Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Leasing
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 848-879
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334375
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 256-263
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334351
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 8-13
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334295
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Błędy lat ubiegłych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 16-20
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334299
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 240-255
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334347
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 477-491
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334275
rozdział w książce
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 364-395
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334353
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Kontrakty długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 880-907
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334377
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Wartości szacunkowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 21-22
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334301
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Środki trwałe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 87-126
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334331
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Należności krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 190-201
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334343
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Podatek odroczony
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 779-794
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334367
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 224-239
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334345
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 819-830
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334371
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Należności długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 163-166
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 14-15
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334297
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw
Źródło:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019) , s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the financial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
Nr:
2168332605
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Zdarzenia po dacie bilansu
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 23-25
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334303
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 525-535
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328883
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych
Źródło:
Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018) , s. 3-11. - Streszcz.
Nr:
2168328921
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1099-1121
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328891
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-428
Nr:
2168333607
doktorat
23

Autor:
Charchut Katarzyna , Staszel Anna
Tytuł:
Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 463-471
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328911
rozdział w książce
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 745-755
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328917
rozdział w książce
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 113-133
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328863
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 353-401
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328877
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 3-112
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328861
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Listy kontrolne (checklist)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 495-521
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328881
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Piotrowski Marek , Staszel Anna
Tytuł:
Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 549-565
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328915
rozdział w książce
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 669-675
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328887
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Środki trwałe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 63-96
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328671
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 191-197
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328681
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 53-62 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168322243
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Błędy lat ubiegłych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 15-19
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328645
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 113-131
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318799
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 7-12
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328635
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Należności krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 143-154
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328679
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Leasing
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 704-734
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328843
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Kontrakty długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 735-762
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328845
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 41-59
ISBN:
978-83-8085-380-5
Nr:
2168313203
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 907-929
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318865
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 677-686
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328839
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 361-392
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328689
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 347-408
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318861
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Podatek odroczony
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 633-648
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328833
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Autor:
Adamek-Hyska Dorota , Barnik Paweł , Cellary Mieczysława , Cabała Adam , Dworak Elżbieta , Gierszewska Karolina , Hołda Artur , Jurga Jarosław , Lachiewicz Wojciech , Rotkiewicz Marek , Rudnicka Bożena , Staszel Anna
Tytuł:
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Opis fizyczny:
XXIV, 404 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8147-8
Nr:
2168328627
książka
47

Autor:
Tytuł:
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 13-14
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328643
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Wartości szacunkowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 20-21
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328651
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Należności długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 117-120
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328675
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 3-111
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318795
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Zdarzenia po dacie bilansu
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 22-24
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328661
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 417-438
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328609
rozdział w książce
53

Tytuł:
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 155-162 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168310825
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1-107
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305529
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych = The Impact of Provisions and Impairment Losses on Assets on the Reliability of Financial Indicators
Źródło:
Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych / red. nauk. Piotr Karpuś, Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 137-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-7784-868-5
Nr:
2168312219
rozdział w monografii
56

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 573-593
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305563
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016) , s. 65-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313067
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World
Źródło:
China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016) , s. 205-225. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307241
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej = Accounting as a Science Based on Research Into the Range of Subject Matters of Polish Scientific Literature
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016) , s. 187-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308283
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299829
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II = The Rules of Implementation and Functioning of the Scheme of Insurance Systems Solvency and Reinsurance Called Solvency II
Źródło:
Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Teresa Hanna Bednarczyk - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-688-9
Nr:
2168300155
rozdział w monografii
62

Autor:
Tytuł:
Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego
Źródło:
Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 44-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65046-02-4
Nr:
2168299983
rozdział w monografii
63

Tytuł:
Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 13-19 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-9-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168300615
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1-77
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299231
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw = Consideration for Human Capital as a Unit's Basic Resource into the Financial Management of a Company
Źródło:
Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 231-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-687-2
Nr:
2168300239
rozdział w monografii
66

Tytuł:
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 193-202 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Accountancy of the Cracow Univesity of Economics (Project No. 014/WZ-KR/02/2015/S/5014)
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168304333
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Konferencja:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Tytuł:
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges
Źródło:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 99-116. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168294969
rozdział w materiałach konferencyjnych
68

Autor:
Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia 2015 - Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy, Bańska Bystrzyca, Słowacja, od 2015-10-27 do 2015-10-27
Tytuł:
Reliability of economic intelligence and stability of financial markets = Spoľahlivosť ekonomickej inteligencie a stabilita finančných trhov
Źródło:
Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy = Financial Stability and Sustainable Growth in the European Union : Current Situation and Perspectives / editori Marta Orviská, Peter Krištofík, Peter Pisár - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum; Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2015, s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the financial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-80-557-1054-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168310629
rozdział w materiałach konferencyjnych
69

Autor:
Konferencja:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Tytuł:
Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT
Źródło:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 115-121 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168300247
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov? = Education in Accountancy : Will Certification of the Accounting Profession in Poland Result in an Increase in the Quality of the Accounting Occupation?
Źródło:
Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií / ed. Erika L'apinová, Jolana Gubalová - Banská Bystrica: Belianum, 2014, s. [1]-[8]. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-557-0748-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168304931
rozdział w monografii
71

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 41-49 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-7-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168300017
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Autor:
Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Tytuł:
Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej = The Analytical and Monitoring Model in the Risk Management of an Economic Unit
Źródło:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 129-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168310627
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 325-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168287659
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych = The History of Accounting - One of the Oldest Economic Disciplines
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 127-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299975
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Warszawa, Polska, od 2014-11-21 do 2014-11-21
Tytuł:
Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji = From the Basic Laws of Physics to an Explanation what Capital Is : Introduction of Dobija's Model of Capital
Źródło:
Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014, s. 298-311. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-431-2
Nr:
2168300005
rozdział w materiałach konferencyjnych
76

Autor:
Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Tytuł:
Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych = The Role of the Internal Control and Audit in the Management of a Unit in the Sector of Public Finance
Źródło:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168301157
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Opis fizyczny:
246, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość - Wydawnictwo C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
Nr:
2168289951
monografia
78

Autor:
Tytuł:
Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa
Źródło:
Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy / red. Teresa H. Bednarczyk, Anna Korzeniowska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014, s. 99-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-543-1
Nr:
2168300009
rozdział w monografii
79

Autor:
Tytuł:
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania
Źródło:
Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014, s. 75-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-450-2
Nr:
2168300199
rozdział w monografii
80

Autor:
Konferencja:
Wyzwania Współczesnej Ekonomii, Finansów, Towaroznawstwa i Zarządzania, Kraków, Polska, od 2012-12-11 do 2012-12-11
Tytuł:
Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości
Źródło:
Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013, s. 93-102. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-4-9
Nr:
2168300223
rozdział w materiałach konferencyjnych
81

Autor:
Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych = Financial Reporting in the Global Financial Crisis - an Analysis of the Corrective Actions Taken
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 93-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299969
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych = The Use of Mathematical Methods in the Social Sciences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 63-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299971
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych
Źródło:
Zarządzanie długiem w gospodarce / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2013, s. 221-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-390-1
Nr:
2168299977
rozdział w monografii
84

