Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Wartości szacunkowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 24-25
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344362
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 16-18
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344358
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 3-121
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349854
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Zdarzenia po dacie bilansu
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 26-28
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344364
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Należności długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 160-163
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344414
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Podatek odroczony
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 877-892
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344438
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 8-15
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344354
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 123-145
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349908
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 255-263
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344428
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 917-924
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344442
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 367-398
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344430
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Środki trwałe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 83-123
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344404
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 222-238
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344424
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1463-1486
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349940
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Kontrakty długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 975-1002
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344450
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Tytuł:
The Use of Reserves and Accrued Liabilities for Discretionary Shaping of Financial Results of Stock Exchange Listed Companies - Case of Poland
Źródło:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168350732
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 239-254
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344426
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Leasing
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 942-974
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344448
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Artur Hołda , Anna Staszel , Mariusz Pogoński
Tytuł:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 431-451
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349928
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Czynniki wpływające na raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Analysis of Factors that Affect the Reporting of Impairment Losses on Net Fixed Assets by Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 108, nr 164 (2020) , s. 41-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach projektu Potencjał, numer umowy 90/ZZR/2020/POT
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168349980
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Należności krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 188-199
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344422
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 697-708
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Błędy lat ubiegłych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 19-23
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344360
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 14-15
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334297
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Kontrakty długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 880-907
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334377
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Należności krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 190-201
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334343
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 853-863
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340099
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Wartości szacunkowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 21-22
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334301
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1277-1295
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340103
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Obszar swobody w rachunkowości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2019
Opis fizyczny:
150, [2] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-952-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168340527
monografia
31

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 333-376
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340085
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej
Źródło:
Rachunkowość. - R. 70, nr 11 (2019) , s. 13-26. - Streszcz.
Nr:
2168344132
artykuł nierecenzowany
33

Tytuł:
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 224-239
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334345
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Podatek odroczony
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 779-794
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334367
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Listy kontrolne (checklist)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 469-492
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340087
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 3-124
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340067
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 256-263
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334351
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw
Źródło:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019) , s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the financial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
Nr:
2168332605
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Leasing
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 848-879
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334375
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej
Źródło:
Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury / red. Teresa Krawczyk - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 957-967
Seria:
(Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-942-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340703
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Środki trwałe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 87-126
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334331
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 819-830
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334371
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 8-13
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334295
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 364-395
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334353
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Autor:
Artur Hołda , Anna Staszel , Mariusz Pogoński
Tytuł:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 547-562
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340091
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Zdarzenia po dacie bilansu
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 23-25
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334303
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Należności długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 163-166
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 477-491
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334275
rozdział w książce
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 125-147
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340069
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Błędy lat ubiegłych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 16-20
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334299
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 240-255
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334347
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Autor:
Marek Piotrowski , Anna Staszel
Tytuł:
Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 549-565
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328915
rozdział w książce
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych
Źródło:
Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018) , s. 3-11. - Streszcz.
Nr:
2168328921
artykuł nierecenzowany
54

Tytuł:
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 745-755
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328917
rozdział w książce
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 525-535
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328883
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 113-133
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328863
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 353-401
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328877
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Listy kontrolne (checklist)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 495-521
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328881
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 3-112
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328861
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1099-1121
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328891
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-428
Nr:
2168333607
doktorat
62

Autor:
Tytuł:
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 669-675
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328887
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Autor:
Katarzyna Charchut , Anna Staszel
Tytuł:
Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 463-471
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328911
rozdział w książce
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 907-929
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318865
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Zdarzenia po dacie bilansu
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 22-24
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328661
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Wartości szacunkowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 20-21
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328651
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Należności krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 143-154
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328679
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 113-131
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318799
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Leasing
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 704-734
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328843
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 3-111
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318795
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Należności długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 117-120
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328675
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Kontrakty długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 735-762
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328845
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 13-14
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328643
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 347-408
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318861
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Środki trwałe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 63-96
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328671
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Autor:
Tytuł:
Podatek odroczony
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 633-648
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328833
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Autor:
Tytuł:
Błędy lat ubiegłych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 15-19
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328645
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 417-438
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328609
rozdział w książce
79

Autor:
Tytuł:
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 191-197
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328681
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 677-686
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328839
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 7-12
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328635
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 361-392
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328689
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 41-59
ISBN:
978-83-8085-380-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168313203
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Autor:
Dorota Adamek-Hyska , Paweł Barnik , Mieczysława Cellary , Adam Cabała , Elżbieta Dworak , Karolina Gierszewska , Artur Hołda , Jarosław Jurga , Wojciech Lachiewicz , Marek Rotkiewicz , Bożena Rudnicka , Anna Staszel
Tytuł:
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Opis fizyczny:
XXIV, 404 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8147-8
Nr:
2168328627
książka
85

Tytuł:
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 53-62 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168322243
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Autor:
Tytuł:
Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych = The Impact of Provisions and Impairment Losses on Assets on the Reliability of Financial Indicators
Źródło:
Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych / red. nauk. Piotr Karpuś, Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 137-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-7784-868-5
Nr:
2168312219
rozdział w monografii
87

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1-107
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305529
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World
Źródło:
China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016) , s. 205-225. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307241
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej = Accounting as a Science Based on Research Into the Range of Subject Matters of Polish Scientific Literature
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016) , s. 187-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308283
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 155-162 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168310825
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Autor:
Tytuł:
Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016) , s. 65-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313067
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 573-593
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305563
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299829
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Konferencja:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Tytuł:
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges
Źródło:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 99-116. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168294969
rozdział w materiałach konferencyjnych
95

Tytuł:
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 193-202 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Accountancy of the Cracow Univesity of Economics (Project No. 014/WZ-KR/02/2015/S/5014)
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168304333
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Autor:
Tytuł:
Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw = Consideration for Human Capital as a Unit's Basic Resource into the Financial Management of a Company
Źródło:
Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 231-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-687-2
Nr:
2168300239
rozdział w monografii
97

Autor:
Tytuł:
Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II = The Rules of Implementation and Functioning of the Scheme of Insurance Systems Solvency and Reinsurance Called Solvency II
Źródło:
Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Teresa Hanna Bednarczyk - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-688-9
Nr:
2168300155
rozdział w monografii
98

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1-77
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299231
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
99

Autor:
Tytuł:
Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego
Źródło:
Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 44-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65046-02-4
Nr:
2168299983
rozdział w monografii
100

Tytuł:
Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 13-19 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-9-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168300615
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Autor:
Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia 2015 - Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy, Bańska Bystrzyca, Słowacja, od 2015-10-27 do 2015-10-27
Tytuł:
Reliability of economic intelligence and stability of financial markets = Spoľahlivosť ekonomickej inteligencie a stabilita finančných trhov
Źródło:
Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy = Financial Stability and Sustainable Growth in the European Union : Current Situation and Perspectives / editori Marta Orviská, Peter Krištofík, Peter Pisár - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum; Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2015, s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the financial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-80-557-1054-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168310629
rozdział w materiałach konferencyjnych
102

Autor:
Konferencja:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Tytuł:
Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT
Źródło:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 115-121 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168300247
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Opis fizyczny:
246, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość - Wydawnictwo C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
Nr:
2168289951
monografia
104

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 41-49 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-7-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168300017
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
105

Autor:
Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Tytuł:
Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej = The Analytical and Monitoring Model in the Risk Management of an Economic Unit
Źródło:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 129-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168310627
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
106

Autor:
Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Tytuł:
Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych = The Role of the Internal Control and Audit in the Management of a Unit in the Sector of Public Finance
Źródło:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168301157
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 325-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168287659
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
108

Autor:
Tytuł:
Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa
Źródło:
Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy / red. Teresa H. Bednarczyk, Anna Korzeniowska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014, s. 99-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-543-1
Nr:
2168300009
rozdział w monografii
109

Autor:
Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Warszawa, Polska, od 2014-11-21 do 2014-11-21
Tytuł:
Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji = From the Basic Laws of Physics to an Explanation what Capital Is : Introduction of Dobija's Model of Capital
Źródło:
Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014, s. 298-311. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-431-2
Nr:
2168300005
rozdział w materiałach konferencyjnych
110

Autor:
Tytuł:
Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych = The History of Accounting - One of the Oldest Economic Disciplines
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 127-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299975
artykuł w czasopiśmie
111

Autor:
Tytuł:
Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov? = Education in Accountancy : Will Certification of the Accounting Profession in Poland Result in an Increase in the Quality of the Accounting Occupation?
Źródło:
Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií / ed. Erika L'apinová, Jolana Gubalová - Banská Bystrica: Belianum, 2014, s. [1]-[8]. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-557-0748-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168304931
rozdział w monografii
112

Autor:
Tytuł:
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania
Źródło:
Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014, s. 75-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-450-2
Nr:
2168300199
rozdział w monografii
113

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych = The Use of Mathematical Methods in the Social Sciences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 63-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299971
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Konferencja:
Wyzwania Współczesnej Ekonomii, Finansów, Towaroznawstwa i Zarządzania, Kraków, Polska, od 2012-12-11 do 2012-12-11
Tytuł:
Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości
Źródło:
Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013, s. 93-102. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-4-9
Nr:
2168300223
rozdział w materiałach konferencyjnych
115

Autor:
Tytuł:
Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda
Źródło:
Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2013, s. 49-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-2-9
Nr:
2168300015
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
116

Autor:
Tytuł:
Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne = The Causes and Effects of Financial Crisis : Controversial Theoretical Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 51-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299973
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Tytuł:
Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 219-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168299981
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
118

Autor:
Tytuł:
Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych
Źródło:
Zarządzanie długiem w gospodarce / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2013, s. 221-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-390-1
Nr:
2168299977
rozdział w monografii
119

Autor:
Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych = Financial Reporting in the Global Financial Crisis - an Analysis of the Corrective Actions Taken
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 93-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299969
artykuł w czasopiśmie
120

Autor:
Konferencja:
V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Rachunkowość u progu nowej dekady", Kraków, Polska, od 2010-12-01 do 2010-12-03
Tytuł:
Twórczy księgowy
Źródło:
Rachunkowość u progu nowej dekady / [red. Bartosz Lorenc] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 229-234 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-8-7
Nr:
2168300161
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Wartości szacunkowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 24-25. - ISBN 978-83-8198-190-3
2
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 16-18. - ISBN 978-83-8198-190-3
3
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-121. - ISBN 978-83-8198-790-5
4
Zdarzenia po dacie bilansu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 26-28. - ISBN 978-83-8198-190-3
5
Należności długoterminowe / Anna Staszel // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 160-163. - ISBN 978-83-8198-190-3
6
Podatek odroczony / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 877-892. - ISBN 978-83-8198-190-3
7
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 8-15. - ISBN 978-83-8198-190-3
8
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 123-145. - ISBN 978-83-8198-790-5
9
Rozliczenia międzyokresowe przychodów / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 255-263. - ISBN 978-83-8198-190-3
10
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 917-924. - ISBN 978-83-8198-190-3
11
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 367-398. - ISBN 978-83-8198-190-3
12
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 83-123. - ISBN 978-83-8198-190-3
13
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 222-238. - ISBN 978-83-8198-190-3
14
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1463-1486. - ISBN 978-83-8198-790-5
15
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 975-1002. - ISBN 978-83-8198-190-3
16
The Use of Reserves and Accrued Liabilities for Discretionary Shaping of Financial Results of Stock Exchange Listed Companies - Case of Poland / Anna STASZEL, Paweł ZIENIUK // W: 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, 2020. - ISBN 978-0-9998551-5-7
17
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 239-254. - ISBN 978-83-8198-190-3
18
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 942-974. - ISBN 978-83-8198-190-3
19
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Mariusz Pogoński // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 431-451. - ISBN 978-83-8198-790-5
20
Czynniki wpływające na raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Analysis of Factors that Affect the Reporting of Impairment Losses on Net Fixed Assets by Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 108, nr 164 (2020), s. 41-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207202. - ISSN 1641-4381
21
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 188-199. - ISBN 978-83-8198-190-3
22
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 697-708. - ISBN 978-83-8198-790-5
23
Błędy lat ubiegłych / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 19-23. - ISBN 978-83-8198-190-3
24
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 14-15. - ISBN 978-83-8158-148-6
25
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 880-907. - ISBN 978-83-8158-148-6
26
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 190-201. - ISBN 978-83-8158-148-6
27
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 853-863. - ISBN 978-83-8158-458-6
28
Wartości szacunkowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 21-22. - ISBN 978-83-8158-148-6
29
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1277-1295. - ISBN 978-83-8158-458-6
30
Obszar swobody w rachunkowości / Anna STASZEL. - Warszawa : Difin, 2019. - 150, [2] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-952-4
31
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 333-376. - ISBN 978-83-8158-458-6
32
Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Rachunkowość. - R. 70, nr 11 (2019), s. 13-26. - Streszcz. - ISSN 0481-5475
33
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 224-239. - ISBN 978-83-8158-148-6
34
Podatek odroczony / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 779-794. - ISBN 978-83-8158-148-6
35
Listy kontrolne (checklist) / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 469-492. - ISBN 978-83-8158-458-6
36
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-124. - ISBN 978-83-8158-458-6
37
Rozliczenia międzyokresowe przychodów / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 256-263. - ISBN 978-83-8158-148-6
38
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw / Anna STASZEL, Artur HOŁDA // Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019), s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529. - ISSN 2080-5993
39
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 848-879. - ISBN 978-83-8158-148-6
40
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej / Anna STASZEL // W: Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury / red. Teresa Krawczyk. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 957-967. - ISBN 978-83-8158-942-0
41
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 87-126. - ISBN 978-83-8158-148-6
42
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 819-830. - ISBN 978-83-8158-148-6
43
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 8-13. - ISBN 978-83-8158-148-6
44
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 364-395. - ISBN 978-83-8158-148-6
45
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Mariusz Pogoński // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 547-562. - ISBN 978-83-8158-458-6
46
Zdarzenia po dacie bilansu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 23-25. - ISBN 978-83-8158-148-6
47
Należności długoterminowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 163-166. - ISBN 978-83-8158-148-6
48
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 477-491. - ISBN 978-83-8158-461-6
49
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 125-147. - ISBN 978-83-8158-458-6
50
Błędy lat ubiegłych / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 16-20. - ISBN 978-83-8158-148-6
51
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 240-255. - ISBN 978-83-8158-148-6
52
Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym / Marek Piotrowski, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 549-565. - ISBN 978-83-812-8580-3
53
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018), s. 3-11. - Streszcz. - ISSN 0481-5475
54
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 745-755. - ISBN 978-83-812-8580-3
55
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 525-535. - ISBN 978-83-812-8583-4
56
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 113-133. - ISBN 978-83-812-8583-4
57
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 353-401. - ISBN 978-83-812-8583-4
58
Listy kontrolne (checklist) / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 495-521. - ISBN 978-83-812-8583-4
59
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-112. - ISBN 978-83-812-8583-4
60
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1099-1121. - ISBN 978-83-812-8583-4
61
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych / Anna STASZEL ; Promotor: Artur HOŁDA. - Kraków, 2018. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003371
62
Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 669-675. - ISBN 978-83-812-8583-4
63
Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe / Katarzyna Charchut, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 463-471. - ISBN 978-83-812-8580-3
64
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 907-929. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
65
Zdarzenia po dacie bilansu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 22-24. - ISBN 978-83-8128-148-5
66
Wartości szacunkowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 20-21. - ISBN 978-83-8128-148-5
67
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 143-154. - ISBN 978-83-8128-148-5
68
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym / Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 113-131. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
69
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 704-734. - ISBN 978-83-8128-148-5
70
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 3-111. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
71
Należności długoterminowe / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 117-120. - ISBN 978-83-8128-148-5
72
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 735-762. - ISBN 978-83-8128-148-5
73
Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 13-14. - ISBN 978-83-8128-148-5
74
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 347-408. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
75
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 63-96. - ISBN 978-83-8128-148-5
76
Podatek odroczony / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 633-648. - ISBN 978-83-8128-148-5
77
Błędy lat ubiegłych / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 15-19. - ISBN 978-83-8128-148-5
78
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 417-438. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
79
Rozliczenia międzyokresowe przychodów / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 191-197. - ISBN 978-83-8128-148-5
80
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 677-686. - ISBN 978-83-8128-148-5
81
Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości / Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 7-12. - ISBN 978-83-8128-148-5
82
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 361-392. - ISBN 978-83-8128-148-5
83
Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu / Anna STASZEL, Paweł ZIENIUK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 41-59. - ISBN 978-83-8085-380-5
84
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych / D. Adamek-Hyska, P. Barnik, M. Cellary, A. Cabała, E. Dworak, K. Gierszewska, A. HOŁDA, J. Jurga, W. Lachiewicz, M. Rotkiewicz, B. Rudnicka, A. STASZEL. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XXIV, 404 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - ISBN 978-83-812-8147-8
85
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 53-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
86
Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych = The Impact of Provisions and Impairment Losses on Assets on the Reliability of Financial Indicators / Anna STASZEL // W: Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych / red. nauk. Piotr Karpuś, Elżbieta Wrońska-Bukalska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - S. 137-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-868-5
87
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 1-107. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
88
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016), s. 205-225. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf. - ISSN 1537-1514
89
Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej = Accounting as a Science Based on Research Into the Range of Subject Matters of Polish Scientific Literature / Anna STASZEL // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016), s. 187-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/18.pdf. - ISSN 2083-8611
90
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 155-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
91
Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego / Anna STASZEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016), s. 65-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1138/902. - ISSN 1898-6447
92
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 573-593. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
93
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
94
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 99-116. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
95
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 193-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
96
Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw = Consideration for Human Capital as a Unit's Basic Resource into the Financial Management of a Company / Anna STASZEL // W: Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 231-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-687-2
97
Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II = The Rules of Implementation and Functioning of the Scheme of Insurance Systems Solvency and Reinsurance Called Solvency II / Anna STASZEL // W: Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Teresa Hanna Bednarczyk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-688-9
98
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 1-77. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
99
Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego / Anna STASZEL // W: Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 44-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65046-02-4
100
Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Anna Staszel, Grzegorz Pamuła // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 13-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-9-8. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych
101
Reliability of economic intelligence and stability of financial markets = Spoľahlivosť ekonomickej inteligencie a stabilita finančných trhov / Anna STASZEL // W: Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy [on-line] = Financial Stability and Sustainable Growth in the European Union : Current Situation and Perspectives / editori Marta Orviská, Peter Krištofík, Peter Pisár. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum; Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2015. - S. 1-7. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-557-1054-9. - Pełny tekst: https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2015/prispevky%20a%20prezentacie/Sekcie/Staszel.pdf
102
Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT / Anna Staszel // W: Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - S. 115-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
103
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy / Artur HOŁDA, Anna Staszel. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - 246, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Rachunkowość). - ISBN 978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
104
Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników / Anna Staszel // W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 41-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-7-4. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami
105
Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej = The Analytical and Monitoring Model in the Risk Management of an Economic Unit / Anna Staszel // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 129-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit
106
Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych = The Role of the Internal Control and Audit in the Management of a Unit in the Sector of Public Finance / Anna Staszel // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit
107
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud? / Artur HOŁDA, Anna Staszel // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=326=Fit
108
Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa / Anna Staszel // W: Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy / red. Teresa H. Bednarczyk, Anna Korzeniowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 99-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-543-1
109
Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji = From the Basic Laws of Physics to an Explanation what Capital Is : Introduction of Dobija's Model of Capital / Anna Staszel // W: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. - S. 298-311. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-431-2
110
Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych = The History of Accounting - One of the Oldest Economic Disciplines / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014), s. 127-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/530. - ISSN 1898-6447
111
Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov? = Education in Accountancy : Will Certification of the Accounting Profession in Poland Result in an Increase in the Quality of the Accounting Occupation? / Anna Staszel // W: Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií [on-line] / ed. Erika L'apinová, Jolana Gubalová. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - S. [1]-[8]. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-557-0748-8. - Pełny tekst: http://www.ef.umb.sk/konferencie/vdrsp/zb/pdf/Staszel.pdf
112
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania / Anna Staszel // W: Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 75-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-450-2
113
Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych = The Use of Mathematical Methods in the Social Sciences / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013), s. 63-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/730/552. - ISSN 1898-6447
114
Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości / Anna Staszel // W: Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 93-102. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-4-9
115
Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda / Anna Staszel // W: Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2013. - S. 49-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-2-9
116
Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne = The Causes and Effects of Financial Crisis : Controversial Theoretical Issues / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013), s. 51-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/705. - ISSN 1898-6447
117
Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms / Anna Staszel // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 219-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
118
Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych / Anna Staszel // W: Zarządzanie długiem w gospodarce / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. - S. 221-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-390-1
119
Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych = Financial Reporting in the Global Financial Crisis - an Analysis of the Corrective Actions Taken / Anna Staszel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013), s. 93-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/761/586. - ISSN 1898-6447
120
Twórczy księgowy / Anna Staszel // W: Rachunkowość u progu nowej dekady / [red. Bartosz Lorenc]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 229-234. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-8-7
1
Staszel A., (2020), Wartości szacunkowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 24-25.
2
Staszel A., (2020), Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 16-18.
3
Hołda A., Staszel A., (2020), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-121.
4
Staszel A., (2020), Zdarzenia po dacie bilansu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 26-28.
5
Staszel A., (2020), Należności długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 160-163.
6
Staszel A., (2020), Podatek odroczony. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 877-892.
7
Staszel A., (2020), Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 8-15.
8
Staszel A., (2020), Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 123-145.
9
Staszel A., (2020), Rozliczenia międzyokresowe przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 255-263.
10
Hołda A., Staszel A., (2020), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 917-924.
11
Hołda A., Staszel A., (2020), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 367-398.
12
Hołda A., Staszel A., (2020), Środki trwałe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 83-123.
13
Hołda A., Staszel A., (2020), Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 222-238.
14
Hołda A., Staszel A., (2020), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1463-1486.
15
Hołda A., Staszel A., (2020), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 975-1002.
16
Staszel A., Zieniuk P., (2020), The Use of Reserves and Accrued Liabilities for Discretionary Shaping of Financial Results of Stock Exchange Listed Companies - Case of Poland. [W:] Soliman (red.), 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association
17
Hołda A., Staszel A., (2020), Zobowiązania długo- i krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 239-254.
18
Hołda A., Staszel A., (2020), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 942-974.
19
Hołda A., Staszel A., Pogoński M., (2020), Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 431-451.
20
Hołda A., Staszel A., (2020), Czynniki wpływające na raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 108, nr 164, s. 41-60; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207202
21
Hołda A., Staszel A., (2020), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 188-199.
22
Staszel A., (2020), Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 697-708.
23
Staszel A., (2020), Błędy lat ubiegłych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 19-23.
24
Staszel A., (2019), Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 14-15.
25
Hołda A., Staszel A., (2019), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 880-907.
26
Hołda A., Staszel A., (2019), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 190-201.
27
Staszel A., (2019), Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 853-863.
28
Staszel A., (2019), Wartości szacunkowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 21-22.
29
Hołda A., Staszel A., (2019), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1277-1295.
30
Staszel A., (2019), Obszar swobody w rachunkowości, Warszawa : Difin, 150, [2] s.
31
Hołda A., Staszel A., (2019), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 333-376.
32
Hołda A., Staszel A., (2019), Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej, "Rachunkowość", R. 70, nr 11, s. 13-26.
33
Hołda A., Staszel A., (2019), Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 224-239.
34
Staszel A., (2019), Podatek odroczony. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 779-794.
35
Hołda A., Staszel A., (2019), Listy kontrolne (checklist). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 469-492.
36
Hołda A., Staszel A., (2019), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-124.
37
Staszel A., (2019), Rozliczenia międzyokresowe przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 256-263.
38
Staszel A., Hołda A., (2019), The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions, "Financial Sciences", vol. 24, nr 1, s. 94-114; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529
39
Hołda A., Staszel A., (2019), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 848-879.
40
Staszel A., (2019), Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej. [W:] Krawczyk T. (red.), Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 957-967.
41
Hołda A., Staszel A., (2019), Środki trwałe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 87-126.
42
Hołda A., Staszel A., (2019), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 819-830.
43
Staszel A., (2019), Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 8-13.
44
Hołda A., Staszel A., (2019), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 364-395.
45
Hołda A., Staszel A., Pogoński M., (2019), Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 547-562.
46
Staszel A., (2019), Zdarzenia po dacie bilansu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 23-25.
47
Staszel A., (2019), Należności długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 163-166.
48
Hołda A., Staszel A., (2019), Sporządzanie sprawozdań elektronicznych. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 477-491.
49
Staszel A., (2019), Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 125-147.
50
Staszel A., (2019), Błędy lat ubiegłych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 16-20.
51
Hołda A., Staszel A., (2019), Zobowiązania długo- i krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 240-255.
52
Piotrowski M., Staszel A., (2018), Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 549-565.
53
Hołda A., Staszel A., (2018), "Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych, "Rachunkowość", R.69, nr 3, s. 3-11.
54
Hołda A., Staszel A., (2018), Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 745-755.
55
Hołda A., Staszel A., (2018), Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 525-535.
56
Staszel A., (2018), Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 113-133.
57
Hołda A., Staszel A., (2018), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 353-401.
58
Hołda A., Staszel A., (2018), Listy kontrolne (checklist). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 495-521.
59
Hołda A., Staszel A., (2018), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-112.
60
Hołda A., Staszel A., (2018), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1099-1121.
61
Staszel A., (2018), Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych, Prom. Hołda A., Kraków : , 231 k.
62
Staszel A., (2018), Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 669-675.
63
Charchut K., Staszel A., (2018), Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 463-471.
64
Hołda A., Staszel A., (2017), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 907-929.
65
Staszel A., (2017), Zdarzenia po dacie bilansu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 22-24.
66
Staszel A., (2017), Wartości szacunkowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 20-21.
67
Hołda A., Staszel A., (2017), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 143-154.
68
Staszel A., (2017), Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 113-131.
69
Hołda A., Staszel A., (2017), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 704-734.
70
Hołda A., Staszel A., (2017), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-111.
71
Staszel A., (2017), Należności długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 117-120.
72
Hołda A., Staszel A., (2017), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 735-762.
73
Staszel A., (2017), Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 13-14.
74
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 347-408.
75
Hołda A., Staszel A., (2017), Środki trwałe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 63-96.
76
Staszel A., (2017), Podatek odroczony. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 633-648.
77
Staszel A., (2017), Błędy lat ubiegłych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 15-19.
78
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Walczak P. (red.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 417-438.
79
Staszel A., (2017), Rozliczenia międzyokresowe przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 191-197.
80
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 677-686.
81
Staszel A., (2017), Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 7-12.
82
Hołda A., Staszel A., (2017), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 361-392.
83
Staszel A., Zieniuk P., (2017), Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 41-59.
84
Adamek-Hyska D., Barnik P., Cellary M., Cabała A., Dworak E., Gierszewska K., Hołda A., Jurga J., Lachiewicz W., Rotkiewicz M., Rudnicka B., Staszel A., (2017), Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXIV, 404 s.
85
Hołda A., Staszel A., (2017), Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 53-62.
86
Staszel A., (2016), Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych. [W:] Karpuś P., Wrońska-Bukalska E. (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 137-148.
87
Hołda A., Staszel A., (2016), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-107.
88
Hołda A., Staszel A., (2016), Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World, "China-USA Business Review", vol. 15, no. 5, s. 205-225; http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf
89
Staszel A., (2016), Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 268, s. 187-195; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/18.pdf
90
Hołda A., Staszel A., (2016), Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 155-162.
91
Staszel A., (2016), Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (958), s. 65-80; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1138/902
92
Hołda A., Staszel A., (2016), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 573-593.
93
Hołda A., Staszel A., (2015), Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 132-143.
94
Hołda A., Staszel A., (2015), The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 99-116.
95
Hołda A., Staszel A., (2015), Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 193-202.
96
Staszel A., (2015), Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. [W:] Wrońska-Bukalska E. (red.), Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 231-244.
97
Staszel A., (2015), Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II. [W:] Bednarczyk (red.), Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 173-184.
98
Hołda A., Staszel A., (2015), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-77.
99
Staszel A., (2015), Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego. [W:] Kamieniecka M., Nóżka A. (red.), Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 44-53.
100
Staszel A., Pamuła G., (2015), Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W:] Woźniak K. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 13-19.
101
Staszel A., (2015), Reliability of economic intelligence and stability of financial markets. [W:] Orviská , Krištofík P., Pisár P. (red.), Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy [on-line], Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, s. 1-7.
102
Staszel A., (2015), Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT. [W:] Wawak S., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, s. 115-121.
103
Hołda A., Staszel A., (2014), Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli: podejście pragmatyczne: teoria, zadania, testy, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 246, [1] s.
104
Staszel A., (2014), Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników. [W:] Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T. (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, s. 41-49.
105
Staszel A., (2014), Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 129-141.
106
Staszel A., (2014), Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 49-59.
107
Hołda A., Staszel A., (2014), Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 325-332.
108
Staszel A., (2014), Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa. [W:] Bednarczyk , Korzeniowska A. (red.), Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 99-106.
109
Staszel A., (2014), Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji. [W:] Szmidt C. (red.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 298-311.
110
Staszel A., (2014), Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (925), s. 127-138; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/530
111
Staszel A., (2014), Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov?. [W:] L'apinová E., Gubalová J. (red.), Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií [on-line], Banská Bystrica : Belianum, s. [1]-[8].
112
Staszel A., (2014), Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania. [W:] Kamieniecka M., Nóżka A. (red.), Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 75-82.
113
Staszel A., (2013), Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 917, s. 63-72; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/730/552
114
Staszel A., (2013), Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości. [W:] Zygulski P. (red.), Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 93-102.
115
Staszel A., (2013), Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda. [W:] Wawak S. (red.), Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 49-56.
116
Staszel A., (2013), Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 920, s. 51-65; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/705
117
Staszel A., (2013), Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 219-226.
118
Staszel A., (2013), Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych. [W:] Kamieniecka M., Korzeniowska A., Misterek W. (red.), Zarządzanie długiem w gospodarce, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 221-224.
119
Staszel A., (2013), Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 913, s. 93-105; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/761/586
120
Staszel A., (2010), Twórczy księgowy. [W:] Lorenc B. (red.), Rachunkowość u progu nowej dekady, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 229-234.
1
@inbook{fmUEK:2168344362,
author = "Anna Staszel",
title = "Wartości szacunkowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "24-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
2
@inbook{fmUEK:2168344358,
author = "Anna Staszel",
title = "Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "16-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
3
@inbook{fmUEK:2168349854,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "3-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-790-5",
}
4
@inbook{fmUEK:2168344364,
author = "Anna Staszel",
title = "Zdarzenia po dacie bilansu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "26-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
5
@inbook{fmUEK:2168344414,
author = "Anna Staszel",
title = "Należności długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "160-163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
6
@inbook{fmUEK:2168344438,
author = "Anna Staszel",
title = "Podatek odroczony",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "877-892",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
7
@inbook{fmUEK:2168344354,
author = "Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "8-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
8
@inbook{fmUEK:2168349908,
author = "Anna Staszel",
title = "Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "123-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-790-5",
}
9
@inbook{fmUEK:2168344428,
author = "Anna Staszel",
title = "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "255-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
10
@inbook{fmUEK:2168344442,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Klasyfikacja Środków Trwałych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "917-924",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
11
@inbook{fmUEK:2168344430,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "367-398",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
12
@inbook{fmUEK:2168344404,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Środki trwałe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "83-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
13
@inbook{fmUEK:2168344424,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "222-238",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
14
@inbook{fmUEK:2168349940,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "1463-1486",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-790-5",
}
15
@inbook{fmUEK:2168344450,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Kontrakty długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "975-1002",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
16
@inbook{mkaUEK:2168350732,
author = "Anna Staszel and Paweł Zieniuk",
title = "The Use of Reserves and Accrued Liabilities for Discretionary Shaping of Financial Results of Stock Exchange Listed Companies - Case of Poland",
booktitle = "36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)",
pages = "",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
17
@inbook{fmUEK:2168344426,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Zobowiązania długo- i krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "239-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
18
@inbook{fmUEK:2168344448,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Leasing",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "942-974",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
19
@inbook{fmUEK:2168349928,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel and Mariusz Pogoński",
title = "Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "431-451",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-790-5",
}
20
@article{artUEK:2168349980,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Czynniki wpływające na raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 108, 164",
pages = "41-60",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.3595},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207202},
}
21
@inbook{fmUEK:2168344422,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Należności krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "188-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
22
@inbook{fmUEK:2168349934,
author = "Anna Staszel",
title = "Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "697-708",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-790-5",
}
23
@inbook{fmUEK:2168344360,
author = "Anna Staszel",
title = "Błędy lat ubiegłych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "19-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
24
@inbook{fmUEK:2168334297,
author = "Anna Staszel",
title = "Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "14-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
25
@inbook{fmUEK:2168334377,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Kontrakty długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "880-907",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
26
@inbook{fmUEK:2168334343,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Należności krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "190-201",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
27
@inbook{fmUEK:2168340099,
author = "Anna Staszel",
title = "Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "853-863",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-458-6",
}
28
@inbook{fmUEK:2168334301,
author = "Anna Staszel",
title = "Wartości szacunkowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "21-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
29
@inbook{fmUEK:2168340103,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "1277-1295",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-458-6",
}
30
@book{monUEK:2168340527,
author = "Anna Staszel",
title = "Obszar swobody w rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-8085-952-4",
}
31
@inbook{fmUEK:2168340085,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "333-376",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-458-6",
}
32
@article{artnUEK:2168344132,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 70, 11",
pages = "13-26",
year = "2019",
}
33
@inbook{fmUEK:2168334345,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "224-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
34
@inbook{fmUEK:2168334367,
author = "Anna Staszel",
title = "Podatek odroczony",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "779-794",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
35
@inbook{fmUEK:2168340087,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Listy kontrolne (checklist)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "469-492",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-458-6",
}
36
@inbook{fmUEK:2168340067,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "3-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-458-6",
}
37
@inbook{fmUEK:2168334351,
author = "Anna Staszel",
title = "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "256-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
38
@article{artUEK:2168332605,
author = "Anna Staszel and Artur Hołda",
title = "The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions",
journal = "Financial Sciences",
number = "vol. 24, 1",
pages = "94-114",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/fins.2019.1.06},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529},
}
39
@inbook{fmUEK:2168334375,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Leasing",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "848-879",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
40
@inbook{fmUEK:2168340703,
author = "Anna Staszel",
title = "Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej",
booktitle = "Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury",
pages = "957-967",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-942-0",
}
41
@inbook{fmUEK:2168334331,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Środki trwałe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "87-126",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
42
@inbook{fmUEK:2168334371,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Klasyfikacja Środków Trwałych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "819-830",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
43
@inbook{fmUEK:2168334295,
author = "Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "8-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
44
@inbook{fmUEK:2168334353,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "364-395",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
45
@inbook{fmUEK:2168340091,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel and Mariusz Pogoński",
title = "Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "547-562",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-458-6",
}
46
@inbook{fmUEK:2168334303,
author = "Anna Staszel",
title = "Zdarzenia po dacie bilansu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "23-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
47
@inbook{fmUEK:2168334337,
author = "Anna Staszel",
title = "Należności długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "163-166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
48
@inbook{fksUEK:2168334275,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Sporządzanie sprawozdań elektronicznych",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2019",
pages = "477-491",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-461-6",
}
49
@inbook{fmUEK:2168340069,
author = "Anna Staszel",
title = "Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe",
pages = "125-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-458-6",
}
50
@inbook{fmUEK:2168334299,
author = "Anna Staszel",
title = "Błędy lat ubiegłych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "16-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
51
@inbook{fmUEK:2168334347,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Zobowiązania długo- i krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "240-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
52
@inbook{fksUEK:2168328915,
author = "Marek Piotrowski and Anna Staszel",
title = "Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych i prawie bilansowym",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "549-565",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
53
@article{artnUEK:2168328921,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Niskocenność w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R.69, 3",
pages = "3-11",
year = "2018",
}
54
@inbook{fksUEK:2168328917,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "745-755",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
55
@inbook{fmUEK:2168328883,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "525-535",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
56
@inbook{fmUEK:2168328863,
author = "Anna Staszel",
title = "Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "113-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
57
@inbook{fmUEK:2168328877,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "353-401",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
58
@inbook{fmUEK:2168328881,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Listy kontrolne (checklist)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "495-521",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
59
@inbook{fmUEK:2168328861,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "3-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
60
@inbook{fmUEK:2168328891,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "1099-1121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
61
@unpublished{drUEK:2168333607,
author = "Anna Staszel",
title = "Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003371},
}
62
@inbook{fmUEK:2168328887,
author = "Anna Staszel",
title = "Instrukcja zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "669-675",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
63
@inbook{fksUEK:2168328911,
author = "Katarzyna Charchut and Anna Staszel",
title = "Oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika i związane z tym konsekwencje bilansowe",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "463-471",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
64
@inbook{fmUEK:2168318865,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "907-929",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
65
@inbook{fmUEK:2168328661,
author = "Anna Staszel",
title = "Zdarzenia po dacie bilansu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "22-24",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
66
@inbook{fmUEK:2168328651,
author = "Anna Staszel",
title = "Wartości szacunkowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "20-21",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
67
@inbook{fmUEK:2168328679,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Należności krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "143-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
68
@inbook{fmUEK:2168318799,
author = "Anna Staszel",
title = "Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "113-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
69
@inbook{fmUEK:2168328843,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Leasing",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "704-734",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
70
@inbook{fmUEK:2168318795,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "3-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
71
@inbook{fmUEK:2168328675,
author = "Anna Staszel",
title = "Należności długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "117-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
72
@inbook{fmUEK:2168328845,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Kontrakty długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "735-762",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
73
@inbook{fmUEK:2168328643,
author = "Anna Staszel",
title = "Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "13-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
74
@inbook{fmUEK:2168318861,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "347-408",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
75
@inbook{fmUEK:2168328671,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Środki trwałe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "63-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
76
@inbook{fmUEK:2168328833,
author = "Anna Staszel",
title = "Podatek odroczony",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "633-648",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
77
@inbook{fmUEK:2168328645,
author = "Anna Staszel",
title = "Błędy lat ubiegłych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "15-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
78
@inbook{fksUEK:2168328609,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych",
pages = "417-438",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "Wyd. 4",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8",
}
79
@inbook{fmUEK:2168328681,
author = "Anna Staszel",
title = "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "191-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
80
@inbook{fmUEK:2168328839,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Klasyfikacja Środków Trwałych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "677-686",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
81
@inbook{fmUEK:2168328635,
author = "Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "7-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
82
@inbook{fmUEK:2168328689,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "361-392",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
83
@inbook{fmUEK:2168313203,
author = "Anna Staszel and Paweł Zieniuk",
title = "Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "41-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
84
@book{ksiUEK:2168328627,
author = "Dorota Adamek-Hyska and Paweł Barnik and Mieczysława Cellary and Adam Cabała and Elżbieta Dworak and Karolina Gierszewska and Artur Hołda and Jarosław Jurga and Wojciech Lachiewicz and Marek Rotkiewicz and Bożena Rudnicka and Anna Staszel",
title = "Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8147-8",
}
85
@inbook{fmUEK:2168322243,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "53-62",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
86
@inbook{fmUEK:2168312219,
author = "Anna Staszel",
title = "Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiarygodność wskaźników finansowych",
booktitle = "Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych",
pages = "137-148",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7784-868-5",
}
87
@inbook{fmUEK:2168305529,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "1-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
88
@article{artUEK:2168307241,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World",
journal = "China-USA Business Review",
number = "vol. 15, no. 5",
pages = "205-225",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17265/1537-1514/2016.05.001},
url = {http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf},
}
89
@article{artUEK:2168308283,
author = "Anna Staszel",
title = "Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "268",
pages = "187-195",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/18.pdf},
}
90
@inbook{fmUEK:2168310825,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "155-162",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
91
@article{artUEK:2168313067,
author = "Anna Staszel",
title = "Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (958)",
pages = "65-80",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0958.1005},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1138/902},
}
92
@inbook{fmUEK:2168305563,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "573-593",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
93
@inbook{fmUEK:2168299829,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "132-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264},
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
94
@inbook{mkaUEK:2168294969,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "99-116",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
url = {http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf},
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
95
@inbook{fmUEK:2168304333,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "193-202",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
96
@inbook{fmUEK:2168300239,
author = "Anna Staszel",
title = "Potrzeba uwzględniania kapitału intelektualnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw",
booktitle = "Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy",
pages = "231-244",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-687-2",
}
97
@inbook{fmUEK:2168300155,
author = "Anna Staszel",
title = "Zasady wdrażania i funkcjonowania nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji Solvency II",
booktitle = "Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy",
pages = "173-184",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-688-9",
}
98
@inbook{fmUEK:2168299231,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "1-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
99
@inbook{fmUEK:2168299983,
author = "Anna Staszel",
title = "Ewidencja prowadzona dla celów podatkowych w MŚP : wymogi ewidencyjne odnośnie podatku VAT oraz różnych form podatku dochodowego",
booktitle = "Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki",
pages = "44-53",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-65046-02-4",
}
100
@inbook{fmUEK:2168300615,
author = "Anna Staszel and Grzegorz Pamuła",
title = "Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych",
pages = "13-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-9-8",
}
101
@inbook{mkaUEK:2168310629,
author = "Anna Staszel",
title = "Reliability of economic intelligence and stability of financial markets",
booktitle = "Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy",
pages = "1-7",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum; Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta",
year = "2015",
url = {https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2015/prispevky%20a%20prezentacie/Sekcie/Staszel.pdf},
isbn = "978-80-557-1054-9",
}
102
@inbook{mkaUEK:2168300247,
author = "Anna Staszel",
title = "Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT",
booktitle = "Współczesne trendy w outsourcingu",
pages = "115-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu},
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
103
@book{monUEK:2168289951,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5",
}
104
@inbook{fmUEK:2168300017,
author = "Anna Staszel",
title = "Wykorzystanie grywalizacji do zwiększania zaangażowania pracowników",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania organizacjami",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-7-4",
}
105
@inbook{mkaUEK:2168310627,
author = "Anna Staszel",
title = "Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "129-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
106
@inbook{mkaUEK:2168301157,
author = "Anna Staszel",
title = "Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "49-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
107
@inbook{fmUEK:2168287659,
author = "Artur Hołda and Anna Staszel",
title = "Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "325-332",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=326=Fit},
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
108
@inbook{fmUEK:2168300009,
author = "Anna Staszel",
title = "Nadzór bankowy w okresie pokryzysowym : Bazylea III i Unia Bankowa",
booktitle = "Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy",
pages = "99-106",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7784-543-1",
}
109
@inbook{mkaUEK:2168300005,
author = "Anna Staszel",
title = "Od podstawowych praw fizyki do wyjaśnienia, czym jest kapitał : przedstawienie modelu kapitału prof. Dobiji",
booktitle = "Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii",
pages = "298-311",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2014",
isbn = "978-83-7561-431-2",
}
110
@article{artUEK:2168299975,
author = "Anna Staszel",
title = "Historia rachunkowości - jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (925)",
pages = "127-138",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0108},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/530},
}
111
@inbook{fmUEK:2168304931,
author = "Anna Staszel",
title = "Edukácia v účtovníctve : podporí certifikácia profesie účtovníka zavedená v poľsku rast kvality práce účtovníkov?",
booktitle = "Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania : zborník vedeckých štúdií",
pages = "[1]-[8]",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Belianum",
year = "2014",
url = {http://www.ef.umb.sk/konferencie/vdrsp/zb/pdf/Staszel.pdf},
isbn = "978-80-557-0748-8",
}
112
@inbook{fmUEK:2168300199,
author = "Anna Staszel",
title = "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerwy : problemy kwantyfikacji, uznaniowość tworzenia i rozwiązywania",
booktitle = "Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji",
pages = "75-82",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7784-450-2",
}
113
@article{artUEK:2168299971,
author = "Anna Staszel",
title = "Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "917",
pages = "63-72",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/730/552},
}
114
@inbook{mkaUEK:2168300223,
author = "Anna Staszel",
title = "Perspektywy rozwoju oraz wyzwania stawiane systemowi rachunkowości",
booktitle = "Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "93-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-931384-4-9",
}
115
@inbook{fmUEK:2168300015,
author = "Anna Staszel",
title = "Wykrywanie przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem prawa Benforda",
booktitle = "Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji",
pages = "49-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-2-9",
}
116
@article{artUEK:2168299973,
author = "Anna Staszel",
title = "Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "920",
pages = "51-65",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/705},
}
117
@inbook{fmUEK:2168299981,
author = "Anna Staszel",
title = "Risk Management by Means of Application of Internal Control Mechanisms",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "219-226",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
118
@inbook{fmUEK:2168299977,
author = "Anna Staszel",
title = "Ujmowanie, wycena i prezentacja w księgach rachunkowych dłużnych instrumentów finansowych",
booktitle = "Zarządzanie długiem w gospodarce",
pages = "221-224",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7784-390-1",
}
119
@article{artUEK:2168299969,
author = "Anna Staszel",
title = "Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym - analiza podjętych działań naprawczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "913",
pages = "93-105",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/761/586},
}
120
@inbook{mkaUEK:2168300161,
author = "Anna Staszel",
title = "Twórczy księgowy",
booktitle = "Rachunkowość u progu nowej dekady",
pages = "229-234",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-931384-8-7",
}