Publikacje wybranego autora

Przyborowska Dorota   

Wydział Towaroznawstwa,

1

Tytuł:
Ocena stopnia zgody pomiędzy dwoma ekspertami - auditorami z wykorzystaniem współczynnika kappa Cohena
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 279-283 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168296797
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Tytuł:
Współpraca polskich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii z zagranicą = Cooperation of Polish High-Tech Enterprises With Foreign Ones
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - T. 2, s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
Nr:
2168294993
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
1
Ocena stopnia zgody pomiędzy dwoma ekspertami - auditorami z wykorzystaniem współczynnika kappa Cohena / Dorota Przyborowska // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 279-283. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
2
Współpraca polskich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii z zagranicą = Cooperation of Polish High-Tech Enterprises With Foreign Ones / Dorota Przyborowska // Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - T. 2, s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4
1
Przyborowska D., (2013), Ocena stopnia zgody pomiędzy dwoma ekspertami - auditorami z wykorzystaniem współczynnika kappa Cohena. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 279-283.
2
Przyborowska D., (2013), Współpraca polskich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii z zagranicą. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 359-367.
1
@inbook{fmUEK:2168296797,
author = "Dorota Przyborowska",
title = "Ocena stopnia zgody pomiędzy dwoma ekspertami - auditorami z wykorzystaniem współczynnika kappa Cohena",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "279-283",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
2
@inbook{mkaUEK:2168294993,
author = "Dorota Przyborowska",
title = "Współpraca polskich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii z zagranicą",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2",
number = "T. 2",
pages = "359-367",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-85-4",
}