Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Zatrudnienie osób w wieku 55-64 w wybranych krajach UE-15 = Employment of People Aged 55-64 in Selected EU-15 Countries
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2018) , s. 44-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327783
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Aktywność zawodowa osób starszych (55-64 lata) na rynku pracy Unii Europejskiej, a zjawisko "working poor" wśród tej grupy osób = Occupational Activity of the Elderly People (55-64 Years) on the European Union Labor Market and the Phenomenon of "Working Poor" among this Group of People
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 13 (2017) , s. 158-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168319835
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Migracje zarobkowe polskiej młodzieży do państw Unii Europejskiej w świetle strategii Europa 2020 = Labor Migrations Polish Youth to the European Union in View of the Europe 2020 Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 12 (2016) , s. 157-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach udziału w projekcie badawczym Katedry Teorii Ekonomii (nr 051/WE-KTE/02/2015/S/5051), realizowanym na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (Kierownik projektu: prof. nadzw. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168311467
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kryzys gospodarczy a sytuacja młodych ludzi na polskim rynku pracy = Economic Crisis and the Situation of Young People on the Polish Labour Market
Źródło:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 205-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299727
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Zatrudnienie osób w wieku 55-64 w wybranych krajach UE-15 = Employment of People Aged 55-64 in Selected EU-15 Countries / Grzegorz Lesiak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2018), s. 44-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
2
Aktywność zawodowa osób starszych (55-64 lata) na rynku pracy Unii Europejskiej, a zjawisko "working poor" wśród tej grupy osób = Occupational Activity of the Elderly People (55-64 Years) on the European Union Labor Market and the Phenomenon of "Working Poor" among this Group of People / Grzegorz Lesiak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 13 (2017), s. 158-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyt-naukowy-WSEI-nr-13.pdf#page=158&view=Fit. - ISSN 1734-5391
3
Migracje zarobkowe polskiej młodzieży do państw Unii Europejskiej w świetle strategii Europa 2020 = Labor Migrations Polish Youth to the European Union in View of the Europe 2020 Strategy / Grzegorz Lesiak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 12 (2016), s. 157-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/15.12.2016-Zeszyty-Naukowe-NR-12.pdf. - ISSN 1734-5391
4
Kryzys gospodarczy a sytuacja młodych ludzi na polskim rynku pracy = Economic Crisis and the Situation of Young People on the Polish Labour Market / Grzegorz Lesiak // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 205-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
1
Lesiak G., (2018), Zatrudnienie osób w wieku 55-64 w wybranych krajach UE-15, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2, s. 44-55.
2
Lesiak G., (2017), Aktywność zawodowa osób starszych (55-64 lata) na rynku pracy Unii Europejskiej, a zjawisko "working poor" wśród tej grupy osób, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 13, s. 158-173; http://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyt-naukowy-WSEI-nr-13.pdf#page=158&view=Fit
3
Lesiak G., (2016), Migracje zarobkowe polskiej młodzieży do państw Unii Europejskiej w świetle strategii Europa 2020, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 12, s. 157-174; https://www.wsei.edu.pl/pliki/15.12.2016-Zeszyty-Naukowe-NR-12.pdf
4
Lesiak G., (2015), Kryzys gospodarczy a sytuacja młodych ludzi na polskim rynku pracy. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 205-214.
1
@article{UEK:2168327783,
author = "Grzegorz Lesiak",
title = "Zatrudnienie osób w wieku 55-64 w wybranych krajach UE-15",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "2",
pages = "44-55",
year = "2018",
url = {},
}
2
@article{UEK:2168319835,
author = "Grzegorz Lesiak",
title = "Aktywność zawodowa osób starszych (55-64 lata) na rynku pracy Unii Europejskiej, a zjawisko working poor wśród tej grupy osób",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 13",
pages = "158-173",
year = "2017",
url = {http://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyt-naukowy-WSEI-nr-13.pdf#page=158&view=Fit},
}
3
@article{UEK:2168311467,
author = "Grzegorz Lesiak",
title = "Migracje zarobkowe polskiej młodzieży do państw Unii Europejskiej w świetle strategii Europa 2020",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 12",
pages = "157-174",
year = "2016",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/15.12.2016-Zeszyty-Naukowe-NR-12.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168299727,
author = "Grzegorz Lesiak",
title = "Kryzys gospodarczy a sytuacja młodych ludzi na polskim rynku pracy",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "205-214",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID