = Kryzys strefy euro : rozwiązania krótko- czy długoterminowe / Jens Pickert, Vijay Narayanan // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017), s. 215-235. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1212/1278. - ISSN 2082-5897
1
Pickert J., Narayanan V., (2017), The Eurozone Crisis : Short-Run versus Long-Run Solutions, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 24, s. 215-235; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1212/1278
1
@article{UEK:2168319939,
author = "Jens Pickert and Vijay Narayanan",
title = "The Eurozone Crisis : Short-Run versus Long-Run Solutions",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 24",
pages = "215-235",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.0824010},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1212/1278},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID