Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
O naprawie skarbu Rzeczypospolitej : referat Jana Steczkowskiego wygłoszony w Towarzystwie Ekonomicznem w Krakowie dnia 5 stycznia 1923 r. [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
[Kraków: BG UEK, 2009
Uwagi:
[odczyt: 15.10.2010], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
51428
varia
2

Tytuł:
Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów : kontrola odbiorcza
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
193 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-447-8
Nr:
51337
monografia
3

Tytuł:
Monitorowanie procesów = Monitoring Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 643 (2003) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224272
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Pomiar i skale pomiarowe w jedno- i wielokryterialnej ocenia jakości typu
Źródło:
Metodologia oceny jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ2002, s. 2-1 - 2-6 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-872/Magazyn
Nr:
2168285827
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Konferencja:
Sympozjum naukowe: Dydaktyka XXI wieku, Kraków, Polska, od 2001-09-14 do 2001-09-14
Tytuł:
Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.)
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. lub ang. przy rozdz., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
83-7252-092-5
Nr:
2168331081
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Zasadnicze problemy i pojęcia związane z terminem diagnoza
Źródło:
Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1] / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ2001, s. 1-6 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-719/[1]/Magazyn
Nr:
2168281601
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Pobieranie próby dla potrzeb monitorowania procesów
Źródło:
Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2 / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ2001, s. 1-9 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-719/2/Magazyn
Nr:
2168282081
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
Sympozjum naukowe: Dydaktyka XXI wieku, Kraków, Polska, od 2001-09-14 do 2001-09-14
Tytuł:
Słowo wstępne
Źródło:
Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. nauk. Jan STECZKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 5-6
ISBN:
83-7252-092-5
Nr:
2168331083
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Dylematy związane z pojęciem "gospodarka wolnorynkowa" (liberalna) = Dilemmas Connected with the Term "(Liberal) Market Economy"
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2000. - T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999, s. 40-41. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333591
varia
10

Tytuł:
Feliks Młynarski : 1884-1972
Źródło:
Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 165-177 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-060-7
Nr:
2168255034
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Już wtedy płacili grosze...
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000) , s. 20
Nr:
2168272456
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Dwadzieścia pięć lat Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1978-2003
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 43-44 (2000) , s. 81-90
Nr:
2168343027
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Nie było lekko... : reminiscencje po latach
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999) , s. 6
Nr:
2168284061
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Konferencja:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Tytuł:
Pobieranie próby przy eliminacji przyległych jednostek i jeszcze inne związane z tym zagadnienia
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ1997, s. 91-95
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242988
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
O wiedzy na odległość słów kilka
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1997. - nr 3(42), s. 2-6
Nr:
2168346284
fragment raportu/sprawozdania
16

Tytuł:
Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
243 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-14-3
Nr:
2168296071
podręcznik
17

Tytuł:
Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez
Źródło:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 128-214 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-88-2
Nr:
2168262042
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Jakość techniczna i marketingowa wyrobu = Technological and Marketing Quality
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241890
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Jakość techniczna i marketingowa wyrobu
Źródło:
Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2 / kier. Andrzej IWASIEWICZ1996, s. 1-16
Sygnatura:
NP-337/2/Magazyn
Nr:
2168258692
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Uwagi o metodzie reprezentacyjnej
Źródło:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 108-116
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226980
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Opis fizyczny:
424 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11927-6
Nr:
2168274357
monografia
22

Tytuł:
Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych
Źródło:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 161-170
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168232044
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
W poszukiwaniu prawdopodobieństwa = Searching for Probability
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 121. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333509
varia
24

Tytuł:
Z historii statystycznej kontroli jakości
Źródło:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 285-296
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269662
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Uogólniona koncepcja jakości dóbr = Generalized Conception of Product Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994) , s. 73-90. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254950
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Z historii statystycznej kontroli jakości i jej kontynuacji
Źródło:
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 7-11
Nr:
2168269228
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Uwagi wprowadzające
Źródło:
Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr / kierownik tematu: Jan STECZKOWSKI1993, s. 1-20
Program badawczy:
PB 0478/P1/92/02
Sygnatura:
NP-277/Magazyn
Nr:
2168329619
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza
Adres wydawniczy:
Kraków: Platan, 1993
Opis fizyczny:
410 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85222-34-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168339789
monografia
29

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 365
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
75 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168270322
redakcja czasopisma/serii
30

Tytuł:
Człowiek i jego środowisko = Man and His Environment
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992) , s. 3-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247204
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Gastronomia w aglomeracjach miejskich : determinanty i kierunki rozwoju = Catering Industry in Urban Agglomerations. Determinants and Directions of Development
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
199 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; Nr 110)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168276485
monografia
32

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 342
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168251858
redakcja czasopisma/serii
33

Tytuł:
Czy narodziny paradygmatu? Ewolucja poglądów na metodę reprezentacyjną = The Birth of a Paradigm? Changing Views on the Representational Method
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1991. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 47. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333391
varia
34

Tytuł:
Uogólniona koncepcja jakości dóbr
Źródło:
Optymalizacja poziomów jakości dóbr konsumpcyjnych jako czynnik wzrostu gospodarczego i możliwości eksportowych Polski, Problemy optymalizacji poziomów jakości typu / kier.: Andrzej IWASIEWICZ1991, s. 4-36 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-81/Magazyn
Nr:
2168331671
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Problemy kosztów w kontroli jakości
Źródło:
Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji / kier. Andrzej IWASIEWICZ1991, s. 2-24 - Bibliogr.
Program badawczy:
35/ISEI/13/91/S
Sygnatura:
NP-28/[2]/Magazyn
Nr:
2168330841
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
330 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345080
podręcznik
37

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 327
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
79 s.: il., tab.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
Nr:
2168253708
redakcja czasopisma/serii
38

Tytuł:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168242464
skrypt
39

Tytuł:
Optymalizacyjne aspekty doskonalenia jakości wyrobu i procesu jego wytwarzania
Źródło:
Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ1990, s. 1-30 [238-268] - Bibliogr.
Program badawczy:
27/ISEiI/4/90/BR
Sygnatura:
NP-28/[1]/Magazyn
Nr:
2168330835
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 315
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990
Opis fizyczny:
93 s., [2] k. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168235040
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
41

Tytuł:
Sterowane próbkowanie procesu produkcyjnego = Controlled Manufacturing Process Proving
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 315 (1990) , s. 63-78. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235232
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Pobieranie próby w badaniach przestrzenno-czasowych
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 8 (351) (1990) , s. 5-8 - Bibliogr.
Nr:
2168241428
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 308
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
86 s.: il., tab.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
Nr:
2168255616
redakcja czasopisma/serii
44

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 284
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
96 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168266966
redakcja czasopisma/serii
45

Tytuł:
Opportunities and Constraints in Agriculture
Źródło:
The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 52-87
Nr:
2168289531
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Opróbkowanie procesów produkcyjnych = Sampling of Manufacturing Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988) , s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252070
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Konieczność i przypadek jako atrybuty rzeczywistości
Źródło:
Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988, s. 137-143
Nr:
2168335027
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Sekwencyjne metody kontroli jakości
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 1988
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345476
podręcznik
49

Tytuł:
Ilościowe i jakościowe aspekty badań naukowych = Qualitative and Quantitative Aspects of Research Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168252014
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Opis fizyczny:
310, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08171-6
Nr:
2168345718
książka
51

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 237
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
272 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168237272
redakcja czasopisma/serii
52

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 263
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168251976
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
53

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 226
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249354
redakcja czasopisma/serii
54

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 245
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
168 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
Nr:
2168252234
redakcja czasopisma/serii
55

Tytuł:
Metoda reprezentacyjna i jej zastosowanie w badaniach społeczno-ekonomicznych = The Representative Sample Method and Its Applicability in Social and Economic Research
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 61-63. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318481
varia
56

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 222
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
172 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz.,
Nr:
2168246774
redakcja czasopisma/serii
57

Tytuł:
Praktyka a teoria w teorii i praktyce
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 33, nr 10 (1985) , s. 17-27
Nr:
2168282541
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 203
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
141 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168245452
redakcja czasopisma/serii
59

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej
Numer:
nr 196
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
201 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168281651
redakcja czasopisma/serii
60

Tytuł:
Eksperyment w badaniach społeczno-ekonomicznych a wnioskowanie statystyczne = Experiment in Socio-economic Investigations vs Statistical Conclusions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 191 (1984) , s. 93-104. - Rez., summ.
Nr:
2168236462
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 191
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
104 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168236430
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
62

Tytuł:
Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
280 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/890
Nr:
2168312989
doktorat
63

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 167
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
217 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168229672
redakcja czasopisma/serii
64

Tytuł:
Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych = Variance and Co-variance Analysis in Economic Research
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Opis fizyczny:
268 s.: il.; 20 cm
Seria:
(Biblioteka Ekonometryczna)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
ISBN:
83-01-01591-8
Nr:
2168337693
monografia
65

Tytuł:
Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
X, 275, 45 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/860
Nr:
2168313251
doktorat
66

Tytuł:
Statystyczne metody analizy cech jakościowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981
Opis fizyczny:
189, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0083-8
Nr:
2168262048
monografia
67

Tytuł:
Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki = Qualitative and Quantitative Aspects of Scientific Research in the Light of Statistics
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1981) , s. 49-56. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168346790
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Czy właśnie o to chodzi?
Źródło:
Życie Literackie. - nr 31 (1488) (1980) , s. 15
Tryb dostępu:
Nr:
2168344836
polemika
69

Tytuł:
Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
276 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/232
Nr:
2168266000
doktorat
70

Tytuł:
Profesor Stefan Schmidt - jego życie i dzieło
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]1979. - vol. 22, s. 3-17
Nr:
2168239314
varia
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 116
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
220 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168242346
redakcja czasopisma/serii
72

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 114
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168237900
redakcja czasopisma/serii
73

Autor:
Wyrostek Zbigniew , Al-Madfai Kahtan , Basista Andrzej , Bollman-Brzozowski Jerzy , Lewandowski Jan , Gorynski Juliusz , Al-Madfai Husham , Hager Stanislaw , Babiarz Wladyslaw , Al-Mudilal Sabah Shakib , Klimek Julian , Baqi Giada Yahya Abdul , Kmita Leopold , Knap Janina , Al-Mufti Darkham Amin Mohammed , Leonowicz Wladyslaw , Lesniewska-Wyrostek Ewa , Al-Wazeer Riadh Hamoodi , Michalski Stanislaw , Myszkowski Tadeusz , Najaf Janan , Piotrowski Jozef , Bulsza Jan , Chwalibogowski Krzysztof , Al-Mashat Abdul Ameer , Krotla Winicjusz , Jabrael Yashaar Dervish , Wierzchowski Maciej , Ali Jaafar Mohammed , Oyrzanowski Bronislaw , Adamczyk Elżbieta , Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi , Forys Stanislaw , Kaczor Joanna , Mankowski Tomasz , Glen Wlodzimierz , Al-Adhamy Mundir Bashier , Golenia Emil , Kolodziej Maria , Beno Roxy Hamid , Kozlowski Dariusz , Nowakowska Zofia , Nyklinska Krystyna , Hassan Yousif Khalid , Zuziak Zbigniew , Bar Ludwik , Kulesza Michal , Zaki Adil Mohammed Salah , Rudnicki Zbigniew , Maciaszek Janusz , Al-Howaadi Ibrahim H. , Steczkowski Jan , Grabiński Tadeusz , Al-Tikriti Younis , Pucek Zbigniew , Dyoniziak Ryszard , Jassim Al'a Al-Deen , Pacholski Maksymilian , Rusinek Andrzej , Sowa Kazimierz , Dominiak Wladyslaw , Al-Sa'Adi Samir Salah , Kulesza Hanna , Wlas Mowaffag , Kodelska-Laszek Teresa , Stasiak Andrzej , Al-Sinawi Suhail , Uchman Ryszard , Michalik Andrzej , Setmajer Jerzy , Abdu-Kadir Amanj Noori , Golonka Zbigniew , Nakashi Adnan
Tytuł:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]
Adres wydawniczy:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Opis fizyczny:
38 s., 41, [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315271
raport/sprawozdanie
74

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 99
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
302 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168250742
redakcja czasopisma/serii
75

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 92
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
386 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168249980
redakcja czasopisma/serii
76

Tytuł:
Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
166 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/148
Nr:
2168304711
doktorat
77

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 113
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1978
Opis fizyczny:
182 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250056
redakcja czasopisma/serii
78

Autor:
Wyrostek Zbigniew , Al-Madfai Kahtan , Basista Andrzej , Bollman-Brzozowski Jerzy , Lewandowski Jan , Gorynski Juliusz , Al-Madfai Husham , Hager Stanislaw , Babiarz Wladyslaw , Al-Mudilal Sabah Shakib , Klimek Julian , Baqi Giada Yahya Abdul , Kmita Leopold , Knap Janina , Al-Mufti Darkham Amin Mohammed , Leonowicz Wladyslaw , Lesniewska-Wyrostek Ewa , Al-Wazeer Riadh Hamoodi , Michalski Stanislaw , Myszkowski Tadeusz , Najaf Janan , Piotrowski Jozef , Bulsza Jan , Chwalibogowski Krzysztof , Al-Mashat Abdul Ameer , Krotla Winicjusz , Jabrael Yashaar Dervish , Wierzchowski Maciej , Ali Jaafar Mohammed , Oyrzanowski Bronislaw , Adamczyk Elżbieta , Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi , Forys Stanislaw , Kaczor Joanna , Mankowski Tomasz , Glen Wlodzimierz , Al-Adhamy Mundir Bashier , Golenia Emil , Kolodziej Maria , Beno Roxy Hamid , Kozlowski Dariusz , Nowakowska Zofia , Nyklinska Krystyna , Hassan Yousif Khalid , Zuziak Zbigniew , Bar Ludwik , Kulesza Michal , Zaki Adil Mohammed Salah , Rudnicki Zbigniew , Maciaszek Janusz , Al-Howaadi Ibrahim H. , Steczkowski Jan , Grabiński Tadeusz , Al-Tikriti Younis , Pucek Zbigniew , Dyoniziak Ryszard , Jassim Al'a Al-Deen , Pacholski Maksymilian , Rusinek Andrzej , Sowa Kazimierz , Dominiak Wladyslaw , Al-Sa'Adi Samir Salah , Kulesza Hanna , Wlas Mowaffag , Kodelska-Laszek Teresa , Stasiak Andrzej , Al-Sinawi Suhail , Uchman Ryszard , Michalik Andrzej , Setmajer Jerzy , Abdu-Kadir Amanj Noori , Golonka Zbigniew , Nakashi Adnan
Tytuł:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977
Adres wydawniczy:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Opis fizyczny:
291, 277 s., [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315247
raport/sprawozdanie
79

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Tytuł:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Uwagi:
Bibliogr. częśc. przy ref.
Nr:
2168263324
materiały konferencyjne
80

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 87
Redaktor:
Współpraca:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
121 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168250224
redakcja czasopisma/serii
81

Tytuł:
Uwagi na temat nauk praktycznych = Remarks about Practical Sciences
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 9-15. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243016
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Prof. dr hab. Stefan SCHMIDT (26.VII.1889 r. - 22.I.1977 r.)
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1977. - R. 16, nr 4/64, s. 117-121
Nr:
2168228098
varia
83

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 88
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
146 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168249972
redakcja czasopisma/serii
84

Autor:
Schmidt Stefan , Steczkowski Jan
Tytuł:
Organizacja do spraw rolnictwa i wyżywienia = Food and agriculture organization
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977) , s. 3-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248622
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 78
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
321 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249854
redakcja czasopisma/serii
86

Tytuł:
Prof. dr hab. Stefan Schmidt 1889-1977
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics1977. - nr 2-3, s. 3-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168337763
varia
87

Tytuł:
Władysław Kwiecień: Współczesne rolnictwo Holandii
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1976) , s. 128-131
Tryb dostępu:
Nr:
2168337761
recenzja
88

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 82
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Opis fizyczny:
153 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168242354
redakcja czasopisma/serii
89

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 79
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Opis fizyczny:
115 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250750
redakcja czasopisma/serii
90

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 66
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
75 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168218196
redakcja czasopisma/serii
91

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 65
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
205 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168217964
redakcja czasopisma/serii
92

Autor:
Schmidt Stefan , Steczkowski Jan
Tytuł:
Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 2) = Variability of Swine Production and the Possibilities of its Regulation (Part Two)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975) , s. 3-21. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259618
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Matematyka a statystyka indukcyjna : (artykuł dyskusyjny) = Mathematics in the Face of Inductive Statistics
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 9-14. - Summ.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243856
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Autor:
Schmidt Stefan , Steczkowski Jan
Tytuł:
Problemy wahań cyklicznych w warunkach planowania gospodarczego = Problems of Cyclic Oscillations within the Economic Planning System
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256096
varia
95

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 69
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
157 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249762
redakcja czasopisma/serii
96

Autor:
Schmidt Stefan , Steczkowski Jan
Tytuł:
Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 1) = Fluctuations in Pig Production and its Regulation (Part 1)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 17 (1975) , s. 3-27. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259616
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Autor:
Tytuł:
Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
[2], II, 82 k., 2 k. złoż.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/87
Nr:
2168266914
doktorat
98

Tytuł:
W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1973) , s. 171-176
Tryb dostępu:
Nr:
2168337755
polemika
99

Tytuł:
Statystyczne metody kontroli jakości produktów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973
Opis fizyczny:
325, [3] s.: il.; 22 cm + tablica ([1] k. złoż.)
Nr:
2168345692
skrypt
100

