Publikacje wybranego autora

Gołębiowski Bartosz ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej

1

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI Vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie, Žilina, Słowacja, od 2017-11-03 do 2017-11-03
Tytuł:
The Quality of the Financial Result and Its Determinants, the Local and Regional Factors
Źródło:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov / ed. Jana Štofková - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2017, s. 95-104. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1402-7
Nr:
2168321347
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
The Quality of the Financial Result and Its Determinants, the Local and Regional Factors / Marcin KĘDZIOR, Bartosz GOŁĘBIOWSKI // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov / ed. Jana Štofková. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2017. - S. 95-104. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1402-7
1
Kędzior M., Gołębiowski B., (2017), The Quality of the Financial Result and Its Determinants, the Local and Regional Factors. [W:] Štofková J. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 95-104.
1
@inbook{mkaUEK:2168321347,
author = "Marcin Kędzior and Bartosz Gołębiowski",
title = "The Quality of the Financial Result and Its Determinants, the Local and Regional Factors",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov",
pages = "95-104",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2017",
isbn = "978-80-554-1402-7",
}