Publikacje wybranego autora

Stańdo-Górowska Halina ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Rachunkowości