Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Geneza, przebieg i konsekwencje kryzysu zadłużeniowego w Grecji = The Origin, Trajectory and Consequences of the Debt Crisis in Greece
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - t. 48, nr 3 (2013) , s. 189-208. - Tytuł numeru: Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168302633
artykuł w czasopiśmie
1
Geneza, przebieg i konsekwencje kryzysu zadłużeniowego w Grecji = The Origin, Trajectory and Consequences of the Debt Crisis in Greece / Anna Berlińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - t. 48, nr 3 (2013), s. 189-208. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_48_calosc.pdf#page=189&view=Fit. - ISSN 1426-9724
1
Berlińska A., (2013), Geneza, przebieg i konsekwencje kryzysu zadłużeniowego w Grecji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 48, nr 3, s. 189-208; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_48_calosc.pdf#page=189&view=Fit
1
@article{artUEK:2168302633,
author = "Anna Berlińska",
title = "Geneza, przebieg i konsekwencje kryzysu zadłużeniowego w Grecji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 48, 3",
pages = "189-208",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_48_calosc.pdf#page=189&view=Fit},
}