Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Struktury organizacyjne
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 42-66
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329199
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329253
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Analiza i kategoryzacja projektów w procesie implementacji strategii przedsiębiorstwa = Analysis and Categorization of Projects in the Process of Enterprise Strategy Implementation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018) , s. 58-73. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333773
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kategoryzacja projektów
Źródło:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 137-147
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168323771
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze
Wydanie:
Wyd. 2 uzupełnione
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
523 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329059
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 110-127
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329207
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Podstawy wielokryterialnej oceny systemów organizacyjnych = Problems of Multi-Criteria Evaluation of Organizational Systems
Źródło:
Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu / red. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Katarzyna Czernek - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biznes i Zarządzanie)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-233-4463-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168325823
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Zarządzanie procesowe
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 67-82
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329201
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Zarządzanie projektami
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 301-321
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329251
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 142-155
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329213
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Model agregatowej oceny poziomu sprawności zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol i Piotr Jedynak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 31-44 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168316733
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Metoda analizy funkcjonalności w badaniach diagnostycznych i projektowych = Functionality Analysis Method in Diagnostic and Design Research
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 78-89. - Summ.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-08-9
Nr:
2168318239
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Bartosz Boćko
Tytuł:
Sprawność systemów zarządzania wiedzą w aliansach innowacyjnych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
374 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-399
Nr:
2168325373
doktorat
14

Tytuł:
Teoretyczne ujęcie analizy diagnostycznej zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa
Źródło:
Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017, s. 400-415 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-936-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168316025
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Wykładnia zdolności rozwojowej jako podstawa oceny dojrzałości procesowej przedsiębiorstwa = The Interpretation of a Company's Development Potential as a Basis for Assessing the Maturity of Its Processes
Źródło:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 17-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319071
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zdolność rozwojowa jako główna determinanta osiągnięć przedsiębiorstwa = Development Potential - the Main Determinant of Company Performance
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016) , s. 361-373. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307999
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Analiza decyzyjna w ocenie efektywności projektów
Źródło:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 88-105
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310475
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Paradygmat oceny agregatowej w analizie strategicznej = The Paradigm of Aggregate Assessment in Strategic Analysis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 420 (2016) , s. 275-285. - Tytuł numeru: Strategie : procesy i praktyki - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306793
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Funkcje badawcze w metodologii projektowania systemów organizacyjnych = Research Functions in Designing Organisational Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (954) (2016) , s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311251
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Metoda agregacji bilansującej w kwalifikacji strategii rozwoju technologii = The Balanced Aggregation Method in the Evaluation of Technology Development Strategy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 444 (2016) , s. 74-86. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310501
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Metodologia performance management w kontekście produktywności strukturalnej i odpowiedzialności za wyniki = Performance Management Methodology in the Context of Structural Productivity and Responsibility for Results
Źródło:
Meandry teorii i praktyki zarządzania : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Jana Lichtarskiego / red. Grażyna Osbert-Pociecha, Stanisław Nowosielski - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, s. 252-263. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7695-578-0
Nr:
2168308279
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Metodyka projektowania strategii organizacyjnych przedsiębiorstwa
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2016
Opis fizyczny:
471 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-345
Nr:
2168310585
doktorat
23

Tytuł:
Formuły oceny procesów zarządzania w przedsiębiorstwie = Formulas for Assessing Management Processes in a Company
Źródło:
Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015, s. 179-191. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
Nr:
2168298255
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 11-13
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168292975
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Koncepcja zarządzania wiedzą i rozwojem przedsiębiorstwa = A Concept for Knowledge and Corporate Development Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015) , s. 169-178. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168287917
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Rachunek produktywności strukturalnej w ocenie procesów
Źródło:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 131-139
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168288829
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Operacjonizacja funkcjonalności i skuteczności działania dla potrzeb procesu zarządzania przedsiębiorstwem = The Operationalization of the Functionality and Effectiveness of Activities for the Needs of the Corporate Management Process
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2015) , s. 41-47. - Summ.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297823
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
185 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 24)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-697-7
Nr:
2168299079
monografia
29

Tytuł:
Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych
Źródło:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 13-21
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168288789
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Zakończenie
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 625-626
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168293229
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Ryzyko i wykonalność projektu
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 205-222
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293181
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2015
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-8-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168288785
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
33

Tytuł:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Opis fizyczny:
673 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292967
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
34

Tytuł:
Uniwersalne ujęcie metodyki projektowania i wyboru strategii zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Strategie w zarządzaniu organizacjami / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2015, s. 121-144 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-87-7
Nr:
2168299417
rozdział w monografii
35

Tytuł:
Model agregatowej analizy decyzyjnej w projektowaniu
Źródło:
Nowe obszary badań w naukach o zarządzaniu / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2015, s. 107-119 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-86-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168298585
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Selected Methods for Solving Multi-criteria Decision-making Problems Relating to Design
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 163-172 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304101
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 9-10
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168288787
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Komunikacja i organizacyjne uczenie się w kontekście wspomagania innowacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
126 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-7252-712-8
Nr:
2168300453
monografia
39

Tytuł:
Projektowanie systemów zarządzania strategicznego
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 329-349
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293199
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Agregatowa analiza diagnostyczna w badaniu systemów organizacyjnych
Źródło:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 95-109
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168288817
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Projektowanie systemów zarządzania procesowego
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 313-327
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293195
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Zastosowanie agregatowej analizy decyzyjnej w organizacji systemów zarządzania procesowego
Źródło:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 195-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296353
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Opis fizyczny:
334 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-5-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168282685
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
44

Tytuł:
Managing Organizations in the Information Society
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-935104-3-6
Nr:
2168282689
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
45

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 11-12 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-5-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168282721
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Opis fizyczny:
324 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-935104-6-7
Nr:
2168284451
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
47

Tytuł:
Analiza zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa w kontekście innowacyjności = An Analysis of the Company's Development Potential in the Context of Innovativeness
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 173-184. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283419
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Decision Analysis Methods in Designing Improvements in a Company's Organization and Functioning
Źródło:
Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 77-94 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-3-6
Nr:
2168282697
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Projektowanie i wybór strategii zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 7-27
Sygnatura:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295079
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Ramowa koncepcja badań w projektowaniu systemów zarządzania procesowego = A Research Framework for Designing Process Management Systems
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1A (2014) , s. 229-238. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168289057
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 13-14
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-6-7
Nr:
2168284987
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
52

Konferencja:
Zarządzanie strategiczne w w teorii i praktyce, Wrocław, Polska, od 2014-10-15 do 2014-10-17
Tytuł:
Metodyka badania zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa = Methods of Analysing Company's Development Potential
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014) , s. 495-504. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293131
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Preface
Źródło:
Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 9-10
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-3-6
Nr:
2168282691
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Model diagnostyczny generalnych wyników działalności w dziedzinie systemu zarządzania strategicznego = A Diagnostic Model for the General Results of Activities Related to a Strategic Management System
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-88-4
Nr:
2168285811
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Situation Analysis and Corporate Development Programming
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 25-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168287645
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Zarządzanie procesami
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 55-69
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271374
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
The Feasibility Ratio Method as an Instrument for Risk Assessment in Corporate Process Management Systems
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 197-204 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274367
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
346 [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168237828
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
59

Tytuł:
A Procedure for Evaluating Development Potential in the area of Production Capacity = Procedura ewaluacji zdolności rozwojowej w zakresie potencjału wytwórczego przedsiębiorstwa
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 23, nr 2 (2013) , s. 191-204. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168279589
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Zarządzanie procesem projektowania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 215-228
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271440
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Metodyka oceny osiągnięć przedsiębiorstwa = Methodology for Assessing Company Achivements
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013) , s. 317-332. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266644
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Wybrane problemy i metody z zakresu zarządzania strategicznego
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 92-102
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271396
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 111-120
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271408
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Wskaźnikowa i punktowa analiza funkcjonalności systemów zarządzania procesowego = The Ratio and Point Analysis of the Functionality of Process Management Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273308
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 229-241
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271446
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Model oceny zdolności przeciwdziałania zagrożeniom w systemie zarządzania procesowego
Źródło:
Zarządzanie strategiczne, modele biznesu, nowe obszary badań / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2013, s. 68-78 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-82-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168298589
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Specyfika przedmiotu badań w doskonaleniu systemów zarządzania procesowego
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 7-20
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287069
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Specyfika przedmiotu badań w doskonaleniu systemów zarządzania procesowego = The Characteristics of Research Areas in Improving Process Management Systems
Źródło:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 17-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168264430
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Struktury organizacyjne
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 40-54
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271360
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Koncepcja kwantyfikacji bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa = The Concept of Quantifying the Company's Strategic Security
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 260 (2012) , s. 442-453. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168248702
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Zarządzanie procesowe
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 67-82
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237842
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
508 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168271654
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
73

Tytuł:
The Problem of Corporate Development in Designing a Management Strategy
Źródło:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 11-22
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235714
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
Wydanie:
Wyd. 1, 6 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Opis fizyczny:
377, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16640-3
Nr:
2168292043
monografia
75

Tytuł:
Trends in Adopting the Functional Approach in Project Management
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 227-241 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242700
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Determinanty potencjału rozwoju organizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Opis fizyczny:
334 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-8-3
Nr:
2168235702
monografia
77

Tytuł:
Analiza funkcjonalności w doskonaleniu systemów
Źródło:
Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian. Część 2 / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2012, s. 91-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-70-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168298587
rozdział w monografii
78

Tytuł:
Struktury organizacyjne
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 42-66
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237838
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Numer:
nr 890
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
195 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168256532
redakcja czasopisma/serii
80

Tytuł:
Metodyka analizy systemów zarządzania procesowego
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 351-360 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231902
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Opis fizyczny:
190 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235710
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
82

Tytuł:
Podstawowe problemy metodologii badań w procesie projektowania przedsięwzięć ekonomicznych i organizacyjnych = The Basic problems of Research Methodology in the Process of Designing Economic and Organizational Undertakings
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 171-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168246224
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237986
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Numer:
nr 896
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168249442
redakcja czasopisma/serii
85

Tytuł:
Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Process-based Approach to Corporate Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236536
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Numer:
nr 885
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
191 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168249454
redakcja czasopisma/serii
87

Tytuł:
Generalne formuły postępowania badawczego w procesie projektowania = General Research Procedures Applied in the Design Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 20, nr 1 (2012) , s. 167-180. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168257884
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego = General Concept of Analysis and Design of Process Management Systems (PMS)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 21, nr 2 (2012) , s. 125-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168257596
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 110-127
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237916
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Diagnostyka i projektowanie systemów zarządzania procesowego
Źródło:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 9-20
Sygnatura:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263404
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Numer:
nr 880
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168236544
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
92

Tytuł:
Model oceny sprawności systemów zarządzania procesowego = A Model for Assessing the Effectiveness of Process Management Systems
Źródło:
Systemy i procesy zmian w zarządzaniu / red. nauk. Adela Barabasz, Grzegorz Bełz - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, s. 99-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-242-0
Nr:
2168251698
rozdział w monografii
93

Tytuł:
Metody badania i modele rozwoju organizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Opis fizyczny:
344 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-9-0
Nr:
2168235712
monografia
94

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 142-155
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237922
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Zarządzanie projektami
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 301-321
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237976
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Strategie rozwoju organizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Opis fizyczny:
292 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-7-6
Nr:
2168235690
monografia
97

Tytuł:
Model ogólny analizy bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2011) , s. 9-12. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218988
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Koncepcja podejścia funkcjonalnego w zarządzaniu projektami
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 9-27
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168254988
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
Wydanie:
Wyd. 1, 4 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Opis fizyczny:
377, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16640-3
Nr:
2168221222
monografia
100

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Numer:
nr 871
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
209 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168218582
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
101

Tytuł:
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 3
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Opis fizyczny:
510 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Dla studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych, zarządzania i marketingu, informatyki i ekonometrii oraz dla praktyków - menedżerów., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14846-1
Nr:
2168292019
monografia
102

Tytuł:
Universal Research Approaches in Designing Development Projects = Uniwersalne podejścia badawcze w projektowaniu przedsięwzięć rozwojowych
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 19, iss. 2 (2011) , s. 141-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168229254
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Methods of Aggregate Assessment in Project Decisions = Metody oceny agregatowej w podejmowaniu decyzji projektowych
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 17, iss. 1 (2011) , s. 235-254. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168220746
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Przełomy w teorii zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2011) , s. 7-12. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166344133
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 850
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168219822
redakcja czasopisma/serii
106

Tytuł:
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Opis fizyczny:
510 [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Dla studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych, zarządzania i marketingu, informatyki i ekonometrii oraz dla praktyków - menedżerów., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14846-1
Nr:
2168221856
monografia
107

Tytuł:
Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem = Multi-aspect Analysis of Management Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218594
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Podejmowanie decyzji projektowych a ocena ryzyka
Źródło:
Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2011, s. 94-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-57-0
Nr:
2168233250
rozdział w monografii
109

Tytuł:
Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2011
Opis fizyczny:
192 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-5-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168230192
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
110

Tytuł:
Metodyka pomiaru sukcesów organizacji w aspekcie skuteczności działania = The Methodology of Measuring the Organization's Success in the Context of Effective Performance
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2011) , s. 303-316. - Tytuł numeru: Źródła sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218514
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 853
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168220042
redakcja czasopisma/serii
112

Tytuł:
Model wyboru strategii zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem wskaźników wykonalności = A Model of Selecting the Corporate Management Strategy Including Feasibility Indicators
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics / . - nr 218 (2011) , s. 219-226. - Tytuł numeru: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235894
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Podejście funkcjonalne w kontekście ogólnej metodyki projektowania = The Functional Approach in the Context of a General Design Methodology
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168219886
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 854
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168218322
redakcja czasopisma/serii
115

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 856
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
108 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168220576
redakcja czasopisma/serii
116

Tytuł:
Problemy doskonalenia i rozwoju struktur organizacyjnych
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - 8 (2011) , s. 20-31 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 216)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168230278
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Wybrane metody rozwiązywania wieloaspektowych problemów decyzyjnych w procesie zarządzania projektami
Źródło:
Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2011, s. 9-21
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-5-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168230198
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Metodyka rozwiązywania wieloaspektowych problemów decyzyjnych w procesie zarządzania projektami = The Methodology of Solving Multi-Aspect Decision Problems in the Project Management Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 351-360. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222442
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2010
Opis fizyczny:
270 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-3-8
Tryb dostępu:
Nr:
2165395103
monografia
120

Tytuł:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Redaktor:
Adres wydawniczy:
[Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010
Opis fizyczny:
476 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-0-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165416900
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
121

Tytuł:
Zarządzanie w kryzysie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2010
Opis fizyczny:
236 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-2-1
Nr:
2165391829
monografia
122

Tytuł:
Analiza decyzyjna w projektowaniu strategii zarządzania przedsiębiorstwem = Decision Analysis in Designing a Corporate Management Strategy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 116 (2010) , s. 407-417. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165890762
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 820
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
115 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2167664506
redakcja czasopisma/serii
124

Tytuł:
Prawdopodobieństwo subiektywne w wyborze strategii zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2010, s. 114-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-39-6
Nr:
2165911008
rozdział w monografii
125

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 812
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
155 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165701592
redakcja czasopisma/serii
126

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (2010) , s. 39-40
Nr:
2165910625
recenzja
127

Tytuł:
Rozwój organizacji Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o. : studium przypadku
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
98 s.: il; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-515-9
Nr:
2166147959
monografia
128

Tytuł:
Wybrane problemy metodologii badań w projektowaniu rozwoju przedsiębiorstwa = The Selected Problems of the Methodology of Research on Designing Corporate Development
Źródło:
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 50-65. - Summ.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-527-6
Nr:
2165743650
rozdział w monografii
129

Tytuł:
Bezpieczeństwo i ryzyko w modelach wyboru strategii przedsiębiorstwa
Źródło:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 21-39
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-1-4
Nr:
2165897253
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Assessment Aspects and Criteria of Corporate Management System = Aspekty i kryteria oceny systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - iss. 2(16) (2010) , s. 125-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2165632946
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Kierunki badań nad rozwojem systemów informacji menedżerskiej = Trends in Research on the Development of Managerial Information Systems
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 21-45. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162065929
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 827
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
67 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2167655722
redakcja czasopisma/serii
133

Tytuł:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2010
Opis fizyczny:
237 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
U góry okł. : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-1-4
Nr:
52005
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
134

Tytuł:
Koncepcja badań w sferze projektowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, s. 31-46
ISBN:
978-83-255-1726-7
Nr:
2165673967
rozdział w monografii
135

Tytuł:
W pięćdziesięciolecie uzyskania doktoratu przez profesora dr. hab. Jerzego Trzcienieckiego : działalność naukowo-badawcza
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2010. - nr 4 (142), s. 7-15
Lista MNiSW:
b
Nr:
2165725559
varia
136

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 828
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165118577
redakcja czasopisma/serii
137

Tytuł:
Wybrane rachunki kosztów w zarządzaniu procesowym = Selcted Cost Accounts in the Process Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - 1(15) (2010) , s. 77-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2165787879
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Wybrane metody rozwiązywania wieloaspektowych problemów decyzyjnych w procesie zarządzania projektami
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 9-26
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230882
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Metodyka analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 19-30
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165513803
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Wieloaspektowe ujęcie systemu zarządzania przedsiębiorstwem = A Multi-Aspect Approach to Corporate Management System
Źródło:
Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem / red. Henryk Jagoda, Jan Lichtarski - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2010, s. 281-289. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-016-7
Nr:
2165824431
rozdział w monografii
141

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 836
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
265 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165372385
redakcja czasopisma/serii
142

Tytuł:
Problemy metodologii badań w projektowaniu ekonomicznym i organizacyjnym = The Problem of Research Methodology in Economic and Organisational Designing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009) , s. 205-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2165785656
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
143

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 421-442
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157773
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
144

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Tytuł:
Współczesne problemy programowania rozwoju przedsiębiorstwa = Contemporary Problems Related to Programming of Corporate Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009) , s. 11-29. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2165932764
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 811
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
79 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165305476
redakcja czasopisma/serii
146

Tytuł:
Agregatowa zdolność rozwojowa jako miernik wartości potencjału strategicznego przedsiębiorstwa = The Aggregate Development Ability - an Indicator of the Corporate Strategic Potential
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2009) , s. 594-604. - Tytuł numeru: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50340
artykuł w czasopiśmie
147

Tytuł:
Identyfikacja procesów jako stadium przygotowawcze w projektowaniu usprawnień = Process Identification - an Introductory Analysis in Designing Improvements
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 52 (2009) , s. 207-213. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51586
artykuł w czasopiśmie
148

Tytuł:
Ramowy tok postępowania w metodyce doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 117-141
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149634
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
149

Tytuł:
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 317-419
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157587
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
150

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 799
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165082758
redakcja czasopisma/serii
151

Tytuł:
Programowanie działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zmiennych możliwości realizacyjnych
Źródło:
Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2009, s. 99-113 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-25-9
Nr:
2165907607
rozdział w monografii
152

Tytuł:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009
Opis fizyczny:
474 s.: il; 24 cm
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
50871
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
153

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 801
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162001825
redakcja czasopisma/serii
154

Tytuł:
Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 165-200
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149816
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
155

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 810
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
111 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165630633
redakcja czasopisma/serii
156

Tytuł:
Metodyka wieloaspektowej diagnozy systemów zarządzania
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 531-536
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162031962
rozdział w monografii
157

Tytuł:
Metodyka oceny potencjału wiedzy w przedsiębiorstwie
Źródło:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 358-366 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161841273
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
158

Tytuł:
Koncepcja i przebieg badań
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 203-240
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149955
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
159

Tytuł:
Rozwój kapitału ludzkiego w formule systemu zarządzania wiedzą = Development of the Human Capital in the Knowledge Management System
Źródło:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 175-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Nr:
2161885339
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
160

Tytuł:
Metodyka analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 23-36
Sygnatura:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168218964
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
161

Tytuł:
Formuły uniwersalne programowania działalności systemów gospodarczych w zarządzaniu strategicznym
Źródło:
Zarządzanie strategiczne : problemy, kierunki badań / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2009, s. 137-157 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-60904-05-3
Tryb dostępu:
Nr:
2165907986
rozdział w monografii
162

Tytuł:
Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 241-263
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157457
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
163

Tytuł:
Koncepcja sformalizowanej struktury organizacyjnej
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 17-51
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162144762
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
164

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 782
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
205 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162011010
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
165

Tytuł:
Metodyka doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia procesowego = Methodology of Enterprise Organisational Structure Improvement, with Special Attention to the Process Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008) , s. 117-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2165777174
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
166

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 769
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162065110
redakcja czasopisma/serii
167

Tytuł:
Metoda bilansu synergicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Źródło:
Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008, s. 167-183 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-60904-01-5
Tryb dostępu:
Nr:
2165910368
rozdział w monografii
168

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 774
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2161993847
redakcja czasopisma/serii
169

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 784
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162007400
redakcja czasopisma/serii
170

Tytuł:
Koncepcja oceny bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa = The Concept of an Assessment of the Company's Strategic Security
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 20 (2008) , s. 340-348. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50865
artykuł w czasopiśmie
171

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 792
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
141 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2161893803
redakcja czasopisma/serii
172

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 773
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
137 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162069832
redakcja czasopisma/serii
173

Tytuł:
Metodyka projektowania systemów zarządzania procesowego = The Methodology of Designing Process Management Systems
Źródło:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 147-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165902030
rozdział w monografii
174

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 765
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
155 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2161990424
redakcja czasopisma/serii
175

Tytuł:
Wybrane instrumenty rozwoju personelu
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
94, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-387-7
Nr:
51881
monografia
176

Tytuł:
Procedura kategoryzacji w ocenie efektu synergicznego firmy = Categorisation Procedure in Assessing the Synergistic Effect of a Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008) , s. 7-24. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50505
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
177

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 772
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
275 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2164936561
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
178

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 775
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162018289
redakcja czasopisma/serii
179

Tytuł:
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 1
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Opis fizyczny:
510 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14846-1
Nr:
51895
monografia
180

Tytuł:
Proces zarządzania zmianami organizacyjnymi w kontekście ryzyka = The Process of Managing Organizational Changes in the Context of Risk
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 255-263. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621390
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
181