Autor:
Tytuł:
Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne = The Causes and Effects of Financial Crisis : Controversial Theoretical Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 51-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299973
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Tytuł:
Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda
Źródło:
Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2013, s. 49-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-2-9
Nr:
2168300015
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Autor:
Tytuł:
Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 219-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168299981
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Autor:
Konferencja:
V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Rachunkowość u progu nowej dekady", Kraków, Polska, od 2010-12-01 do 2010-12-03
Tytuł:
Twórczy księgowy
Źródło:
Rachunkowość u progu nowej dekady / [red. Bartosz Lorenc] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 229-234 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-8-7
Nr:
2168300161
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 848-879. - ISBN 978-83-8158-148-6
2
Rozliczenia międzyokresowe przychodów / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 256-263. - ISBN 978-83-8158-148-6
3
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 8-13. - ISBN 978-83-8158-148-6
4
Błędy lat ubiegłych / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 16-20. - ISBN 978-83-8158-148-6
5
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 240-255. - ISBN 978-83-8158-148-6
6
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 477-491. - ISBN 978-83-8158-461-6
7
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 364-395. - ISBN 978-83-8158-148-6
8
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 880-907. - ISBN 978-83-8158-148-6
9
Wartości szacunkowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 21-22. - ISBN 978-83-8158-148-6
10
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 87-126. - ISBN 978-83-8158-148-6
11
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 190-201. - ISBN 978-83-8158-148-6
12
Podatek odroczony / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 779-794. - ISBN 978-83-8158-148-6
13
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 224-239. - ISBN 978-83-8158-148-6
14
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 819-830. - ISBN 978-83-8158-148-6
15
Należności długoterminowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 163-166. - ISBN 978-83-8158-148-6
16
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 14-15. - ISBN 978-83-8158-148-6
17
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw / Anna STASZEL, Artur HOŁDA // Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019), s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529. - ISSN 2080-5993
18
Zdarzenia po dacie bilansu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 23-25. - ISBN 978-83-8158-148-6
19
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 525-535. - ISBN 978-83-812-8583-4
20
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018), s. 3-11. - Streszcz. - ISSN 0481-5475
21
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1099-1121. - ISBN 978-83-812-8583-4
22
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych / Anna STASZEL ; Promotor: Artur HOŁDA. - Kraków, 2018. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003371
23
Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe / Katarzyna Charchut, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 463-471. - ISBN 978-83-812-8580-3
24
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 745-755. - ISBN 978-83-812-8580-3
25
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 113-133. - ISBN 978-83-812-8583-4
26
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 353-401. - ISBN 978-83-812-8583-4
27
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-112. - ISBN 978-83-812-8583-4
28
Listy kontrolne (checklist) / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 495-521. - ISBN 978-83-812-8583-4
29
Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym / Marek Piotrowski, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 549-565. - ISBN 978-83-812-8580-3
30
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 669-675. - ISBN 978-83-812-8583-4
31
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 63-96. - ISBN 978-83-8128-148-5
32
Rozliczenia międzyokresowe przychodów / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 191-197. - ISBN 978-83-8128-148-5
33
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 53-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
34
Błędy lat ubiegłych / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 15-19. - ISBN 978-83-8128-148-5
35
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 113-131. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
36
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 7-12. - ISBN 978-83-8128-148-5
37
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 143-154. - ISBN 978-83-8128-148-5
38
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 704-734. - ISBN 978-83-8128-148-5
39
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 735-762. - ISBN 978-83-8128-148-5
40
Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu / Anna STASZEL, Paweł ZIENIUK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 41-59. - ISBN 978-83-8085-380-5
41
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 907-929. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
42
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 677-686. - ISBN 978-83-8128-148-5
43
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 361-392. - ISBN 978-83-8128-148-5
44
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 347-408. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
45
Podatek odroczony / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 633-648. - ISBN 978-83-8128-148-5
46
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych / D. Adamek-Hyska, P. Barnik, M. Cellary, A. Cabała, E. Dworak, K. Gierszewska, A. HOŁDA, J. Jurga, W. Lachiewicz, M. Rotkiewicz, B. Rudnicka, A. STASZEL. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XXIV, 404 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - ISBN 978-83-812-8147-8
47
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 13-14. - ISBN 978-83-8128-148-5
48
Wartości szacunkowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 20-21. - ISBN 978-83-8128-148-5
49
Należności długoterminowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 117-120. - ISBN 978-83-8128-148-5
50
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 3-111. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
51
Zdarzenia po dacie bilansu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 22-24. - ISBN 978-83-8128-148-5
52
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 417-438. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
53
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 155-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
54
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 1-107. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
55
Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych = The Impact of Provisions and Impairment Losses on Assets on the Reliability of Financial Indicators / Anna STASZEL // W: Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych / red. nauk. Piotr Karpuś, Elżbieta Wrońska-Bukalska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - S. 137-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-868-5
56
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 573-593. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
57
Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego / Anna STASZEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016), s. 65-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1138/902. - ISSN 1898-6447
58
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016), s. 205-225. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf. - ISSN 1537-1514
59
Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej = Accounting as a Science Based on Research Into the Range of Subject Matters of Polish Scientific Literature / Anna STASZEL // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016), s. 187-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/18.pdf. - ISSN 2083-8611
60
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
61
Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II = The Rules of Implementation and Functioning of the Scheme of Insurance Systems Solvency and Reinsurance Called Solvency II / Anna STASZEL // W: Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Teresa Hanna Bednarczyk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-688-9
62
Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego / Anna STASZEL // W: Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 44-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65046-02-4
63
Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Anna Staszel, Grzegorz Pamuła // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 13-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-9-8. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych
64
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 1-77. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
65
Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw = Consideration for Human Capital as a Unit's Basic Resource into the Financial Management of a Company / Anna STASZEL // W: Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 231-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-687-2
66
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 193-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
67
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 99-116. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
68
Reliability of economic intelligence and stability of financial markets = Spoľahlivosť ekonomickej inteligencie a stabilita finančných trhov / Anna STASZEL // W: Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy [on-line] = Financial Stability and Sustainable Growth in the European Union : Current Situation and Perspectives / editori Marta Orviská, Peter Krištofík, Peter Pisár. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum; Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2015. - S. 1-7. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-557-1054-9. - Pełny tekst: https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2015/prispevky%20a%20prezentacie/Sekcie/Staszel.pdf
69
Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT / Anna Staszel // W: Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - S. 115-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
70
Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov? = Education in Accountancy : Will Certification of the Accounting Profession in Poland Result in an Increase in the Quality of the Accounting Occupation? / Anna Staszel // W: Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií [on-line] / ed. Erika L'apinová, Jolana Gubalová. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - S. [1]-[8]. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-557-0748-8. - Pełny tekst: http://www.ef.umb.sk/konferencie/vdrsp/zb/pdf/Staszel.pdf
71
Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników / Anna Staszel // W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 41-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-7-4. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami
72
Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej = The Analytical and Monitoring Model in the Risk Management of an Economic Unit / Anna Staszel // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 129-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit
73
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud? / Artur HOŁDA, Anna Staszel // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=326=Fit
74
Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych = The History of Accounting - One of the Oldest Economic Disciplines / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014), s. 127-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/530. - ISSN 1898-6447
75
Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji = From the Basic Laws of Physics to an Explanation what Capital Is : Introduction of Dobija's Model of Capital / Anna Staszel // W: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. - S. 298-311. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-431-2
76
Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych = The Role of the Internal Control and Audit in the Management of a Unit in the Sector of Public Finance / Anna Staszel // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit
77
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy / Artur HOŁDA, Anna Staszel. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - 246, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Rachunkowość). - ISBN 978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
78
Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa / Anna Staszel // W: Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy / red. Teresa H. Bednarczyk, Anna Korzeniowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 99-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-543-1
79
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania / Anna Staszel // W: Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 75-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-450-2
80
Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości / Anna Staszel // W: Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 93-102. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-4-9
81
Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych = Financial Reporting in the Global Financial Crisis - an Analysis of the Corrective Actions Taken / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013), s. 93-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/761/586. - ISSN 1898-6447
82
Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych = The Use of Mathematical Methods in the Social Sciences / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013), s. 63-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/730/552. - ISSN 1898-6447
83
Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych / Anna Staszel // W: Zarządzanie długiem w gospodarce / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. - S. 221-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-390-1
84
Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne = The Causes and Effects of Financial Crisis : Controversial Theoretical Issues / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013), s. 51-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/705. - ISSN 1898-6447
85
Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda / Anna Staszel // W: Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2013. - S. 49-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-2-9
86
Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms / Anna Staszel // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 219-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
87
Twórczy księgowy / Anna Staszel // W: Rachunkowość u progu nowej dekady / [red. Bartosz Lorenc]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 229-234. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-8-7
1
Hołda A., Staszel A., (2019), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 848-879.
2
Staszel A., (2019), Rozliczenia międzyokresowe przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 256-263.
3
Staszel A., (2019), Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 8-13.
4
Staszel A., (2019), Błędy lat ubiegłych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 16-20.
5
Hołda A., Staszel A., (2019), Zobowiązania długo- i krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 240-255.
6
Hołda A., Staszel A., (2019), Sporządzanie sprawozdań elektronicznych. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 477-491.
7
Hołda A., Staszel A., (2019), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 364-395.
8
Hołda A., Staszel A., (2019), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 880-907.
9
Staszel A., (2019), Wartości szacunkowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 21-22.
10
Hołda A., Staszel A., (2019), Środki trwałe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 87-126.
11
Hołda A., Staszel A., (2019), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 190-201.
12
Staszel A., (2019), Podatek odroczony. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 779-794.
13
Hołda A., Staszel A., (2019), Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 224-239.
14
Hołda A., Staszel A., (2019), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 819-830.
15
Staszel A., (2019), Należności długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 163-166.
16
Staszel A., (2019), Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 14-15.
17
Staszel A., Hołda A., (2019), The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions, "Financial Sciences", vol. 24, nr 1, s. 94-114; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529
18
Staszel A., (2019), Zdarzenia po dacie bilansu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 23-25.
19
Hołda A., Staszel A., (2018), Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 525-535.
20
Hołda A., Staszel A., (2018), "Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych, "Rachunkowość", R.69, nr 3, s. 3-11.
21
Hołda A., Staszel A., (2018), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 1099-1121.
22
Staszel A., (2018), Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych, Prom. Hołda A., Kraków : , 231 k.
23
Charchut K., Staszel A., (2018), Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 463-471.
24
Hołda A., Staszel A., (2018), Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 745-755.
25
Staszel A., (2018), Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 113-133.
26
Hołda A., Staszel A., (2018), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 353-401.
27
Hołda A., Staszel A., (2018), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 3-112.
28
Hołda A., Staszel A., (2018), Listy kontrolne (checklist). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 495-521.
29
Piotrowski M., Staszel A., (2018), Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 549-565.
30
Staszel A., (2018), Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 669-675.
31
Hołda A., Staszel A., (2017), Środki trwałe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 63-96.
32
Staszel A., (2017), Rozliczenia międzyokresowe przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 191-197.
33
Hołda A., Staszel A., (2017), Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 53-62.
34
Staszel A., (2017), Błędy lat ubiegłych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 15-19.
35
Staszel A., (2017), Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 113-131.
36
Staszel A., (2017), Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 7-12.
37
Hołda A., Staszel A., (2017), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 143-154.
38
Hołda A., Staszel A., (2017), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 704-734.
39
Hołda A., Staszel A., (2017), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 735-762.
40
Staszel A., Zieniuk P., (2017), Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 41-59.
41
Hołda A., Staszel A., (2017), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 907-929.
42
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 677-686.
43
Hołda A., Staszel A., (2017), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 361-392.
44
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 347-408.
45
Staszel A., (2017), Podatek odroczony. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 633-648.
46
Adamek-Hyska D., Barnik P., Cellary M., Cabała A., Dworak E., Gierszewska K., Hołda A., Jurga J., Lachiewicz W., Rotkiewicz M., Rudnicka B., Staszel A., (2017), Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXIV, 404 s.
47
Staszel A., (2017), Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 13-14.
48
Staszel A., (2017), Wartości szacunkowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 20-21.
49
Staszel A., (2017), Należności długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 117-120.
50
Hołda A., Staszel A., (2017), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-111.
51
Staszel A., (2017), Zdarzenia po dacie bilansu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 22-24.
52
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Walczak P. (red.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 417-438.
53
Hołda A., Staszel A., (2016), Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 155-162.
54
Hołda A., Staszel A., (2016), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-107.
55
Staszel A., (2016), Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych. [W:] Karpuś P., Wrońska-Bukalska E. (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 137-148.
56
Hołda A., Staszel A., (2016), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 573-593.
57
Staszel A., (2016), Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (958), s. 65-80; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1138/902
58
Hołda A., Staszel A., (2016), Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World, "China-USA Business Review", vol. 15, no. 5, s. 205-225; http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf
59
Staszel A., (2016), Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 268, s. 187-195; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/18.pdf
60
Hołda A., Staszel A., (2015), Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 132-143.
61
Staszel A., (2015), Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II. [W:] Bednarczyk (red.), Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 173-184.
62
Staszel A., (2015), Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego. [W:] Kamieniecka M., Nóżka A. (red.), Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 44-53.
63
Staszel A., Pamuła G., (2015), Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W:] Woźniak K. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 13-19.
64
Hołda A., Staszel A., (2015), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-77.
65
Staszel A., (2015), Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. [W:] Wrońska-Bukalska E. (red.), Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 231-244.
66
Hołda A., Staszel A., (2015), Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 193-202.
67
Hołda A., Staszel A., (2015), The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 99-116.
68
Staszel A., (2015), Reliability of economic intelligence and stability of financial markets. [W:] Orviská , Krištofík P., Pisár P. (red.), Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy [on-line], Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, s. 1-7.
69
Staszel A., (2015), Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT. [W:] Wawak S., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, s. 115-121.
70
Staszel A., (2014), Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov?. [W:] L'apinová E., Gubalová J. (red.), Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií [on-line], Banská Bystrica : Belianum, s. [1]-[8].
71
Staszel A., (2014), Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników. [W:] Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T. (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, s. 41-49.
72
Staszel A., (2014), Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 129-141.
73
Hołda A., Staszel A., (2014), Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 325-332.
74
Staszel A., (2014), Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (925), s. 127-138; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/530
75
Staszel A., (2014), Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji. [W:] Szmidt C. (red.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 298-311.
76
Staszel A., (2014), Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 49-59.
77
Hołda A., Staszel A., (2014), Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli: podejście pragmatyczne: teoria, zadania, testy, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 246, [1] s.
78
Staszel A., (2014), Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa. [W:] Bednarczyk , Korzeniowska A. (red.), Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 99-106.
79
Staszel A., (2014), Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania. [W:] Kamieniecka M., Nóżka A. (red.), Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 75-82.
80
Staszel A., (2013), Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości. [W:] Zygulski P. (red.), Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 93-102.
81
Staszel A., (2013), Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 913, s. 93-105; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/761/586
82
Staszel A., (2013), Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 917, s. 63-72; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/730/552
83
Staszel A., (2013), Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych. [W:] Kamieniecka M., Korzeniowska A., Misterek W. (red.), Zarządzanie długiem w gospodarce, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 221-224.
84
Staszel A., (2013), Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 920, s. 51-65; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/705
85
Staszel A., (2013), Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda. [W:] Wawak S. (red.), Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 49-56.
86
Staszel A., (2013), Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 219-226.
87
Staszel A., (2010), Twórczy księgowy. [W:] Lorenc B. (red.), Rachunkowość u progu nowej dekady, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 229-234.
1
@inbook{UEK:2168334375,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Leasing",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "848-879",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
2
@inbook{UEK:2168334351,
author = "Staszel Anna",
title = "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "256-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
3
@inbook{UEK:2168334295,
author = "Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "8-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
4
@inbook{UEK:2168334299,
author = "Staszel Anna",
title = "Błędy lat ubiegłych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "16-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
5
@inbook{UEK:2168334347,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Zobowiązania długo- i krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "240-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
6
@inbook{UEK:2168334275,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Sporządzanie sprawozdań elektronicznych",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2019",
pages = "477-491",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-461-6",
}
7
@inbook{UEK:2168334353,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "364-395",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
8
@inbook{UEK:2168334377,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Kontrakty długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "880-907",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
9
@inbook{UEK:2168334301,
author = "Staszel Anna",
title = "Wartości szacunkowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "21-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
10
@inbook{UEK:2168334331,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Środki trwałe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "87-126",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
11
@inbook{UEK:2168334343,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Należności krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "190-201",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
12
@inbook{UEK:2168334367,
author = "Staszel Anna",
title = "Podatek odroczony",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "779-794",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
13
@inbook{UEK:2168334345,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "224-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
14
@inbook{UEK:2168334371,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja Środków Trwałych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "819-830",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
15
@inbook{UEK:2168334337,
author = "Staszel Anna",
title = "Należności długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "163-166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
16
@inbook{UEK:2168334297,
author = "Staszel Anna",
title = "Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "14-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
17
@article{UEK:2168332605,
author = "Staszel Anna and Hołda Artur",
title = "The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions",
journal = "Financial Sciences",
number = "vol. 24, 1",
pages = "94-114",
year = "2019",
}
18
@inbook{UEK:2168334303,
author = "Staszel Anna",
title = "Zdarzenia po dacie bilansu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "23-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
19
@inbook{UEK:2168328883,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "525-535",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
20
@article{UEK:2168328921,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Niskocenność w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R.69, 3",
pages = "3-11",
year = "2018",
}
21
@inbook{UEK:2168328891,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "1099-1121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
22
@unpublished{UEK:2168333607,
author = "Staszel Anna",
title = "Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
23
@inbook{UEK:2168328911,
author = "Charchut Katarzyna and Staszel Anna",
title = "Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "463-471",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
24
@inbook{UEK:2168328917,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "745-755",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
25
@inbook{UEK:2168328863,
author = "Staszel Anna",
title = "Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "113-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
26
@inbook{UEK:2168328877,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "353-401",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
27
@inbook{UEK:2168328861,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "3-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
28
@inbook{UEK:2168328881,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Listy kontrolne (checklist)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "495-521",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
29
@inbook{UEK:2168328915,
author = "Piotrowski Marek and Staszel Anna",
title = "Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "549-565",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
30
@inbook{UEK:2168328887,
author = "Staszel Anna",
title = "Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "669-675",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
31
@inbook{UEK:2168328671,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Środki trwałe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "63-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
32
@inbook{UEK:2168328681,
author = "Staszel Anna",
title = "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "191-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
33
@inbook{UEK:2168322243,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "53-62",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
34
@inbook{UEK:2168328645,
author = "Staszel Anna",
title = "Błędy lat ubiegłych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "15-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
35
@inbook{UEK:2168318799,
author = "Staszel Anna",
title = "Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "113-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
36
@inbook{UEK:2168328635,
author = "Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "7-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
37
@inbook{UEK:2168328679,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Należności krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "143-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
38
@inbook{UEK:2168328843,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Leasing",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "704-734",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
39
@inbook{UEK:2168328845,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Kontrakty długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "735-762",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
40
@inbook{UEK:2168313203,
author = "Staszel Anna and Zieniuk Paweł",
title = "Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "41-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
41
@inbook{UEK:2168318865,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "907-929",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
42
@inbook{UEK:2168328839,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja Środków Trwałych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "677-686",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
43
@inbook{UEK:2168328689,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "361-392",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
44
@inbook{UEK:2168318861,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "347-408",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
45
@inbook{UEK:2168328833,
author = "Staszel Anna",
title = "Podatek odroczony",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "633-648",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
46
@book{UEK:2168328627,
author = "Adamek-Hyska Dorota and Barnik Paweł and Cellary Mieczysława and Cabała Adam and Dworak Elżbieta and Gierszewska Karolina and Hołda Artur and Jurga Jarosław and Lachiewicz Wojciech and Rotkiewicz Marek and Rudnicka Bożena and Staszel Anna",
title = "Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8147-8",
}
47
@inbook{UEK:2168328643,
author = "Staszel Anna",
title = "Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "13-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
48
@inbook{UEK:2168328651,
author = "Staszel Anna",
title = "Wartości szacunkowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "20-21",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
49
@inbook{UEK:2168328675,
author = "Staszel Anna",
title = "Należności długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "117-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
50
@inbook{UEK:2168318795,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "3-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
51
@inbook{UEK:2168328661,
author = "Staszel Anna",
title = "Zdarzenia po dacie bilansu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "22-24",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
52
@inbook{UEK:2168328609,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych",
pages = "417-438",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "Wyd. 4",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8",
}
53
@inbook{UEK:2168310825,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "155-162",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
54
@inbook{UEK:2168305529,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "1-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
55
@inbook{UEK:2168312219,
author = "Staszel Anna",
title = "Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych",
booktitle = "Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych",
pages = "137-148",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7784-868-5",
}
56
@inbook{UEK:2168305563,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "573-593",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
57
@article{UEK:2168313067,
author = "Staszel Anna",
title = "Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (958)",
pages = "65-80",
year = "2016",
}
58
@article{UEK:2168307241,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World",
journal = "China-USA Business Review",
number = "vol. 15, no. 5",
pages = "205-225",
year = "2016",
}
59
@article{UEK:2168308283,
author = "Staszel Anna",
title = "Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "268",
pages = "187-195",
year = "2016",
}
60
@inbook{UEK:2168299829,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "132-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
61
@inbook{UEK:2168300155,
author = "Staszel Anna",
title = "Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II",
booktitle = "Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy",
pages = "173-184",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-688-9",
}
62
@inbook{UEK:2168299983,
author = "Staszel Anna",
title = "Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego",
booktitle = "Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki",
pages = "44-53",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-65046-02-4",
}
63
@inbook{UEK:2168300615,
author = "Staszel Anna and Pamuła Grzegorz",
title = "Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych",
pages = "13-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-9-8",
}
64
@inbook{UEK:2168299231,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "1-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
65
@inbook{UEK:2168300239,
author = "Staszel Anna",
title = "Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw",
booktitle = "Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy",
pages = "231-244",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-687-2",
}
66
@inbook{UEK:2168304333,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "193-202",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
67
@inbook{UEK:2168294969,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "99-116",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
68
@inbook{UEK:2168310629,
author = "Staszel Anna",
title = "Reliability of economic intelligence and stability of financial markets",
booktitle = "Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy",
pages = "1-7",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum; Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta",
year = "2015",
isbn = "978-80-557-1054-9",
}
69
@inbook{UEK:2168300247,
author = "Staszel Anna",
title = "Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT",
booktitle = "Współczesne trendy w outsourcingu",
pages = "115-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
70
@inbook{UEK:2168304931,
author = "Staszel Anna",
title = "Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov?",
booktitle = "Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií",
pages = "[1]-[8]",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Belianum",
year = "2014",
isbn = "978-80-557-0748-8",
}
71
@inbook{UEK:2168300017,
author = "Staszel Anna",
title = "Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania organizacjami",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-7-4",
}
72
@inbook{UEK:2168310627,
author = "Staszel Anna",
title = "Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "129-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
73
@inbook{UEK:2168287659,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "325-332",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
74
@article{UEK:2168299975,
author = "Staszel Anna",
title = "Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (925)",
pages = "127-138",
year = "2014",
}
75
@inbook{UEK:2168300005,
author = "Staszel Anna",
title = "Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji",
booktitle = "Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii",
pages = "298-311",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2014",
isbn = "978-83-7561-431-2",
}
76
@inbook{UEK:2168301157,
author = "Staszel Anna",
title = "Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "49-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
77
@book{UEK:2168289951,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5",
}
78
@inbook{UEK:2168300009,
author = "Staszel Anna",
title = "Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa",
booktitle = "Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy",
pages = "99-106",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7784-543-1",
}
79
@inbook{UEK:2168300199,
author = "Staszel Anna",
title = "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania",
booktitle = "Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji",
pages = "75-82",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7784-450-2",
}
80
@inbook{UEK:2168300223,
author = "Staszel Anna",
title = "Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości",
booktitle = "Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "93-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-931384-4-9",
}
81
@article{UEK:2168299969,
author = "Staszel Anna",
title = "Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "913",
pages = "93-105",
year = "2013",
}
82
@article{UEK:2168299971,
author = "Staszel Anna",
title = "Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "917",
pages = "63-72",
year = "2013",
}
83
@inbook{UEK:2168299977,
author = "Staszel Anna",
title = "Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych",
booktitle = "Zarządzanie długiem w gospodarce",
pages = "221-224",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7784-390-1",
}
84
@article{UEK:2168299973,
author = "Staszel Anna",
title = "Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "920",
pages = "51-65",
year = "2013",
}
85
@inbook{UEK:2168300015,
author = "Staszel Anna",
title = "Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda",
booktitle = "Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji",
pages = "49-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-2-9",
}
86
@inbook{UEK:2168299981,
author = "Staszel Anna",
title = "Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "219-226",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
87
@inbook{UEK:2168300161,
author = "Staszel Anna",
title = "Twórczy księgowy",
booktitle = "Rachunkowość u progu nowej dekady",
pages = "229-234",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-931384-8-7",
}