Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Tytuł:
Protection of the EU Financial Interests - Irregularities Related to the Spending of EU Funds in Poland
Źródło:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 35-36. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335981
varia
2

Tytuł:
Fiscal Impacts of Environmental Tax Reform in Selected EU Member States
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (68) (2019) , s. 114-126. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168333859
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Perspektywy dla finansów Unii Europejskiej po rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii = Prospects for EU Finance after the British Withdrawal from the European Union
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 6, nr 2 (2018) , s. 106-118. - Tytuł numeru: Contemporary Challenges of Finance - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324689
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji - aspekty finansowe = European Union Policy in the Field of Supporting Entrepreneurship in Education - Financial Aspects
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 73-82. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333477
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 301-356
ISBN:
978-83-01-19813-8
Nr:
2168328747
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Konferencja:
19. Medzinárodna vedecka konferencia "Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky", Smolenice, Słowacja, od 2018-11-29 do 2018-11-30
Tytuł:
Consolidation Effects of Public Finance in France
Źródło:
Medzinárodné vzťahy 2018 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov = International Relations 2018 : Current Issues of World Economy and Politics : Conference Proceedings / [eds. Adam Cibuľa, Natália Goda, Martin Karas, Monika Kochajdová, Kristína Krupová, Michal Klenka, Peter Valačai, Eva Vlková, Andrej Zrak] - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, s. 654-665. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Medzinárodné vzťahy: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky)
Program badawczy:
The publication was financed from funds granted to the Faculty of Finance and Law at the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for maintenance of the research potential
ISBN:
978-80-225-4602-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168332377
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji = Evolution of Performance Budget in the Area of Cultural Policy Based on the Experience of Poland and France
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 52, nr 3 (2018) , s. 147-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328663
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Strategies of Fiscal Consolidation in Poland
Źródło:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 305-360
ISBN:
978-83-01-19812-1
Nr:
2168323859
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Konferencja:
TAKE 2017 - Theory and Applications in the Knowledge Economy, Zagrzeb, Chorwacja, od 2017-07-12 do 2017-07-14
Tytuł:
Increasing Importance of EU Spending on Business Research and Innovation - Evidence from Poland
Źródło:
Theory and Applications in the Knowledge Economy : Proceedings of the International Conference TAKE 2017 / eds. EduardoTomé, Gaby Neumann, Blaženka Knežević - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017, s. 723-736. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research received financial support from the resources granted to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-989-20-7714-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168332559
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Konferencja:
14th International Scientific Conference "European Financial Systems", Brno, Czechy, od 2017-06-26 do 2017-06-27
Tytuł:
Allocation of Environmental Taxes in the Context of General Government Expenditures on Environmental Protection in the European Union Member States
Źródło:
European Financial Systems 2017 : Proceedings. Part 1 / eds. Josef Nešleha, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský - Brno: Masaryk University, 2017, s. 109-117. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Katarzyna Stabryła-Chudzio - This research received financial support from the resources granted to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-80-210-8609-8 ; 978-80-210-8610-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168316939
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Structure of EU Expenditure after 2020 in Terms of Integration Challenges = Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 126-127. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336789
varia
12

Tytuł:
Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych = The Structure of EU Expenditure after 2020 and Integration Challenges
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (969) (2017) , s. 49-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323945
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne - doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach = Multiannual Planning Concerning Public Expenditure on Internal Security - Polish and French Experience
Źródło:
Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 2 (67), cz. 1 (2017) , s. 83-104. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168317949
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej - stan i perspektywy
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 141-168 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-1-6
Nr:
2168308117
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Europeanisation and the Convergence of Tax Policies
Źródło:
Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation / eds. Piotr STANEK, Krzysztof WACH - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 53-72 - Bibliogr.
Program badawczy:
This research received financial support from the resources granted to the Faculty of Finance of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-01-19090-3
Nr:
2168309899
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Contribution of the EU Budget to the Implementation of the Social Cohesion Policy of the European Union
Źródło:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016) , s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168307083
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy
Źródło:
EUREKA: Social and Humanities. - no. 3 (2016) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307067
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
The Effectiveness of EU Financial Interests Protection - the Case of Traditional Own Resources
Źródło:
Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 10 (2016) , s. 390-400. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168307589
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Is It Possible to Establish a Fiscal Union within the EU? : Conclusions on the Crisis
Adres wydawniczy:
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015
Opis fizyczny:
58 s.: il.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-659-41649-1
Nr:
2168292847
książka
20

Tytuł:
Kierunek zmian w płatnościach bezpośrednich dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej = The Direction of Changes in Direct Payments for Agriculture of the European Union Member States
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015) , s. 321-330. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299055
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny
Źródło:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 21-37
Sygnatura:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303631
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu2014, s. 23-53
Sygnatura:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288511
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Preferencje podatkowe w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Francji i Polski
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 149-165 - Bibliogr.
Seria:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-7-8
Nr:
2168285469
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej = Modernisation of Agricultural Holdings in Poland in the Context of Spending from the European Union Budget
Źródło:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 7 (2014) , s. 250-265. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290905
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej = Actual Challenges for the Common Agricultural Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 13(28), z. 2 (2013) , s. 79-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168283815
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa - wnioski z kryzysu = Is a Fiscal Union Within the European Union Possible? Conclusions Based on the Economic Crisis
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 2 (2013) , s. 170-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168283785
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Analiza wprowadzania podatku od transakcji finansowych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 121-137 - Bibliogr.
Seria:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-3-0
Nr:
2168285453
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 = The Proposal to Create a Budget for the Euro Zone on the Background of the Negotiations on the Multiannual Financial Framework for the Years 2014-2020
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 3 (2013) , s. 386-396. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260916
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Analiza polskiego rolnictwa w aspekcie finansów Unii Europejskiej = Analysis of Polish Agriculture in the Light of European Union Finances
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012) , s. 117-132. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244776
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Stabryła-Chudzio Katarzyna , Nowak Jarosław
Tytuł:
Nowy kształt budżetu Unii Europejskiej po 2013 roku
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 145-165 - Bibliogr.
Seria:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-0-9
Nr:
2168265624
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 53-65
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271688
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Znaczenie mechanizmów stabilizacyjnych w Unii Europejskiej - wnioski w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego
Źródło:
Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012, s. 100-114 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89)
ISBN:
978-83-63638-00-9
Nr:
2168245822
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej = Towards Harmonization of Company Income Tax - European Commission Proposals
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 108 (2012) , s. 516-525. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283809
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Funkcjonowanie budżetu zadaniowego we Francji - sześć lat doświadczeń
Źródło:
Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków / red. nauk. Barbara Woźniak, Marta Postuła - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa; CeDeWu, 2012, s. 161-170 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-036-7
Nr:
2168293271
rozdział w monografii
35

Tytuł:
Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy - rozwiązania Unii Europejskiej = Micro Loans as a Response to the Economic Crisis : EU Solutions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 173-182. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255376
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
196 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-541-3
Nr:
2168226178
monografia
37

Tytuł:
Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej = Establishment of the General Budget of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 135-153. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221944
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej = The Changes in Surveillance of the Fiscal Policy in the Economic and Monetary Union
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 189-198. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222892
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Le rôle de la programmation pluriannuelle dans la gestion des finances de l'État
Źródło:
Revue Française de Finances Publiques. - nr 114 (2011) , s. 249-256 - Bibliogr.
Nr:
2168293273
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Budowa budżetu ogólnego Unii Europejskiej na przykładzie 2011 roku
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 115-134 - Bibliogr.
Seria:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-3-4
Nr:
2168265522
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 159-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
Nr:
2168218006
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną
Źródło:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK2011, s. 37-51
Sygnatura:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261810
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Planowanie wydatków w budżecie Unii Europejskiej
Źródło:
O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 192-197
ISBN:
978-83-208-1978-6
Nr:
2168266356
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Unijne instrumenty solidarności finansowej = European Union Instruments of the Financial Solidarity
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011) , s. 324-333. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220802
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych
Źródło:
Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. nauk. Marta Postuła, Piotr Perczyński - Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2010, s. 45-79
ISBN:
978-83-930524-0-0
Nr:
2168266998
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 20-37 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326311
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Performance Budget as a Tool for the Improvement of Allocation of Public Resources
Źródło:
Performance Budget in Poland / ed. by Marta Postuła, Piotr Perczyński - Warsaw: Ministry of Finance, 2010, s. 75-109
ISBN:
978-83-930524-1-7
Nr:
2165774341
rozdział w monografii
48

Tytuł:
Przyszłość wydatków na wspólną politykę rolną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Źródło:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 277 (58) (2010) , s. 81-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165775154
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej = Budgetary and Extra-budgetary Sources of Financing in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 59-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218624
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Finansowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej = Financing of the External Action of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 141 (2010) , s. 63-72. - Tytuł numeru: Dylematy i wyzwania finansów publicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391805
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 133-151 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326345
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 133-151 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326343
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Przepływ środków wspólnotowych a konstrukcja budżetu Unii Europejskiej
Źródło:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 147-164 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
2165609539
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 9-32 - Bibliogr.
Seria:
(Edukacja - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-2-7
Nr:
2165373402
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Samodzielność dochodowa gmin francuskich = Fiscal Autonomy of the French Communes
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010) , s. 703-715. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165694672
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Przegląd metod planowania budżetowego = An Overview of Budget Planning Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 77-91. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218626
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 33-58 - Bibliogr.
Seria:
(Edukacja - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-2-7
Nr:
2165373519
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Propozycje reformy dochodów własnych Unii Europejskiej = Propositions for the Reform of the EU Own Resources System
Źródło:
Master of Business Administration. - nr 2 (97) (2009) , s. 29-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50194
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Spory na temat roli budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społeczno-gospodarczej = Disputes about the Role of the European Union Budget in the Socio-Economic Integration
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 316-323. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51021
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Przyszłość budżetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań integracyjnych = The Future of the European Union Budget in the Face of Integration Challenges
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 36 (2009) , s. 367-373. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 546)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161806805
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych
Źródło:
Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. nauk. Marta Postuła, Piotr Perczyński - Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2008, s. 42-81
ISBN:
978-83-924311-6-9
Nr:
2165773570
rozdział w monografii
62

Tytuł:
Budżetu Unii Europejskiej jako podstawa integracji społecznej i gospodarczej
Źródło:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 118-180
Sygnatura:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234328
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach = Reforms of Public Sector Accounting in Selected Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008) , s. 187-199. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50375
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Planowanie budżetowe wybranych krajów : teoria i praktyka
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 41-80
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2165772684
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Budżet zadaniowy we Francji : zarys koncepcji = Task budget in France : Overview of the Concept
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2008) , s. 69-77. - Streszcz., summ.
Nr:
50246
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Doświadczenia w zakresie budżetowania zadaniowego w wybranych krajach = Performance-based Budgeting - Experiences of Selected Countries
Źródło:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 177-185. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2230-2
Nr:
2164871198
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 21-40
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2168306653
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
428 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Stanisław OWSIAK, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-71
Nr:
51613
doktorat
69

Tytuł:
Fundusze Rolnicze w perspektywie finansowej 2007-2013
Źródło:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 210-239
Sygnatura:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234350
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Warunki poprawy alokacji środków budżetowych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 281-338
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2168306665
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakresie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego = An Attempt of Analysis of Local Authorities' Competence Concerning Financial Economy
Źródło:
Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Sławomira Kańduła - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 179-192. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-273-8
Nr:
2165780824
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Problemy w zakresie planowania wydatków w budżecie państwa = Key Problems in Public Expenditures Planning Process
Źródło:
Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej / red. nauk. Krystyna Piotrowska-Marczuk, Krystyna Kietlińska - Warszawa: Difin, 2007, s. 93-100. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-764-7
Nr:
2165793170
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Decentralizacja finansowa w wybranych krajach
Źródło:
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]2007, s. 139-195 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1099/Magazyn
Nr:
2168286667
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Les implications financières et budgétaires de l'adhésion de la Pologne à l'UE
Źródło:
Lettre Jean Monnet. - no 14 (2007) , s. 16-22
Nr:
2168319571
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro = Analysis of the Level of Change in the Fiscal Policy of Euro Zone States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 17-38. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50900
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Kierunki zmian w Pakiecie Stabilności i Wzrostu
Źródło:
Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 503-509 - Bibliogr.
ISBN:
83-227-2559-0
Nr:
2165770646
rozdział w materiałach konferencyjnych
77

Tytuł:
Instytucje kontroli finansowej Unii Europejskiej
Źródło:
Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 83-91 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-177-3
Nr:
2166380723
rozdział w monografii
78

Tytuł:
Uprawnienia władz samorządowych do tworzenia budżetu a faktyczny zakres samodzielności finansowej
Źródło:
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Krzysztof SURÓWKA2005, s. 19-35
Sygnatura:
NP-1010/Magazyn
Nr:
2168274150
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Zmiany w strukturze budżetu ogólnego UE
Źródło:
Master of Business Administration. - 6 (77) (2005) , s. 12-19 - Bibliogr.
Nr:
2166473557
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji = Evolution of the Public Finance System in Sweden
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53025
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej = The Remodelling of the Swedish Tax System and the Continuing Harmonisation of Tax Systems in European Union Member States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 33-49. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53038
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Przyczyny zmian w strukturze budżetu wspólnotowego UE
Źródło:
Finanse publiczne a wzrost gospodarczy / red. nauk. Jacek Tomkiewicz - Warszawa; Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego; "Libra", 2005, s. 61-84 - Bibliogr.
ISBN:
83-88463-46-2
Nr:
2166534520
rozdział w monografii
83

Tytuł:
Integracja europejska a wzrost gospodarczy Irlandii i Grecji
Źródło:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 131-140
ISBN:
83-7252-226-X
Nr:
2166361785
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Ocena rozwiązań we francuskim systemie podatków lokalnych = Evaluation of Solutions in the French Local Tax System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 637 (2004) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168219442
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003) , s. 119-135 - Bibliogr.
Nr:
2168230652
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy
Źródło:
Bank i Kredyt. - nr 5 (2003) , s. 37-43 - Bibliogr.
Nr:
2168238068
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Reforma systemu podatków od nieruchomości w Polsce - problem sprawiedliwości i efektywności w podatku ad valorem
Źródło:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 635-649
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168281527
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Protection of the EU Financial Interests - Irregularities Related to the Spending of EU Funds in Poland / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 35-36. - Dostępne tylko streszczenie
2
Fiscal Impacts of Environmental Tax Reform in Selected EU Member States / Justyna Dyduch, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (68) (2019), s. 114-126. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis68.pdf. - ISSN 0867-8898
3
Perspektywy dla finansów Unii Europejskiej po rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii = Prospects for EU Finance after the British Withdrawal from the European Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 6, nr 2 (2018), s. 106-118. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Contemporary Challenges of Finance. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/07_stabryla-chudzio.pdf. - ISSN 2300-5254
4
Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji - aspekty finansowe = European Union Policy in the Field of Supporting Entrepreneurship in Education - Financial Aspects / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018), s. 73-82. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1582. - ISSN 1643-9171
5
Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : PWN, 2018. - S. 301-356. - ISBN 978-83-01-19813-8
6
Consolidation Effects of Public Finance in France / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Medzinárodné vzťahy 2018 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov = International Relations 2018 : Current Issues of World Economy and Politics : Conference Proceedings / [eds. Adam Cibuľa, Natália Goda, Martin Karas, Monika Kochajdová, Kristína Krupová, Michal Klenka, Peter Valačai, Eva Vlková, Andrej Zrak]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - (Medzinárodné vzťahy: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, ISSN 2585-9412). - S. 654-665. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-4602-7. - Pełny tekst: https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2018/Smolenice_2018.pdf
7
Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji = Evolution of Performance Budget in the Area of Cultural Policy Based on the Experience of Poland and France / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO, Barbara GRABIŃSKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 52, nr 3 (2018), s. 147-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/h/article/download/7140/5753. - ISSN 0459-9586
8
Strategies of Fiscal Consolidation in Poland / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 305-360. - ISBN 978-83-01-19812-1
9
Increasing Importance of EU Spending on Business Research and Innovation - Evidence from Poland / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Theory and Applications in the Knowledge Economy : Proceedings of the International Conference TAKE 2017 [on-line] / eds. EduardoTomé, Gaby Neumann, Blaženka Knežević. - Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017. - S. 723-736. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-989-20-7714-7. - Pełny tekst: http://www.take-conference.com/TAKEproceedings/TAKE2017proceedings.pdf
10
Allocation of Environmental Taxes in the Context of General Government Expenditures on Environmental Protection in the European Union Member States / Justyna Dyduch, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: European Financial Systems 2017 : Proceedings. Part 1 / eds. Josef Nešleha, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 109-117. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-210-8609-8 ; 978-80-210-8610-4. - Pełny tekst: https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/70896034/EFS2017-Proceedings-1.pdf
11
Structure of EU Expenditure after 2020 in Terms of Integration Challenges = Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 126-127. - Dostępne tylko streszczenia
12
Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych = The Structure of EU Expenditure after 2020 and Integration Challenges / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (969) (2017), s. 49-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1324/1029. - ISSN 1898-6447
13
Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne - doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach = Multiannual Planning Concerning Public Expenditure on Internal Security - Polish and French Experience / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 2 (67), cz. 1 (2017), s. 83-104. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169711. - ISSN 1644-9584
14
Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej - stan i perspektywy / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 141-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-1-6
15
Europeanisation and the Convergence of Tax Policies / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation / eds. Piotr STANEK, Krzysztof WACH. - Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 53-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19090-3
16
Contribution of the EU Budget to the Implementation of the Social Cohesion Policy of the European Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016), s. 89-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1207271. - ISSN 2450-7814
17
Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // EUREKA: Social and Humanities. - no. 3 (2016), s. 43-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eu-jr.eu/social/article/view/107/102. - ISSN 2504-5563
18
The Effectiveness of EU Financial Interests Protection - the Case of Traditional Own Resources / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 10 (2016), s. 390-400. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472363418667898.pdf. - ISSN 1314-7242
19
Is It Possible to Establish a Fiscal Union within the EU? : Conclusions on the Crisis / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 58 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-3-659-41649-1
20
Kierunek zmian w płatnościach bezpośrednich dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej = The Direction of Changes in Direct Payments for Agriculture of the European Union Member States / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015), s. 321-330. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30616/Starbryla-Chudzio_Kierunek_Zmian_w_Platnosci_Bezposrednich_Dla_Rolnictwa_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
21
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 21-37
22
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2014), s. 23-53
23
Preferencje podatkowe w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Francji i Polski / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - (Seria: Nauka). - S. 149-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-7-8
24
Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej = Modernisation of Agricultural Holdings in Poland in the Context of Spending from the European Union Budget / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 7 (2014), s. 250-265. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/k_stabryla_chudzio.pdf. - ISSN 1899-9573
25
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej = Actual Challenges for the Common Agricultural Policy / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 13(28), z. 2 (2013), s. 79-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13%2828%29_z2.pdf#page=79&view=Fit. - ISSN 2081-6960
26
Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa - wnioski z kryzysu = Is a Fiscal Union Within the European Union Possible? Conclusions Based on the Economic Crisis / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Management and Business Administration. Central Europe. - Dane tekstowe (pliki pdf). - vol. 21, nr 2 (2013), s. 170-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1056014. - ISSN 2084-3356
27
Analiza wprowadzania podatku od transakcji finansowych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - (Seria: Nauka). - S. 121-137. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-3-0
28
Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 = The Proposal to Create a Budget for the Euro Zone on the Background of the Negotiations on the Multiannual Financial Framework for the Years 2014-2020 / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 3 (2013), s. 386-396. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2084-5189
29
Analiza polskiego rolnictwa w aspekcie finansów Unii Europejskiej = Analysis of Polish Agriculture in the Light of European Union Finances / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012), s. 117-132. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
30
Nowy kształt budżetu Unii Europejskiej po 2013 roku / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO, Jarosław Nowak // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - (Seria: Nauka). - S. 145-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-0-9
31
Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 53-65
32
Znaczenie mechanizmów stabilizacyjnych w Unii Europejskiej - wnioski w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego / Katarzyna STABRYŁO-CHUDZIO // W: Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2012. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89). - S. 100-114. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-00-9
33
W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej = Towards Harmonization of Company Income Tax - European Commission Proposals / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 108 (2012), s. 516-525. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73985&from=publication. - ISSN 2083-8611
34
Funkcjonowanie budżetu zadaniowego we Francji - sześć lat doświadczeń / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków / red. nauk. Barbara Woźniak, Marta Postuła. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa; CeDeWu, 2012. - S. 161-170. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-036-7
35
Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy - rozwiązania Unii Europejskiej = Micro Loans as a Response to the Economic Crisis : EU Solutions / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 173-182. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
36
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 13). - ISBN 978-83-7252-541-3
37
Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej = Establishment of the General Budget of the European Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011), s. 135-153. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
38
Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej = The Changes in Surveillance of the Fiscal Policy in the Economic and Monetary Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011), s. 189-198. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
39
Le rôle de la programmation pluriannuelle dans la gestion des finances de l'État / Katarzyna STABRYLA // Revue Française de Finances Publiques. - nr 114 (2011), s. 249-256. - Bibliogr. - ISSN 0294-0833
40
Budowa budżetu ogólnego Unii Europejskiej na przykładzie 2011 roku / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - (Seria: Nauka). - S. 115-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-3-4
41
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 159-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1944-1
42
Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - (2011), s. 37-51
43
Planowanie wydatków w budżecie Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 192-197. - ISBN 978-83-208-1978-6
44
Unijne instrumenty solidarności finansowej = European Union Instruments of the Financial Solidarity / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011), s. 324-333. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
45
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych / Stanisław OWSIAK, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. nauk. Marta Postuła, Piotr Perczyński. - Warszawa : Ministerstwo Finansów, 2010. - S. 45-79. - ISBN 978-83-930524-0-0
46
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 20-37. - Bibliogr.
47
Performance Budget as a Tool for the Improvement of Allocation of Public Resources / Stanisław OWSIAK, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Performance Budget in Poland / ed. by Marta Postuła, Piotr Perczyński. - Warsaw : Ministry of Finance, 2010. - S. 75-109. - ISBN 978-83-930524-1-7
48
Przyszłość wydatków na wspólną politykę rolną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 277 (58) (2010), s. 81-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/25/232.pdf. - ISSN 2081-0644
49
Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej = Budgetary and Extra-budgetary Sources of Financing in the European Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 59-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170901614. - ISSN 1898-6447
50
Finansowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej = Financing of the External Action of the European Union / Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 141 (2010), s. 63-72. - Summ.. - Tytuł numeru: Dylematy i wyzwania finansów publicznych. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
51
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
52
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
53
Przepływ środków wspólnotowych a konstrukcja budżetu Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA // W: Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72). - S. 147-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-58-7
54
Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Seria: Edukacja). - S. 9-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-2-7
55
Samodzielność dochodowa gmin francuskich = Fiscal Autonomy of the French Communes / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010), s. 703-715. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
56
Przegląd metod planowania budżetowego = An Overview of Budget Planning Methods / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 77-91. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170901653. - ISSN 1898-6447
57
Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Seria: Edukacja). - S. 33-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-2-7
58
Propozycje reformy dochodów własnych Unii Europejskiej = Propositions for the Reform of the EU Own Resources System / Katarzyna STABRYŁA // Master of Business Administration. - nr 2 (97) (2009), s. 29-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-0328
59
Spory na temat roli budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społeczno-gospodarczej = Disputes about the Role of the European Union Budget in the Socio-Economic Integration / Katarzyna STABRYŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 316-323. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
60
Przyszłość budżetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań integracyjnych = The Future of the European Union Budget in the Face of Integration Challenges / Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 546). - nr 36 (2009), s. 367-373. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1. - ISSN 1896-382X
61
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych / Stanisław OWSIAK, Katarzyna STABRYŁA // W: Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. nauk. Marta Postuła, Piotr Perczyński. - Warszawa : Ministerstwo Finansów, 2008. - S. 42-81. - ISBN 978-83-924311-6-9
62
Budżetu Unii Europejskiej jako podstawa integracji społecznej i gospodarczej / Katarzyna STABRYŁA // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 118-180
63
Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach = Reforms of Public Sector Accounting in Selected Countries / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 187-199. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162010478. - ISSN 1898-6447
64
Planowanie budżetowe wybranych krajów : teoria i praktyka / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 41-80. - ISBN 978-83-208-1757-7
65
Budżet zadaniowy we Francji : zarys koncepcji = Task budget in France : Overview of the Concept / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2008), s. 69-77. - Streszcz., summ. - ISSN 0867-4973
66
Doświadczenia w zakresie budżetowania zadaniowego w wybranych krajach = Performance-based Budgeting - Experiences of Selected Countries / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 177-185. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2230-2
67
Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych / Stanisław OWSIAK, Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 21-40. - ISBN 978-83-208-1757-7
68
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej / Katarzyna STABRYŁA ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2008. - 428 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001359a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001359b
69
Fundusze Rolnicze w perspektywie finansowej 2007-2013 / Katarzyna STABRYŁA // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 210-239
70
Warunki poprawy alokacji środków budżetowych / Tadeusz GRABIŃSKI, Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA, Stanisław OWSIAK // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 281-338. - ISBN 978-83-208-1757-7
71
Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakresie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego = An Attempt of Analysis of Local Authorities' Competence Concerning Financial Economy / Katarzyna STABRYŁA // W: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Sławomira Kańduła. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008. - S. 179-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-273-8
72
Problemy w zakresie planowania wydatków w budżecie państwa = Key Problems in Public Expenditures Planning Process / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // W: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej / red. nauk. Krystyna Piotrowska-Marczuk, Krystyna Kietlińska. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 93-100. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-764-7
73
Decentralizacja finansowa w wybranych krajach / Katarzyna STABRYŁA // W: Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]. - (2007), s. 139-195. - Bibliogr.
74
Les implications financières et budgétaires de l'adhésion de la Pologne à l'UE / Katarzyna STABRYŁA // Lettre Jean Monnet. - no 14 (2007), s. 16-22. - ISSN 1638-6639
75
Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro = Analysis of the Level of Change in the Fiscal Policy of Euro Zone States / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007), s. 17-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=142250903. - ISSN 1898-6447
76
Kierunki zmian w Pakiecie Stabilności i Wzrostu / Katarzyna STABRYŁA // W: Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 503-509. - Bibliogr. - ISBN 83-227-2559-0
77
Instytucje kontroli finansowej Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA // W: Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 83-91. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-177-3
78
Uprawnienia władz samorządowych do tworzenia budżetu a faktyczny zakres samodzielności finansowej / Katarzyna STABRYŁA // W: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Krzysztof SURÓWKA. - (2005), s. 19-35
79
Zmiany w strukturze budżetu ogólnego UE / Katarzyna STABRYŁA // Master of Business Administration. - 6 (77) (2005), s. 12-19. - Bibliogr. - ISSN 1231-0328
80
Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji = Evolution of the Public Finance System in Sweden / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=78935344. - ISSN 0208-7944
81
Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej = The Remodelling of the Swedish Tax System and the Continuing Harmonisation of Tax Systems in European Union Member States / Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 33-49. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=78988127. - ISSN 0208-7944
82
Przyczyny zmian w strukturze budżetu wspólnotowego UE / Katarzyna STABRYŁA // W: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy / red. nauk. Jacek Tomkiewicz. - Warszawa; Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego; "Libra", 2005. - S. 61-84. - Bibliogr. - ISBN 83-88463-46-2
83
Integracja europejska a wzrost gospodarczy Irlandii i Grecji / Katarzyna STABRYŁA // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 131-140. - ISBN 83-7252-226-X
84
Ocena rozwiązań we francuskim systemie podatków lokalnych = Evaluation of Solutions in the French Local Tax System / Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 637 (2004), s. 83-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
85
The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001 / Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003), s. 119-135. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
86
Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy / Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Bank i Kredyt. - nr 5 (2003), s. 37-43. - Bibliogr. - ISSN 0137-5520
87
Reforma systemu podatków od nieruchomości w Polsce - problem sprawiedliwości i efektywności w podatku ad valorem / Katarzyna STABRYŁA // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 635-649. - ISBN 83-7246-127-9
1
Stabryła-Chudzio K., (2019), Protection of the EU Financial Interests - Irregularities Related to the Spending of EU Funds in Poland. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 35-36.
2
Dyduch J., Stabryła-Chudzio K., (2019), Fiscal Impacts of Environmental Tax Reform in Selected EU Member States, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (68), s. 114-126; https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis68.pdf
3
Stabryła-Chudzio K., (2018), Perspektywy dla finansów Unii Europejskiej po rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 6, nr 2, s. 106-118; http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/07_stabryla-chudzio.pdf
4
Stabryła-Chudzio K., (2018), Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji - aspekty finansowe, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 44, s. 73-82; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1582
5
Stabryła-Chudzio K., (2018), Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Warszawa : PWN, s. 301-356.
6
Stabryła-Chudzio K., (2018), Consolidation Effects of Public Finance in France. [W:] Cibuľa A., Goda N., Karas M., Kochajdová M., Krupová K., Klenka M., Valačai P., Vlková E., Zrak A. (red.), Medzinárodné vzťahy 2018 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov (Medzinárodné vzťahy: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky), Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 654-665.
7
Stabryła-Chudzio K., Grabińska B., (2018), Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 52, nr 3, s. 147-157; http://journals.umcs.pl/h/article/download/7140/5753
8
Stabryła-Chudzio K., (2017), Strategies of Fiscal Consolidation in Poland. [W:] Owsiak S. (red.), Public Finances and the New Economic Governance in the European Union, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 305-360.
9
Grabińska B., Stabryła-Chudzio K., (2017), Increasing Importance of EU Spending on Business Research and Innovation - Evidence from Poland. [W:] E., Neumann G., Knežević B. (red.), Theory and Applications in the Knowledge Economy : Proceedings of the International Conference TAKE 2017 [on-line], Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 723-736.
10
Dyduch J., Stabryła-Chudzio K., (2017), Allocation of Environmental Taxes in the Context of General Government Expenditures on Environmental Protection in the European Union Member States. [W:] Nešleha J., Plíhal T., Urbanovský K. (red.), European Financial Systems 2017 : Proceedings. Part 1, Brno : Masaryk University, s. 109-117.
11
Stabryła-Chudzio K., (2017), Structure of EU Expenditure after 2020 in Terms of Integration Challenges. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 126-127.
12
Stabryła-Chudzio K., (2017), Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 9 (969), s. 49-68; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1324/1029
13
Stabryła-Chudzio K., (2017), Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne - doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach, "Problemy Zarządzania", vol. 15, nr 2 (67), cz. 1, s. 83-104; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169711
14
Stabryła-Chudzio K., (2016), Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej - stan i perspektywy. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 141-168.
15
Stabryła-Chudzio K., (2016), Europeanisation and the Convergence of Tax Policies. [W:] Stanek P., Wach K. (red.), Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 53-72.
16
Stabryła-Chudzio K., (2016), Contribution of the EU Budget to the Implementation of the Social Cohesion Policy of the European Union, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", vol. 24, nr 2, s. 89-106; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1207271
17
Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2016), Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy, "EUREKA: Social and Humanities", no. 3, s. 43-52; http://eu-jr.eu/social/article/view/107/102
18
Stabryła-Chudzio K., (2016), The Effectiveness of EU Financial Interests Protection - the Case of Traditional Own Resources, "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business", vol. 10, s. 390-400; http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472363418667898.pdf
19
Stabryła-Chudzio K., (2015), Is It Possible to Establish a Fiscal Union within the EU?: Conclusions on the Crisis, Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 58 s.
20
Stabryła-Chudzio K., (2015), Kierunek zmian w płatnościach bezpośrednich dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 403, s. 321-330; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30616/Starbryla-Chudzio_Kierunek_Zmian_w_Platnosci_Bezposrednich_Dla_Rolnictwa_2015.pdf
21
Stabryła-Chudzio K., (2015), Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 21-37.
22
Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2014), Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, s. 23-53.
23
Stabryła-Chudzio K., (2014), Preferencje podatkowe w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Francji i Polski. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 149-165.
24
Stabryła-Chudzio K., (2014), Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 7, s. 250-265; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/k_stabryla_chudzio.pdf
25
Stabryła-Chudzio K., (2013), Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 13(28), z. 2, s. 79-88; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13%2828%29_z2.pdf#page=79&view=Fit
26
Stabryła-Chudzio K., (2013), Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa - wnioski z kryzysu, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 21, nr 2, s. 170-185; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1056014
27
Stabryła-Chudzio K., (2013), Analiza wprowadzania podatku od transakcji finansowych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 121-137.
28
Stabryła-Chudzio K., (2013), Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 3, s. 386-396.
29
Stabryła-Chudzio K., (2012), Analiza polskiego rolnictwa w aspekcie finansów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 883, s. 117-132.
30
Stabryła-Chudzio K., Nowak J., (2012), Nowy kształt budżetu Unii Europejskiej po 2013 roku. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 145-165.
31
Stabryła-Chudzio K., (2012), Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 53-65.
32
Stabryła-Chudzio K., (2012), Znaczenie mechanizmów stabilizacyjnych w Unii Europejskiej - wnioski w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego. [W:] Kawa P. (red.), Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 100-114.
33
Stabryła-Chudzio K., (2012), W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 108, s. 516-525; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73985&from=publication
34
Stabryła-Chudzio K., (2012), Funkcjonowanie budżetu zadaniowego we Francji - sześć lat doświadczeń. [W:] Woźniak B., Postuła M. (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa : CeDeWu, s. 161-170.
35
Stabryła-Chudzio K., (2012), Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy - rozwiązania Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 13, s. 173-182.
36
Stabryła-Chudzio K., (2011), Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 13), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 196 s.
37
Stabryła-Chudzio K., (2011), Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 862, s. 135-153; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191891
38
Stabryła-Chudzio K., (2011), Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 2, s. 189-198.
39
Stabryła K., (2011), Le rôle de la programmation pluriannuelle dans la gestion des finances de l'État, "Revue Française de Finances Publiques", nr 114, s. 249-256.
40
Stabryła-Chudzio K., (2011), Budowa budżetu ogólnego Unii Europejskiej na przykładzie 2011 roku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-134.
41
Stabryła-Chudzio K., (2011), Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 159-175.
42
Stabryła-Chudzio K., (2011), Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, s. 37-51.
43
Stabryła-Chudzio K., (2011), Planowanie wydatków w budżecie Unii Europejskiej. [W:] Moździerz A., Surówka K. (red.), O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 192-197.
44
Stabryła-Chudzio K., (2011), Unijne instrumenty solidarności finansowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 173, s. 324-333.
45
Owsiak S., Stabryła-Chudzio K., (2010), Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych. [W:] Postuła M., Perczyński P. (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Warszawa : Ministerstwo Finansów, s. 45-79.
46
Stabryła-Chudzio K., (2010), Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 20-37.
47
Owsiak S., Stabryła-Chudzio K., (2010), Performance Budget as a Tool for the Improvement of Allocation of Public Resources. [W:] Postuła M., Perczyński P. (red.), Performance Budget in Poland, Warsaw : Ministry of Finance, s. 75-109.
48
Stabryła-Chudzio K., (2010), Przyszłość wydatków na wspólną politykę rolną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", nr 277 (58), s. 81-90; http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/25/232.pdf
49
Stabryła-Chudzio K., (2010), Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 59-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/170901614
50
Stabryła K., (2010), Finansowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 141, s. 63-72.
51
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
52
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
53
Stabryła K., (2010), Przepływ środków wspólnotowych a konstrukcja budżetu Unii Europejskiej. [W:] Kawa P. (red.), Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 147-164.
54
Stabryła-Chudzio K., (2010), Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-32.
55
Stabryła-Chudzio K., (2010), Samodzielność dochodowa gmin francuskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 112, s. 703-715.
56
Grabińska B., Stabryła-Chudzio K., (2010), Przegląd metod planowania budżetowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 77-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/170901653
57
Stabryła-Chudzio K., (2010), Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 33-58.
58
Stabryła K., (2009), Propozycje reformy dochodów własnych Unii Europejskiej, "Master of Business Administration", nr 2 (97), s. 29-44.
59
Stabryła K., (2009), Spory na temat roli budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społeczno-gospodarczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 316-323.
60
Stabryła K., (2009), Przyszłość budżetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań integracyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 36, s. 367-373.
61
Owsiak S., Stabryła K., (2008), Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych. [W:] Postuła M., Perczyński P. (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Warszawa : Ministerstwo Finansów, s. 42-81.
62
Stabryła K., (2008), Budżetu Unii Europejskiej jako podstawa integracji społecznej i gospodarczej. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 118-180.
63
Grabińska B., Stabryła K., (2008), Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 187-199; https://bazekon.uek.krakow.pl/162010478
64
Grabińska B., Stabryła K., (2008), Planowanie budżetowe wybranych krajów : teoria i praktyka. [W:] Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 41-80.
65
Grabińska B., Stabryła K., (2008), Budżet zadaniowy we Francji : zarys koncepcji, "Samorząd Terytorialny", nr 5, s. 69-77.
66
Grabińska B., Stabryła K., (2008), Doświadczenia w zakresie budżetowania zadaniowego w wybranych krajach. [W:] Głuchowski J. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 177-185.
67
Owsiak S., Grabińska B., Stabryła K., (2008), Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych. [W:] Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 21-40.
68
Stabryła K., (2008), Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej, Prom. Owsiak S., Kraków : , 428 k.
69
Stabryła K., (2008), Fundusze Rolnicze w perspektywie finansowej 2007-2013. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 210-239.
70
Grabiński T., Grabińska B., Stabryła K., Owsiak S., (2008), Warunki poprawy alokacji środków budżetowych. [W:] Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 281-338.
71
Stabryła K., (2008), Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakresie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. [W:] Kańduła S. (red.), Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 179-192.
72
Grabińska B., Stabryła K., (2007), Problemy w zakresie planowania wydatków w budżecie państwa. [W:] Piotrowska-Marczuk K., Kietlińska K. (red.), Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, Warszawa : Difin, s. 93-100.
73
Stabryła K., (2007), Decentralizacja finansowa w wybranych krajach. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E., Gniewek J., Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport, s. 139-195.
74
Stabryła K., (2007), Les implications financières et budgétaires de l'adhésion de la Pologne à l'UE, "Lettre Jean Monnet", no 14, s. 16-22.
75
Grabińska B., Stabryła K., Góral R., (2007), Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 754, s. 17-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/142250903
76
Stabryła K., (2006), Kierunki zmian w Pakiecie Stabilności i Wzrostu. [W:] Pomorska A. (red.), Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 503-509.
77
Stabryła K., (2005), Instytucje kontroli finansowej Unii Europejskiej. [W:] Pietrzak B. (red.), Finanse, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 83-91.
78
Stabryła K., (2005), Uprawnienia władz samorządowych do tworzenia budżetu a faktyczny zakres samodzielności finansowej. [W:] Surówka K. (kierownik tematu), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, s. 19-35.
79
Stabryła K., (2005), Zmiany w strukturze budżetu ogólnego UE, "Master of Business Administration", 6 (77), s. 12-19.
80
Grabińska B., Stabryła K., Góral R., (2005), Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/78935344
81
Stabryła K., (2005), Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 33-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/78988127
82
Stabryła K., (2005), Przyczyny zmian w strukturze budżetu wspólnotowego UE. [W:] Tomkiewicz J. (red.), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego ; Białystok : "Libra", s. 61-84.
83
Stabryła K., (2004), Integracja europejska a wzrost gospodarczy Irlandii i Grecji. [W:] Owsiak S. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 1, Finanse publiczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 131-140.
84
Stabryła K., (2004), Ocena rozwiązań we francuskim systemie podatków lokalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 637, s. 83-96.
85
Stabryła K., Góral R., (2003), The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 2, s. 119-135.
86
Stabryła K., Góral R., (2003), Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 37-43.
87
Stabryła K., (2002), Reforma systemu podatków od nieruchomości w Polsce - problem sprawiedliwości i efektywności w podatku ad valorem. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 635-649.
1
@misc{UEK:2168335981,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Protection of the EU Financial Interests - Irregularities Related to the Spending of EU Funds in Poland",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "35-36",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168333859,
author = "Dyduch Justyna and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Fiscal Impacts of Environmental Tax Reform in Selected EU Member States",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1 (68)",
pages = "114-126",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168324689,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Perspektywy dla finansów Unii Europejskiej po rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 6, 2",
pages = "106-118",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168333477,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji - aspekty finansowe",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 44",
pages = "73-82",
year = "2018",
}
5
@inbook{UEK:2168328747,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce",
booktitle = "Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej",
pages = "301-356",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19813-8",
}
6
@inbook{UEK:2168332377,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Consolidation Effects of Public Finance in France",
booktitle = "Medzinárodné vzťahy 2018 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov",
pages = "654-665",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2018",
issn = "2585-9412",
isbn = "978-80-225-4602-7",
}
7
@article{UEK:2168328663,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna and Grabińska Barbara",
title = "Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 52, 3",
pages = "147-157",
year = "2018",
}
8
@inbook{UEK:2168323859,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Strategies of Fiscal Consolidation in Poland",
booktitle = "Public Finances and the New Economic Governance in the European Union",
pages = "305-360",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19812-1",
}
9
@inbook{UEK:2168332559,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Increasing Importance of EU Spending on Business Research and Innovation - Evidence from Poland",
booktitle = "Theory and Applications in the Knowledge Economy : Proceedings of the International Conference TAKE 2017",
pages = "723-736",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2017",
isbn = "978-989-20-7714-7",
}
10
@inbook{UEK:2168316939,
author = "Dyduch Justyna and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Allocation of Environmental Taxes in the Context of General Government Expenditures on Environmental Protection in the European Union Member States",
booktitle = "European Financial Systems 2017 : Proceedings. Part 1",
pages = "109-117",
adress = "Brno",
publisher = "Masaryk University",
year = "2017",
isbn = "978-80-210-8609-8 ; 978-80-210-8610-4",
}
11
@misc{UEK:2168336789,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Structure of EU Expenditure after 2020 in Terms of Integration Challenges",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "126-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
12
@article{UEK:2168323945,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (969)",
pages = "49-68",
year = "2017",
}
13
@article{UEK:2168317949,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne - doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 15, 2 (67), cz. 1",
pages = "83-104",
year = "2017",
}
14
@inbook{UEK:2168308117,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej - stan i perspektywy",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7",
pages = "141-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-1-6",
}
15
@inbook{UEK:2168309899,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Europeanisation and the Convergence of Tax Policies",
booktitle = "Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation",
pages = "53-72",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-19090-3",
}
16
@article{UEK:2168307083,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Contribution of the EU Budget to the Implementation of the Social Cohesion Policy of the European Union",
journal = "Journal of Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 24, 2",
pages = "89-106",
year = "2016",
}
17
@article{UEK:2168307067,
author = "Kasperowicz-Stępień Alicja and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy",
journal = "EUREKA: Social and Humanities",
number = "no. 3",
pages = "43-52",
year = "2016",
}
18
@article{UEK:2168307589,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "The Effectiveness of EU Financial Interests Protection - the Case of Traditional Own Resources",
journal = "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business",
number = "vol. 10",
pages = "390-400",
year = "2016",
}
19
@book{UEK:2168292847,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Is It Possible to Establish a Fiscal Union within the EU? : Conclusions on the Crisis",
adress = "Saarbrücken",
publisher = "LAP LAMBERT Academic Publishing",
year = "2015",
isbn = "978-3-659-41649-1",
}
20
@article{UEK:2168299055,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Kierunek zmian w płatnościach bezpośrednich dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "403",
pages = "321-330",
adress = "",
year = "2015",
}
21
@unpublished{UEK:2168303631,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny",
booktitle = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "21-37",
year = "2015",
}
22
@unpublished{UEK:2168288511,
author = "Kasperowicz-Stępień Alicja and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
pages = "23-53",
year = "2014",
}
23
@inbook{UEK:2168285469,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Preferencje podatkowe w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Francji i Polski",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5",
pages = "149-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-7-8",
}
24
@article{UEK:2168290905,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "7",
pages = "250-265",
year = "2014",
}
25
@article{UEK:2168283815,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 13(28), z. 2",
pages = "79-88",
year = "2013",
}
26
@article{UEK:2168283785,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa - wnioski z kryzysu",
journal = "Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 21, 2",
pages = "170-185",
year = "2013",
}
27
@inbook{UEK:2168285453,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Analiza wprowadzania podatku od transakcji finansowych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4",
pages = "121-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-3-0",
}
28
@article{UEK:2168260916,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 2, cz. 3",
pages = "386-396",
year = "2013",
}
29
@article{UEK:2168244776,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Analiza polskiego rolnictwa w aspekcie finansów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "883",
pages = "117-132",
year = "2012",
}
30
@inbook{UEK:2168265624,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna and Nowak Jarosław",
title = "Nowy kształt budżetu Unii Europejskiej po 2013 roku",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3",
pages = "145-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-0-9",
}
31
@unpublished{UEK:2168271688,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "53-65",
year = "2012",
}
32
@inbook{UEK:2168245822,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Znaczenie mechanizmów stabilizacyjnych w Unii Europejskiej - wnioski w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego",
booktitle = "Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki",
pages = "100-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-00-9",
}
33
@article{UEK:2168283809,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "108",
pages = "516-525",
adress = "",
year = "2012",
}
34
@inbook{UEK:2168293271,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Funkcjonowanie budżetu zadaniowego we Francji - sześć lat doświadczeń",
booktitle = "Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków",
pages = "161-170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; CeDeWu",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-036-7",
}
35
@article{UEK:2168255376,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy - rozwiązania Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "13",
pages = "173-182",
year = "2012",
}
36
@book{UEK:2168226178,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-541-3",
}
37
@article{UEK:2168221944,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "862",
pages = "135-153",
year = "2011",
}
38
@article{UEK:2168222892,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "168, t. 2",
pages = "189-198",
adress = "",
year = "2011",
}
39
@article{UEK:2168293273,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Le rôle de la programmation pluriannuelle dans la gestion des finances de l'État",
journal = "Revue Française de Finances Publiques",
number = "114",
pages = "249-256",
year = "2011",
}
40
@inbook{UEK:2168265522,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Budowa budżetu ogólnego Unii Europejskiej na przykładzie 2011 roku",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2",
pages = "115-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-3-4",
}
41
@inbook{UEK:2168218006,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu",
pages = "159-175",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1944-1",
}
42
@unpublished{UEK:2168261810,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną",
booktitle = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
pages = "37-51",
year = "2011",
}
43
@inbook{UEK:2168266356,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Planowanie wydatków w budżecie Unii Europejskiej",
booktitle = "O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka",
pages = "192-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1978-6",
}
44
@article{UEK:2168220802,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Unijne instrumenty solidarności finansowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "173",
pages = "324-333",
adress = "",
year = "2011",
}
45
@inbook{UEK:2168266998,
author = "Owsiak Stanisław and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych",
booktitle = "Budżet zadaniowy w administracji publicznej",
pages = "45-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Finansów",
year = "2010",
isbn = "978-83-930524-0-0",
}
46
@unpublished{UEK:2168326311,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "20-37",
year = "2010",
}
47
@inbook{UEK:2165774341,
author = "Owsiak Stanisław and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Performance Budget as a Tool for the Improvement of Allocation of Public Resources",
booktitle = "Performance Budget in Poland",
pages = "75-109",
adress = "Warsaw",
publisher = "Ministry of Finance",
year = "2010",
isbn = "978-83-930524-1-7",
}
48
@article{UEK:2165775154,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Przyszłość wydatków na wspólną politykę rolną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
journal = "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica",
number = "277 (58)",
pages = "81-90",
year = "2010",
}
49
@article{UEK:2168218624,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "59-76",
year = "2010",
}
50
@article{UEK:2165391805,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Finansowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "141",
pages = "63-72",
adress = "",
year = "2010",
}
51
@unpublished{UEK:2168326345,
author = "Gniewek Józefa and Kasperowicz-Stępień Alicja and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
52
@unpublished{UEK:2168326343,
author = "Gniewek Józefa and Kasperowicz-Stępień Alicja and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
53
@inbook{UEK:2165609539,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Przepływ środków wspólnotowych a konstrukcja budżetu Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka",
pages = "147-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-58-7",
}
54
@inbook{UEK:2165373402,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy",
pages = "9-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-2-7",
}
55
@article{UEK:2165694672,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Samodzielność dochodowa gmin francuskich",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "112",
pages = "703-715",
adress = "",
year = "2010",
}
56
@article{UEK:2168218626,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Przegląd metod planowania budżetowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "77-91",
year = "2010",
}
57
@inbook{UEK:2165373519,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy",
pages = "33-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-2-7",
}
58
@article{UEK:50194,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Propozycje reformy dochodów własnych Unii Europejskiej",
journal = "Master of Business Administration",
number = "2 (97)",
pages = "29-44",
year = "2009",
}
59
@article{UEK:51021,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Spory na temat roli budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społeczno-gospodarczej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "316-323",
adress = "",
year = "2009",
}
60
@article{UEK:2161806805,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Przyszłość budżetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań integracyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "36",
pages = "367-373",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
61
@inbook{UEK:2165773570,
author = "Owsiak Stanisław and Stabryła Katarzyna",
title = "Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych",
booktitle = "Budżet zadaniowy w administracji publicznej",
pages = "42-81",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-924311-6-9",
}
62
@unpublished{UEK:2168234328,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Budżetu Unii Europejskiej jako podstawa integracji społecznej i gospodarczej",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "118-180",
year = "2008",
}
63
@article{UEK:50375,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna",
title = "Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "785",
pages = "187-199",
year = "2008",
}
64
@inbook{UEK:2165772684,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna",
title = "Planowanie budżetowe wybranych krajów : teoria i praktyka",
booktitle = "Planowanie budżetowe a alokacja zasobów",
pages = "41-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1757-7",
}
65
@article{UEK:50246,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna",
title = "Budżet zadaniowy we Francji : zarys koncepcji",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "5",
pages = "69-77",
year = "2008",
}
66
@inbook{UEK:2164871198,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna",
title = "Doświadczenia w zakresie budżetowania zadaniowego w wybranych krajach",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych",
pages = "177-185",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2230-2",
}
67
@inbook{UEK:2168306653,
author = "Owsiak Stanisław and Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna",
title = "Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych",
booktitle = "Planowanie budżetowe a alokacja zasobów",
pages = "21-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1757-7",
}
68
@unpublished{UEK:51613,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej",
adress = "Kraków",
year = "2008",
}
69
@unpublished{UEK:2168234350,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Fundusze Rolnicze w perspektywie finansowej 2007-2013",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "210-239",
year = "2008",
}
70
@inbook{UEK:2168306665,
author = "Grabiński Tadeusz and Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna and Owsiak Stanisław",
title = "Warunki poprawy alokacji środków budżetowych",
booktitle = "Planowanie budżetowe a alokacja zasobów",
pages = "281-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1757-7",
}
71
@inbook{UEK:2165780824,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakresie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego",
booktitle = "Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "179-192",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2008",
isbn = "978-83-7417-273-8",
}
72
@inbook{UEK:2165793170,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna",
title = "Problemy w zakresie planowania wydatków w budżecie państwa",
booktitle = "Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej",
pages = "93-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-764-7",
}
73
@unpublished{UEK:2168286667,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Decentralizacja finansowa w wybranych krajach",
booktitle = "Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport",
pages = "139-195",
year = "2007",
}
74
@article{UEK:2168319571,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Les implications financières et budgétaires de l'adhésion de la Pologne à l'UE",
journal = "Lettre Jean Monnet",
number = "no 14",
pages = "16-22",
year = "2007",
}
75
@article{UEK:50900,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna and Góral Rafał",
title = "Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "754",
pages = "17-38",
year = "2007",
}
76
@inbook{UEK:2165770646,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Kierunki zmian w Pakiecie Stabilności i Wzrostu",
booktitle = "Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006",
pages = "503-509",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2559-0",
}
77
@inbook{UEK:2166380723,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Instytucje kontroli finansowej Unii Europejskiej",
booktitle = "Finanse",
pages = "83-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-177-3",
}
78
@unpublished{UEK:2168274150,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Uprawnienia władz samorządowych do tworzenia budżetu a faktyczny zakres samodzielności finansowej",
booktitle = "Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "19-35",
year = "2005",
}
79
@article{UEK:2166473557,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Zmiany w strukturze budżetu ogólnego UE",
journal = "Master of Business Administration",
number = "6 (77)",
pages = "12-19",
year = "2005",
}
80
@article{UEK:53025,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna and Góral Rafał",
title = "Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "5-18",
year = "2005",
}
81
@article{UEK:53038,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "33-49",
year = "2005",
}
82
@inbook{UEK:2166534520,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Przyczyny zmian w strukturze budżetu wspólnotowego UE",
booktitle = "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa; Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego; Libra",
year = "2005",
isbn = "83-88463-46-2",
}
83
@inbook{UEK:2166361785,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Integracja europejska a wzrost gospodarczy Irlandii i Grecji",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne",
pages = "131-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-226-X",
}
84
@article{UEK:2168219442,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Ocena rozwiązań we francuskim systemie podatków lokalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "637",
pages = "83-96",
year = "2004",
}
85
@article{UEK:2168230652,
author = "Stabryła Katarzyna and Góral Rafał",
title = "The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 2",
pages = "119-135",
year = "2003",
}
86
@article{UEK:2168238068,
author = "Stabryła Katarzyna and Góral Rafał",
title = "Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "5",
pages = "37-43",
year = "2003",
}
87
@inbook{UEK:2168281527,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Reforma systemu podatków od nieruchomości w Polsce - problem sprawiedliwości i efektywności w podatku ad valorem",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki",
pages = "635-649",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}