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
758 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
2162159125
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
182

Tytuł:
Zarządzanie wiedzą jako dziedzina
Źródło:
Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2008, s. 287-294. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-06-6
Nr:
2165833888
rozdział w monografii
183

Tytuł:
Wybrane kierunki badań nad rozwojem firmy = Selected Trends in Research on Corporate Expansion
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 391-401. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50979
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
184

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
671 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
2162129050
monografia
185

Tytuł:
Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw
Źródło:
Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008, s. 138-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-15-0
Nr:
2165906731
rozdział w monografii
186

Tytuł:
Projektowanie organizacji systemów referencyjnych zarządzania = Planning the Organisation of Management Reference Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51348
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
187

Tytuł:
Proces zarządzania zmianami i rozwojem organizacji w kontekście ryzyka subiektywnego
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 23-39
Sygnatura:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230190
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
188

Tytuł:
Formuła zarządzania projektami w zastosowaniu do planowania strategicznego
Źródło:
Planowanie strategiczne w warunkach niepewności / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2007, s. 133-148 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
978-83-920319-9-4
Tryb dostępu:
Nr:
2165910296
rozdział w monografii
189

Tytuł:
Metodyka projektowania strategii zarządzania
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 302-314 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166096776
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
190

Tytuł:
Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
344 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-43
Nr:
52375
doktorat
191

Tytuł:
Wybrane metody kontroli kosztów i finansowania przedsięwzięć w zarządzaniu projektami = Selected Methods of Controlling Costs and Financing Enterprises in Project Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(10) (2007) , s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165777229
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
192

Tytuł:
Formuła globalizacji w planowaniu strategicznym = A Globalization Formula in Strategic Planning
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 41-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166094193
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
193

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 753
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
280 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162207660
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
194

Tytuł:
Metodyka i formalizacja badań w zarządzaniu projektami = Methodology and Formalisation of Project Management Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50883
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
195

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 766
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162113013
redakcja czasopisma/serii
196

Tytuł:
Zarządzanie programami i projektami na poziomie operacyjnym w Unii Europejskiej = Programme and Project Management at the Operational Level in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 249-279. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50733
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
197

Tytuł:
Informacja menedżerska w doskonaleniu procesów zarządzania
Źródło:
Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki / red. Jerzy Rokita, Wiesław Grudzewski - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2007, s. 157-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88402-95-1
Nr:
2165907399
rozdział w monografii
198

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 747
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162150038
redakcja czasopisma/serii
199

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 748
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162157145
redakcja czasopisma/serii
200

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 727
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
279 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162090002
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
201

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 736
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2163000307
redakcja czasopisma/serii
202

Tytuł:
Aspekt interpretacyjny i metodologiczny projektowania systemów referencyjnych zarządzania = Interpretational and Methodological Aspects of Designing Management Reference Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50732
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
203

Tytuł:
Produktywność kapitału ludzkiego jako warunek efektywności organizacji = The Productivity of the Human Capital - a Prerequisite for the Organization's Effectiveness
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007) , s. 83-94. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego - Bibliogr.
Nr:
51009
artykuł w czasopiśmie
204

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 3
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Opis fizyczny:
377, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15110-2
Nr:
52052
monografia
205

Tytuł:
Model systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu / [red. nauk. Krystyna Jędralska] - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2007, s. 103-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-01-3
Nr:
2165910270
rozdział w monografii
206

Tytuł:
Podejście podmiotowo-relacyjne w doskonaleniu struktury organizacyjnej = A Subjective and Relational Approach to Improving Organizational Structure
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2007) , s. 9-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50285
artykuł w czasopiśmie
207

Tytuł:
Metodyka planowania strategicznego = Methodology of the Strategic Planning
Źródło:
Dynamika zarządzania organizacjami : paradygmaty - metody - zastosowania : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity = The Dynamics of Organization Management : Paradigms - Methods - Applications : the Commemorative Book Issued in the Honor of 50 Years of Scientific Research of prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita / [kom. red.: Halina Henzel, Anna Lebda-Wyborna, Henryk Bieniok, Anna Lipka, Krzysztof Marcinek, Maria Michałowska, Irena Pyka, Stanisław Stanek, Janusz Wywiał, Urszula Zagóra-Jonszta, Teresa Żbińska] - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 197-212. - Summ.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-814-7
Nr:
2165919889
rozdział w monografii
208

Tytuł:
Implementacja strategii zarządzania a zmiany w strukturze organizacyjnej
Źródło:
Zarządzanie strategiczne : ujęcie zasobowe / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2006, s. 191-203 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-920319-7-0
Nr:
2168292031
rozdział w monografii
209

Tytuł:
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Opis fizyczny:
510, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14846-2 ; 978-83-01-14846-1
Nr:
2166352460
monografia
210

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 719
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
122 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166582761
redakcja czasopisma/serii
211

Tytuł:
Metodyka podejmowania decyzji w systemie dwustopniowej oceny projektów = A Decision-Making Methodology in a Two-stage Project Appraisal System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52730
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
212

Tytuł:
Projektowanie procesów informacyjnych w zarządzaniu firmą = Designing Information Processes in Corporate Management
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 269-279. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218815
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
213

Tytuł:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
528 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
52146
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
214

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 715
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166609570
redakcja czasopisma/serii
215

Tytuł:
Procedura operacjonizacji w definiowaniu projektu
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 497-505 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 81)
ISBN:
978-83-7417-203-5
Nr:
2165794360
rozdział w monografii
216

Tytuł:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006
Opis fizyczny:
475 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
52145
materiały konferencyjne
217

Tytuł:
Aspekty interpretacyjne i metodologiczne zarządzania projektami = Interpretation and Methodological Aspects of Project Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(9) (2006) , s. 161-181. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
51839
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
218

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 730
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2164861699
redakcja czasopisma/serii
219

Tytuł:
Model of System Flexibility in Change Management
Źródło:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / ed. by Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006, s. 63-72
ISBN:
83-85827-95-1
Nr:
2168264518
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
220

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 713
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
137 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166636952
redakcja czasopisma/serii
221

Tytuł:
System celów jako przedmiot wyboru strategicznego = System of Objectives in Strategic Choice
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1137 (2006) , s. 157-167. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce - Bibliogr.
Nr:
51720
artykuł w czasopiśmie
222

Tytuł:
Jerzy Niemczyk: Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych (Determinants, Structure and Strategic Behaviours of Outsourcing Systems). WUE 2006, 273 pp.
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - 1-2 (2006) , s. 181-183
Nr:
2168338993
recenzja
223

Tytuł:
Strategie rozwoju firmy w kontekście internacjonalizacji
Źródło:
Strategie korporacji działających w skali ponadnarodowej / red. Jerzy Rokita, Wiesław Grudzewski - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2006, s. 11-21 - Bibliogr.
ISBN:
83-88402-80-3
Nr:
2168292011
rozdział w monografii
224

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 700
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
280 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166495918
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
225

Tytuł:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
551 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166372084
materiały konferencyjne
226

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem firmy w kontekście globalizacji i konkurencyjności = Enterprise Development in Globalization and Competitiveness Context
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 21-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2165985617
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
227

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 679
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
91 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166528867
redakcja czasopisma/serii
228

Tytuł:
Categorization as an Instrument in Managing Company Development Capacity
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005) , s. 5-29 - Bibliogr.
Nr:
2166402333
artykuł w czasopiśmie
229

Tytuł:
Zdolność rozwojowa jako miernik wartości potencjału strategicznego firmy = Capacity Development in the Evaluation of Strategic Potential in Enterprise
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4 (2005) , s. 106-115. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : strategie i innowacje - Bibliogr.
Nr:
52836
artykuł w czasopiśmie
230

Tytuł:
Organizacja procesów informacyjnych dla potrzeb zarządzania firmą = Organisation of Information Processes for the Needs of Company Management
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 237-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166400167
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
231

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 672
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
122 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2167664507
redakcja czasopisma/serii
232

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 671
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166656347
redakcja czasopisma/serii
233

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 2.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2005
Opis fizyczny:
377 s.: tab., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14391-6
Nr:
2168221244
monografia
234

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 670
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166652432
redakcja czasopisma/serii
235

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem firmy w sektorze MSP
Źródło:
Zarządzanie strategiczne : strategie małych firm / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2005, s. 47-67 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-920319-2-X
Tryb dostępu:
Nr:
2168232594
rozdział w monografii
236

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 673
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
102 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2167664509
redakcja czasopisma/serii
237

Tytuł:
System informacji menedżerskiej jako instrument wspomagania zarządzania strategicznego w firmie
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
370 s.: il.; 30 cm + Autoreferat : 17 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/905
Nr:
2168221288
doktorat
238

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 684
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
121 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166522376
redakcja czasopisma/serii
239

Tytuł:
Analiza elastyczności systemu jako instrument programowania zmian i rozwoju
Źródło:
Elastyczność organizacji / red. Jerzy Rokita, Wiesław Grudzewski - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2005, s. 20-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-88402-74-9
Nr:
2168292015
rozdział w monografii
240

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 648
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168219910
redakcja czasopisma/serii
241

Tytuł:
Diagnostyka efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi = Diagnosing the Effectiveness of Managing Work Resources
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220416
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
242

Tytuł:
Analiza generatywna
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 22
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269844
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
243

Tytuł:
Cechy użytkowe projektów
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 68
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269882
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
244

Tytuł:
Cykl projektowo-realizacyjny
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 83-84. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269914
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
245

Tytuł:
Kryteria oceny projektów
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 235
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270100
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
246

Tytuł:
Instrumenty zarządzania
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 169
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270046
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
247

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 647
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
129 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168219884
redakcja czasopisma/serii
248

Tytuł:
Zarządzanie projektami = Project Management
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 671-672. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270266
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
249

Tytuł:
Model regulacji w zarządzaniu procesowym
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 335-337. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270134
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
250

Tytuł:
Zarządzanie programami
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 670-671
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270264
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
251

Tytuł:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
408 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165991210
materiały konferencyjne
252

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 652
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
234 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168220692
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
253

Tytuł:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
411 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165984196
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
254

Tytuł:
Analiza ekonomiczna
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 21-22
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269842
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
255

Tytuł:
Podejście funkcjonalno-lingwistyczne w badaniu informacji menedżerskiej = Functional-Linguistic Approach in Studies of Managerial Information
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 261-272. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2166111787
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
256

Tytuł:
Zarządzanie przez projekty
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 672-673. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270270
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
257

Tytuł:
Rachunek koordynacyjny
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 476
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270192
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
258

Tytuł:
Biura projektowe
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 61
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269868
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
259

Tytuł:
Budżetowanie
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 64
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269880
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
260

Tytuł:
Kategoryzacja projektów
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 196-197
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270074
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
261

Tytuł:
Bilansowanie
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 60-61
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269866
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
262

Tytuł:
Cele projektowania
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 72
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269884
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
263

Tytuł:
Bilans sprawnościowy jako narzędzie oceny potencjału strategicznego firmy = Effectiveness Balance in the Evaluation of Strategic Potential in Enterprise
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1025 (2004) , s. 275-287. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii - Bibliogr.
Nr:
52766
artykuł w czasopiśmie
264

Tytuł:
Metody oceny efektywności zmian organizacyjnych = Effectiveness Methods of Organizational Changes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004) , s. 111-124. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220874
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
265

Tytuł:
Referencyjny system informacyjny
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 483
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270200
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
266

Tytuł:
Proces projektowy
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 437
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270176
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
267

Tytuł:
Leksykon zarządzania
Redaktor:
Romanowska Maria
, Jarosiński Mirosław
, Gierszewska Grażyna
, Janowska Zdzisława
, Nogalski Bogdan
, Trocki Michał
, Wawrzyniak Bogdan
, Dworzecki Zbigniew
, Fornalczyk Anna
, Jeżak Jan
, Cygler Joanna
, Kuczmera-Ludwiczyńska Eleonora
, Leśniak-Łebkowska Grażyna
, Rogowski Waldemar
, Sopińska Agnieszka
, Wachowiak Piotr
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2004
Opis fizyczny:
726 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych hasłach
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168230238
leksykon, encyklopedia
Zobacz powiązane rozdziały
268

Tytuł:
Metodologia projektowania
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 310
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270124
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
269

Tytuł:
Kwalifikacja finansowania projektów
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 258-259. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270104
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
270

Tytuł:
Principal Directions in the Evolution of Strategic Management
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003) , s. 5-26 - Bibliogr.
Nr:
2168230634
artykuł w czasopiśmie
271

Tytuł:
Strategic Planning and Globalization
Źródło:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 17-24 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225220
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
272

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 613
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
131 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168223284
redakcja czasopisma/serii
273

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 622
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
139 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168221118
redakcja czasopisma/serii
274

Tytuł:
System kontroli strategicznej w firmie = Strategic Control Systems in the Firm
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222616
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
275

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie wyboru opcji strategicznej
Źródło:
Zarządzanie strategiczne : problemy teorii i praktyki / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2003, s. 239-252 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-3-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168232688
rozdział w monografii
276

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 627
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
237 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168224786
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
277

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 616
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168222444
redakcja czasopisma/serii
278

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 631
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
323 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art. Zeszyt dedykowany Profesorowi Ryszardowi Borowieckiemu z okazji 60. urodzin oraz 35-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Bibliogr. przy art.
Nr:
2168223314
redakcja czasopisma/serii
279

Tytuł:
Metoda dwustopniowej oceny wariantów planów strategicznych
Źródło:
Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 1 / red. nauk. Jan Jeżak - Łódź: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, 2003, s. 601-615. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-913058-3-X
Nr:
2168294767
rozdział w monografii
280

Tytuł:
Determinanty poziomu organizacyjno-ekonomicznego przedsiębiorstwa : The Organizational and Economical Determinants of Enterprise Development
Źródło:
Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej : zarządzanie zasobami / red. Ryszard Rutka - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003, s. 203-214. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie ; 18)
ISBN:
83-88829-78-5
Nr:
2168269024
rozdział w monografii
281

Tytuł:
[Konferencje]
Źródło:
Przegląd Organizacji2002. - nr 11, s. 40-41
Nr:
2168263020
varia
282

Tytuł:
Analiza zdolności rozwojowej firmy
Źródło:
Przedsiębiorstwa wobec wyzwań przyszłości / red. Jerzy Rokita, Wiesław Grudzewski - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2002, s. 113-131 - Bibliogr.
ISBN:
83-88402-16-1
Nr:
2168292013
rozdział w monografii
283

Konferencja:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Tytuł:
Wybrane instrumenty analizy działalności operacyjnej = Selected Instruments Used in the Analysis of Operating Activities
Źródło:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 217-235. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241804
rozdział w materiałach konferencyjnych
284

Tytuł:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. EJB, 2002
Opis fizyczny:
907 s.: tab., wykr.; 26 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226215
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
285

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 577
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
172 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168225650
redakcja czasopisma/serii
286