Autor:
Schmidt Stefan , Steczkowski Jan
Tytuł:
Rozważania nad metodami ilościowymi w badaniach rolniczo-ekonomicznych : (Matematyka - statystyka jako nauka stosowana, agrobiometria - agroekonometria) = Deliberations over Quantitative Methods in Agricultural and Economic Researches : (Mathematics and statistics as applied sciences - agrobiometrics, agroeconometrics)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971) , s. 3-24. - Summ., rez.
Nr:
2168261598
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości = Statistical Procedure of Determining the Structure of Population
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970
Opis fizyczny:
131 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 21)
Uwagi:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286105
monografia
102

Tytuł:
Poznanie i prawdopodobieństwo = Knowledge and Probability
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969) , s. 33-44. - Summ., rez.
Nr:
2168260730
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Propozycja w zakresie stosowania miary asymetrii = A Proposal for the Application of on Asymmetry Measure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969) , s. 57-73. - Summ., rez.
Nr:
2168260728
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Twórczość Jerzego Fiericha w zakresie nauk rolniczych
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 5 (1967) , s. 135-137
Nr:
2168258798
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Augustyn Woś: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1967) , s. 134-137
Tryb dostępu:
Nr:
2168337739
recenzja
106

Tytuł:
T. Marszałkowicz: Funkcja produkcji rolniczej
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1966) , s. 184-188
Tryb dostępu:
Nr:
2168337737
recenzja
107

Tytuł:
Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1966
Opis fizyczny:
169 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168286753
monografia
108

Tytuł:
Augustyn Woś: Elastyczność produkcji rolniczej
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1966) , s. 176-180
Tryb dostępu:
Nr:
2168337735
recenzja
109

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie kierunków produkcji rolniczej w województwie krakowskim = Spatial differentiation of the directions of agricultural production in the voivodeship of Kraków
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 3 (1965) , s. 11-26. - Summ., rez.
Nr:
2168267730
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
T. Marszałkowicz: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1965) , s. 149-155
Tryb dostępu:
Nr:
2168337733
recenzja
111

Autor:
Schmidt Stefan , Steczkowski Jan
Tytuł:
Treść i metoda badań
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1964) , s. 171-178
Nr:
2168337727
polemika
112

Autor:
Schmidt Stefan , Steczkowski Jan
Tytuł:
Obliczanie korelacji między szeregami dynamicznymi
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1963) , s. 183-185
Nr:
2168337717
polemika
113

Tytuł:
Próba ustalenia zasad i metody rejonizacji produkcji rolniczej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1963
Opis fizyczny:
V k., 347 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/43
Nr:
2168305203
doktorat
114

Tytuł:
Podstawowe pojęcia i przedmiot badań rejonizacyjnych w rolnictwie = The Basic Concepts and the Subject of Regionalization Research in Agriculture
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - październik (1963) , s. 3-19. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237702
artykuł w czasopiśmie
115

Autor:
Filip Tadeusz , Steczkowski Jan
Tytuł:
Próba zastosowania metody przeciętnych różnic do rejonizacji produkcji rolniczej w woj. rzeszowskim = A Test in the Application of Average Difference Methods to the Regionalization of Agricultural Production in the Voivodship of Rzeszów
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1962) , s. 35-55. - Summ., rez.
Nr:
2168337715
artykuł w czasopiśmie
116

Autor:
Schmidt Stefan , Steczkowski Jan , Pociej J.
Tytuł:
Rzutowanie cen produktów rolnych na plan perspektywiczny = The Impact of Agricultural Products Prices on the Long-Run Plan
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1961) , s. 17-24. - Summ., rez.
Nr:
2168337719
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Schmidt Stefan , Steczkowski Jan
Tytuł:
Uboje trzody chlewnej a zbiory w świetle statystyki = Pig Slaughtering and Crops in the Light of Statistics
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1960) , s. 75-84. - Summ., rez.
Nr:
2168337721
artykuł w czasopiśmie
118

Autor:
Schmidt Stefan , Steczkowski Jan
Tytuł:
Produkcja żywca i mięsa wieprzowego w świetle statystyki = The Production of Livestock and Pork Meat According to Statistics
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1960) , s. 30-54. - Summ., rez.
Nr:
2168337723
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w powiecie bocheńskim (woj. krakowskie) = Taxonomic Methods of the Regionization of Farming Exemplified by Bochnia County (District Kraków)
Źródło:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 5 (1957) , s. 91-114. - Rez., summ.
Nr:
2168285211
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością
Kierownik tematu:
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
[58] k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Każdy rozdział ma osobobną paginację, Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
80/KS/2/2006/S
Sygnatura:
NP-1142/Magazyn
Nr:
2166571737
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
164 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
PB 0478/P1/92/02
Sygnatura:
NP-277/Magazyn
Nr:
2168329607
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Autor:
Tytuł:
Wybrane aspekty badania jakości wyrobów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
80 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
OPT.IT/2a/91/92
Sygnatura:
NP-141/Magazyn
Nr:
2168331035
naukowo-badawcze
1
O naprawie skarbu Rzeczypospolitej : referat Jana Steczkowskiego wygłoszony w Towarzystwie Ekonomicznem w Krakowie dnia 5 stycznia 1923 r. [on-line]. - [Kraków : BG UEK, 2009]. - [odczyt: 15.10.2010]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000000479
2
Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów : kontrola odbiorcza / Jan STECZKOWSKI, Piotr STEFANÓW. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 193 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-447-8
3
Monitorowanie procesów = Monitoring Processes / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 643 (2003), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=46654328. - ISSN 0208-7944
4
Pomiar i skale pomiarowe w jedno- i wielokryterialnej ocenia jakości typu / Jan STECZKOWSKI // W: Metodologia oceny jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2002), s. 2-1 - 2-6. - Bibliogr.
5
Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. nauk. Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. lub ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 83-7252-092-5
6
Zasadnicze problemy i pojęcia związane z terminem diagnoza / Jan STECZKOWSKI // W: Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1] / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2001), s. 1-6. - Bibliogr.
7
Pobieranie próby dla potrzeb monitorowania procesów / Jan STECZKOWSKI // W: Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2 / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2001), s. 1-9. - Bibliogr.
8
Słowo wstępne / Jan STECZKOWSKI // W: Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. nauk. Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 5-6. - ISBN 83-7252-092-5
9
Dylematy związane z pojęciem "gospodarka wolnorynkowa" (liberalna) = Dilemmas Connected with the Term "(Liberal) Market Economy" / Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999 (2000), s. 40-41. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
10
Feliks Młynarski : 1884-1972 / Jan STECZKOWSKI // W: Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 165-177. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-060-7
11
Już wtedy płacili grosze... / Jan STECZKOWSKI // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 20. - ISSN 1509-5975
12
Dwadzieścia pięć lat Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1978-2003 / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 43-44 (2000/2003), s. 81-90. - ISSN 0071-674X
13
Nie było lekko... : reminiscencje po latach / Jan STECZKOWSKI // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 6
14
Pobieranie próby przy eliminacji przyległych jednostek i jeszcze inne związane z tym zagadnienia / Jan STECZKOWSKI // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - (1997), s. 91-95. - ISBN 83-87239-12-7
15
O wiedzy na odległość słów kilka / Jan STECZKOWSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(42) (1997), s. 2-6
16
Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 243 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-14-3
17
Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez / Jan STECZKOWSKI // W: Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 128-214. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-88-2
18
Jakość techniczna i marketingowa wyrobu = Technological and Marketing Quality / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996-1997), s. 19-31. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
19
Jakość techniczna i marketingowa wyrobu / Jan STECZKOWSKI // W: Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2 / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1996), s. 1-16
20
Uwagi o metodzie reprezentacyjnej / Jan STECZKOWSKI // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 108-116. - ISBN 83-01-12164-5
21
Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych / Jan STECZKOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 424 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11927-6
22
Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych / Jan STECZKOWSKI // W: Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 161-170. - ISBN 83-86439-47-5
23
W poszukiwaniu prawdopodobieństwa = Searching for Probability / Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
24
Z historii statystycznej kontroli jakości / Jan STECZKOWSKI // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 285-296. - ISBN 83-86439-14-9
25
Uogólniona koncepcja jakości dóbr = Generalized Conception of Product Quality / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994), s. 73-90. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Z historii statystycznej kontroli jakości i jej kontynuacji / Jan STECZKOWSKI // W: XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 7-11
27
Uwagi wprowadzające / Jan STECZKOWSKI // W: Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr / kierownik tematu: Jan STECZKOWSKI. - (1993), s. 1-20
28
Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza / Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Platan, 1993. - 410 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85222-34-0
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 365. - 75 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
30
Człowiek i jego środowisko = Man and His Environment / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992/1993), s. 3-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
31
Gastronomia w aglomeracjach miejskich : determinanty i kierunki rozwoju = Catering Industry in Urban Agglomerations. Determinants and Directions of Development / Józef SALA ; red. nauk. Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 199 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; Nr 110)
32
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 342. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
33
Czy narodziny paradygmatu? Ewolucja poglądów na metodę reprezentacyjną = The Birth of a Paradigm? Changing Views on the Representational Method / Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 47. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
34
Uogólniona koncepcja jakości dóbr / Jan STECZKOWSKI // W: Optymalizacja poziomów jakości dóbr konsumpcyjnych jako czynnik wzrostu gospodarczego i możliwości eksportowych Polski, Problemy optymalizacji poziomów jakości typu / kier.: Andrzej IWASIEWICZ. - (1991), s. 4-36. - Bibliogr.
35
Problemy kosztów w kontroli jakości / Jan STECZKOWSKI // W: Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1991), s. 2-24. - Bibliogr.
36
Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza / Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 330 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 327. - 79 s. : il., tab. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - ISSN 0208-7944
38
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
39
Optymalizacyjne aspekty doskonalenia jakości wyrobu i procesu jego wytwarzania / Jan STECZKOWSKI // W: Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1990), s. 1-30 [238-268]. - Bibliogr.
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - nr 315. - 93 s., [2] k. złoż. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
41
Sterowane próbkowanie procesu produkcyjnego = Controlled Manufacturing Process Proving / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 315 (1990), s. 63-78. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
42
Pobieranie próby w badaniach przestrzenno-czasowych / Jan STECZKOWSKI // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 35, nr 8 (351) (1990), s. 5-8. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
43
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 308. - 86 s. : il., tab. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - ISSN 0208-7944
44
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 284. - 96 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
45
Opportunities and Constraints in Agriculture / Jan STECZKOWSKI // W: The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 52-87
46
Opróbkowanie procesów produkcyjnych = Sampling of Manufacturing Process / Andrzej IWASIEWICZ, Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988), s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
47
Konieczność i przypadek jako atrybuty rzeczywistości / Jan STECZKOWSKI // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 137-143
48
Sekwencyjne metody kontroli jakości / Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Jan STECZKOWSKI. - Kraków : AE, 1988. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
49
Ilościowe i jakościowe aspekty badań naukowych = Qualitative and Quantitative Aspects of Research Work / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
50
Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych / Jan STECZKOWSKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 310, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08171-6
51
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 237. - 272 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
52
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 263. - 105 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
53
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 226. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
54
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 245. - 168 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - ISSN 0208-7944
55
Metoda reprezentacyjna i jej zastosowanie w badaniach społeczno-ekonomicznych = The Representative Sample Method and Its Applicability in Social and Economic Research / Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 61-63. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
56
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 222. - 172 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. - ISSN 0208-7944
57
Praktyka a teoria w teorii i praktyce / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 33, nr 10 (1985), s. 17-27. - ISSN 0591-2377
58
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 203. - 141 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
59
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 196. - 201 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
60
Eksperyment w badaniach społeczno-ekonomicznych a wnioskowanie statystyczne = Experiment in Socio-economic Investigations vs Statistical Conclusions / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 191 (1984), s. 93-104. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
61
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 191. - 104 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
62
Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku : (analiza statystyczna) / Krystyna BARANEK ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1983. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 167. - 217 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
64
Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych = Variance and Co-variance Analysis in Economic Research / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 268 s. : il. ; 20 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Biblioteka Ekonometryczna). - ISBN 83-01-01591-8
65
Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce / Barbara NOWARSKA ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1981. - X, 275, 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Statystyczne metody analizy cech jakościowych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. - 189, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0083-8
67
Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki = Qualitative and Quantitative Aspects of Scientific Research in the Light of Statistics / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1981), s. 49-56. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21168/1/007%20JAN%20STECZKOWSKI%2C%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf. - ISSN 0035-9629
68
Czy właśnie o to chodzi? / Jan STECZKOWSKI // Życie Literackie. - nr 31 (1488) (1980), s. 15. - Polem. z: Teoria a życie / Czesław Bywalec. Życie Literackie, nr 11 (1468) (1980), s. 11. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6254/index.djvu. - ISSN 0591-2369
69
Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce / Jolanta KURKIEWICZ ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1979. - 276 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Profesor Stefan Schmidt - jego życie i dzieło / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 3-17. - ISSN 0071-674X
71
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1979]. - nr 116. - 220 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
72
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 114. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
73
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977] / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 38 s., 41, [44] k. : il. ; 30 cm
74
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 99. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
75
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 92. - 386 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
76
Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata / Kinga SZYMANOWICZ ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1978. - 166 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
77
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1978. - nr 113. - 182 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
78
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977 / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 291, 277 s., [44] k. : il. ; 30 cm
79
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - Bibliogr. częśc. przy ref.
80
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 87. - 121 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
81
Uwagi na temat nauk praktycznych = Remarks about Practical Sciences / Jan STECZKOWSKI // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 9-15. - Summ. - Bibliogr.
82
Prof. dr hab. Stefan SCHMIDT (26.VII.1889 r. - 22.I.1977 r.) / Jan STECZKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 4/64 (1977), s. 117-121. - ISSN 0079-578X
83
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 88. - 146 s. : il. ; 24 cm. - ISSN 0208-7944
84
Organizacja do spraw rolnictwa i wyżywienia = Food and agriculture organization / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977), s. 3-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
85
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 78. - 321 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
86
Prof. dr hab. Stefan Schmidt 1889-1977 / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2-3 (1977), s. 3-5. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(2-3)1977.PDF. - ISSN 0044-1600
87
Władysław Kwiecień: Współczesne rolnictwo Holandii / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1976), s. 128-131. - Rec. pracy: Kwiecień W.: Współczesne rolnictwo Holandii. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1975, s. 439. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1976.PDF. - ISSN 0044-1600
88
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 82. - 153 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
89
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 79. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
90
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 66. - 75 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
91
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 65. - 205 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
92
Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 2) = Variability of Swine Production and the Possibilities of its Regulation (Part Two) / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 3-21. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
93
Matematyka a statystyka indukcyjna : (artykuł dyskusyjny) = Mathematics in the Face of Inductive Statistics / Jan STECZKOWSKI // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 9-14. - Summ.
94
Problemy wahań cyklicznych w warunkach planowania gospodarczego = Problems of Cyclic Oscillations within the Economic Planning System / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
95
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 69. - 157 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
96
Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 1) = Fluctuations in Pig Production and its Regulation (Part 1) / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 17 (1975), s. 3-27. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
97
Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii / Edward SMAGA ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1974. - [2], II, 82 k., 2 k. złoż. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1973), s. 171-176. - Polem. z: Prognozowanie skupu mleka / J. Małkowski. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4 (1971), s. 75-90. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1973.PDF. - ISSN 0044-1600
99
Statystyczne metody kontroli jakości produktów / Józef CYRAN, Jan STECZKOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973. - 325, [3] s. : il. ; 22 cm + tablica ([1] k. złoż.)
100
Rozważania nad metodami ilościowymi w badaniach rolniczo-ekonomicznych : (Matematyka - statystyka jako nauka stosowana, agrobiometria - agroekonometria) = Deliberations over Quantitative Methods in Agricultural and Economic Researches : (Mathematics and statistics as applied sciences - agrobiometrics, agroeconometrics) / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 3-24. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
101
Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości = Statistical Procedure of Determining the Structure of Population / Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - 131 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 21)
102
Poznanie i prawdopodobieństwo = Knowledge and Probability / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 33-44. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
103
Propozycja w zakresie stosowania miary asymetrii = A Proposal for the Application of on Asymmetry Measure / Jan STECZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 57-73. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
104
Twórczość Jerzego Fiericha w zakresie nauk rolniczych / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 5 (1967), s. 135-137. - ISSN 0071-674X
105
Augustyn Woś: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1967), s. 134-137. - Rec. pracy: Woś A.: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1966, s. 320. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5)1967.pdf. - ISSN 0044-1600
106
T. Marszałkowicz: Funkcja produkcji rolniczej / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1966), s. 184-188. - Rec. pracy: Marszałkowicz T.: Funkcja produkcji rolniczej. PWE, Warszawa 1966, s. 315. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1966.PDF. - ISSN 0044-1600
107
Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej / Jan STECZKOWSKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1966. - 169 s. : il. ; 24 cm
108
Augustyn Woś: Elastyczność produkcji rolniczej / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1966), s. 176-180. - Rec. pracy: Woś A.: Elastyczność produkcji rolniczej. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Seria E. Warszawa 1964, s. 237. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1966.PDF. - ISSN 0044-1600
109
Przestrzenne zróżnicowanie kierunków produkcji rolniczej w województwie krakowskim = Spatial differentiation of the directions of agricultural production in the voivodeship of Kraków / Jan STECZKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 3 (1965), s. 11-26. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
110
T. Marszałkowicz: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną / Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1965), s. 149-155. - Rec. pracy: Marszałkowicz T.: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną. PWE, Warszawa 1963, s. 264. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1965.PDF. - ISSN 0044-1600
111
Treść i metoda badań / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1964), s. 171-178. - Polem. z: W sprawie metody dochodzenia konkurencyjności trzoda - bydło / Z. Kozłowski. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3 (1963), s. 172-179. - ISSN 0044-1600
112
Obliczanie korelacji między szeregami dynamicznymi / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1963), s. 183-185. - Polem. z: Produkcja rolna i rynek w latach 1956-1961 / Z. Kozłowski, H. Chojnacka, S. Kobyliński ; kier. Z. Kozłowski. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4 (dodatek) (1962), s. 1-136. - ISSN 0044-1600
113
Próba ustalenia zasad i metody rejonizacji produkcji rolniczej / Jan STECZKOWSKI ; Promotor: Jerzy FIERICH. - Kraków, 1963. - V k., 347 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
114
Podstawowe pojęcia i przedmiot badań rejonizacyjnych w rolnictwie = The Basic Concepts and the Subject of Regionalization Research in Agriculture / Jan STECZKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - październik (1963), s. 3-19. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
115
Próba zastosowania metody przeciętnych różnic do rejonizacji produkcji rolniczej w woj. rzeszowskim = A Test in the Application of Average Difference Methods to the Regionalization of Agricultural Production in the Voivodship of Rzeszów / Tadeusz Filip, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1962), s. 35-55. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
116
Rzutowanie cen produktów rolnych na plan perspektywiczny = The Impact of Agricultural Products Prices on the Long-Run Plan / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI, J. Pociej // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1961), s. 17-24. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
117
Uboje trzody chlewnej a zbiory w świetle statystyki = Pig Slaughtering and Crops in the Light of Statistics / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1960), s. 75-84. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
118
Produkcja żywca i mięsa wieprzowego w świetle statystyki = The Production of Livestock and Pork Meat According to Statistics / Stefan Schmidt, Jan STECZKOWSKI // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1960), s. 30-54. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
119
Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w powiecie bocheńskim (woj. krakowskie) = Taxonomic Methods of the Regionization of Farming Exemplified by Bochnia County (District Kraków) / Jerzy FIERICH, Jan STECZKOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 5 (1957), s. 91-114. - Rez., summ.
120
Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością / kierownik zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; Jan STECZKOWSKI - konsultant. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - [58] k. : il. ; 30 cm. - Każdy rozdział ma osobobną paginację. - Bibliogr. przy rozdz.
121
Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr / kierownik tematu: Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 164 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
122
Wybrane aspekty badania jakości wyrobów / Jan STECZKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Steczkowski J., (2009), O naprawie skarbu Rzeczypospolitej : referat Jana Steczkowskiego wygłoszony w Towarzystwie Ekonomicznem w Krakowie dnia 5 stycznia 1923 r.. [W:]
2
Steczkowski J., Stefanów P., (2009), Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów: kontrola odbiorcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 193 s.
3
Steczkowski J., (2003), Monitorowanie procesów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 643, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/46654328
4
Steczkowski J., (2002), Pomiar i skale pomiarowe w jedno- i wielokryterialnej ocenia jakości typu. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Metodologia oceny jakości typu, s. 2-1 - 2-6.
5
Steczkowski J. (red.), (2001), Dydaktyka XXI wieku: materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 154 s.
6
Steczkowski J., (2001), Zasadnicze problemy i pojęcia związane z terminem diagnoza. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1], s. 1-6.
7
Steczkowski J., (2001), Pobieranie próby dla potrzeb monitorowania procesów. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2, s. 1-9.
8
Steczkowski J., (2001), Słowo wstępne. [W:] Steczkowski J. (red.), Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-6.
9
Steczkowski J., (2000), Dylematy związane z pojęciem "gospodarka wolnorynkowa" (liberalna), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999, s. 40-41.
10
Steczkowski J., (2000), Feliks Młynarski : 1884-1972. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 165-177.
11
Steczkowski J., (2000), Już wtedy płacili grosze..., "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 20.
12
Steczkowski J., (2000), Dwadzieścia pięć lat Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1978-2003, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 43-44, s. 81-90.
13
Steczkowski J., (1999), Nie było lekko... : reminiscencje po latach, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 6.
14
Steczkowski J., (1997), Pobieranie próby przy eliminacji przyległych jednostek i jeszcze inne związane z tym zagadnienia. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 91-95.
15
Steczkowski J., (1997), O wiedzy na odległość słów kilka. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 2-6.
16
Steczkowski J., Zeliaś A., (1997), Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 243 s.
17
Steczkowski J., (1996), Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 128-214.
18
Steczkowski J., (1996), Jakość techniczna i marketingowa wyrobu, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 19-31.
19
Steczkowski J., (1996), Jakość techniczna i marketingowa wyrobu. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2, s. 1-16.
20
Steczkowski J., (1996), Uwagi o metodzie reprezentacyjnej. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 108-116.
21
Steczkowski J., (1995), Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 424 s.
22
Steczkowski J., (1995), Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych. [W:] Pocztowski A. (red.), Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 161-170.
23
Steczkowski J., (1994), W poszukiwaniu prawdopodobieństwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 121.
24
Steczkowski J., (1994), Z historii statystycznej kontroli jakości. [W:] Zeliaś A. (red.), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 285-296.
25
Steczkowski J., (1994), Uogólniona koncepcja jakości dóbr, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 73-90.
26
Steczkowski J., (1994), Z historii statystycznej kontroli jakości i jej kontynuacji. [W:] Zeliaś A. (red.), XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-11.
27
Steczkowski J., (1993), Uwagi wprowadzające. [W:] Steczkowski J. (kierownik tematu), Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr, s. 1-20.
28
Steczkowski J., (1993), Reprezentacyjne badania jakości wyrobów: kontrola odbiorcza, Kraków : Platan, 410 s.
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 365. - 75 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
30
Steczkowski J., (1992), Człowiek i jego środowisko, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 35-36, s. 3-14.
31
Sala J., (1992), Gastronomia w aglomeracjach miejskich: determinanty i kierunki rozwoju, Steczkowski J. (red. nauk.), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, Nr 110), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 199 s.
32
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 342. - 133 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
33
Steczkowski J., (1991), Czy narodziny paradygmatu? Ewolucja poglądów na metodę reprezentacyjną, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 47.
34
Steczkowski J., (1991), Uogólniona koncepcja jakości dóbr. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Optymalizacja poziomów jakości dóbr konsumpcyjnych jako czynnik wzrostu gospodarczego i możliwości eksportowych Polski, Problemy optymalizacji poziomów jakości typu, s. 4-36.
35
Steczkowski J., (1991), Problemy kosztów w kontroli jakości. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji, s. 2-24.
36
Steczkowski J., (1990), Reprezentacyjne badania jakości wyrobów: kontrola odbiorcza, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 330 s.
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 327. - 79 s.: il., tab.; 24 cm. - 0208-7944
38
Steczkowski J. (red.), (1990), Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 154 s.
39
Steczkowski J., (1990), Optymalizacyjne aspekty doskonalenia jakości wyrobu i procesu jego wytwarzania. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości, s. 1-30 [238-268].
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - nr 315. - 93 s., [2] k. złoż.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
41
Steczkowski J., (1990), Sterowane próbkowanie procesu produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 315, s. 63-78.
42
Steczkowski J., (1990), Pobieranie próby w badaniach przestrzenno-czasowych, "Wiadomości Statystyczne", R. 35, nr 8 (351), s. 5-8.
43
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 308. - 86 s.: il., tab.; 24 cm. - 0208-7944
44
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 284. - 96 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
45
Steczkowski J., (1989), Opportunities and Constraints in Agriculture. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 52-87.
46
Iwasiewicz A., Steczkowski J., (1988), Opróbkowanie procesów produkcyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 263, s. 19-32.
47
Steczkowski J., (1988), Konieczność i przypadek jako atrybuty rzeczywistości. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 137-143.
48
Iwasiewicz A., Paszek Z., Steczkowski J., (1988), Sekwencyjne metody kontroli jakości, Kraków : AE, 145 s.
49
Steczkowski J., (1988), Ilościowe i jakościowe aspekty badań naukowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 263, s. 5-17.
50
Steczkowski J., (1988), Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 310, [2] s.
51
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 237. - 272 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
52
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 263. - 105 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
53
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 226. - 187 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
54
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 245. - 168 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
55
Steczkowski J., (1987), Metoda reprezentacyjna i jej zastosowanie w badaniach społeczno-ekonomicznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 61-63.
56
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 222. - 172 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
57
Steczkowski J., Zeliaś A., (1985), Praktyka a teoria w teorii i praktyce, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 33, nr 10, s. 17-27.
58
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 203. - 141 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
59
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie: Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 196. - 201 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
60
Steczkowski J., (1984), Eksperyment w badaniach społeczno-ekonomicznych a wnioskowanie statystyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 191, s. 93-104.
61
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 191. - 104 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
62
Baranek K., (1983), Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku: (analiza statystyczna), Prom. Steczkowski J., Kraków : , 280 k.
63
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 167. - 217 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
64
Steczkowski J., Zeliaś A., (1982), Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 268 s.
65
Nowarska B., (1981), Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce, Prom. Steczkowski J., Kraków : , X, 275, 45 k.
66
Steczkowski J., Zeliaś A., (1981), Statystyczne metody analizy cech jakościowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 189, [1] s.
67
Steczkowski J., Zeliaś A., (1981), Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 49-56; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21168/1/007%20JAN%20STECZKOWSKI%2C%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf
68
Steczkowski J., (1980), Czy właśnie o to chodzi?, "Życie Literackie", nr 31 (1488), s. 15; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6254/index.djvu
69
Kurkiewicz J., (1979), Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce, Prom. Steczkowski J., Kraków : , 276 s.
70
Steczkowski J., (1979), Profesor Stefan Schmidt - jego życie i dzieło, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 3-17.
71
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 116. - 220 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
72
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 114. - 142 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
73
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: Summary: [August 1977], Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 38 s., 41, [44] k.
74
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 99. - 302 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
75
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 92. - 386 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
76
Szymanowicz K., (1978), Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata, Prom. Steczkowski J., Kraków : , 166 k.
77
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1978. - nr 113. - 182 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
78
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: August 1977, Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 291, 277 s., [44] k.
79
Steczkowski J. (red.), (1978), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania: materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna
80
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 87. - 121 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
81
Steczkowski J., (1977), Uwagi na temat nauk praktycznych. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 9-15.
82
Steczkowski J., (1977), Prof. dr hab. Stefan SCHMIDT (26.VII.1889 r. - 22.I.1977 r.), "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 4/64, s. 117-121.
83
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 88. - 146 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
84
Schmidt S., Steczkowski J., (1977), Organizacja do spraw rolnictwa i wyżywienia, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 20, s. 3-12.
85
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 78. - 321 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
86
Steczkowski J., (1977), Prof. dr hab. Stefan Schmidt 1889-1977, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2-3, s. 3-5; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(2-3)1977.PDF
87
Steczkowski J., (1976), Władysław Kwiecień: Współczesne rolnictwo Holandii, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 128-131; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1976.PDF
88
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 82. - 153 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
89
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 79. - 115 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
90
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 66. - 75 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
91
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 65. - 205 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
92
Schmidt S., Steczkowski J., (1975), Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 2), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 18, s. 3-21.
93
Steczkowski J., (1975), Matematyka a statystyka indukcyjna : (artykuł dyskusyjny). [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 9-14.
94
Schmidt S., Steczkowski J., (1975), Problemy wahań cyklicznych w warunkach planowania gospodarczego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 44-45.
95
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 69. - 157 s.; 24 cm. - 0208-7944
96
Schmidt S., Steczkowski J., (1975), Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 1), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 17, s. 3-27.
97
Smaga E., (1974), Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii, Prom. Steczkowski J., Kraków : , [2], II, 82 k., 2 k. złoż.
98
Steczkowski J., Zeliaś A., (1973), W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 171-176; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1973.PDF
99
Cyran J., Steczkowski J., Zając K., (1973), Statystyczne metody kontroli jakości produktów, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 325, [3] s.
100
Schmidt S., Steczkowski J., (1971), Rozważania nad metodami ilościowymi w badaniach rolniczo-ekonomicznych (Matematyka - statystyka jako nauka stosowana, agrobiometria - agroekonometria), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 11, s. 3-24.
101
Steczkowski J., (1970), Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 131 s.
102
Steczkowski J., (1969), Poznanie i prawdopodobieństwo, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 33-44.
103
Steczkowski J., (1969), Propozycja w zakresie stosowania miary asymetrii, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 57-73.
104
Steczkowski J., (1967), Twórczość Jerzego Fiericha w zakresie nauk rolniczych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 5, s. 135-137.
105
Steczkowski J., (1967), Augustyn Woś: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 5, s. 134-137; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5)1967.pdf
106
Steczkowski J., (1966), T. Marszałkowicz: Funkcja produkcji rolniczej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 184-188; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1966.PDF
107
Steczkowski J., (1966), Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 169 s.
108
Steczkowski J., (1966), Augustyn Woś: Elastyczność produkcji rolniczej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 176-180; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1966.PDF
109
Steczkowski J., (1965), Przestrzenne zróżnicowanie kierunków produkcji rolniczej w województwie krakowskim, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 3, s. 11-26.
110
Steczkowski J., (1965), T. Marszałkowicz: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 149-155; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1965.PDF
111
Schmidt S., Steczkowski J., (1964), Treść i metoda badań, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 171-178.
112
Schmidt S., Steczkowski J., (1963), Obliczanie korelacji między szeregami dynamicznymi, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 183-185.
113
Steczkowski J., (1963), Próba ustalenia zasad i metody rejonizacji produkcji rolniczej, Prom. Fierich J., Kraków : , V k., 347 k.
114
Steczkowski J., (1963), Podstawowe pojęcia i przedmiot badań rejonizacyjnych w rolnictwie, "Problemy Ekonomiczne", październik, s. 3-19.
115
Filip T., Steczkowski J., (1962), Próba zastosowania metody przeciętnych różnic do rejonizacji produkcji rolniczej w woj. rzeszowskim, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 5, s. 35-55.
116
Schmidt S., Steczkowski J., Pociej J., (1961), Rzutowanie cen produktów rolnych na plan perspektywiczny, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 17-24.
117
Schmidt S., Steczkowski J., (1960), Uboje trzody chlewnej a zbiory w świetle statystyki, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 75-84.
118
Schmidt S., Steczkowski J., (1960), Produkcja żywca i mięsa wieprzowego w świetle statystyki, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 30-54.
119
Fierich J., Steczkowski J., (1957), Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w powiecie bocheńskim (woj. krakowskie), "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 5, s. 91-114.
120
Steczkowski J. (red.), (2006), Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością, Iwasiewicz A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [58] k.
121
Steczkowski J. (red.), (1993), Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 k.
122
Steczkowski J., (1992), Wybrane aspekty badania jakości wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 k.
1
@misc{UEK:51428,
author = "Steczkowski Jan Kanty",
title = "O naprawie skarbu Rzeczypospolitej : referat Jana Steczkowskiego wygłoszony w Towarzystwie Ekonomicznem w Krakowie dnia 5 stycznia 1923 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "BG UEK",
year = "2009",
}
2
@book{UEK:51337,
author = "Steczkowski Jan and Stefanów Piotr",
title = "Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów : kontrola odbiorcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-447-8",
}
3
@article{UEK:2168224272,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Monitorowanie procesów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "643",
pages = "5-20",
year = "2003",
}
4
@unpublished{UEK:2168285827,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Pomiar i skale pomiarowe w jedno- i wielokryterialnej ocenia jakości typu",
booktitle = "Metodologia oceny jakości typu",
pages = "2-1 - 2-6",
year = "2002",
}
5
@book{UEK:2168331081,
title = "Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.)",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-092-5",
}
6
@unpublished{UEK:2168281601,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Zasadnicze problemy i pojęcia związane z terminem diagnoza",
booktitle = "Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1]",
pages = "1-6",
year = "2001",
}
7
@unpublished{UEK:2168282081,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Pobieranie próby dla potrzeb monitorowania procesów",
booktitle = "Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2",
pages = "1-9",
year = "2001",
}
8
@misc{UEK:2168331083,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.)",
pages = "5-6",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-092-5",
}
9
@misc{UEK:2168333591,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Dylematy związane z pojęciem gospodarka wolnorynkowa (liberalna)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999",
pages = "40-41",
year = "2000",
}
10
@inbook{UEK:2168255034,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Feliks Młynarski : 1884-1972",
booktitle = "Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000",
pages = "165-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-060-7",
}
11
@article{UEK:2168272456,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Już wtedy płacili grosze...",
journal = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5",
pages = "20",
year = "2000",
}
12
@article{UEK:2168343027,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Dwadzieścia pięć lat Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1978-2003",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 43-44",
pages = "81-90",
year = "2000",
}
13
@article{UEK:2168284061,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Nie było lekko... : reminiscencje po latach",
journal = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "6",
year = "1999",
}
14
@inbook{UEK:2168242988,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Pobieranie próby przy eliminacji przyległych jednostek i jeszcze inne związane z tym zagadnienia",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "91-95",
year = "1997",
isbn = "83-87239-12-7",
}
15
@misc{UEK:2168346284,
author = "Steczkowski Jan",
title = "O wiedzy na odległość słów kilka",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3(42)",
pages = "2-6",
year = "1997",
}
16
@book{UEK:2168296071,
author = "Steczkowski Jan and Zeliaś Aleksander",
title = "Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-14-3",
}
17
@inbook{UEK:2168262042,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez",
booktitle = "Statystyka matematyczna w zastosowaniach",
pages = "128-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-86439-88-2",
}
18
@article{UEK:2168241890,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Jakość techniczna i marketingowa wyrobu",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 39-40",
pages = "19-31",
year = "1996",
}
19
@unpublished{UEK:2168258692,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Jakość techniczna i marketingowa wyrobu",
booktitle = "Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2",
pages = "1-16",
year = "1996",
}
20
@inbook{UEK:2168226980,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Uwagi o metodzie reprezentacyjnej",
booktitle = "Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.]",
pages = "108-116",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-12164-5",
}
21
@book{UEK:2168274357,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
isbn = "83-01-11927-6",
}
22
@inbook{UEK:2168232044,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia",
pages = "161-170",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-47-5",
}
23
@misc{UEK:2168333509,
author = "Steczkowski Jan",
title = "W poszukiwaniu prawdopodobieństwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "121",
year = "1994",
}
24
@inbook{UEK:2168269662,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Z historii statystycznej kontroli jakości",
booktitle = "O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca",
pages = "285-296",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-14-9",
}
25
@article{UEK:2168254950,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Uogólniona koncepcja jakości dóbr",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "73-90",
year = "1994",
}
26
@inbook{UEK:2168269228,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Z historii statystycznej kontroli jakości i jej kontynuacji",
booktitle = "XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.)",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
}
27
@unpublished{UEK:2168329619,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Uwagi wprowadzające",
booktitle = "Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr",
pages = "1-20",
year = "1993",
}
28
@book{UEK:2168339789,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Platan",
year = "1993",
isbn = "83-85222-34-0",
}
29
@misc{UEK:2168270322,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
30
@article{UEK:2168247204,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Człowiek i jego środowisko",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 35-36",
pages = "3-14",
year = "1992",
}
31
@book{UEK:2168276485,
author = "Sala Józef",
title = "Gastronomia w aglomeracjach miejskich : determinanty i kierunki rozwoju",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
issn = "0209-1674",
}
32
@misc{UEK:2168251858,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
33
@misc{UEK:2168333391,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Czy narodziny paradygmatu? Ewolucja poglądów na metodę reprezentacyjną",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989",
pages = "47",
year = "1991",
}
34
@unpublished{UEK:2168331671,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Uogólniona koncepcja jakości dóbr",
booktitle = "Optymalizacja poziomów jakości dóbr konsumpcyjnych jako czynnik wzrostu gospodarczego i możliwości eksportowych Polski, Problemy optymalizacji poziomów jakości typu",
pages = "4-36",
year = "1991",
}
35
@unpublished{UEK:2168330841,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Problemy kosztów w kontroli jakości",
booktitle = "Badania nad kosztową optymalizacją procedur statystycznej kontroli jakości w toku produkcji",
pages = "2-24",
year = "1991",
}
36
@book{UEK:2168345080,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Reprezentacyjne badania jakości wyrobów : kontrola odbiorcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
37
@misc{UEK:2168253708,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
38
@book{UEK:2168242464,
title = "Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1990",
}
39
@unpublished{UEK:2168330835,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Optymalizacyjne aspekty doskonalenia jakości wyrobu i procesu jego wytwarzania",
booktitle = "Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości",
pages = "1-30 [238-268]",
year = "1990",
}
40
@misc{UEK:2168235040,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1990",
}
41
@article{UEK:2168235232,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Sterowane próbkowanie procesu produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "315",
pages = "63-78",
year = "1990",
}
42
@article{UEK:2168241428,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Pobieranie próby w badaniach przestrzenno-czasowych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 35, 8 (351)",
pages = "5-8",
year = "1990",
}
43
@misc{UEK:2168255616,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
44
@misc{UEK:2168266966,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
45
@inbook{UEK:2168289531,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Opportunities and Constraints in Agriculture",
booktitle = "The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987",
pages = "52-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
46
@article{UEK:2168252070,
author = "Iwasiewicz Andrzej and Steczkowski Jan",
title = "Opróbkowanie procesów produkcyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "263",
pages = "19-32",
year = "1988",
}
47
@inbook{UEK:2168335027,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Konieczność i przypadek jako atrybuty rzeczywistości",
booktitle = "Wobec największych zagrożeń",
pages = "137-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1988",
}
48
@book{UEK:2168345476,
author = "Iwasiewicz Andrzej and Paszek Zbigniew and Steczkowski Jan",
title = "Sekwencyjne metody kontroli jakości",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1988",
}
49
@article{UEK:2168252014,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Ilościowe i jakościowe aspekty badań naukowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "263",
pages = "5-17",
year = "1988",
}
50
@book{UEK:2168345718,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1988",
isbn = "83-01-08171-6",
}
51
@misc{UEK:2168237272,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Duda Ignacy,
editor = Fajferek Antoni,
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
52
@misc{UEK:2168251976,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
53
@misc{UEK:2168249354,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
54
@misc{UEK:2168252234,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
55
@misc{UEK:2168318481,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Metoda reprezentacyjna i jej zastosowanie w badaniach społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "61-63",
year = "1987",
}
56
@misc{UEK:2168246774,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
57
@article{UEK:2168282541,
author = "Steczkowski Jan and Zeliaś Aleksander",
title = "Praktyka a teoria w teorii i praktyce",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 33, 10",
pages = "17-27",
year = "1985",
}
58
@misc{UEK:2168245452,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
59
@misc{UEK:2168281651,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
60
@article{UEK:2168236462,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Eksperyment w badaniach społeczno-ekonomicznych a wnioskowanie statystyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "191",
pages = "93-104",
year = "1984",
}
61
@misc{UEK:2168236430,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
62
@unpublished{UEK:2168312989,
author = "Baranek Krystyna",
title = "Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
63
@misc{UEK:2168229672,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
64
@book{UEK:2168337693,
author = "Steczkowski Jan and Zeliaś Aleksander",
title = "Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1982",
issn = "",
isbn = "83-01-01591-8",
}
65
@unpublished{UEK:2168313251,
author = "Nowarska Barbara",
title = "Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
66
@book{UEK:2168262048,
author = "Steczkowski Jan and Zeliaś Aleksander",
title = "Statystyczne metody analizy cech jakościowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1981",
isbn = "83-208-0083-8",
}
67
@article{UEK:2168346790,
author = "Steczkowski Jan and Zeliaś Aleksander",
title = "Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 4",
pages = "49-56",
year = "1981",
}
68
@article{UEK:2168344836,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Czy właśnie o to chodzi?",
journal = "Życie Literackie",
number = "31 (1488)",
pages = "15",
year = "1980",
}
69
@unpublished{UEK:2168266000,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
70
@misc{UEK:2168239314,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Profesor Stefan Schmidt - jego życie i dzieło",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 22",
pages = "3-17",
year = "1979",
}
71
@misc{UEK:2168242346,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
72
@misc{UEK:2168237900,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
73
@misc{UEK:2168315271,
author = "Wyrostek Zbigniew and Al-Madfai Kahtan and Basista Andrzej and Bollman-Brzozowski Jerzy and Lewandowski Jan and Gorynski Juliusz and Al-Madfai Husham and Hager Stanislaw and Babiarz Wladyslaw and Al-Mudilal Sabah Shakib and Klimek Julian and Baqi Giada Yahya Abdul and Kmita Leopold and Knap Janina and Al-Mufti Darkham Amin Mohammed and Leonowicz Wladyslaw and Lesniewska-Wyrostek Ewa and Al-Wazeer Riadh Hamoodi and Michalski Stanislaw and Myszkowski Tadeusz and Najaf Janan and Piotrowski Jozef and Bulsza Jan and Chwalibogowski Krzysztof and Al-Mashat Abdul Ameer and Krotla Winicjusz and Jabrael Yashaar Dervish and Wierzchowski Maciej and Ali Jaafar Mohammed and Oyrzanowski Bronislaw and Adamczyk Elżbieta and Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi and Forys Stanislaw and Kaczor Joanna and Mankowski Tomasz and Glen Wlodzimierz and Al-Adhamy Mundir Bashier and Golenia Emil and Kolodziej Maria and Beno Roxy Hamid and Kozlowski Dariusz and Nowakowska Zofia and Nyklinska Krystyna and Hassan Yousif Khalid and Zuziak Zbigniew and Bar Ludwik and Kulesza Michal and Zaki Adil Mohammed Salah and Rudnicki Zbigniew and Maciaszek Janusz and Al-Howaadi Ibrahim H. and Steczkowski Jan and Grabiński Tadeusz and Al-Tikriti Younis and Pucek Zbigniew and Dyoniziak Ryszard and Jassim Al'a Al-Deen and Pacholski Maksymilian and Rusinek Andrzej and Sowa Kazimierz and Dominiak Wladyslaw and Al-Sa'Adi Samir Salah and Kulesza Hanna and Wlas Mowaffag and Kodelska-Laszek Teresa and Stasiak Andrzej and Al-Sinawi Suhail and Uchman Ryszard and Michalik Andrzej and Setmajer Jerzy and Abdu-Kadir Amanj Noori and Golonka Zbigniew and Nakashi Adnan",
title = "General Housing Programme for Iraq",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
74
@misc{UEK:2168250742,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
75
@misc{UEK:2168249980,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
76
@unpublished{UEK:2168304711,
author = "Szymanowicz Kinga",
title = "Metodologiczne aspekty analizy porównawczej rozwoju gospodarczego krajów świata",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
77
@misc{UEK:2168250056,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1978",
}
78
@misc{UEK:2168315247,
author = "Wyrostek Zbigniew and Al-Madfai Kahtan and Basista Andrzej and Bollman-Brzozowski Jerzy and Lewandowski Jan and Gorynski Juliusz and Al-Madfai Husham and Hager Stanislaw and Babiarz Wladyslaw and Al-Mudilal Sabah Shakib and Klimek Julian and Baqi Giada Yahya Abdul and Kmita Leopold and Knap Janina and Al-Mufti Darkham Amin Mohammed and Leonowicz Wladyslaw and Lesniewska-Wyrostek Ewa and Al-Wazeer Riadh Hamoodi and Michalski Stanislaw and Myszkowski Tadeusz and Najaf Janan and Piotrowski Jozef and Bulsza Jan and Chwalibogowski Krzysztof and Al-Mashat Abdul Ameer and Krotla Winicjusz and Jabrael Yashaar Dervish and Wierzchowski Maciej and Ali Jaafar Mohammed and Oyrzanowski Bronislaw and Adamczyk Elżbieta and Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi and Forys Stanislaw and Kaczor Joanna and Mankowski Tomasz and Glen Wlodzimierz and Al-Adhamy Mundir Bashier and Golenia Emil and Kolodziej Maria and Beno Roxy Hamid and Kozlowski Dariusz and Nowakowska Zofia and Nyklinska Krystyna and Hassan Yousif Khalid and Zuziak Zbigniew and Bar Ludwik and Kulesza Michal and Zaki Adil Mohammed Salah and Rudnicki Zbigniew and Maciaszek Janusz and Al-Howaadi Ibrahim H. and Steczkowski Jan and Grabiński Tadeusz and Al-Tikriti Younis and Pucek Zbigniew and Dyoniziak Ryszard and Jassim Al'a Al-Deen and Pacholski Maksymilian and Rusinek Andrzej and Sowa Kazimierz and Dominiak Wladyslaw and Al-Sa'Adi Samir Salah and Kulesza Hanna and Wlas Mowaffag and Kodelska-Laszek Teresa and Stasiak Andrzej and Al-Sinawi Suhail and Uchman Ryszard and Michalik Andrzej and Setmajer Jerzy and Abdu-Kadir Amanj Noori and Golonka Zbigniew and Nakashi Adnan",
title = "General Housing Programme for Iraq",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
79
@book{UEK:2168263324,
title = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
80
@misc{UEK:2168250224,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
81
@inbook{UEK:2168243016,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Uwagi na temat nauk praktycznych",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "9-15",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
82
@misc{UEK:2168228098,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Prof. dr hab. Stefan SCHMIDT (26.VII.1889 r. - 22.I.1977 r.)",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 4/64",
pages = "117-121",
year = "1977",
}
83
@misc{UEK:2168249972,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
84
@article{UEK:2168248622,
author = "Schmidt Stefan and Steczkowski Jan",
title = "Organizacja do spraw rolnictwa i wyżywienia",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 20",
pages = "3-12",
year = "1977",
}
85
@misc{UEK:2168249854,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
86
@misc{UEK:2168337763,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Prof. dr hab. Stefan Schmidt 1889-1977",
booktitle = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "2-3",
pages = "3-5",
year = "1977",
}
87
@article{UEK:2168337761,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Władysław Kwiecień: Współczesne rolnictwo Holandii",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "3",
pages = "128-131",
year = "1976",
}
88
@misc{UEK:2168242354,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
89
@misc{UEK:2168250750,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
90
@misc{UEK:2168218196,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
91
@misc{UEK:2168217964,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
92
@article{UEK:2168259618,
author = "Schmidt Stefan and Steczkowski Jan",
title = "Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 2)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 18",
pages = "3-21",
year = "1975",
}
93
@inbook{UEK:2168243856,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Matematyka a statystyka indukcyjna : (artykuł dyskusyjny)",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "9-14",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
94
@misc{UEK:2168256096,
author = "Schmidt Stefan and Steczkowski Jan",
title = "Problemy wahań cyklicznych w warunkach planowania gospodarczego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "44-45",
year = "1975",
}
95
@misc{UEK:2168249762,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
96
@article{UEK:2168259616,
author = "Schmidt Stefan and Steczkowski Jan",
title = "Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania (Część 1)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 17",
pages = "3-27",
year = "1975",
}
97
@unpublished{UEK:2168266914,
author = "Smaga Edward",
title = "Matematyczne aspekty budowy i oceny miar asymetrii",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
98
@article{UEK:2168337755,
author = "Steczkowski Jan and Zeliaś Aleksander",
title = "W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "171-176",
year = "1973",
}
99
@book{UEK:2168345692,
author = "Cyran Józef and Steczkowski Jan and Zając Kazimierz",
title = "Statystyczne metody kontroli jakości produktów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1973",
}
100
@article{UEK:2168261598,
author = "Schmidt Stefan and Steczkowski Jan",
title = "Rozważania nad metodami ilościowymi w badaniach rolniczo-ekonomicznych : (Matematyka - statystyka jako nauka stosowana, agrobiometria - agroekonometria)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 11",
pages = "3-24",
year = "1971",
}
101
@book{UEK:2168286105,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1970",
issn = "",
}
102
@article{UEK:2168260730,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Poznanie i prawdopodobieństwo",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "33-44",
year = "1969",
}
103
@article{UEK:2168260728,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Propozycja w zakresie stosowania miary asymetrii",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "57-73",
year = "1969",
}
104
@article{UEK:2168258798,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Twórczość Jerzego Fiericha w zakresie nauk rolniczych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 5",
pages = "135-137",
year = "1967",
}
105
@article{UEK:2168337739,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Augustyn Woś: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "5",
pages = "134-137",
year = "1967",
}
106
@article{UEK:2168337737,
author = "Steczkowski Jan",
title = "T. Marszałkowicz: Funkcja produkcji rolniczej",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "184-188",
year = "1966",
}
107
@book{UEK:2168286753,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne",
year = "1966",
}
108
@article{UEK:2168337735,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Augustyn Woś: Elastyczność produkcji rolniczej",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "176-180",
year = "1966",
}
109
@article{UEK:2168267730,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie kierunków produkcji rolniczej w województwie krakowskim",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 3",
pages = "11-26",
year = "1965",
}
110
@article{UEK:2168337733,
author = "Steczkowski Jan",
title = "T. Marszałkowicz: Zastosowanie korelacji do badania efektywności nakładów na produkcję roślinną",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "149-155",
year = "1965",
}
111
@article{UEK:2168337727,
author = "Schmidt Stefan and Steczkowski Jan",
title = "Treść i metoda badań",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "171-178",
year = "1964",
}
112
@article{UEK:2168337717,
author = "Schmidt Stefan and Steczkowski Jan",
title = "Obliczanie korelacji między szeregami dynamicznymi",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "183-185",
year = "1963",
}
113
@unpublished{UEK:2168305203,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Próba ustalenia zasad i metody rejonizacji produkcji rolniczej",
adress = "Kraków",
year = "1963",
}
114
@article{UEK:2168237702,
author = "Steczkowski Jan",
title = "Podstawowe pojęcia i przedmiot badań rejonizacyjnych w rolnictwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "październik",
pages = "3-19",
year = "1963",
}
115
@article{UEK:2168337715,
author = "Filip Tadeusz and Steczkowski Jan",
title = "Próba zastosowania metody przeciętnych różnic do rejonizacji produkcji rolniczej w woj. rzeszowskim",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "5",
pages = "35-55",
year = "1962",
}
116
@article{UEK:2168337719,
author = "Schmidt Stefan and Steczkowski Jan and Pociej J.",
title = "Rzutowanie cen produktów rolnych na plan perspektywiczny",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "3",
pages = "17-24",
year = "1961",
}
117
@article{UEK:2168337721,
author = "Schmidt Stefan and Steczkowski Jan",
title = "Uboje trzody chlewnej a zbiory w świetle statystyki",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "75-84",
year = "1960",
}
118
@article{UEK:2168337723,
author = "Schmidt Stefan and Steczkowski Jan",
title = "Produkcja żywca i mięsa wieprzowego w świetle statystyki",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "30-54",
year = "1960",
}
119
@article{UEK:2168285211,
author = "Fierich Jerzy and Steczkowski Jan",
title = "Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w powiecie bocheńskim (woj. krakowskie)",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 5",
pages = "91-114",
year = "1957",
}
120
@unpublished{UEK:2166571737,
title = "Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
121
@unpublished{UEK:2168329607,
title = "Metodologiczne podstawy sterowania jakością dóbr",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
122
@unpublished{UEK:2168331035,
author = "Steczkowski Jan and and and ",
title = "Wybrane aspekty badania jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}