Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu społecznego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych = Social Marketing - its Importance and Contribution in the Sphere of Supporting People with Disabilities
Źródło:
Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania = Disability : Issues, Problems, Solutions. - nr 4 (2018) , s. 132-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168332877
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
XI Krakowskie Dni Integracji : nic o nas bez nas
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018) , s. 20-22
Tryb dostępu:
Nr:
2168330993
artykuł nierecenzowany
3

Autor:
Tytuł:
Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce = Social Economy as an Important Element of Professional Reintegration of People with Disabilities in Poland
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018) , s. 59-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168333821
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Polski rynek pracy wobec osób niepełnosprawnych - w pełni (nie)sprawny
Źródło:
Problemy współczesnego rynku pracy / red. nauk. Danuta Kisperska-Moroń, Maria Pietras - Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2016, s. 221-237. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61378-61-7
Nr:
2168310895
rozdział w monografii
5

Autor:
Tytuł:
Edukacja akademicka osób niepełnosprawnych a ich aktywność na rynku pracy = The Schooling of Disabled People and their Active Participation on the Labor Market
Źródło:
Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością / red. Bernadeta Szczupał, Katarzyna Kutek-Sładek - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015, s. 113-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7438-506-0 ; 978-83-7438-507-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168305979
rozdział w monografii
1
Rola marketingu społecznego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych = Social Marketing - its Importance and Contribution in the Sphere of Supporting People with Disabilities / Ewa Mynarska // Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania = Disability : Issues, Problems, Solutions. - nr 4 (2018), s. 132-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kn.pfron.org.pl/download/5/966/09-MYNARSKAnr-29.pdf#http://kn.pfron.org.pl/kn/biezacy-numer-iv201829/485,Rola-marketingu-spolecznego-w-obszarze-wsparcia-osob-niepelnosprawnych.html. - ISSN 2084-7734
2
XI Krakowskie Dni Integracji : nic o nas bez nas / Ewa Mynarska, Wioleta Gaweł // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 20-22. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
3
Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce = Social Economy as an Important Element of Professional Reintegration of People with Disabilities in Poland / Ewa Mynarska // Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018), s. 59-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf. - ISSN 2081-321X
4
Polski rynek pracy wobec osób niepełnosprawnych - w pełni (nie)sprawny / Ewa Mynarska // W: Problemy współczesnego rynku pracy / red. nauk. Danuta Kisperska-Moroń, Maria Pietras. - Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2016. - S. 221-237. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61378-61-7
5
Edukacja akademicka osób niepełnosprawnych a ich aktywność na rynku pracy = The Schooling of Disabled People and their Active Participation on the Labor Market / Ewa Mynarska // W: Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością / red. Bernadeta Szczupał, Katarzyna Kutek-Sładek. - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015. - S. 113-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7438-506-0 ; 978-83-7438-507-7
1
Mynarska E., (2018), Rola marketingu społecznego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych, "Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania", nr 4, s. 132-151; http://kn.pfron.org.pl/download/5/966/09-MYNARSKAnr-29.pdf#http://kn.pfron.org.pl/kn/biezacy-numer-iv201829/485,Rola-marketingu-spolecznego-w-obszarze-wsparcia-osob-niepelnosprawnych.html
2
Mynarska E., Gaweł W., (2018), XI Krakowskie Dni Integracji : nic o nas bez nas, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 20-22; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
3
Mynarska E., (2018), Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 59-66; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf
4
Mynarska E., (2016), Polski rynek pracy wobec osób niepełnosprawnych - w pełni (nie)sprawny. [W:] Kisperska-Moroń D., Pietras M. (red.), Problemy współczesnego rynku pracy, Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, s. 221-237.
5
Mynarska E., (2015), Edukacja akademicka osób niepełnosprawnych a ich aktywność na rynku pracy. [W:] Szczupał B., Kutek-Sładek K. (red.), Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, s. 113-134.
1
@article{UEK:2168332877,
author = "Ewa Mynarska and ",
title = "Rola marketingu społecznego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych",
journal = "Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania",
number = "4",
pages = "132-151",
year = "2018",
url = {http://kn.pfron.org.pl/download/5/966/09-MYNARSKAnr-29.pdf#http://kn.pfron.org.pl/kn/biezacy-numer-iv201829/485,Rola-marketingu-spolecznego-w-obszarze-wsparcia-osob-niepelnosprawnych.html},
}
2
@article{UEK:2168330993,
author = "Ewa Mynarska and Wioleta Gaweł",
title = "XI Krakowskie Dni Integracji : nic o nas bez nas",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "20-22",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small},
}
3
@article{UEK:2168333821,
author = "Ewa Mynarska",
title = "Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "59-66",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2018.2.07},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168310895,
author = "Ewa Mynarska",
title = "Polski rynek pracy wobec osób niepełnosprawnych - w pełni (nie)sprawny",
booktitle = "Problemy współczesnego rynku pracy",
pages = "221-237",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy",
year = "2016",
isbn = "978-83-61378-61-7",
}
5
@inbook{UEK:2168305979,
author = "Ewa Mynarska",
title = "Edukacja akademicka osób niepełnosprawnych a ich aktywność na rynku pracy",
booktitle = "Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością",
pages = "113-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
year = "2015",
url = {},
isbn = "978-83-7438-506-0 ; 978-83-7438-507-7",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID