Publikacje wybranego autora

Gołębiowski Bartosz ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej

1

Tytuł:
The Impact of International Financial Reporting Standards on the Quality of Financial Information = Wpływ stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSFF) na jakość informacji finansowej
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 112 (2019) , s. 241-259. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168346416
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Z problematyki weryfikacji wiarygodności ekonomicznej osoby trzeciej wspierającej wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne = The Problem of Verifying Business Credibility of a Third Party Subordinate to a Contractor Applying for a Public Procurement Contract
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (45) (2015) , s. 22-39. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168296761
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Badanie wiarygodności ekonomicznej ubiegającego się o zamówienie publiczne = Checking Economic Credibility of a Public Procurement Bidder
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (40) (2014) , s. 13-29. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki. Cz. 1
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295819
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Analiza ulgi prorodzinnej w kontekście zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych = Analysis of Family Allowance in the Context of Changes in the Income Tax on Individuals
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 87-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168302591
artykuł w czasopiśmie
1
The Impact of International Financial Reporting Standards on the Quality of Financial Information = Wpływ stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSFF) na jakość informacji finansowej / Bartosz GOŁĘBIOWSKI // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 112 (2019), s. 241-259. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/600. - ISSN 0081-6841
2
Z problematyki weryfikacji wiarygodności ekonomicznej osoby trzeciej wspierającej wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne = The Problem of Verifying Business Credibility of a Third Party Subordinate to a Contractor Applying for a Public Procurement Contract / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Tomasz MAŚLANKA, Anna Mroczek, Bartosz GołębiowskiZ problematyki weryfikacji wiarygodności ekonomicznej osoby trzeciej wspierającej wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne = The Problem of Verifying Business Credibility of a Third Party Subordinate to a Contractor Applying for a Public Procurement Contract / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Tomasz MAŚLANKA, Anna Mroczek, Bartosz GołębiowskiZ problematyki weryfikacji wiarygodności ekonomicznej osoby trzeciej wspierającej wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne = The Problem of Verifying Business Credibility of a Third Party Subordinate to a Contractor Applying for a Public Procurement Contract / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Tomasz MAŚLANKA, Anna Mroczek, Bartosz GołębiowskiZ problematyki weryfikacji wiarygodności ekonomicznej osoby trzeciej wspierającej wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne = The Problem of Verifying Business Credibility of a Third Party Subordinate to a Contractor Applying for a Public Procurement Contract / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Tomasz MAŚLANKA, Anna Mroczek, Bartosz Gołębiowski // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (45) (2015), s. 22-39nr 2 (45) (2015), s. 22-39nr 2 (45) (2015), s. 22-39nr 2 (45) (2015), s. 22-39. - Summ. - ISSN 1733-07771733-07771733-07771733-0777
3
Badanie wiarygodności ekonomicznej ubiegającego się o zamówienie publiczne = Checking Economic Credibility of a Public Procurement Bidder / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Tomasz MAŚLANKA, Jakub Bator, Bartosz GołębiowskiBadanie wiarygodności ekonomicznej ubiegającego się o zamówienie publiczne = Checking Economic Credibility of a Public Procurement Bidder / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Tomasz MAŚLANKA, Jakub Bator, Bartosz GołębiowskiBadanie wiarygodności ekonomicznej ubiegającego się o zamówienie publiczne = Checking Economic Credibility of a Public Procurement Bidder / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Tomasz MAŚLANKA, Jakub Bator, Bartosz GołębiowskiBadanie wiarygodności ekonomicznej ubiegającego się o zamówienie publiczne = Checking Economic Credibility of a Public Procurement Bidder / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Tomasz MAŚLANKA, Jakub Bator, Bartosz Gołębiowski // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (40) (2014), s. 13-29nr 1 (40) (2014), s. 13-29nr 1 (40) (2014), s. 13-29nr 1 (40) (2014), s. 13-29. - Summ.. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki. Cz. 1. - ISSN 1733-07771733-07771733-07771733-0777
4
Analiza ulgi prorodzinnej w kontekście zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych = Analysis of Family Allowance in the Context of Changes in the Income Tax on Individuals / Bartosz Gołębiowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014), s. 87-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/528/324. - ISSN 1898-6447
1
Gołębiowski B., (2019), The Impact of International Financial Reporting Standards on the Quality of Financial Information, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 112, s. 241-259; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/600
2
Andrzejewski M., Maślanka T., Mroczek A., Gołębiowski B., (2015), Z problematyki weryfikacji wiarygodności ekonomicznej osoby trzeciej wspierającej wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (45), s. 22-39.
3
Andrzejewski M., Maślanka T., Bator J., Gołębiowski B., (2014), Badanie wiarygodności ekonomicznej ubiegającego się o zamówienie publiczne, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (40), s. 13-29.
4
Gołębiowski B., (2014), Analiza ulgi prorodzinnej w kontekście zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (925), s. 87-104; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/528/324
1
@article{artUEK:2168346416,
author = "Bartosz Gołębiowski",
title = "The Impact of International Financial Reporting Standards on the Quality of Financial Information",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 112",
pages = "241-259",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2019/112/14},
url = {http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/600},
}
2
@article{artUEK:2168296761,
author = "Mariusz Andrzejewski and Tomasz Maślanka and Anna Mroczek and Bartosz Gołębiowski",
title = "Z problematyki weryfikacji wiarygodności ekonomicznej osoby trzeciej wspierającej wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (45)",
pages = "22-39",
year = "2015",
}
3
@article{artUEK:2168295819,
author = "Mariusz Andrzejewski and Tomasz Maślanka and Jakub Bator and Bartosz Gołębiowski",
title = "Badanie wiarygodności ekonomicznej ubiegającego się o zamówienie publiczne",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (40)",
pages = "13-29",
year = "2014",
}
4
@article{artUEK:2168302591,
author = "Bartosz Gołębiowski",
title = "Analiza ulgi prorodzinnej w kontekście zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (925)",
pages = "87-104",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0106},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/528/324},
}