Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Konsument - definicja, teorie potrzeb
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 79-84 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949535-7-7
Nr:
2168324291
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Proces szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie polskich organizacji = Meaning of Trainings in Human Resources Development in Polish Organizations
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (54) (2018) , s. 346-355. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327573
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Konferencja:
XV Sesja Naukowa z cyklu Wyzwania zarządzania jakością, Kraków, Polska, od 2018-04-25 do 2018-04-27
Tytuł:
Konsument - definicja, teorie potrzeb
Źródło:
XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 24. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949535-6-0
Nr:
2168324311
varia
4

Konferencja:
XV Sesja Naukowa z cyklu Wyzwania zarządzania jakością, Kraków, Polska, od 2018-04-25 do 2018-04-27
Tytuł:
Ocena zadowolenia klientów - case study
Źródło:
XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949535-6-0
Nr:
2168324313
varia
5

Tytuł:
Ocena zadowolenia klientów - case study
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 85-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949535-7-7
Nr:
2168324295
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Klient i wartość klienta jako nadrzędny cel organizacji
Źródło:
Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol i Piotr Jedynak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 86-94 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168316753
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Satysfakcja klientów - definicja, monitoring i narzędzia = The Customer Satisfaction - Definition, Monitoring and Tools
Źródło:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 81-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-7-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168315069
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Czynniki wpływające na satysfakcję klientów i jakość usługi - case study = Factors Determinate Customer Satisfaction and Service Quality - Case Study
Źródło:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 69-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-7-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168315067
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Lojalność klienta - teoria oraz omówienie mierników RFM i POC
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016, s. 114-119 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-3-1
Nr:
2168305343
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Orientacja na klienta w zarządzaniu organizacją
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016, s. 120-125 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-3-1
Nr:
2168305349
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Zarządzanie procesem zgodnie z zasadami Lean Management - analiza przypadku = Process Management in Accordance With Lean Management Rules - Case Study
Źródło:
Quality Management of Selected Products and Processes = Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 54-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Interdyscyplinarność i Innowacyjność Towaroznawstwa)
ISBN:
978-83-7789-429-3 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307091
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Japońskie zarządzanie organizacją - gemba i raport A3
Źródło:
Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 33-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-88-4
Nr:
2168298441
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Identyfikacja klient - analiza przypadku
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 170-176 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312855
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Kreowanie wartości dla klienta poprzez dostarczenie produktu bez strat
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 177-186 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312857
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Niewidomy punkt widzenia, czyli realia życia konsumenckiego osoby niewidomej
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015) , s. 58-60. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344546
polemika
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Narzędzia efektywnego zarządzania organizacją - gemba i BMC = The Effective Organization Management Tools - Gemba and BMC
Źródło:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 123-134. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
Nr:
2168294087
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Konferencja:
IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, Polska, od 2015-02-26 do 2015-02-27
Tytuł:
Ciągłe doskonalenie małymi krokami, czyli japoński "dobre zmiany" - Kaizen
Źródło:
Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju : IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, 26-27 lutego 2015 r. / red. Piotr Przybyłowski, Maria Śmiechowska, Alina Matuszak-Flejszman, Stanisław Popek, Tomasz Wasilewski, Aleksandra Wilczyńska, Dominika Jakubowska, Bogdan Pachołek, Przemysław Dmowski, Joanna Newerli-Guz, Agata Szkiel, Joanna Wierzowiecka, Natalia Chomaniuk - Gdynia: Akademia Morska, 2015, s. 25-30 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7421-255-7
Nr:
2168330989
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Konferencja:
Konferencja "Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem", Kraków, Polska, od 2013-05-27 do 2013-05-27
Tytuł:
Norma ISO 26000, czyli funkcjonowanie organizacji w sposób społecznie odpowiedzialny
Źródło:
Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014, s. 44-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-02-0
Nr:
2168313159
