Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
23rd Eurasia Businessand Economics Society Conference, Madryt, Hiszpania, od 2017-09-27 do 2017-09-29
Tytuł:
Public Expenditure on Social Protection in the Light of the Europe 2020 Poverty Objective
Źródło:
Eurasian Economic Perspectives : Proceedings of the 23rd Eurasia Business and Economics Society Conference / eds. Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Gökhan Karabulut, Giray Gözgor - Cham: Springer, 2020, s. 13-37. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Eurasian Studies in Business and Economics ; vol. 13/1)
ISBN:
978-3-030-40374-4 ; 978-3-030-40375-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168345748
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Nieprawidłowości w wydatkach z budżetu Unii Europejskiej na realizacje polityki rolnej i polityki spójności w Polsce
Źródło:
Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s. 236-260 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2366-0
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168341947
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wpływ wydatków budżetowych na zmniejszanie ubóstwa w Polsce = Impact of Public Expenditure on Reducing Poverty in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 23 (72) (2020) , s. 95-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168347896
artykuł w czasopiśmie
4

Konferencja:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Tytuł:
Protection of the EU Financial Interests - Irregularities Related to the Spending of EU Funds in Poland
Źródło:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 35-36. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335981
varia
5

Tytuł:
Wykładać nowocześnie - to znaczy jak?
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344538
varia
6

Konferencja:
12th Economics & Finance Conference, Dubrownik, Chorwacja, od 2019-08-27 do 2019-08-30
Tytuł:
Spatial Differentiation of the Poverty in Poland on the Example of Communes of the Małopolska Voivodship
Źródło:
Book of Abstracts of the 12th Economics & Finance Conference / ed. Jiri Rotschedl - Prague: International Institute of Social and Economic Sciences ; International Society for Academic Studies, 2019, s. 28. - Dostępne tylko streszczenie
Tryb dostępu:
Nr:
2168343223
varia
7

Tytuł:
Efforts to Reduce the Public Finance Imbalance in France in the Multiannual Planning Context = Próby zmniejszania nierównowagi finansów publicznych we Francji w kontekście planowania wieloletniego
Źródło:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019) , s. 72-93. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337869
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Współczesne problemy finansów i ubezpieczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
177 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została wydana w ramach projektu "Współczesne problemy finansów i ubezpieczeń" realizowanego przez Koło Naukowe "Finanse i Podatki" oraz Katedrę Finansów Samorządowych i Katedrę Finansów w latach 2018-2019
ISBN:
978-83-65907-51-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168339691
monografia
9

Tytuł:
Fiscal Impacts of Environmental Tax Reform in Selected EU Member States
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (68) (2019) , s. 114-126. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168333859
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Financial Repression and Growth
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344484
varia
11

Tytuł:
Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji = Evolution of Performance Budget in the Area of Cultural Policy Based on the Experience of Poland and France
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 52, nr 3 (2018) , s. 147-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328663
artykuł w czasopiśmie
12

Konferencja:
19. Medzinárodna vedecka konferencia "Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky", Smolenice, Słowacja, od 2018-11-29 do 2018-11-30
Tytuł:
Consolidation Effects of Public Finance in France
Źródło:
Medzinárodné vzťahy 2018 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov = International Relations 2018 : Current Issues of World Economy and Politics : Conference Proceedings / [eds. Adam Cibuľa, Natália Goda, Martin Karas, Monika Kochajdová, Kristína Krupová, Michal Klenka, Peter Valačai, Eva Vlková, Andrej Zrak] - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, s. 654-665. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Medzinárodné vzťahy: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky)
Program badawczy:
The publication was financed from funds granted to the Faculty of Finance and Law at the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for maintenance of the research potential
ISBN:
978-80-225-4602-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168332377
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Tytuł:
Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 301-356
ISBN:
978-83-01-19813-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328747
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Perspektywy dla finansów Unii Europejskiej po rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii = Prospects for EU Finance after the British Withdrawal from the European Union
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 6, nr 2 (2018) , s. 106-118. - Tytuł numeru: Contemporary Challenges of Finance - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324689
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji - aspekty finansowe = European Union Policy in the Field of Supporting Entrepreneurship in Education - Financial Aspects
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 73-82. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333477
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
TAKE 2017 - Theory and Applications in the Knowledge Economy, Zagrzeb, Chorwacja, od 2017-07-12 do 2017-07-14
Tytuł:
Increasing Importance of EU Spending on Business Research and Innovation - Evidence from Poland
Źródło:
Theory and Applications in the Knowledge Economy : Proceedings of the International Conference TAKE 2017 / eds. EduardoTomé, Gaby Neumann, Blaženka Knežević - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017, s. 723-736. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research received financial support from the resources granted to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-989-20-7714-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168332559
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Structure of EU Expenditure after 2020 in Terms of Integration Challenges = Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 126-127. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336789
varia
18

Tytuł:
Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne - doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach = Multiannual Planning Concerning Public Expenditure on Internal Security - Polish and French Experience
Źródło:
Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 2 (67), cz. 1 (2017) , s. 83-104. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168317949
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych = The Structure of EU Expenditure after 2020 and Integration Challenges
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (969) (2017) , s. 49-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323945
artykuł w czasopiśmie
20

Konferencja:
14th International Scientific Conference "European Financial Systems", Brno, Czechy, od 2017-06-26 do 2017-06-27
Tytuł:
Allocation of Environmental Taxes in the Context of General Government Expenditures on Environmental Protection in the European Union Member States
Źródło:
European Financial Systems 2017 : Proceedings. Part 1 / eds. Josef Nešleha, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský - Brno: Masaryk University, 2017, s. 109-117. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Katarzyna Stabryła-Chudzio - This research received financial support from the resources granted to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-80-210-8609-8 ; 978-80-210-8610-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168316939
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Tytuł:
Strategies of Fiscal Consolidation in Poland
Źródło:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 305-360
ISBN:
978-83-01-19812-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168323859
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy
Źródło:
EUREKA: Social and Humanities. - no. 3 (2016) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307067
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Europeanisation and the Convergence of Tax Policies
Źródło:
Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation / eds. Piotr STANEK, Krzysztof WACH - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 53-72 - Bibliogr.
Program badawczy:
This research received financial support from the resources granted to the Faculty of Finance of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-01-19090-3
Nr:
2168309899
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej - stan i perspektywy
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 141-168 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-1-6
Nr:
2168308117
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
The Effectiveness of EU Financial Interests Protection - the Case of Traditional Own Resources
Źródło:
Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 10 (2016) , s. 390-400. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168307589
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Contribution of the EU Budget to the Implementation of the Social Cohesion Policy of the European Union
Źródło:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016) , s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168307083
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Kierunek zmian w płatnościach bezpośrednich dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej = The Direction of Changes in Direct Payments for Agriculture of the European Union Member States
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015) , s. 321-330. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299055
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny
Źródło:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 21-37
Sygnatura:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303631
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Is It Possible to Establish a Fiscal Union within the EU? : Conclusions on the Crisis
Adres wydawniczy:
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015
Opis fizyczny:
58 s.: il.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-659-41649-1
Nr:
2168292847
książka
30

Tytuł:
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu2014, s. 23-53
Sygnatura:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288511
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej = Modernisation of Agricultural Holdings in Poland in the Context of Spending from the European Union Budget
Źródło:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 7 (2014) , s. 250-265. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290905
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Preferencje podatkowe w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Francji i Polski
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 149-165 - Bibliogr.
Seria:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-7-8
Nr:
2168285469
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa - wnioski z kryzysu = Is a Fiscal Union Within the European Union Possible? Conclusions Based on the Economic Crisis
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 2 (2013) , s. 170-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168283785
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Analiza wprowadzania podatku od transakcji finansowych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 121-137 - Bibliogr.
Seria:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-3-0
Nr:
2168285453
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 = The Proposal to Create a Budget for the Euro Zone on the Background of the Negotiations on the Multiannual Financial Framework for the Years 2014-2020
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 3 (2013) , s. 386-396. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260916
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej = Actual Challenges for the Common Agricultural Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 13(28), z. 2 (2013) , s. 79-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168283815
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Funkcjonowanie budżetu zadaniowego we Francji - sześć lat doświadczeń
Źródło:
Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków / red. nauk. Barbara Woźniak, Marta Postuła - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa; CeDeWu, 2012, s. 161-170 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-036-7
Nr:
2168293271
rozdział w monografii
38

Autor:
Katarzyna Stabryła-Chudzio , Jarosław Nowak
Tytuł:
Nowy kształt budżetu Unii Europejskiej po 2013 roku
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 145-165 - Bibliogr.
Seria:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-0-9
Nr:
2168265624
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy - rozwiązania Unii Europejskiej = Micro Loans as a Response to the Economic Crisis : EU Solutions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 173-182. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255376
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 53-65
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271688
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Analiza polskiego rolnictwa w aspekcie finansów Unii Europejskiej = Analysis of Polish Agriculture in the Light of European Union Finances
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012) , s. 117-132. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244776
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej = Towards Harmonization of Company Income Tax - European Commission Proposals
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 108 (2012) , s. 516-525. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283809
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Znaczenie mechanizmów stabilizacyjnych w Unii Europejskiej - wnioski w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego
Źródło:
Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012, s. 100-114 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89)
ISBN:
978-83-63638-00-9
Nr:
2168245822
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
196 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-541-3
Nr:
2168226178
monografia
45

Tytuł:
Le rôle de la programmation pluriannuelle dans la gestion des finances de l'État
Źródło:
Revue Française de Finances Publiques. - nr 114 (2011) , s. 249-256 - Bibliogr.
Nr:
2168293273
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 159-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
Nr:
2168218006
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Unijne instrumenty solidarności finansowej = European Union Instruments of the Financial Solidarity
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011) , s. 324-333. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220802
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej = Establishment of the General Budget of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 135-153. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221944
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną
Źródło:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK2011, s. 37-51
Sygnatura:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261810
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Budowa budżetu ogólnego Unii Europejskiej na przykładzie 2011 roku
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 115-134 - Bibliogr.
Seria:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-3-4
Nr:
2168265522
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Planowanie wydatków w budżecie Unii Europejskiej
Źródło:
O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 192-197
ISBN:
978-83-208-1978-6
Nr:
2168266356
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej = The Changes in Surveillance of the Fiscal Policy in the Economic and Monetary Union
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 189-198. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222892
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 133-151 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326343
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 20-37 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326311
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Performance Budget as a Tool for the Improvement of Allocation of Public Resources
Źródło:
Performance Budget in Poland / ed. by Marta Postuła, Piotr Perczyński - Warsaw: Ministry of Finance, 2010, s. 75-109
ISBN:
978-83-930524-1-7
Nr:
2165774341
rozdział w monografii
56

Tytuł:
Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej = Budgetary and Extra-budgetary Sources of Financing in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 59-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218624
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Finansowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej = Financing of the External Action of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 141 (2010) , s. 63-72. - Tytuł numeru: Dylematy i wyzwania finansów publicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391805
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 133-151 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326345
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Przepływ środków wspólnotowych a konstrukcja budżetu Unii Europejskiej
Źródło:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 147-164 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
2165609539
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 9-32 - Bibliogr.
Seria:
(Edukacja - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-2-7
Nr:
2165373402
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Samodzielność dochodowa gmin francuskich = Fiscal Autonomy of the French Communes
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010) , s. 703-715. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165694672
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Przegląd metod planowania budżetowego = An Overview of Budget Planning Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 77-91. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218626
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych
Źródło:
Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. nauk. Marta Postuła, Piotr Perczyński - Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2010, s. 45-79
ISBN:
978-83-930524-0-0
Nr:
2168266998
rozdział w monografii
64

Tytuł:
Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 33-58 - Bibliogr.
Seria:
(Edukacja - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-2-7
Nr:
2165373519
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Przyszłość wydatków na wspólną politykę rolną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Źródło:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 277 (58) (2010) , s. 81-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165775154
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Spory na temat roli budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społeczno-gospodarczej = Disputes about the Role of the European Union Budget in the Socio-Economic Integration
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 316-323. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51021
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Propozycje reformy dochodów własnych Unii Europejskiej = Propositions for the Reform of the EU Own Resources System
Źródło:
Master of Business Administration. - nr 2 (97) (2009) , s. 29-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50194
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Przyszłość budżetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań integracyjnych = The Future of the European Union Budget in the Face of Integration Challenges
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 36 (2009) , s. 367-373. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 546)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161806805
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 21-40
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2168306653
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Fundusze Rolnicze w perspektywie finansowej 2007-2013
Źródło:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 210-239
Sygnatura:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234350
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych
Źródło:
Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. nauk. Marta Postuła, Piotr Perczyński - Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2008, s. 42-81
ISBN:
978-83-924311-6-9
Nr:
2165773570
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Budżet zadaniowy we Francji : zarys koncepcji = Task budget in France : Overview of the Concept
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2008) , s. 69-77. - Streszcz., summ.
Nr:
50246
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Budżetu Unii Europejskiej jako podstawa integracji społecznej i gospodarczej
Źródło:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 118-180
Sygnatura:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234328
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Warunki poprawy alokacji środków budżetowych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 281-338
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2168306665
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Planowanie budżetowe wybranych krajów : teoria i praktyka
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 41-80
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2165772684
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach = Reforms of Public Sector Accounting in Selected Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008) , s. 187-199. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50375
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakresie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego = An Attempt of Analysis of Local Authorities' Competence Concerning Financial Economy
Źródło:
Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Sławomira Kańduła - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 179-192. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-273-8
Nr:
2165780824
rozdział w monografii
78

Tytuł:
Doświadczenia w zakresie budżetowania zadaniowego w wybranych krajach = Performance-based Budgeting - Experiences of Selected Countries
Źródło:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 177-185. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2230-2
Nr:
2164871198
rozdział w monografii
79

Tytuł:
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
428 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-71
Nr:
51613
doktorat
80

Tytuł:
Decentralizacja finansowa w wybranych krajach
Źródło:
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]2007, s. 139-195 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1099/Magazyn
Nr:
2168286667
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Problemy w zakresie planowania wydatków w budżecie państwa = Key Problems in Public Expenditures Planning Process
Źródło:
Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej / red. nauk. Krystyna Piotrowska-Marczuk, Krystyna Kietlińska - Warszawa: Difin, 2007, s. 93-100. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-764-7
Nr:
2165793170
rozdział w monografii
82

Tytuł:
Les implications financières et budgétaires de l'adhésion de la Pologne à l'UE
Źródło:
Lettre Jean Monnet. - no 14 (2007) , s. 16-22
Nr:
2168319571
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro = Analysis of the Level of Change in the Fiscal Policy of Euro Zone States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 17-38. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50900
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Kierunki zmian w Pakiecie Stabilności i Wzrostu
Źródło:
Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 503-509 - Bibliogr.
ISBN:
83-227-2559-0
Nr:
2165770646
rozdział w materiałach konferencyjnych
85

Tytuł:
Instytucje kontroli finansowej Unii Europejskiej
Źródło:
Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 83-91 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-177-3
Nr:
2166380723
rozdział w monografii
86

Tytuł:
Przyczyny zmian w strukturze budżetu wspólnotowego UE
Źródło:
Finanse publiczne a wzrost gospodarczy / red. nauk. Jacek Tomkiewicz - Warszawa; Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego; "Libra", 2005, s. 61-84 - Bibliogr.
ISBN:
83-88463-46-2
Nr:
2166534520
rozdział w monografii
87

Tytuł:
Zmiany w strukturze budżetu ogólnego UE
Źródło:
Master of Business Administration. - nr 6 (77) (2005) , s. 12-19 - Bibliogr.
Nr:
2166473557
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji = Evolution of the Public Finance System in Sweden
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53025
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej = The Remodelling of the Swedish Tax System and the Continuing Harmonisation of Tax Systems in European Union Member States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 33-49. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53038
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Uprawnienia władz samorządowych do tworzenia budżetu a faktyczny zakres samodzielności finansowej
Źródło:
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Krzysztof SURÓWKA2005, s. 19-35
Sygnatura:
NP-1010/Magazyn
Nr:
2168274150
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Ocena rozwiązań we francuskim systemie podatków lokalnych = Evaluation of Solutions in the French Local Tax System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 637 (2004) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168219442
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Integracja europejska a wzrost gospodarczy Irlandii i Grecji
Źródło:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 131-140
ISBN:
83-7252-226-X
Nr:
2166361785
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy
Źródło:
Bank i Kredyt. - nr 5 (2003) , s. 37-43 - Bibliogr.
Nr:
2168238068
artykuł w czasopiśmie
94

Konferencja:
Seminarium Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, Jurata, Polska, od 2003-09-22 do 2003-09-24
Tytuł:
Postanowienia finansowe w świetle Agendy 2000 i Traktatu Akcesyjnego
Źródło:
Rynki finansowe wobec procesów globalizacji / red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba - Gdańsk; Warszawa: Gdańska Akademia Bankowa; CeDeWu, 2003, s. 256-270 - Bibliogr.
Seria:
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji ; t. 2)
ISBN:
83-88835-04-1 ; 83-87885-41-X
Nr:
2168346822
rozdział w materiałach konferencyjnych
95

Tytuł:
The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003) , s. 119-135 - Bibliogr.
Nr:
2168230652
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Reforma systemu podatków od nieruchomości w Polsce - problem sprawiedliwości i efektywności w podatku ad valorem
Źródło:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 635-649
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168281527
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Public Expenditure on Social Protection in the Light of the Europe 2020 Poverty Objective / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO, Agnieszka WAŁĘGA // W: Eurasian Economic Perspectives : Proceedings of the 23rd Eurasia Business and Economics Society Conference / eds. Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Gökhan Karabulut, Giray Gözgor. - Cham : Springer, 2020. - (Eurasian Studies in Business and Economics, ISSN 2364-5067 ; vol. 13/1). - S. 13-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-40374-4 ; 978-3-030-40375-1
2
Nieprawidłowości w wydatkach z budżetu Unii Europejskiej na realizacje polityki rolnej i polityki spójności w Polsce / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - S. 236-260. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2366-0. - Spis treści: https://www.pwe.com.pl/ksiazki/wydatki-publiczne,p1216738471Wstęp:
3
Wpływ wydatków budżetowych na zmniejszanie ubóstwa w Polsce = Impact of Public Expenditure on Reducing Poverty in Poland / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 23 (72) (2020), s. 95-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s95.pdf. - ISSN 2081-3430
4
Protection of the EU Financial Interests - Irregularities Related to the Spending of EU Funds in Poland / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 35-36. - Dostępne tylko streszczenie
5
Wykładać nowocześnie - to znaczy jak? / Katarzyna STABRYLA-CHUDZIO, Paweł PRYSAK // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
6
Spatial Differentiation of the Poverty in Poland on the Example of Communes of the Małopolska Voivodship / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Book of Abstracts of the 12th Economics & Finance Conference [on-line] / ed. Jiri Rotschedl. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences ; International Society for Academic Studies, 2019. - S. 28. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: https://www.iises.net/past-conferences/economic/12th-economics-finance-conference-dubrovnik/page-abstract-12th-economics-finance-conference-dubrovnik?article=spatial-differentiation-of-the-poverty-in-poland-on-the-example-of-communes-of-the-ma-opolska-voivodship
7
Efforts to Reduce the Public Finance Imbalance in France in the Multiannual Planning Context = Próby zmniejszania nierównowagi finansów publicznych we Francji w kontekście planowania wieloletniego / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019), s. 72-93. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190882. - ISSN 1644-9584
8
Współczesne problemy finansów i ubezpieczeń / red. nauk. Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019. - 177 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-51-6. - Pełny tekst: https://kfp.uek.krakow.pl/publikacje.html
9
Fiscal Impacts of Environmental Tax Reform in Selected EU Member States / Justyna Dyduch, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (68) (2019), s. 114-126. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis68.pdf. - ISSN 0867-8898
10
Financial Repression and Growth / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO, Tomasz JEDYNAK // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
11
Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji = Evolution of Performance Budget in the Area of Cultural Policy Based on the Experience of Poland and France / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO, Barbara GRABIŃSKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 52, nr 3 (2018), s. 147-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/h/article/download/7140/5753. - ISSN 0459-9586
12
Consolidation Effects of Public Finance in France / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Medzinárodné vzťahy 2018 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov = International Relations 2018 : Current Issues of World Economy and Politics : Conference Proceedings / [eds. Adam Cibuľa, Natália Goda, Martin Karas, Monika Kochajdová, Kristína Krupová, Michal Klenka, Peter Valačai, Eva Vlková, Andrej Zrak]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - (Medzinárodné vzťahy: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, ISSN 2585-9412). - S. 654-665. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-4602-7. - Pełny tekst: https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2018/Smolenice_2018.pdf
13
Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 301-356. - ISBN 978-83-01-19813-8
14
Perspektywy dla finansów Unii Europejskiej po rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii = Prospects for EU Finance after the British Withdrawal from the European Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 6, nr 2 (2018), s. 106-118. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Contemporary Challenges of Finance. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171511390. - ISSN 2300-5254
15
Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji - aspekty finansowe = European Union Policy in the Field of Supporting Entrepreneurship in Education - Financial Aspects / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018), s. 73-82. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1582. - ISSN 1643-9171
16
Increasing Importance of EU Spending on Business Research and Innovation - Evidence from Poland / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Theory and Applications in the Knowledge Economy : Proceedings of the International Conference TAKE 2017 [on-line] / eds. EduardoTomé, Gaby Neumann, Blaženka Knežević. - Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017. - S. 723-736. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-989-20-7714-7. - Pełny tekst: http://www.take-conference.com/TAKEproceedings/TAKE2017proceedings.pdf
17
Structure of EU Expenditure after 2020 in Terms of Integration Challenges = Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 126-127. - Dostępne tylko streszczenia
18
Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne - doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach = Multiannual Planning Concerning Public Expenditure on Internal Security - Polish and French Experience / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 2 (67), cz. 1 (2017), s. 83-104. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169711. - ISSN 1644-9584
19
Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych = The Structure of EU Expenditure after 2020 and Integration Challenges / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (969) (2017), s. 49-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1324/1029. - ISSN 1898-6447
20
Allocation of Environmental Taxes in the Context of General Government Expenditures on Environmental Protection in the European Union Member States / Justyna Dyduch, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: European Financial Systems 2017 : Proceedings. Part 1 / eds. Josef Nešleha, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 109-117. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-210-8609-8 ; 978-80-210-8610-4. - Pełny tekst: https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/70896034/EFS2017-Proceedings-1.pdf
21
Strategies of Fiscal Consolidation in Poland / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 305-360. - ISBN 978-83-01-19812-1
22
Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // EUREKA: Social and Humanities. - no. 3 (2016), s. 43-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eu-jr.eu/social/article/view/107/102. - ISSN 2504-5563
23
Europeanisation and the Convergence of Tax Policies / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation / eds. Piotr STANEK, Krzysztof WACH. - Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 53-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19090-3
24
Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej - stan i perspektywy / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 141-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-1-6
25
The Effectiveness of EU Financial Interests Protection - the Case of Traditional Own Resources / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 10 (2016), s. 390-400. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472363418667898.pdf. - ISSN 1314-7242
26
Contribution of the EU Budget to the Implementation of the Social Cohesion Policy of the European Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016), s. 89-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1207271. - ISSN 2450-7814
27
Kierunek zmian w płatnościach bezpośrednich dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej = The Direction of Changes in Direct Payments for Agriculture of the European Union Member States / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015), s. 321-330. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30616/Starbryla-Chudzio_Kierunek_Zmian_w_Platnosci_Bezposrednich_Dla_Rolnictwa_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
28
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 21-37
29
Is It Possible to Establish a Fiscal Union within the EU? : Conclusions on the Crisis / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 58 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-3-659-41649-1
30
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2014), s. 23-53
31
Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej = Modernisation of Agricultural Holdings in Poland in the Context of Spending from the European Union Budget / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 7 (2014), s. 250-265. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/k_stabryla_chudzio.pdf. - ISSN 1899-9573
32
Preferencje podatkowe w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Francji i Polski / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - (Seria: Nauka). - S. 149-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-7-8
33
Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa - wnioski z kryzysu = Is a Fiscal Union Within the European Union Possible? Conclusions Based on the Economic Crisis / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Management and Business Administration. Central Europe. - Dane tekstowe (pliki pdf). - vol. 21, nr 2 (2013), s. 170-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1056014. - ISSN 2084-3356
34
Analiza wprowadzania podatku od transakcji finansowych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - (Seria: Nauka). - S. 121-137. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-3-0
35
Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 = The Proposal to Create a Budget for the Euro Zone on the Background of the Negotiations on the Multiannual Financial Framework for the Years 2014-2020 / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 3 (2013), s. 386-396. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2084-5189
36
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej = Actual Challenges for the Common Agricultural Policy / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 13(28), z. 2 (2013), s. 79-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13%2828%29_z2.pdf#page=79&view=Fit. - ISSN 2081-6960
37
Funkcjonowanie budżetu zadaniowego we Francji - sześć lat doświadczeń / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków / red. nauk. Barbara Woźniak, Marta Postuła. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa; CeDeWu, 2012. - S. 161-170. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-036-7
38
Nowy kształt budżetu Unii Europejskiej po 2013 roku / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO, Jarosław Nowak // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - (Seria: Nauka). - S. 145-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-0-9
39
Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy - rozwiązania Unii Europejskiej = Micro Loans as a Response to the Economic Crisis : EU Solutions / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 173-182. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
40
Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 53-65
41
Analiza polskiego rolnictwa w aspekcie finansów Unii Europejskiej = Analysis of Polish Agriculture in the Light of European Union Finances / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012), s. 117-132. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
42
W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej = Towards Harmonization of Company Income Tax - European Commission Proposals / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 108 (2012), s. 516-525. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73985&from=publication. - ISSN 2083-8611
43
Znaczenie mechanizmów stabilizacyjnych w Unii Europejskiej - wnioski w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego / Katarzyna STABRYŁO-CHUDZIO // W: Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2012. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89). - S. 100-114. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-00-9
44
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 13). - ISBN 978-83-7252-541-3
45
Le rôle de la programmation pluriannuelle dans la gestion des finances de l'État / Katarzyna STABRYLA // Revue Française de Finances Publiques. - nr 114 (2011), s. 249-256. - Bibliogr. - ISSN 0294-0833
46
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 159-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1944-1
47
Unijne instrumenty solidarności finansowej = European Union Instruments of the Financial Solidarity / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011), s. 324-333. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
48
Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej = Establishment of the General Budget of the European Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011), s. 135-153. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
49
Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - (2011), s. 37-51
50
Budowa budżetu ogólnego Unii Europejskiej na przykładzie 2011 roku / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - (Seria: Nauka). - S. 115-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-3-4
51
Planowanie wydatków w budżecie Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 192-197. - ISBN 978-83-208-1978-6
52
Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej = The Changes in Surveillance of the Fiscal Policy in the Economic and Monetary Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011), s. 189-198. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
53
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
54
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 20-37. - Bibliogr.
55
Performance Budget as a Tool for the Improvement of Allocation of Public Resources / Stanisław OWSIAK, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Performance Budget in Poland / ed. by Marta Postuła, Piotr Perczyński. - Warsaw : Ministry of Finance, 2010. - S. 75-109. - ISBN 978-83-930524-1-7
56
Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej = Budgetary and Extra-budgetary Sources of Financing in the European Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 59-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170901614. - ISSN 1898-6447
57
Finansowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej = Financing of the External Action of the European Union / Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 141 (2010), s. 63-72. - Summ.. - Tytuł numeru: Dylematy i wyzwania finansów publicznych. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
58
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
59
Przepływ środków wspólnotowych a konstrukcja budżetu Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA // W: Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72). - S. 147-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-58-7
60
Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Seria: Edukacja). - S. 9-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-2-7
61
Samodzielność dochodowa gmin francuskich = Fiscal Autonomy of the French Communes / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010), s. 703-715. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
62
Przegląd metod planowania budżetowego = An Overview of Budget Planning Methods / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 77-91. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170901653. - ISSN 1898-6447
63
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych / Stanisław OWSIAK, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. nauk. Marta Postuła, Piotr Perczyński. - Warszawa : Ministerstwo Finansów, 2010. - S. 45-79. - ISBN 978-83-930524-0-0
64
Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Seria: Edukacja). - S. 33-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-2-7
65
Przyszłość wydatków na wspólną politykę rolną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 277 (58) (2010), s. 81-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/25/232.pdf. - ISSN 2081-0644
66
Spory na temat roli budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społeczno-gospodarczej = Disputes about the Role of the European Union Budget in the Socio-Economic Integration / Katarzyna STABRYŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 316-323. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
67
Propozycje reformy dochodów własnych Unii Europejskiej = Propositions for the Reform of the EU Own Resources System / Katarzyna STABRYŁA // Master of Business Administration. - nr 2 (97) (2009), s. 29-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-0328
68
Przyszłość budżetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań integracyjnych = The Future of the European Union Budget in the Face of Integration Challenges / Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 546). - nr 36 (2009), s. 367-373. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1. - ISSN 1896-382X
69
Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych / Stanisław OWSIAK, Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 21-40. - ISBN 978-83-208-1757-7
70
Fundusze Rolnicze w perspektywie finansowej 2007-2013 / Katarzyna STABRYŁA // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 210-239
71
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych / Stanisław OWSIAK, Katarzyna STABRYŁA // W: Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. nauk. Marta Postuła, Piotr Perczyński. - Warszawa : Ministerstwo Finansów, 2008. - S. 42-81. - ISBN 978-83-924311-6-9
72
Budżet zadaniowy we Francji : zarys koncepcji = Task budget in France : Overview of the Concept / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2008), s. 69-77. - Streszcz., summ. - ISSN 0867-4973
73
Budżetu Unii Europejskiej jako podstawa integracji społecznej i gospodarczej / Katarzyna STABRYŁA // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 118-180
74
Warunki poprawy alokacji środków budżetowych / Tadeusz GRABIŃSKI, Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA, Stanisław OWSIAK // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 281-338. - ISBN 978-83-208-1757-7
75
Planowanie budżetowe wybranych krajów : teoria i praktyka / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 41-80. - ISBN 978-83-208-1757-7
76
Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach = Reforms of Public Sector Accounting in Selected Countries / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 187-199. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162010478. - ISSN 1898-6447
77
Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakresie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego = An Attempt of Analysis of Local Authorities' Competence Concerning Financial Economy / Katarzyna STABRYŁA // W: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Sławomira Kańduła. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008. - S. 179-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-273-8
78
Doświadczenia w zakresie budżetowania zadaniowego w wybranych krajach = Performance-based Budgeting - Experiences of Selected Countries / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 177-185. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2230-2
79
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej / Katarzyna STABRYŁA ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2008. - 428 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001359a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001359b
80
Decentralizacja finansowa w wybranych krajach / Katarzyna STABRYŁA // W: Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]. - (2007), s. 139-195. - Bibliogr.
81
Problemy w zakresie planowania wydatków w budżecie państwa = Key Problems in Public Expenditures Planning Process / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // W: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej / red. nauk. Krystyna Piotrowska-Marczuk, Krystyna Kietlińska. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 93-100. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-764-7
82
Les implications financières et budgétaires de l'adhésion de la Pologne à l'UE / Katarzyna STABRYŁA // Lettre Jean Monnet. - no 14 (2007), s. 16-22. - ISSN 1638-6639
83
Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro = Analysis of the Level of Change in the Fiscal Policy of Euro Zone States / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007), s. 17-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=142250903. - ISSN 1898-6447
84
Kierunki zmian w Pakiecie Stabilności i Wzrostu / Katarzyna STABRYŁA // W: Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 503-509. - Bibliogr. - ISBN 83-227-2559-0
85
Instytucje kontroli finansowej Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA // W: Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 83-91. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-177-3
86
Przyczyny zmian w strukturze budżetu wspólnotowego UE / Katarzyna STABRYŁA // W: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy / red. nauk. Jacek Tomkiewicz. - Warszawa; Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego; "Libra", 2005. - S. 61-84. - Bibliogr. - ISBN 83-88463-46-2
87
Zmiany w strukturze budżetu ogólnego UE / Katarzyna STABRYŁA // Master of Business Administration. - nr 6 (77) (2005), s. 12-19. - Bibliogr. - ISSN 1231-0328
88
Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji = Evolution of the Public Finance System in Sweden / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=78935344. - ISSN 0208-7944
89
Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej = The Remodelling of the Swedish Tax System and the Continuing Harmonisation of Tax Systems in European Union Member States / Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 33-49. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=78988127. - ISSN 0208-7944
90
Uprawnienia władz samorządowych do tworzenia budżetu a faktyczny zakres samodzielności finansowej / Katarzyna STABRYŁA // W: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Krzysztof SURÓWKA. - (2005), s. 19-35
91
Ocena rozwiązań we francuskim systemie podatków lokalnych = Evaluation of Solutions in the French Local Tax System / Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 637 (2004), s. 83-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
92
Integracja europejska a wzrost gospodarczy Irlandii i Grecji / Katarzyna STABRYŁA // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 131-140. - ISBN 83-7252-226-X
93
Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy / Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Bank i Kredyt. - nr 5 (2003), s. 37-43. - Bibliogr. - ISSN 0137-5520
94
Postanowienia finansowe w świetle Agendy 2000 i Traktatu Akcesyjnego / Katarzyna STABRYŁA // W: Rynki finansowe wobec procesów globalizacji / red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba. - Gdańsk; Warszawa : Gdańska Akademia Bankowa; CeDeWu, 2003. - (Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji ; t. 2). - S. 256-270. - Bibliogr. - ISBN 83-88835-04-1 ; 83-87885-41-X
95
The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001 / Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003), s. 119-135. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
96
Reforma systemu podatków od nieruchomości w Polsce - problem sprawiedliwości i efektywności w podatku ad valorem / Katarzyna STABRYŁA // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 635-649. - ISBN 83-7246-127-9
1
Maj-Waśniowska K., Stabryła-Chudzio K., Wałęga A., (2020), Public Expenditure on Social Protection in the Light of the Europe 2020 Poverty Objective. [W:] Bilgin , Danis H., Karabulut G., Gözgor G. (red.), Eurasian Economic Perspectives : Proceedings of the 23rd Eurasia Business and Economics Society Conference (Eurasian Studies in Business and Economics; vol. 13/1), Cham : Springer, s. 13-37.
2
Stabryła-Chudzio K., (2020), Nieprawidłowości w wydatkach z budżetu Unii Europejskiej na realizacje polityki rolnej i polityki spójności w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Wydatki publiczne, Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 236-260.
3
Maj-Waśniowska K., Stabryła-Chudzio K., (2020), Wpływ wydatków budżetowych na zmniejszanie ubóstwa w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 23 (72), s. 95-112; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s95.pdf
4
Stabryła-Chudzio K., (2019), Protection of the EU Financial Interests - Irregularities Related to the Spending of EU Funds in Poland. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 35-36.
5
Stabryła-Chudzio K., Prysak P., (2019), Wykładać nowocześnie - to znaczy jak?, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 48-49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
6
Maj-Waśniowska K., Stabryła-Chudzio K., (2019), Spatial Differentiation of the Poverty in Poland on the Example of Communes of the Małopolska Voivodship. [W:] Rotschedl J. (red.), Book of Abstracts of the 12th Economics & Finance Conference [on-line], Prague : International Institute of Social and Economic Sciences : International Society for Academic Studies, s. 28.
7
Stabryła-Chudzio K., (2019), Efforts to Reduce the Public Finance Imbalance in France in the Multiannual Planning Context, "Problemy Zarządzania", vol. 17, nr 3 (83), s. 72-93; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190882
8
Maj-Waśniowska K., Stabryła-Chudzio K. (red.), (2019), Współczesne problemy finansów i ubezpieczeń, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 177 s.
9
Dyduch J., Stabryła-Chudzio K., (2019), Fiscal Impacts of Environmental Tax Reform in Selected EU Member States, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (68), s. 114-126; https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis68.pdf
10
Stabryła-Chudzio K., Jedynak T., (2019), Financial Repression and Growth, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 25; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
11
Stabryła-Chudzio K., Grabińska B., (2018), Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 52, nr 3, s. 147-157; http://journals.umcs.pl/h/article/download/7140/5753
12
Stabryła-Chudzio K., (2018), Consolidation Effects of Public Finance in France. [W:] Cibuľa A., Goda N., Karas M., Kochajdová M., Krupová K., Klenka M., Valačai P., Vlková E., Zrak A. (red.), Medzinárodné vzťahy 2018 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov (Medzinárodné vzťahy: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky), Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 654-665.
13
Stabryła-Chudzio K., (2018), Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 301-356.
14
Stabryła-Chudzio K., (2018), Perspektywy dla finansów Unii Europejskiej po rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 6, nr 2, s. 106-118; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171511390
15
Stabryła-Chudzio K., (2018), Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji - aspekty finansowe, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 44, s. 73-82; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1582
16
Grabińska B., Stabryła-Chudzio K., (2017), Increasing Importance of EU Spending on Business Research and Innovation - Evidence from Poland. [W:] E., Neumann G., Knežević B. (red.), Theory and Applications in the Knowledge Economy : Proceedings of the International Conference TAKE 2017 [on-line], Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 723-736.
17
Stabryła-Chudzio K., (2017), Structure of EU Expenditure after 2020 in Terms of Integration Challenges. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 126-127.
18
Stabryła-Chudzio K., (2017), Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne - doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach, "Problemy Zarządzania", vol. 15, nr 2 (67), cz. 1, s. 83-104; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169711
19
Stabryła-Chudzio K., (2017), Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 9 (969), s. 49-68; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1324/1029
20
Dyduch J., Stabryła-Chudzio K., (2017), Allocation of Environmental Taxes in the Context of General Government Expenditures on Environmental Protection in the European Union Member States. [W:] Nešleha J., Plíhal T., Urbanovský K. (red.), European Financial Systems 2017 : Proceedings. Part 1, Brno : Masaryk University, s. 109-117.
21
Stabryła-Chudzio K., (2017), Strategies of Fiscal Consolidation in Poland. [W:] Owsiak S. (red.), Public Finances and the New Economic Governance in the European Union, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 305-360.
22
Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2016), Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy, "EUREKA: Social and Humanities", no. 3, s. 43-52; http://eu-jr.eu/social/article/view/107/102
23
Stabryła-Chudzio K., (2016), Europeanisation and the Convergence of Tax Policies. [W:] Stanek P., Wach K. (red.), Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 53-72.
24
Stabryła-Chudzio K., (2016), Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej - stan i perspektywy. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 141-168.
25
Stabryła-Chudzio K., (2016), The Effectiveness of EU Financial Interests Protection - the Case of Traditional Own Resources, "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business", vol. 10, s. 390-400; http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472363418667898.pdf
26
Stabryła-Chudzio K., (2016), Contribution of the EU Budget to the Implementation of the Social Cohesion Policy of the European Union, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", vol. 24, nr 2, s. 89-106; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1207271
27
Stabryła-Chudzio K., (2015), Kierunek zmian w płatnościach bezpośrednich dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 403, s. 321-330; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30616/Starbryla-Chudzio_Kierunek_Zmian_w_Platnosci_Bezposrednich_Dla_Rolnictwa_2015.pdf
28
Stabryła-Chudzio K., (2015), Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 21-37.
29
Stabryła-Chudzio K., (2015), Is It Possible to Establish a Fiscal Union within the EU?: Conclusions on the Crisis, Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 58 s.
30
Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2014), Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, s. 23-53.
31
Stabryła-Chudzio K., (2014), Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 7, s. 250-265; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/k_stabryla_chudzio.pdf
32
Stabryła-Chudzio K., (2014), Preferencje podatkowe w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Francji i Polski. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 149-165.
33
Stabryła-Chudzio K., (2013), Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa - wnioski z kryzysu, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 21, nr 2, s. 170-185; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1056014
34
Stabryła-Chudzio K., (2013), Analiza wprowadzania podatku od transakcji finansowych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 121-137.
35
Stabryła-Chudzio K., (2013), Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 3, s. 386-396.
36
Stabryła-Chudzio K., (2013), Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 13(28), z. 2, s. 79-88; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13%2828%29_z2.pdf#page=79&view=Fit
37
Stabryła-Chudzio K., (2012), Funkcjonowanie budżetu zadaniowego we Francji - sześć lat doświadczeń. [W:] Woźniak B., Postuła M. (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa : CeDeWu, s. 161-170.
38
Stabryła-Chudzio K., Nowak J., (2012), Nowy kształt budżetu Unii Europejskiej po 2013 roku. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 145-165.
39
Stabryła-Chudzio K., (2012), Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy - rozwiązania Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 13, s. 173-182.
40
Stabryła-Chudzio K., (2012), Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 53-65.
41
Stabryła-Chudzio K., (2012), Analiza polskiego rolnictwa w aspekcie finansów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 883, s. 117-132.
42
Stabryła-Chudzio K., (2012), W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 108, s. 516-525; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73985&from=publication
43
Stabryła-Chudzio K., (2012), Znaczenie mechanizmów stabilizacyjnych w Unii Europejskiej - wnioski w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego. [W:] Kawa P. (red.), Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 100-114.
44
Stabryła-Chudzio K., (2011), Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 13), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 196 s.
45
Stabryła K., (2011), Le rôle de la programmation pluriannuelle dans la gestion des finances de l'État, "Revue Française de Finances Publiques", nr 114, s. 249-256.
46
Stabryła-Chudzio K., (2011), Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 159-175.
47
Stabryła-Chudzio K., (2011), Unijne instrumenty solidarności finansowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 173, s. 324-333.
48
Stabryła-Chudzio K., (2011), Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 862, s. 135-153; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191891
49
Stabryła-Chudzio K., (2011), Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, s. 37-51.
50
Stabryła-Chudzio K., (2011), Budowa budżetu ogólnego Unii Europejskiej na przykładzie 2011 roku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-134.
51
Stabryła-Chudzio K., (2011), Planowanie wydatków w budżecie Unii Europejskiej. [W:] Moździerz A., Surówka K. (red.), O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 192-197.
52
Stabryła-Chudzio K., (2011), Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 2, s. 189-198.
53
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
54
Stabryła-Chudzio K., (2010), Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 20-37.
55
Owsiak S., Stabryła-Chudzio K., (2010), Performance Budget as a Tool for the Improvement of Allocation of Public Resources. [W:] Postuła M., Perczyński P. (red.), Performance Budget in Poland, Warsaw : Ministry of Finance, s. 75-109.
56
Stabryła-Chudzio K., (2010), Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 59-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/170901614
57
Stabryła K., (2010), Finansowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 141, s. 63-72.
58
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
59
Stabryła K., (2010), Przepływ środków wspólnotowych a konstrukcja budżetu Unii Europejskiej. [W:] Kawa P. (red.), Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 147-164.
60
Stabryła-Chudzio K., (2010), Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-32.
61
Stabryła-Chudzio K., (2010), Samodzielność dochodowa gmin francuskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 112, s. 703-715.
62
Grabińska B., Stabryła-Chudzio K., (2010), Przegląd metod planowania budżetowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 77-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/170901653
63
Owsiak S., Stabryła-Chudzio K., (2010), Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych. [W:] Postuła M., Perczyński P. (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Warszawa : Ministerstwo Finansów, s. 45-79.
64
Stabryła-Chudzio K., (2010), Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 33-58.
65
Stabryła-Chudzio K., (2010), Przyszłość wydatków na wspólną politykę rolną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", nr 277 (58), s. 81-90; http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/25/232.pdf
66
Stabryła K., (2009), Spory na temat roli budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społeczno-gospodarczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 316-323.
67
Stabryła K., (2009), Propozycje reformy dochodów własnych Unii Europejskiej, "Master of Business Administration", nr 2 (97), s. 29-44.
68
Stabryła K., (2009), Przyszłość budżetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań integracyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 36, s. 367-373.
69
Owsiak S., Grabińska B., Stabryła K., (2008), Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych. [W:] Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 21-40.
70
Stabryła K., (2008), Fundusze Rolnicze w perspektywie finansowej 2007-2013. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 210-239.
71
Owsiak S., Stabryła K., (2008), Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych. [W:] Postuła M., Perczyński P. (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Warszawa : Ministerstwo Finansów, s. 42-81.
72
Grabińska B., Stabryła K., (2008), Budżet zadaniowy we Francji : zarys koncepcji, "Samorząd Terytorialny", nr 5, s. 69-77.
73
Stabryła K., (2008), Budżetu Unii Europejskiej jako podstawa integracji społecznej i gospodarczej. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 118-180.
74
Grabiński T., Grabińska B., Stabryła K., Owsiak S., (2008), Warunki poprawy alokacji środków budżetowych. [W:] Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 281-338.
75
Grabińska B., Stabryła K., (2008), Planowanie budżetowe wybranych krajów : teoria i praktyka. [W:] Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 41-80.
76
Grabińska B., Stabryła K., (2008), Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 187-199; https://bazekon.uek.krakow.pl/162010478
77
Stabryła K., (2008), Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakresie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. [W:] Kańduła S. (red.), Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 179-192.
78
Grabińska B., Stabryła K., (2008), Doświadczenia w zakresie budżetowania zadaniowego w wybranych krajach. [W:] Głuchowski J. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 177-185.
79
Stabryła K., (2008), Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej, Prom. Owsiak S., Kraków : , 428 k.
80
Stabryła K., (2007), Decentralizacja finansowa w wybranych krajach. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E., Gniewek J., Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport, s. 139-195.
81
Grabińska B., Stabryła K., (2007), Problemy w zakresie planowania wydatków w budżecie państwa. [W:] Piotrowska-Marczuk K., Kietlińska K. (red.), Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, Warszawa : Difin, s. 93-100.
82
Stabryła K., (2007), Les implications financières et budgétaires de l'adhésion de la Pologne à l'UE, "Lettre Jean Monnet", no 14, s. 16-22.
83
Grabińska B., Stabryła K., Góral R., (2007), Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 754, s. 17-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/142250903
84
Stabryła K., (2006), Kierunki zmian w Pakiecie Stabilności i Wzrostu. [W:] Pomorska A. (red.), Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 503-509.
85
Stabryła K., (2005), Instytucje kontroli finansowej Unii Europejskiej. [W:] Pietrzak B. (red.), Finanse, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 83-91.
86
Stabryła K., (2005), Przyczyny zmian w strukturze budżetu wspólnotowego UE. [W:] Tomkiewicz J. (red.), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego ; Białystok : "Libra", s. 61-84.
87
Stabryła K., (2005), Zmiany w strukturze budżetu ogólnego UE, "Master of Business Administration", nr 6 (77), s. 12-19.
88
Grabińska B., Stabryła K., Góral R., (2005), Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/78935344
89
Stabryła K., (2005), Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 33-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/78988127
90
Stabryła K., (2005), Uprawnienia władz samorządowych do tworzenia budżetu a faktyczny zakres samodzielności finansowej. [W:] Surówka K. (kierownik tematu), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, s. 19-35.
91
Stabryła K., (2004), Ocena rozwiązań we francuskim systemie podatków lokalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 637, s. 83-96.
92
Stabryła K., (2004), Integracja europejska a wzrost gospodarczy Irlandii i Grecji. [W:] Owsiak S. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 1, Finanse publiczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 131-140.
93
Stabryła K., Góral R., (2003), Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 37-43.
94
Stabryła K., (2003), Postanowienia finansowe w świetle Agendy 2000 i Traktatu Akcesyjnego. [W:] Pawłowicz L., Wierzba R. (red.), Rynki finansowe wobec procesów globalizacji, Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, s. 256-270.
95
Stabryła K., Góral R., (2003), The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 2, s. 119-135.
96
Stabryła K., (2002), Reforma systemu podatków od nieruchomości w Polsce - problem sprawiedliwości i efektywności w podatku ad valorem. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 635-649.
1
@inbook{UEK:2168345748,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska and Katarzyna Stabryła-Chudzio and Agnieszka Wałęga",
title = "Public Expenditure on Social Protection in the Light of the Europe 2020 Poverty Objective",
booktitle = "Eurasian Economic Perspectives : Proceedings of the 23rd Eurasia Business and Economics Society Conference",
pages = "13-37",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-40375-1_2},
url = {},
issn = "2364-5067",
isbn = "978-3-030-40374-4 ; 978-3-030-40375-1",
}
2
@inbook{UEK:2168341947,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Nieprawidłowości w wydatkach z budżetu Unii Europejskiej na realizacje polityki rolnej i polityki spójności w Polsce",
booktitle = "Wydatki publiczne",
pages = "236-260",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-208-2366-0",
}
3
@article{UEK:2168347896,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Wpływ wydatków budżetowych na zmniejszanie ubóstwa w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing",
number = "23 (72)",
pages = "95-112",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.8},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s95.pdf},
}
4
@misc{UEK:2168335981,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Protection of the EU Financial Interests - Irregularities Related to the Spending of EU Funds in Poland",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "35-36",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
5
@misc{UEK:2168344538,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio and Paweł Prysak",
title = "Wykładać nowocześnie - to znaczy jak?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "48-49",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019},
}
6
@misc{UEK:2168343223,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Spatial Differentiation of the Poverty in Poland on the Example of Communes of the Małopolska Voivodship",
booktitle = "Book of Abstracts of the 12th Economics & Finance Conference",
pages = "28",
adress = "Prague",
publisher = "International Institute of Social and Economic Sciences ; International Society for Academic Studies",
year = "2019",
url = {https://www.iises.net/past-conferences/economic/12th-economics-finance-conference-dubrovnik/page-abstract-12th-economics-finance-conference-dubrovnik?article=spatial-differentiation-of-the-poverty-in-poland-on-the-example-of-communes-of-the-ma-opolska-voivodship},
}
7
@article{UEK:2168337869,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Efforts to Reduce the Public Finance Imbalance in France in the Multiannual Planning Context",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 17, 3 (83)",
pages = "72-93",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.83.4},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190882},
}
8
@book{UEK:2168339691,
title = "Współczesne problemy finansów i ubezpieczeń",
editor = Maj-Waśniowska Katarzyna,
editor = Stabryła-Chudzio Katarzyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://kfp.uek.krakow.pl/publikacje.html},
isbn = "978-83-65907-51-6",
}
9
@article{UEK:2168333859,
author = "Justyna Dyduch and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Fiscal Impacts of Environmental Tax Reform in Selected EU Member States",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1 (68)",
pages = "114-126",
year = "2019",
url = {https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis68.pdf},
}
10
@misc{UEK:2168344484,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio and Tomasz Jedynak",
title = "Financial Repression and Growth",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "25",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019},
}
11
@article{UEK:2168328663,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio and Barbara Grabińska",
title = "Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 52, 3",
pages = "147-157",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.3.147-157},
url = {http://journals.umcs.pl/h/article/download/7140/5753},
}
12
@inbook{UEK:2168332377,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Consolidation Effects of Public Finance in France",
booktitle = "Medzinárodné vzťahy 2018 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov",
pages = "654-665",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2018",
url = {https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2018/Smolenice_2018.pdf},
issn = "2585-9412",
isbn = "978-80-225-4602-7",
}
13
@inbook{UEK:2168328747,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce",
booktitle = "Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej",
pages = "301-356",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19813-8",
}
14
@article{UEK:2168324689,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Perspektywy dla finansów Unii Europejskiej po rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 6, 2",
pages = "106-118",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2018.2.7},
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171511390},
}
15
@article{UEK:2168333477,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji - aspekty finansowe",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 44",
pages = "73-82",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174407},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1582},
}
16
@inbook{UEK:2168332559,
author = "Barbara Grabińska and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Increasing Importance of EU Spending on Business Research and Innovation - Evidence from Poland",
booktitle = "Theory and Applications in the Knowledge Economy : Proceedings of the International Conference TAKE 2017",
pages = "723-736",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2017",
url = {http://www.take-conference.com/TAKEproceedings/TAKE2017proceedings.pdf},
isbn = "978-989-20-7714-7",
}
17
@misc{UEK:2168336789,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Structure of EU Expenditure after 2020 in Terms of Integration Challenges",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "126-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
18
@article{UEK:2168317949,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne - doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 15, 2 (67), cz. 1",
pages = "83-104",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.67.5},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169711},
}
19
@article{UEK:2168323945,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (969)",
pages = "49-68",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0969.0904},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1324/1029},
}
20
@inbook{UEK:2168316939,
author = "Justyna Dyduch and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Allocation of Environmental Taxes in the Context of General Government Expenditures on Environmental Protection in the European Union Member States",
booktitle = "European Financial Systems 2017 : Proceedings. Part 1",
pages = "109-117",
adress = "Brno",
publisher = "Masaryk University",
year = "2017",
url = {https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/70896034/EFS2017-Proceedings-1.pdf},
isbn = "978-80-210-8609-8 ; 978-80-210-8610-4",
}
21
@inbook{UEK:2168323859,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Strategies of Fiscal Consolidation in Poland",
booktitle = "Public Finances and the New Economic Governance in the European Union",
pages = "305-360",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19812-1",
}
22
@article{UEK:2168307067,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy",
journal = "EUREKA: Social and Humanities",
number = "no. 3",
pages = "43-52",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2016.00107},
url = {http://eu-jr.eu/social/article/view/107/102},
}
23
@inbook{UEK:2168309899,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Europeanisation and the Convergence of Tax Policies",
booktitle = "Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation",
pages = "53-72",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-19090-3",
}
24
@inbook{UEK:2168308117,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej - stan i perspektywy",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7",
pages = "141-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-1-6",
}
25
@article{UEK:2168307589,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "The Effectiveness of EU Financial Interests Protection - the Case of Traditional Own Resources",
journal = "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business",
number = "vol. 10",
pages = "390-400",
year = "2016",
url = {http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472363418667898.pdf},
}
26
@article{UEK:2168307083,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Contribution of the EU Budget to the Implementation of the Social Cohesion Policy of the European Union",
journal = "Journal of Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 24, 2",
pages = "89-106",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.171},
url = {http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1207271},
}
27
@article{UEK:2168299055,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Kierunek zmian w płatnościach bezpośrednich dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "403",
pages = "321-330",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.403.29},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30616/Starbryla-Chudzio_Kierunek_Zmian_w_Platnosci_Bezposrednich_Dla_Rolnictwa_2015.pdf},
}
28
@unpublished{UEK:2168303631,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny",
booktitle = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "21-37",
year = "2015",
}
29
@book{UEK:2168292847,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Is It Possible to Establish a Fiscal Union within the EU? : Conclusions on the Crisis",
adress = "Saarbrücken",
publisher = "LAP LAMBERT Academic Publishing",
year = "2015",
isbn = "978-3-659-41649-1",
}
30
@unpublished{UEK:2168288511,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
pages = "23-53",
year = "2014",
}
31
@article{UEK:2168290905,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "7",
pages = "250-265",
year = "2014",
url = {http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/k_stabryla_chudzio.pdf},
}
32
@inbook{UEK:2168285469,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Preferencje podatkowe w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Francji i Polski",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5",
pages = "149-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-7-8",
}
33
@article{UEK:2168283785,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa - wnioski z kryzysu",
journal = "Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 21, 2",
pages = "170-185",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.66},
url = {http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1056014},
}
34
@inbook{UEK:2168285453,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Analiza wprowadzania podatku od transakcji finansowych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4",
pages = "121-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-3-0",
}
35
@article{UEK:2168260916,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 2, cz. 3",
pages = "386-396",
year = "2013",
}
36
@article{UEK:2168283815,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 13(28), z. 2",
pages = "79-88",
year = "2013",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13%2828%29_z2.pdf#page=79&view=Fit},
}
37
@inbook{UEK:2168293271,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Funkcjonowanie budżetu zadaniowego we Francji - sześć lat doświadczeń",
booktitle = "Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków",
pages = "161-170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; CeDeWu",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-036-7",
}
38
@inbook{UEK:2168265624,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio and Jarosław Nowak",
title = "Nowy kształt budżetu Unii Europejskiej po 2013 roku",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3",
pages = "145-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-0-9",
}
39
@article{UEK:2168255376,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy - rozwiązania Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "13",
pages = "173-182",
year = "2012",
}
40
@unpublished{UEK:2168271688,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "53-65",
year = "2012",
}
41
@article{UEK:2168244776,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Analiza polskiego rolnictwa w aspekcie finansów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "883",
pages = "117-132",
year = "2012",
}
42
@article{UEK:2168283809,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "108",
pages = "516-525",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73985&from=publication},
}
43
@inbook{UEK:2168245822,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Znaczenie mechanizmów stabilizacyjnych w Unii Europejskiej - wnioski w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego",
booktitle = "Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki",
pages = "100-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-00-9",
}
44
@book{UEK:2168226178,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-541-3",
}
45
@article{UEK:2168293273,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Le rôle de la programmation pluriannuelle dans la gestion des finances de l'État",
journal = "Revue Française de Finances Publiques",
number = "114",
pages = "249-256",
year = "2011",
}
46
@inbook{UEK:2168218006,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu",
pages = "159-175",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1944-1",
}
47
@article{UEK:2168220802,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Unijne instrumenty solidarności finansowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "173",
pages = "324-333",
adress = "",
year = "2011",
}
48
@article{UEK:2168221944,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "862",
pages = "135-153",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191891},
}
49
@unpublished{UEK:2168261810,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną",
booktitle = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
pages = "37-51",
year = "2011",
}
50
@inbook{UEK:2168265522,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Budowa budżetu ogólnego Unii Europejskiej na przykładzie 2011 roku",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2",
pages = "115-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-3-4",
}
51
@inbook{UEK:2168266356,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Planowanie wydatków w budżecie Unii Europejskiej",
booktitle = "O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka",
pages = "192-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1978-6",
}
52
@article{UEK:2168222892,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "168, t. 2",
pages = "189-198",
adress = "",
year = "2011",
}
53
@unpublished{UEK:2168326343,
author = "Józefa Gniewek and Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
54
@unpublished{UEK:2168326311,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "20-37",
year = "2010",
}
55
@inbook{UEK:2165774341,
author = "Stanisław Owsiak and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Performance Budget as a Tool for the Improvement of Allocation of Public Resources",
booktitle = "Performance Budget in Poland",
pages = "75-109",
adress = "Warsaw",
publisher = "Ministry of Finance",
year = "2010",
isbn = "978-83-930524-1-7",
}
56
@article{UEK:2168218624,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "59-76",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170901614},
}
57
@article{UEK:2165391805,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Finansowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "141",
pages = "63-72",
adress = "",
year = "2010",
}
58
@unpublished{UEK:2168326345,
author = "Józefa Gniewek and Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
59
@inbook{UEK:2165609539,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Przepływ środków wspólnotowych a konstrukcja budżetu Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka",
pages = "147-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-58-7",
}
60
@inbook{UEK:2165373402,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy",
pages = "9-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-2-7",
}
61
@article{UEK:2165694672,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Samodzielność dochodowa gmin francuskich",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "112",
pages = "703-715",
adress = "",
year = "2010",
}
62
@article{UEK:2168218626,
author = "Barbara Grabińska and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Przegląd metod planowania budżetowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "77-91",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170901653},
}
63
@inbook{UEK:2168266998,
author = "Stanisław Owsiak and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych",
booktitle = "Budżet zadaniowy w administracji publicznej",
pages = "45-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Finansów",
year = "2010",
isbn = "978-83-930524-0-0",
}
64
@inbook{UEK:2165373519,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy",
pages = "33-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-2-7",
}
65
@article{UEK:2165775154,
author = "Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Przyszłość wydatków na wspólną politykę rolną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
journal = "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica",
number = "277 (58)",
pages = "81-90",
year = "2010",
url = {http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/25/232.pdf},
}
66
@article{UEK:51021,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Spory na temat roli budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społeczno-gospodarczej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "316-323",
adress = "",
year = "2009",
}
67
@article{UEK:50194,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Propozycje reformy dochodów własnych Unii Europejskiej",
journal = "Master of Business Administration",
number = "2 (97)",
pages = "29-44",
year = "2009",
}
68
@article{UEK:2161806805,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Przyszłość budżetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań integracyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "36",
pages = "367-373",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
69
@inbook{UEK:2168306653,
author = "Stanisław Owsiak and Barbara Grabińska and Katarzyna Stabryła",
title = "Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych",
booktitle = "Planowanie budżetowe a alokacja zasobów",
pages = "21-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1757-7",
}
70
@unpublished{UEK:2168234350,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Fundusze Rolnicze w perspektywie finansowej 2007-2013",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "210-239",
year = "2008",
}
71
@inbook{UEK:2165773570,
author = "Stanisław Owsiak and Katarzyna Stabryła",
title = "Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych",
booktitle = "Budżet zadaniowy w administracji publicznej",
pages = "42-81",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-924311-6-9",
}
72
@article{UEK:50246,
author = "Barbara Grabińska and Katarzyna Stabryła",
title = "Budżet zadaniowy we Francji : zarys koncepcji",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "5",
pages = "69-77",
year = "2008",
}
73
@unpublished{UEK:2168234328,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Budżetu Unii Europejskiej jako podstawa integracji społecznej i gospodarczej",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "118-180",
year = "2008",
}
74
@inbook{UEK:2168306665,
author = "Tadeusz Grabiński and Barbara Grabińska and Katarzyna Stabryła and Stanisław Owsiak",
title = "Warunki poprawy alokacji środków budżetowych",
booktitle = "Planowanie budżetowe a alokacja zasobów",
pages = "281-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1757-7",
}
75
@inbook{UEK:2165772684,
author = "Barbara Grabińska and Katarzyna Stabryła",
title = "Planowanie budżetowe wybranych krajów : teoria i praktyka",
booktitle = "Planowanie budżetowe a alokacja zasobów",
pages = "41-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1757-7",
}
76
@article{UEK:50375,
author = "Barbara Grabińska and Katarzyna Stabryła",
title = "Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "785",
pages = "187-199",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162010478},
}
77
@inbook{UEK:2165780824,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakresie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego",
booktitle = "Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "179-192",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2008",
isbn = "978-83-7417-273-8",
}
78
@inbook{UEK:2164871198,
author = "Barbara Grabińska and Katarzyna Stabryła",
title = "Doświadczenia w zakresie budżetowania zadaniowego w wybranych krajach",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych",
pages = "177-185",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2230-2",
}
79
@unpublished{UEK:51613,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
80
@unpublished{UEK:2168286667,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Decentralizacja finansowa w wybranych krajach",
booktitle = "Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport",
pages = "139-195",
year = "2007",
}
81
@inbook{UEK:2165793170,
author = "Barbara Grabińska and Katarzyna Stabryła",
title = "Problemy w zakresie planowania wydatków w budżecie państwa",
booktitle = "Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej",
pages = "93-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-764-7",
}
82
@article{UEK:2168319571,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Les implications financières et budgétaires de l'adhésion de la Pologne à l'UE",
journal = "Lettre Jean Monnet",
number = "no 14",
pages = "16-22",
year = "2007",
}
83
@article{UEK:50900,
author = "Barbara Grabińska and Katarzyna Stabryła and Rafał Góral",
title = "Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "754",
pages = "17-38",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/142250903},
}
84
@inbook{UEK:2165770646,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Kierunki zmian w Pakiecie Stabilności i Wzrostu",
booktitle = "Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006",
pages = "503-509",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2559-0",
}
85
@inbook{UEK:2166380723,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Instytucje kontroli finansowej Unii Europejskiej",
booktitle = "Finanse",
pages = "83-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-177-3",
}
86
@inbook{UEK:2166534520,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Przyczyny zmian w strukturze budżetu wspólnotowego UE",
booktitle = "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa; Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego; Libra",
year = "2005",
isbn = "83-88463-46-2",
}
87
@article{UEK:2166473557,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Zmiany w strukturze budżetu ogólnego UE",
journal = "Master of Business Administration",
number = "6 (77)",
pages = "12-19",
year = "2005",
}
88
@article{UEK:53025,
author = "Barbara Grabińska and Katarzyna Stabryła and Rafał Góral",
title = "Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "5-18",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/78935344},
}
89
@article{UEK:53038,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "33-49",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/78988127},
}
90
@unpublished{UEK:2168274150,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Uprawnienia władz samorządowych do tworzenia budżetu a faktyczny zakres samodzielności finansowej",
booktitle = "Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "19-35",
year = "2005",
}
91
@article{UEK:2168219442,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Ocena rozwiązań we francuskim systemie podatków lokalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "637",
pages = "83-96",
year = "2004",
}
92
@inbook{UEK:2166361785,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Integracja europejska a wzrost gospodarczy Irlandii i Grecji",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne",
pages = "131-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-226-X",
}
93
@article{UEK:2168238068,
author = "Katarzyna Stabryła and Rafał Góral",
title = "Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "5",
pages = "37-43",
year = "2003",
}
94
@inbook{UEK:2168346822,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Postanowienia finansowe w świetle Agendy 2000 i Traktatu Akcesyjnego",
booktitle = "Rynki finansowe wobec procesów globalizacji",
pages = "256-270",
adress = "Gdańsk; Warszawa",
publisher = "Gdańska Akademia Bankowa; CeDeWu",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88835-04-1 ; 83-87885-41-X",
}
95
@article{UEK:2168230652,
author = "Katarzyna Stabryła and Rafał Góral",
title = "The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 2",
pages = "119-135",
year = "2003",
}
96
@inbook{UEK:2168281527,
author = "Katarzyna Stabryła",
title = "Reforma systemu podatków od nieruchomości w Polsce - problem sprawiedliwości i efektywności w podatku ad valorem",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki",
pages = "635-649",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}