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 560
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168224096
redakcja czasopisma/serii
287

Tytuł:
Uniwersalne ujęcie systemu informacji menedżerskiej = The Models of Managerial Information Systems
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 704-714 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168227152
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
288

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 593
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
132 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168223388
redakcja czasopisma/serii
289

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
Wydanie:
Wyd. 1, dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Opis fizyczny:
377 [1] s.: tab., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13231-0
Nr:
2168235660
monografia
290

Tytuł:
Modele programowania strategicznego = Strategic Planning Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225402
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
291

Tytuł:
Kierunki poszukiwania strategii organizacyjnej firmy = The Search for Organisational Strategies Within Firms
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 85-97. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224902
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
292

Tytuł:
Proces implementacji i kontroli w zarządzaniu strategicznym = The Process of Implementation and Control in Strategic Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231004
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
293

Tytuł:
Analiza zmian strukturalnych w kontekście strategii przedsiębiorstwa
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
551 k. + Aneks 7 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/520
Nr:
2168262516
doktorat
294

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 574
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
250 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168225530
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
295

Konferencja:
V Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2002-10-23 do 2002-10-24
Tytuł:
Instrumenty analityczno-decyzyjne w zarządzaniu pracą
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 5, Zarządzanie pracą / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002, s. 265-277 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-5-0
Nr:
2168220666
rozdział w materiałach konferencyjnych
296

Tytuł:
Koncepcja kontroli strategicznej w zarządzaniu firmą
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 951 (2002) , s. 58-71. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Nr:
2168223134
artykuł w czasopiśmie
297

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 592
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168227226
redakcja czasopisma/serii
298

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 603
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
270 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168231008
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
299

Tytuł:
Projektowanie strategii zmian organizacyjnych w firmie
Źródło:
Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu / red.: Wanda Błaszczyk, Bogusław Kaczmarek - [Łódź]: Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania, 2001, s. 111-124. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-915846-2-3
Nr:
2168298103
rozdział w monografii
300

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 567
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234798
redakcja czasopisma/serii
301

Tytuł:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Numer:
no 1
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2001
Opis fizyczny:
174 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168249284
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
302

Tytuł:
Calculation of Effectiveness in Operations Management = Calculation of Effectiveness in Operations Management
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001) , s. 85-105 - Bibliogr.
Nr:
2168248852
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
303

Tytuł:
Podstawy zarządzania firmą : modele, metody, praktyka
Wydanie:
Wyd. 2 uaktual.
Adres wydawniczy:
Kraków; Kluczbork: Antykwa, 2001
Opis fizyczny:
529 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Organizacja i Zarządzanie - Antykwa)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87493-15-5
Nr:
2168236470
monografia
304

Tytuł:
Kierunki, szkoły i nurty strategicznego zarządzania
Źródło:
Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2001, s. 19-38. - [odczyt: 14.02.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-87772-40-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168246648
rozdział w monografii
305

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 561
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
209 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168236214
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
306

Tytuł:
Metoda agregacji bilansującej w ocenie wariantów projektowych
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001) , s. 189-199. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168236624
artykuł w czasopiśmie
307

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Tytuł:
Analiza efektywności zmian w zarządzaniu rozwojem firmy
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 223-233 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
Nr:
2167766818
rozdział w materiałach konferencyjnych
308

Tytuł:
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Opis fizyczny:
78 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230266
monografia
309

Tytuł:
Strategia rozwoju uczelni
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Opis fizyczny:
252 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230246
monografia
310

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 564
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234034
redakcja czasopisma/serii
311

Tytuł:
Rachunek menedżerski w zarządzaniu zadaniami = Managerial Accounting in Task Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236216
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
312

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 534
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
121 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168224434
redakcja czasopisma/serii
313

Tytuł:
Koncepcja rachunku produktywności w zarządzaniu firmą = The Conception of the Productivity Account in the Management of a Firm
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224192
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
314

Tytuł:
Podstawy zarządzania firmą : modele, metody, praktyka
Wydanie:
Wyd. 2 uaktual.
Adres wydawniczy:
Kraków; Kluczbork: Antykwa, 2000
Opis fizyczny:
534 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Organizacja i Zarządzanie - Antykwa)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87493-15-5
Nr:
2168292041
monografia
315

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2000-09-18 do 2000-09-19
Tytuł:
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 429-437 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-3-4
Nr:
2168220634
rozdział w materiałach konferencyjnych
316

Konferencja:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Tytuł:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.)
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
635 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168237574
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
317

Tytuł:
Methodological Aspects of Management of Company Development
Źródło:
Enterprises in the Face of Contemporary Challenges / scient. eds.: Alessandro Anastasi & Ryszard BOROWIECKI - Cracow ; Messina: Univ. of Economics, 2000, s. 59-65. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-2-7
Nr:
2166550364
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
318

Tytuł:
Program poprawy produktywności w zarządzaniu rozwojem firmy
Źródło:
W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000, s. 151-160 - Bibliogr.
ISBN:
83-7188-451-6
Nr:
2168229962
rozdział w monografii
319

Autor:
Adam Stabryła , Zofia Skrzyńska
Tytuł:
Przyszłość Akademii
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 7
Nr:
2168272686
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
320

Konferencja:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Tytuł:
Metodologiczne aspekty rachunku produktywności = Some Aspects of the Concept of Productivity
Źródło:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 559-567. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168238052
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
321

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Opis fizyczny:
377 [1] s.: tab., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13231-0
Nr:
2168235658
monografia
322

Tytuł:
Metodologia badań w zarządzaniu projektami
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 2 - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 422-431. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168270342
rozdział w materiałach konferencyjnych
323

Tytuł:
Produktywność strukturalna w zarządzaniu rozwojem firmy = Structural Productivity in Managing Company Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 3 (2000) , s. 7-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238950
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
324

Tytuł:
Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej
Źródło:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 2-67
Sygnatura:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232528
fragment pracy naukowo badawczej
325

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 544
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
214 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168224164
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
326

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 554
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168224202
redakcja czasopisma/serii
327

Konferencja:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Tytuł:
Techniki analityczne w usprawnianiu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa = Techniques Calculation in Operations Management
Źródło:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 355-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237300
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
328

Tytuł:
Project Management as Area of Company Activity
Źródło:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 63-75. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235354
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
329

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 531
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168256852
redakcja czasopisma/serii
330

Konferencja:
II Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 1999-09-20 do 1999-09-21
Tytuł:
Doskonalenie organizacji w zarządzaniu rozwojem firmy
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2 / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1999, s. 311-322
ISBN:
83-911343-1-8
Nr:
2167767840
rozdział w materiałach konferencyjnych
331

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 529
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
99 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168252916
redakcja czasopisma/serii
332

Tytuł:
Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji
Źródło:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]1999, s. 1-78
Sygnatura:
NP-648/[1]/Magazyn
Nr:
2168231354
fragment pracy naukowo badawczej
333

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 532
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
151 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168245104
redakcja czasopisma/serii
334

Tytuł:
Podstawy metodologiczne zarządzania projektami = Methodological Basis of Projects Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238136
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
335

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 507
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168234256
redakcja czasopisma/serii
336

Tytuł:
Strategia rozwojowa firmy : zasady przygotowania opcji strategicznej
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 15-25. - Załączniki
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166323145
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
337

Tytuł:
Metodologiczne aspekty zarządzania strategicznego = The Methodological Aspects of Strategic Management
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 41-45. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226082
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
338

Tytuł:
Wspomaganie informacyjne controllingu menedżerskiego w firmie = Information Support of Managerial Control in a Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998) , s. 191-205. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238142
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
339

Tytuł:
Rachunek produktywności w diagnostce ekonomicznej przedsiębiorstwa
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (1998) , s. 29-32 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168262142
artykuł w czasopiśmie
340

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 519
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
152 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168255278
redakcja czasopisma/serii
341

Konferencja:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Tytuł:
Program poprawy produktywności w zarządzaniu rozwojem firmy = Improvement Productivity Programme in Enterprise Development
Źródło:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 151-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234296
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
342

Tytuł:
Podstawy zarządzania firmą : modele, metody, praktyka
Wydanie:
[Dodr.]
Adres wydawniczy:
Kraków; Kluczbork: Antykwa, 1998
Opis fizyczny:
629 s.: il.; 29 cm
Seria:
(Organizacja i Zarządzanie - Antykwa)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87493-15-5
Nr:
2168236420
monografia
343

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 506
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234258
redakcja czasopisma/serii
344

Tytuł:
Współczesne instrumenty zarządzania rozwojem ekonomicznym firmy
Źródło:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]1998, s. 1-59 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-527/1/Magazyn
Nr:
2168231980
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
345

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 509
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
205 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168238146
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
346

Tytuł:
Instytut Organizacji i Zarządzania
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 59-74
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255652
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
347

Tytuł:
Zarządzanie projektami w usprawnianiu organizacji i funkcjonowania firmy
Źródło:
Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych - Jurata; Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1997, s. 1-14 [278-291] - Bibliogr.
Nr:
2168278527
rozdział w materiałach konferencyjnych
348

Tytuł:
Podstawy zarządzania firmą : modele, metody, praktyka
Adres wydawniczy:
Kraków; Kluczbork: Oficyna Wydawnicza "Antykwa", 1997
Opis fizyczny:
629 s.: il.; 29 cm
Seria:
(Organizacja i Zarządzanie - Antykwa)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87493-15-5
Nr:
2168236416
monografia
349

Tytuł:
Aspekty ekonomiczno-organizacyjne zarządzania jakością - ocena procesu wytwórczego
Źródło:
Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997, s. 143-158. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-906641-7-8
Nr:
2168269270
rozdział w materiałach konferencyjnych
350

Tytuł:
Zarządzanie projektami (na przykładzie struktury organizacyjnej TECHBUD S.A.)
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2 / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1997, s. 9-55 - Bibliogr.
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12481-4
Nr:
2168243726
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
351

Tytuł:
Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności
Źródło:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 9-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234678
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
352

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Tytuł:
Zmiana i rozwój w zarządzaniu firmą = Management Change and Development in Enterprise
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 119-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168239432
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
353

Tytuł:
Zarządzanie operacyjne (na przykładzie FSE ZELPOL S.A.)
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2 / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1997, s. 56-81 - Bibliogr.
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12481-4
Nr:
2168243728
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
354

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 486
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
66 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234238
redakcja czasopisma/serii
355

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 473
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
113 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168252760
redakcja czasopisma/serii
356

Tytuł:
Ocena efektywności zmian organizacyjnych w zarządzaniu projektami = The Evaluation of the Effectiveness of Organizational Changes in Project Management
Źródło:
Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem / red. Henryk Bieniok - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1997, s. 121-130. - Summ.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-81-0
Nr:
2168253888
rozdział w monografii
357

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 499
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
165 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168237808
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
358

Tytuł:
Badania doświadczalne z zakresu zarządzania jakością = Experimental Studies Pertaining to Quality Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237794
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
359

Tytuł:
Rachunek produktywności
Źródło:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 51-69 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234680
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
360

Tytuł:
Zarządzanie jakością w firmie : (na przykładzie jakości produkcji silnika elektrycznego)
Źródło:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 317-338. - Załączniki
Nr:
2168268410
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
361

Tytuł:
Modele korporacji i koncernu w warunkach polskich
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 86-110
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255334
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
362

Tytuł:
Organizacja systemu informacji menedżerskiej = Organization of Managerial Information System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231846
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
363

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie przemysłu chemicznego
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 64-85
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255194
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
364

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem firmy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1996
Opis fizyczny:
294 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-87-4
Nr:
2168236018
monografia
365

Tytuł:
Zarządzanie projektami jako dziedzina działalności firmy
Źródło:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA1996, s. 12-33 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232554
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
366

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 471
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168231908
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
367

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Tytuł:
Koncepcja zarządzania projektami w kształtowaniu rozwoju firmy = Project Management in Development of the Enterprise
Źródło:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 309-316. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243480
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
368

Tytuł:
Restrukturyzacja operacyjna firmy PPH Velma S.A.
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 111-136
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255394
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
369

Tytuł:
System zarządzania strategicznego w firmie = Strategic Management System in the Enterpris
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. materiałów konf. Ryszard Rutka - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995, s. 1[79]-8[86]. - Summ.
Nr:
2168248646
rozdział w materiałach konferencyjnych
370

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 446
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
104 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168237662
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
371

Tytuł:
Aspekty ekonomiczno-organizacyjne zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 59-72 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168229894
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
372

Tytuł:
Poszukiwanie nowych rozwiązań strukturalnych zakładów opieki zdrowotnej = In Search of New Models of Health Care Centers' Organizational Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 446 (1995) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237708
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
373

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem firmy
Adres wydawniczy:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 1995
Opis fizyczny:
275 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86575-09-3
Nr:
2168236022
monografia
374

Tytuł:
Modele zarządzania jakością
Źródło:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1995, s. 143-169 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234654
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
375

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 458
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
74 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234266
redakcja czasopisma/serii
376

Tytuł:
System zarządzania strategicznego w firmie = Strategic Management System in the Enterprise
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (82) (1995) , s. 77-85. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252262
artykuł w czasopiśmie
377

Tytuł:
Podstawy zarządzania firmą
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Opis fizyczny:
314, [2] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-01-11746-X
Nr:
2168236414
monografia
378

Tytuł:
Rozwój jako przedmiot zarządzania
Źródło:
Rozwój organizacji : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Piotr BUŁA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 35-45 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-63-7
Nr:
2168229888
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
379

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Tytuł:
Model systemu motywacyjnego dla potrzeb zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 173-184 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230378
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
380

Tytuł:
Formy i kierunki przekształceń strukturalnych podmiotów gospodarczych = Forms and Directions at Structural Transformations of Economic Entities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 430 (1994) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230014
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
381

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 431
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Opis fizyczny:
101 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168244540
redakcja czasopisma/serii
382

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 445
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234280
redakcja czasopisma/serii
383

Tytuł:
Instytucje zarządzania kontraktowego w polityce prywatyzacyjnej = The Institutions of Contract Management at the Policy of Privatization
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 45, nr 4 (531) (1994) , s. 15-17
Nr:
2168248910
artykuł w czasopiśmie
384

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 417
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
109 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168276363
redakcja czasopisma/serii
385

Tytuł:
Modele systemu zarządzania jakością w kontekście polskich norm = Models of Quality Management Systems in the Context of Polish Standards
Źródło:
Organizacja i Kierowanie. - nr 4 (78) (1994) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168272284
artykuł w czasopiśmie
386

Tytuł:
Motywacja a zarządzanie ludźmi = Motivations and Management
Źródło:
Humanizacja Pracy. - nr 4 (1994) , s. 3-12 - Bibliogr.
Nr:
2168239088
artykuł w czasopiśmie
387

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 444
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234278
redakcja czasopisma/serii
388

Tytuł:
System kontroli w warunkach swobody gospodarczej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1994) , s. 13-14 - Bibliogr.
Nr:
2168238992
artykuł w czasopiśmie
389

