Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
308 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-435
Nr:
2168338625
doktorat
2

Tytuł:
Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Energetyka solarna w badaniach naukowych / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz - Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2018, s. 38-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64541-15-5
Nr:
2168340557
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Wpływ ekoinnowacji na konkurencyjność krajów Unii Europejskiej = Impact of Ecoinnovation in Competitiveness of European Union Countries
Źródło:
Perspektywy gospodarcze - przedsiębiorczość, innowacje, konsument / red. nauk. Marlena Piekut - Płock: Politechnika Warszawska, 2016, s. 68-76. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-936538-9-8
Nr:
2168340531
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Podatki ekologiczne w Polsce = Environmental Taxes in Poland
Źródło:
Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. T. 9, Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej / red. nauk. Piotr Urbanek, Ewa Walińska - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 139-149. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8088-203-4 ; 978-83-8088-204-1
Nr:
2168340563
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Budownictwo ekologiczne na rynku nieruchomości = Ecological Construction in Real Estate
Źródło:
Energia i paliwa 2015 / red. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka - Kraków: Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016, s. 176-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-932168-5-7
Nr:
2168340529
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa podkarpackiego = Share of Renewable Energy in Energy Balance Podkarpackie Province
Źródło:
Humanities and Social Sciences. - vol. 20, nr 22 (1) (2015) , s. 79-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168303695
artykuł w czasopiśmie
7

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Inżynieria Środowiska Młodym Okiem", Białystok, Polska, od 2015-05-15 do 2015-05-15
Tytuł:
Utylizacja i recykling ogniw fotowoltaicznych
Źródło:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Środowiska Młodym Okiem. T. 17, Gospodarka odpadami / red. Iwona Skoczko, Janina Piekutin, Elżbieta Grygorczuk-Petersons, Szymon Skarżyński - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015, s. 33-44. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych)
ISBN:
978-83-62582-72-3
Nr:
2168340585
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Tytuł:
Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw = Eco-Innovations Impact on the Growth of Co Mpetitiveness of Enterprises
Źródło:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. - t. 42, nr 1 (2015) , s. 73-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300629
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zarządzanie procesami rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionów z wykorzystaniem metody benchmarkingu = Management of Socio-economic Development Processes at the Regional Level Using the Method of Benchmarking
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - vol. 16, z. 5, cz. 1 (2015) , s. 75-88. - Tytuł numeru: Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168304083
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej = The Development Potential of Photovoltaics in Poland Compared to Other European Union Countries
Źródło:
Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne / red. nauk.: Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski - Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015, s. 55-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64541-05-6
Nr:
2168340623
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Environmental Management System in the Enterprises
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 173-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304103
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Stan i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w województwie dolnośląskim
Źródło:
Dolnośląskie tematy : teksty / red. Jolanta Kluba - Wrocław: Instytut Dolnośląski, 2015, s. 34-37. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64885-03-7
Nr:
2168340591
rozdział w książce
13

Autor:
Sebastian Pater , Monika Zasadnia
Konferencja:
Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków, Polska, od 2014-03-31 do 2014-03-31
Tytuł:
Analiza ekonomiczna pracy hybrydowej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii
Źródło:
Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014, s. 79-90. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-939536-1-5
Nr:
2168340559
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Tytuł:
Influence of Organizational Culture on Human Resource Management at the Enterprise : Trying to Assess the Organizational Culture from the Perspective of the Employee
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 183-193 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168340533
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Monika Zasadnia , Sebastian Pater
Konferencja:
Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków, Polska, od 2014-03-31 do 2014-03-31
Tytuł:
Dotacje jako finansowy czynnik stymulujący wzrost przedsiębiorczości w branży odnawialnych źródeł energii na przykładzie sektora kolektorów słonecznych
Źródło:
Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014, s. 141-150. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-939536-1-5
Nr:
2168340627
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Tytuł:
Rozwój energetyki wiatrowej na terenie województwa lubuskiego
Źródło:
Rozwój na peryferiach / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014, s. 269-281. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63134-07-5
Nr:
2168340561
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Ocena oddziaływania na środowisko budynku Laboratorium Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini za pomocą efektu ekologicznego = Assessment of the Impact on the Environment of Research-Educational Laboratory of Renewable Energy Sources and Energy Conservation in Miękinia Base on Environmental Effects
Źródło:
Młodzi dla techniki : wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa i inżynierii środowiska / red. Andrzej Dzięgielewski - Sierpc: P.P.-H. "Drukarnia", 2013, s. 241-254. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62081-11-0
Nr:
2168340589
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Benefits from the Implementation of Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) as an Example Energy Sector Companies in Poland
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 183-191 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168340535
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Konferencja:
Wyzwania Współczesnej Ekonomii, Finansów, Towaroznawstwa i Zarządzania, Kraków, Polska, od 2012-12-11 do 2012-12-11
Tytuł:
Energia odnawialna istotnym elementem ekologizacji ekonomii
Źródło:
Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013, s. 51-61. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-4-9
Nr:
2168340565
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii / Monika Ziółko ; Promotor: Piotr Paweł MAŁECKI. - Kraków, 2018. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003378
2
Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej / Monika Ziółko // W: Energetyka solarna w badaniach naukowych / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz. - Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2018. - S. 38-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64541-15-5
3
Wpływ ekoinnowacji na konkurencyjność krajów Unii Europejskiej = Impact of Ecoinnovation in Competitiveness of European Union Countries / Monika Ziółko, Justyna Mróz // W: Perspektywy gospodarcze - przedsiębiorczość, innowacje, konsument / red. nauk. Marlena Piekut. - Płock : Politechnika Warszawska, 2016. - S. 68-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-936538-9-8
4
Podatki ekologiczne w Polsce = Environmental Taxes in Poland / Monika ZIÓŁKO // W: Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. T. 9, Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej / red. nauk. Piotr Urbanek, Ewa Walińska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 139-149. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8088-203-4 ; 978-83-8088-204-1. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/10/Urbanek_Walinska_Ekonomia-9.pdf
5
Budownictwo ekologiczne na rynku nieruchomości = Ecological Construction in Real Estate / M. Ziółko, J. Mróz // W: Energia i paliwa 2015 / red. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka. - Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016. - S. 176-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932168-5-7
6
Udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa podkarpackiego = Share of Renewable Energy in Energy Balance Podkarpackie Province / Michał Kościółek, Monika Ziółko // Humanities and Social Sciences. - vol. 20, nr 22 (1) (2015), s. 79-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg0LzEvMQ/hss-2015-01-pw-01.pdf. - ISSN 2300-5327
7
Utylizacja i recykling ogniw fotowoltaicznych / Monika Ziółko // W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Środowiska Młodym Okiem. T. 17, Gospodarka odpadami / red. Iwona Skoczko, Janina Piekutin, Elżbieta Grygorczuk-Petersons, Szymon Skarżyński. - Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015. - (Monografie / Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Monografie / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych). - S. 33-44. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62582-72-3
8
Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw = Eco-Innovations Impact on the Growth of Co Mpetitiveness of Enterprises / Monika Ziółko, Justyna Mróz // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. - t. 42, nr 1 (2015), s. 73-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.006/7161. - ISSN 1689-8966
9
Zarządzanie procesami rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionów z wykorzystaniem metody benchmarkingu = Management of Socio-economic Development Processes at the Regional Level Using the Method of Benchmarking / Michał Kościółek, Monika Ziółko // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - vol. 16, z. 5, cz. 1 (2015), s. 75-88. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-5-1.pdf. - ISSN 1733-2486
10
Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej = The Development Potential of Photovoltaics in Poland Compared to Other European Union Countries / Monika Ziółko // W: Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne / red. nauk.: Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski. - Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. - S. 55-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64541-05-6
11
Environmental Management System in the Enterprises / Monika Ziółko // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 173-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
12
Stan i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w województwie dolnośląskim / Monika Ziółko // W: Dolnośląskie tematy : teksty / red. Jolanta Kluba. - Wrocław : Instytut Dolnośląski, 2015. - S. 34-37. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64885-03-7
13
Analiza ekonomiczna pracy hybrydowej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii / Sebastian Pater, Monika Zasadnia // W: Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - S. 79-90. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939536-1-5
14
Influence of Organizational Culture on Human Resource Management at the Enterprise : Trying to Assess the Organizational Culture from the Perspective of the Employee / Monika Zasadnia // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 183-193. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
15
Dotacje jako finansowy czynnik stymulujący wzrost przedsiębiorczości w branży odnawialnych źródeł energii na przykładzie sektora kolektorów słonecznych / Monika Zasadnia, Sebastian Pater // W: Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - S. 141-150. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939536-1-5
16
Rozwój energetyki wiatrowej na terenie województwa lubuskiego / Monika Zasadnia // W: Rozwój na peryferiach / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014. - S. 269-281. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63134-07-5
17
Ocena oddziaływania na środowisko budynku Laboratorium Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini za pomocą efektu ekologicznego = Assessment of the Impact on the Environment of Research-Educational Laboratory of Renewable Energy Sources and Energy Conservation in Miękinia Base on Environmental Effects / Monika Zasadnia // W: Młodzi dla techniki : wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa i inżynierii środowiska / red. Andrzej Dzięgielewski. - Sierpc : P.P.-H. "Drukarnia", 2013. - S. 241-254. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62081-11-0
18
Benefits from the Implementation of Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) as an Example Energy Sector Companies in Poland / Monika Zasadnia // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 183-191. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
19
Energia odnawialna istotnym elementem ekologizacji ekonomii / Monika Zasadnia // W: Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 51-61. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-4-9
1
Ziółko M., (2018), Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii, Prom. Małecki P., Kraków : , 308 k.
2
Ziółko M., (2018), Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. [W:] Kwiatkiewicz P. (red.), Energetyka solarna w badaniach naukowych, Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, s. 38-51.
3
Ziółko M., Mróz J., (2016), Wpływ ekoinnowacji na konkurencyjność krajów Unii Europejskiej. [W:] Piekut M. (red.), Perspektywy gospodarcze - przedsiębiorczość, innowacje, konsument, Płock : Politechnika Warszawska, s. 68-76.
4
Ziółko M., (2016), Podatki ekologiczne w Polsce. [W:] Urbanek P., Walińska E. (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, T. 9, Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 139-149.
5
Ziółko M., Mróz J., (2016), Budownictwo ekologiczne na rynku nieruchomości. [W:] Szramowiat K., Sornek K., Rzepka K. (red.), Energia i paliwa 2015, Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, s. 176-182.
6
Kościółek M., Ziółko M., (2015), Udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa podkarpackiego, "Humanities and Social Sciences", vol. 20, nr 22 (1), s. 79-89; http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg0LzEvMQ/hss-2015-01-pw-01.pdf
7
Ziółko M., (2015), Utylizacja i recykling ogniw fotowoltaicznych. [W:] Skoczko I., Piekutin J., Grygorczuk-Petersons E., Skarżyński S. (red.), IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Środowiska Młodym Okiem, T. 17, Gospodarka odpadami, Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, s. 33-44.
8
Ziółko M., Mróz J., (2015), Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie", t. 42, nr 1, s. 73-84; http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.006/7161
9
Kościółek M., Ziółko M., (2015), Zarządzanie procesami rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionów z wykorzystaniem metody benchmarkingu, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", vol. 16, z. 5, cz. 1, s. 75-88; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-5-1.pdf
10
Ziółko M., (2015), Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. [W:] Maj J., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. (red.), Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej, T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne, Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, s. 55-65.
11
Ziółko M., (2015), Environmental Management System in the Enterprises. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 173-182.
12
Ziółko M., (2015), Stan i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w województwie dolnośląskim. [W:] Kluba J. (red.), Dolnośląskie tematy : teksty, Wrocław : Instytut Dolnośląski, s. 34-37.
13
Pater S., Zasadnia M., (2014), Analiza ekonomiczna pracy hybrydowej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii. [W:] Zimoląg S., Śliwa A. (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 79-90.
14
Zasadnia M., (2014), Influence of Organizational Culture on Human Resource Management at the Enterprise : Trying to Assess the Organizational Culture from the Perspective of the Employee. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 183-193.
15
Zasadnia M., Pater S., (2014), Dotacje jako finansowy czynnik stymulujący wzrost przedsiębiorczości w branży odnawialnych źródeł energii na przykładzie sektora kolektorów słonecznych. [W:] Zimoląg S., Śliwa A. (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 141-150.
16
Zasadnia M., (2014), Rozwój energetyki wiatrowej na terenie województwa lubuskiego. [W:] Rossa J., Marcinkowski T. (red.), Rozwój na peryferiach, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 269-281.
17
Zasadnia M., (2013), Ocena oddziaływania na środowisko budynku Laboratorium Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini za pomocą efektu ekologicznego. [W:] Dzięgielewski A. (red.), Młodzi dla techniki : wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa i inżynierii środowiska, Sierpc : P.P.-H. "Drukarnia", s. 241-254.
18
Zasadnia M., (2013), Benefits from the Implementation of Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) as an Example Energy Sector Companies in Poland. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 183-191.
19
Zasadnia M., (2013), Energia odnawialna istotnym elementem ekologizacji ekonomii. [W:] Zygulski P. (red.), Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 51-61.
1
@unpublished{UEK:2168338625,
author = "Monika Ziółko",
title = "Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003378},
}
2
@inbook{UEK:2168340557,
author = "Monika Ziółko",
title = "Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Energetyka solarna w badaniach naukowych",
pages = "38-51",
adress = "Poznań",
publisher = "Fundacja na rzecz Czystej Energii",
year = "2018",
isbn = "978-83-64541-15-5",
}
3
@inbook{UEK:2168340531,
author = "Monika Ziółko and Justyna Mróz",
title = "Wpływ ekoinnowacji na konkurencyjność krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Perspektywy gospodarcze - przedsiębiorczość, innowacje, konsument",
pages = "68-76",
adress = "Płock",
publisher = "Politechnika Warszawska",
year = "2016",
isbn = "978-83-936538-9-8",
}
4
@inbook{UEK:2168340563,
author = "Monika Ziółko",
title = "Podatki ekologiczne w Polsce",
booktitle = "Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. T. 9, Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej",
pages = "139-149",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/8088-203-4.08},
url = {https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/10/Urbanek_Walinska_Ekonomia-9.pdf},
isbn = "978-83-8088-203-4 ; 978-83-8088-204-1",
}
5
@inbook{UEK:2168340529,
author = "Monika Ziółko and Justyna Mróz",
title = "Budownictwo ekologiczne na rynku nieruchomości",
booktitle = "Energia i paliwa 2015",
pages = "176-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego",
year = "2016",
isbn = "978-83-932168-5-7",
}
6
@article{UEK:2168303695,
author = "Michał Kościółek and Monika Ziółko",
title = "Udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa podkarpackiego",
journal = "Humanities and Social Sciences",
number = "vol. 20, 22 (1)",
pages = "79-89",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.6},
url = {http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg0LzEvMQ/hss-2015-01-pw-01.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168340585,
author = "Monika Ziółko",
title = "Utylizacja i recykling ogniw fotowoltaicznych",
booktitle = "IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Środowiska Młodym Okiem. T. 17, Gospodarka odpadami",
pages = "33-44",
adress = "Białystok",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-62582-72-3",
}
8
@article{UEK:2168300629,
author = "Monika Ziółko and Justyna Mróz",
title = "Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie",
number = "t. 42, 1",
pages = "73-84",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.006},
url = {http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.006/7161},
}
9
@article{UEK:2168304083,
author = "Michał Kościółek and Monika Ziółko",
title = "Zarządzanie procesami rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionów z wykorzystaniem metody benchmarkingu",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "vol. 16, z. 5, cz. 1",
pages = "75-88",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-5-1.pdf},
}
10
@inbook{UEK:2168340623,
author = "Monika Ziółko",
title = "Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne",
pages = "55-65",
adress = "Poznań",
publisher = "Fundacja na rzecz Czystej Energii",
year = "2015",
isbn = "978-83-64541-05-6",
}
11
@inbook{UEK:2168304103,
author = "Monika Ziółko",
title = "Environmental Management System in the Enterprises",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "173-182",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
12
@inbook{UEK:2168340591,
author = "Monika Ziółko",
title = "Stan i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w województwie dolnośląskim",
booktitle = "Dolnośląskie tematy : teksty",
pages = "34-37",
adress = "Wrocław",
publisher = "Instytut Dolnośląski",
year = "2015",
isbn = "978-83-64885-03-7",
}
13
@inbook{UEK:2168340559,
author = "Sebastian Pater and Monika Zasadnia",
title = "Analiza ekonomiczna pracy hybrydowej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii",
booktitle = "Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "79-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-939536-1-5",
}
14
@inbook{UEK:2168340533,
author = "Monika Zasadnia",
title = "Influence of Organizational Culture on Human Resource Management at the Enterprise : Trying to Assess the Organizational Culture from the Perspective of the Employee",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "183-193",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
15
@inbook{UEK:2168340627,
author = "Monika Zasadnia and Sebastian Pater",
title = "Dotacje jako finansowy czynnik stymulujący wzrost przedsiębiorczości w branży odnawialnych źródeł energii na przykładzie sektora kolektorów słonecznych",
booktitle = "Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "141-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-939536-1-5",
}
16
@inbook{UEK:2168340561,
author = "Monika Zasadnia",
title = "Rozwój energetyki wiatrowej na terenie województwa lubuskiego",
booktitle = "Rozwój na peryferiach",
pages = "269-281",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża",
year = "2014",
isbn = "978-83-63134-07-5",
}
17
@inbook{UEK:2168340589,
author = "Monika Zasadnia",
title = "Ocena oddziaływania na środowisko budynku Laboratorium Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini za pomocą efektu ekologicznego",
booktitle = "Młodzi dla techniki : wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa i inżynierii środowiska",
pages = "241-254",
adress = "Sierpc",
publisher = "P.P.-H. Drukarnia",
year = "2013",
isbn = "978-83-62081-11-0",
}
18
@inbook{UEK:2168340535,
author = "Monika Zasadnia",
title = "Benefits from the Implementation of Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) as an Example Energy Sector Companies in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "183-191",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
19
@inbook{UEK:2168340565,
author = "Monika Zasadnia",
title = "Energia odnawialna istotnym elementem ekologizacji ekonomii",
booktitle = "Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "51-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-931384-4-9",
}