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Reklamacje i skargi klientów jako sygnał niezadawalającej jakości produktu
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014, s. 163-170 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-4-7
Nr:
2168331635
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Znaczenie szkoleń w systemie zarządzania jakością oraz zastosowanie wybranej metody doskonalenia umiejętności personelu
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 177-181 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168296795
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Konsument - definicja, teorie potrzeb / Sabina Kaczmarczyk-Kuruc // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 79-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949535-7-7
2
Proces szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie polskich organizacji = Meaning of Trainings in Human Resources Development in Polish Organizations / Sabina Kaczmarczyk-Kuruc // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (54) (2018), s. 346-355. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3752. - ISSN 1898-5084
3
Konsument - definicja, teorie potrzeb / Sabina Kaczmarczyk-Kuruc // W: XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 24. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-6-0
4
Ocena zadowolenia klientów - case study / Sabina Kaczmarczyk-Kuruc // W: XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-6-0
5
Ocena zadowolenia klientów - case study / Sabina Kaczmarczyk-Kuruc // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 85-91. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949535-7-7
6
Klient i wartość klienta jako nadrzędny cel organizacji / Sabina Kaczmarczyk // W: Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol i Piotr Jedynak. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017. - S. 86-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7
7
Satysfakcja klientów - definicja, monitoring i narzędzia = The Customer Satisfaction - Definition, Monitoring and Tools / Sabina Kaczmarczyk-Kuruc // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 81-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf
8
Czynniki wpływające na satysfakcję klientów i jakość usługi - case study = Factors Determinate Customer Satisfaction and Service Quality - Case Study / Sabina Kaczmarczyk-Kuruc // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 69-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf
9
Lojalność klienta - teoria oraz omówienie mierników RFM i POC / Sabina Kaczmarczyk // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016. - S. 114-119. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-3-1
10
Orientacja na klienta w zarządzaniu organizacją / Sabina Kaczmarczyk // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016. - S. 120-125. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-3-1
11
Zarządzanie procesem zgodnie z zasadami Lean Management - analiza przypadku = Process Management in Accordance With Lean Management Rules - Case Study / Sabina Kaczmarczyk // W: Quality Management of Selected Products and Processes = Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - (Interdyscyplinarność i Innowacyjność Towaroznawstwa). - S. 54-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-429-3 ; 978-83-7789-402-6
12
Japońskie zarządzanie organizacją - gemba i raport A3 / Sabina Kaczmarczyk // W: Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 33-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-88-4
13
Identyfikacja klient - analiza przypadku / Sabina Kaczmarczyk // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 170-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
14
Kreowanie wartości dla klienta poprzez dostarczenie produktu bez strat / Sabina Kaczmarczyk // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 177-186. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
15
Niewidomy punkt widzenia, czyli realia życia konsumenckiego osoby niewidomej / Mateusz MACAŁKA, Sabina Kaczmarczyk // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 58-60. - Polem. z: . . - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/58. - ISSN 1689-7757
16
Narzędzia efektywnego zarządzania organizacją - gemba i BMC = The Effective Organization Management Tools - Gemba and BMC / Sabina Kaczmarczyk // W: Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 123-134. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-1-2
17
Ciągłe doskonalenie małymi krokami, czyli japoński "dobre zmiany" - Kaizen / Sabina Kaczmarczyk // W: Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju : IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, 26-27 lutego 2015 r. / red. Piotr Przybyłowski, Maria Śmiechowska, Alina Matuszak-Flejszman, Stanisław Popek, Tomasz Wasilewski, Aleksandra Wilczyńska, Dominika Jakubowska, Bogdan Pachołek, Przemysław Dmowski, Joanna Newerli-Guz, Agata Szkiel, Joanna Wierzowiecka, Natalia Chomaniuk. - Gdynia: Akademia Morska, 2015. - S. 25-30. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7421-255-7
18
Norma ISO 26000, czyli funkcjonowanie organizacji w sposób społecznie odpowiedzialny / Sabina Kaczmarczyk // W: Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - S. 44-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-02-0
19
Reklamacje i skargi klientów jako sygnał niezadawalającej jakości produktu / Sabina Kaczmarczyk // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014. - S. 163-170. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-4-7
20
Znaczenie szkoleń w systemie zarządzania jakością oraz zastosowanie wybranej metody doskonalenia umiejętności personelu / Sabina Kaczmarczyk // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 177-181. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
1
Kaczmarczyk-Kuruc S., (2018), Konsument - definicja, teorie potrzeb. [W:] GIEMZA M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 79-84.
2
Kaczmarczyk-Kuruc S., (2018), Proces szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie polskich organizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (54), s. 346-355; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3752
3
Kaczmarczyk-Kuruc S., (2018), Konsument - definicja, teorie potrzeb. [W:] XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 24.
4
Kaczmarczyk-Kuruc S., (2018), Ocena zadowolenia klientów - case study. [W:] XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 25.
5
Kaczmarczyk-Kuruc S., (2018), Ocena zadowolenia klientów - case study. [W:] GIEMZA M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 85-91.
6
Kaczmarczyk S., (2017), Klient i wartość klienta jako nadrzędny cel organizacji. [W:] Bugdol M., Jedynak P. (red.), Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 86-94.
7
Kaczmarczyk-Kuruc S., (2017), Satysfakcja klientów - definicja, monitoring i narzędzia. [W:] SIKORA T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 81-91.
8
Kaczmarczyk-Kuruc S., (2017), Czynniki wpływające na satysfakcję klientów i jakość usługi - case study. [W:] SIKORA T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 69-79.
9
Kaczmarczyk S., (2016), Lojalność klienta - teoria oraz omówienie mierników RFM i POC. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 114-119.
10
Kaczmarczyk S., (2016), Orientacja na klienta w zarządzaniu organizacją. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 120-125.
11
Kaczmarczyk S., (2016), Zarządzanie procesem zgodnie z zasadami Lean Management - analiza przypadku. [W:] Lotko M., Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Quality Management of Selected Products and Processes, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 54-63.
12
Kaczmarczyk S., (2015), Japońskie zarządzanie organizacją - gemba i raport A3. [W:] Kawecka A. (red.), Przyszłość towaroznawstwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 33-40.
13
Kaczmarczyk S., (2015), Identyfikacja klient - analiza przypadku. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 170-176.
14
Kaczmarczyk S., (2015), Kreowanie wartości dla klienta poprzez dostarczenie produktu bez strat. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 177-186.
15
Macałka M., Kaczmarczyk S., (2015), Niewidomy punkt widzenia, czyli realia życia konsumenckiego osoby niewidomej, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 58-60; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/58
16
Kaczmarczyk S., (2015), Narzędzia efektywnego zarządzania organizacją - gemba i BMC. [W:] Giemza M., Sikora T. (red.), Wielowymiarowość systemów zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 123-134.
17
Kaczmarczyk S., (2015), Ciągłe doskonalenie małymi krokami, czyli japoński "dobre zmiany" - Kaizen. [W:] Przybyłowski P., Śmiechowska M., Matuszak-Flejszman A., Popek S., Wasilewski T., Wilczyńska A., Jakubowska D., Pachołek B., Dmowski P., Newerli-Guz J., Szkiel A., Wierzowiecka J., Chomaniuk N. (red.), Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju : IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, 26-27 lutego 2015 r, Gdynia : Akademia Morska, s. 25-30.
18
Kaczmarczyk S., (2014), Norma ISO 26000, czyli funkcjonowanie organizacji w sposób społecznie odpowiedzialny. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 44-54.
19
Kaczmarczyk S., (2014), Reklamacje i skargi klientów jako sygnał niezadawalającej jakości produktu. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 163-170.
20
Kaczmarczyk S., (2013), Znaczenie szkoleń w systemie zarządzania jakością oraz zastosowanie wybranej metody doskonalenia umiejętności personelu. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 177-181.
1
@inbook{fmUEK:2168324291,
author = "Sabina Kaczmarczyk-Kuruc",
title = "Konsument - definicja, teorie potrzeb",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "79-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-7-7",
}
2
@article{artUEK:2168327573,
author = "Sabina Kaczmarczyk-Kuruc",
title = "Proces szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie polskich organizacji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (54)",
pages = "346-355",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.2.25},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3752},
}
3
@misc{varUEK:2168324311,
author = "Sabina Kaczmarczyk-Kuruc",
title = "Konsument - definicja, teorie potrzeb",
booktitle = "XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne",
pages = "24",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-6-0",
}
4
@misc{varUEK:2168324313,
author = "Sabina Kaczmarczyk-Kuruc",
title = "Ocena zadowolenia klientów - case study",
booktitle = "XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-6-0",
}
5
@inbook{fmUEK:2168324295,
author = "Sabina Kaczmarczyk-Kuruc",
title = "Ocena zadowolenia klientów - case study",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "85-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-7-7",
}
6
@inbook{fmUEK:2168316753,
author = "Sabina Kaczmarczyk",
title = "Klient i wartość klienta jako nadrzędny cel organizacji",
booktitle = "Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy",
pages = "86-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7",
}
7
@inbook{fmUEK:2168315069,
author = "Sabina Kaczmarczyk-Kuruc",
title = "Satysfakcja klientów - definicja, monitoring i narzędzia",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "81-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf},
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
8
@inbook{fmUEK:2168315067,
author = "Sabina Kaczmarczyk-Kuruc",
title = "Czynniki wpływające na satysfakcję klientów i jakość usługi - case study",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "69-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf},
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
9
@inbook{fmUEK:2168305343,
author = "Sabina Kaczmarczyk",
title = "Lojalność klienta - teoria oraz omówienie mierników RFM i POC",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "114-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2016",
isbn = "978-83-940189-3-1",
}
10
@inbook{fmUEK:2168305349,
author = "Sabina Kaczmarczyk",
title = "Orientacja na klienta w zarządzaniu organizacją",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "120-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2016",
isbn = "978-83-940189-3-1",
}
11
@inbook{fmUEK:2168307091,
author = "Sabina Kaczmarczyk",
title = "Zarządzanie procesem zgodnie z zasadami Lean Management - analiza przypadku",
booktitle = "Quality Management of Selected Products and Processes",
pages = "54-63",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-429-3 ; 978-83-7789-402-6",
}
12
@inbook{fmUEK:2168298441,
author = "Sabina Kaczmarczyk",
title = "Japońskie zarządzanie organizacją - gemba i raport A3",
booktitle = "Przyszłość towaroznawstwa",
pages = "33-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-60391-88-4",
}
13
@inbook{fmUEK:2168312855,
author = "Sabina Kaczmarczyk",
title = "Identyfikacja klient - analiza przypadku",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "170-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
14
@inbook{fmUEK:2168312857,
author = "Sabina Kaczmarczyk",
title = "Kreowanie wartości dla klienta poprzez dostarczenie produktu bez strat",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "177-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
15
@article{polUEK:2168344546,
author = "Mateusz Macałka and Sabina Kaczmarczyk",
title = "Niewidomy punkt widzenia, czyli realia życia konsumenckiego osoby niewidomej",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "58-60",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/58},
}
16
@inbook{fmUEK:2168294087,
author = "Sabina Kaczmarczyk",
title = "Narzędzia efektywnego zarządzania organizacją - gemba i BMC",
booktitle = "Wielowymiarowość systemów zarządzania",
pages = "123-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-1-2",
}
17
@inbook{mkaUEK:2168330989,
author = "Sabina Kaczmarczyk",
title = "Ciągłe doskonalenie małymi krokami, czyli japoński dobre zmiany - Kaizen",
booktitle = "Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju : IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, 26-27 lutego 2015 r.",
pages = "25-30",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2015",
isbn = "978-83-7421-255-7",
}
18
@inbook{mkaUEK:2168313159,
author = "Sabina Kaczmarczyk",
title = "Norma ISO 26000, czyli funkcjonowanie organizacji w sposób społecznie odpowiedzialny",
booktitle = "Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "44-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-02-0",
}
19
@inbook{fmUEK:2168331635,
author = "Sabina Kaczmarczyk",
title = "Reklamacje i skargi klientów jako sygnał niezadawalającej jakości produktu",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "163-170",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2014",
isbn = "978-83-935421-4-7",
}
20
@inbook{fmUEK:2168296795,
author = "Sabina Kaczmarczyk",
title = "Znaczenie szkoleń w systemie zarządzania jakością oraz zastosowanie wybranej metody doskonalenia umiejętności personelu",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "177-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}