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 428
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
74 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234286
redakcja czasopisma/serii
390

Tytuł:
Organizacja systemu informacji menedżerskiej
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1994, s. 162-215
Sygnatura:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233010
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
391

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 430
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
108 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168230186
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
392

Tytuł:
Organizacja grupy menedżerskiej w zarządzaniu kontraktowym = Organization of a Managerial Group in Contract Management
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 45, nr 5 (532) (1994) , s. 4-6
Nr:
2168248912
artykuł w czasopiśmie
393

Tytuł:
Zarządzanie jakością : jakość w świetle polskich norm
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1994) , s. 21-23 - Bibliogr.
Nr:
2168229764
artykuł w czasopiśmie
394

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 412
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr.
Nr:
2168236442
redakcja czasopisma/serii
395

Tytuł:
Rozwiązania strukturalne w systemie opieki zdrowotnej
Źródło:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1993, s. 43-83 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-186/Magazyn
Nr:
2168232492
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
396

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 408
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
146 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168245476
redakcja czasopisma/serii
397

Tytuł:
Model korporacji w systemie opieki zdrowotnej
Źródło:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - nr 11 (1993) , s. 2-8 - Bibliogr.
Nr:
2168263500
artykuł w czasopiśmie
398

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 407
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
112 s. [3 k. złoż]: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168246052
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
399

Tytuł:
Przedmiot i zakres nauki organizacji i zarządzania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : materiały pomocnicze - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 5-30 - Bibliogr.
Nr:
2168257120
rozdział w skrypcie
400

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 413
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168252052
redakcja czasopisma/serii
401

Tytuł:
Controlling w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi = Controlling in the Management of Businesses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 407 (1993) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246050
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
402

Tytuł:
Modelowanie struktury organizacyjnej
Źródło:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 55-89
Nr:
2168257240
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
403

Tytuł:
Analiza zależności w strukturze organizacyjnej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1992
Opis fizyczny:
577, 24 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/838
Nr:
2168257734
doktorat
404

Tytuł:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
173 [1] s. 1 k. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168257234
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
405

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 366
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168264086
redakcja czasopisma/serii
406

Tytuł:
Model systemu motywacyjnego zorientowany zadaniowo (SMZ) = A Target-Oriented Motivational System Model (SMZ)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 375 (1992) , s. 5-22. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246016
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
407

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 375
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168246018
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
408

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 373
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168235062
redakcja czasopisma/serii
409

Tytuł:
Proces zarządzania jako przedmiot organizowania
Źródło:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA1991, s. 151-174, [5] k. złoż.
Sygnatura:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232850
fragment pracy naukowo badawczej
410

Tytuł:
Kryteria efektywności struktury organizacyjnej systemu wytwórczego
Źródło:
Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1991, s. 12-21
Sygnatura:
NP-90/Magazyn
Nr:
2168285379
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
411

Tytuł:
Doskonalenie struktury organizacyjnej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991
Opis fizyczny:
253, [1] s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0835-9
Nr:
2168229970
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
412

Tytuł:
Podejście pragmatyczne w badaniu elastyczności organizacji = Pragmatic Approach in the Studies on the Elasticity of Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 345 (1991) , s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239866
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
413

Tytuł:
Metody doskonalenia struktury organizacyjnej
Źródło:
Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 55-78
ISBN:
83-208-0835-9
Nr:
2168232106
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
414

Tytuł:
Dorobek naukowy Profesora Jerzego Trzcienieckiego
Źródło:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 7-15
Nr:
2168253744
rozdział w materiałach konferencyjnych
415

Autor:
Zbigniew Martyniak , Stefan Mynarski , Wacław Gabara , Ryszard Borowiecki , Leszek Pacholski , Alfred Czermiński , Zbigniew Scheloch , Henryk Halama , Eugeniusz Gutman , Lesław Martan , Józef Boroń , Ireneusz Durlik , Jerzy Trzcieniecki , Adam Stabryła
Tytuł:
Przemówienia okolicznościowe
Źródło:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 115-135
Nr:
2168306373
varia
416

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 345
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
121 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239862
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
417

Tytuł:
Modelowanie struktury organizacyjnej
Źródło:
Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 100-148
ISBN:
83-208-0835-9
Nr:
2168229972
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
418

Tytuł:
Modelowanie struktury organizacyjnej
Źródło:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA1991, s. 51-80, [1] k. złoż.
Sygnatura:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232846
fragment pracy naukowo badawczej
419

Tytuł:
Controlling w strukturach koordynacyjnych przedsiębiorstwa
Źródło:
Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1991, s. 8-16
Sygnatura:
NP-128/Magazyn
Nr:
2168232886
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
420

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 371
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168235046
redakcja czasopisma/serii
421

Tytuł:
Parametryzacja i kwantyfikacja w analizie efektywności organizacyjnej = Parametrization and Quantification in the Analysis of Organizational Effectiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 345 (1991) , s. 85-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239908
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
422

Tytuł:
Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych a formy przekształceń własnościowych
Źródło:
Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1991, s. 33-46
Sygnatura:
NP-90/Magazyn
Nr:
2168285383
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
423

Tytuł:
Podstawy doskonalenia struktury organizacyjnej
Źródło:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA1991, s. 10-34, [2] k. złoż
Sygnatura:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232830
fragment pracy naukowo badawczej
424

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 348
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991
Opis fizyczny:
63 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168229360
redakcja czasopisma/serii
425

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 330
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros., pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168278263
redakcja czasopisma/serii
426

Tytuł:
Elastyczność struktury organizacyjnej = Flexibility of Organizational Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 309 (1990) , s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253500
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
427

Tytuł:
Modelowanie elastycznych rozwiązań struktury organizacyjnej = Flexible Models of Organizational Structure Realization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240834
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
428

Tytuł:
Podstawy techniki ustalania efektu organizacyjnego = Foundations of the Organizational Effect Determination Technique
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990) , s. 99-110. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240860
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
429

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 323
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
124 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168240830
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
430

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 311
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990
Opis fizyczny:
95 s., [2] k. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168235044
redakcja czasopisma/serii
431

Tytuł:
Formy procesu zarządzania
Źródło:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA1990, s. 7-45
Sygnatura:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232746
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
432

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 317
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
71 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168283361
redakcja czasopisma/serii
433

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 316
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
81 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168283337
redakcja czasopisma/serii
434

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 291
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
111 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168235026
redakcja czasopisma/serii
435

Tytuł:
Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji. Organizacja i Zarządzanie Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 12 (1989) , s. 175-185. - Rez. - Bibliogr.
Nr:
2168270308
artykuł w czasopiśmie
436

Tytuł:
Zastosowanie symulacji w usprawnianiu przebiegów decyzyjnych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
307 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Załącznik: złoż. karta perforowana, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/751
Nr:
2168262518
doktorat
437

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 286
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168280145
redakcja czasopisma/serii
438

Tytuł:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
241 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168257848
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
439

Tytuł:
Problems of Studies over Organization Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 95-111 - Bibliogr.
Nr:
2168237302
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
440

Tytuł:
Bazowy plan badań w projektowaniu struktury organizacyjnej = Base Plan op Investigations in Designing the Organizational Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - nr 14 (1988) , s. 161-171. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168292035
artykuł w czasopiśmie
441

Tytuł:
Kierunki i metody badań nad strukturami organizacyjnymi
Źródło:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 46-81
Nr:
2168306265
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
442

Tytuł:
Podejście funkcjonalne w usprawnianiu zarządzania = Functional Approach to Management Improvement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 260 (1988) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234934
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
443