Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Proces zarządzania w warunkach umiędzynaradawiania rynku pracy = Management Process under Conditions of Labour Market Internationalization
Źródło:
Journal of Modern Management Process. - vol. 1, no. 2 (2016) , s. 84-91. - Tytuł numeru: Perspektywy doskonalenia instrumentów wspomagających proces zarządzania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168331053
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Globalizacja a sytuacja ekonomiczna kobiet w Meksyku = Globalisation Affects the Economic Situation of Mexican Women
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (946) (2015) , s. 113-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305759
artykuł w czasopiśmie
1
Proces zarządzania w warunkach umiędzynaradawiania rynku pracy = Management Process under Conditions of Labour Market Internationalization / Anna Królik // Journal of Modern Management Process / red. Tomasz MAŁKUS, Krzysztof WOŹNIAK. - vol. 1, no. 2 (2016), s. 84-91. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Perspektywy doskonalenia instrumentów wspomagających proces zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/26/24. - ISSN 2481-3490
2
Globalizacja a sytuacja ekonomiczna kobiet w Meksyku = Globalisation Affects the Economic Situation of Mexican Women / Anna Królik // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (946) (2015), s. 113-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/974/729. - ISSN 1898-6447
1
Królik A., (2016), Proces zarządzania w warunkach umiędzynaradawiania rynku pracy, "Journal of Modern Management Process", vol. 1, no. 2, s. 84-91; http://www.journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/26/24
2
Królik A., (2015), Globalizacja a sytuacja ekonomiczna kobiet w Meksyku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (946), s. 113-127; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/974/729
1
@article{UEK:2168331053,
author = "Anna Królik",
title = "Proces zarządzania w warunkach umiędzynaradawiania rynku pracy",
journal = "Journal of Modern Management Process",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "84-91",
year = "2016",
url = {http://www.journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/26/24},
}
2
@article{UEK:2168305759,
author = "Anna Królik",
title = "Globalizacja a sytuacja ekonomiczna kobiet w Meksyku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (946)",
pages = "113-127",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0946.1007},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/974/729},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID