Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Ujawnianie kapitału intelektualnego wyzwaniem informacyjnej funkcji rachunkowości w dobie gospodarki opartej na wiedzy = Reporting on Intellectual Capital as a Challenge for Financial Accounting in the Knowledge Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (44), cz. 1 (2015) , s. 141-152. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168305607
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Identyfikacja i ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności = Identification and Disclosure of the Threat to the Going Concern
Źródło:
Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 189-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-687-2
Nr:
2168300235
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju gospodarczego regionów = Smart Specialisation - Stimulator of Regional Development
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 37, t. 2 (2014) , s. 243-253. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 826)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302595
artykuł w czasopiśmie
1
Ujawnianie kapitału intelektualnego wyzwaniem informacyjnej funkcji rachunkowości w dobie gospodarki opartej na wiedzy = Reporting on Intellectual Capital as a Challenge for Financial Accounting in the Knowledge Economy / Anna Grądziel // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (44), cz. 1 (2015), s. 141-152. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1456. - ISSN 1898-5084
2
Identyfikacja i ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności = Identification and Disclosure of the Threat to the Going Concern / Anna Grądziel // W: Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015. - S. 189-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-687-2
3
Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju gospodarczego regionów = Smart Specialisation - Stimulator of Regional Development / Anna Grądziel // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 826). - nr 37, t. 2 (2014), s. 243-253. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip37-2014/SiP-37-t2-243.pdf. - ISSN 2080-4881
1
Grądziel A., (2015), Ujawnianie kapitału intelektualnego wyzwaniem informacyjnej funkcji rachunkowości w dobie gospodarki opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (44), cz. 1, s. 141-152; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1456
2
Grądziel A., (2015), Identyfikacja i ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności. [W:] Wrońska-Bukalska E. (red.), Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 189-203.
3
Grądziel A., (2014), Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju gospodarczego regionów, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 37, t. 2, s. 243-253; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip37-2014/SiP-37-t2-243.pdf
1
@article{UEK:2168305607,
author = "Anna Grądziel",
title = "Ujawnianie kapitału intelektualnego wyzwaniem informacyjnej funkcji rachunkowości w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (44), cz. 1",
pages = "141-152",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.1.13},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1456},
}
2
@inbook{UEK:2168300235,
author = "Anna Grądziel",
title = "Identyfikacja i ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności",
booktitle = "Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy",
pages = "189-203",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7784-687-2",
}
3
@article{UEK:2168302595,
author = "Anna Grądziel",
title = "Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju gospodarczego regionów",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "37, t. 2",
pages = "243-253",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip37-2014/SiP-37-t2-243.pdf},
issn = "1640-6818",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID