Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej : analiza rekomendacji na przykładzie Polski w latach 2011-2020
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2021
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomiczego w Krakowie
ISBN:
978-83-8175-289-3
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168356226
monografia
2

Tytuł:
Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020
Opis fizyczny:
323 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinasowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8175-208-4
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168351210
monografia
3

Tytuł:
Knowledge-Intensive Services Development in the EU : Forecasts for Selected Countries and Implications for Poland
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 7, nr 2 (2019) , s. 101-118. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research has been co-financed from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics, as part of subsidies for maintaining research potential.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168336845
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Nierówności a rozwój społeczno-gospodarczy w krajach Unii Europejskiej - badanie zróżnicowania wyników w zależności od użytych metod pomiaru rozwoju = Inequalities and Socio-Economic Development in EU Countries - Differences in Results Caused by Using Different Measures of Development
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 106 (2018) , s. 337-353. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327997
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-19
Tytuł:
Determinatives of Employment Changes in the Polish Service Sector Between 2005 and 2017
Źródło:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 519-534. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 17)
ISBN:
978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168327705
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
292 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-408
Nr:
2168327633
doktorat
7

Tytuł:
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020 = Combating Poverty and Social Exclusion During Crisis - Evaluating EU Countries' Progress in the Realization of Europe 2020 Strategy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 310 (2017) , s. 137-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168315589
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii "Europa 2020" : postępy w realizacji = Poverty and Social Exclusion in the Context of the Strategy "Europe 2020" : Progress of Implementation
Źródło:
Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 2 (2016) , s. 142-162. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 roku.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309191
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Szczególna rola informacji i wiedzy w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów rozwijających się = The Special Role of Information and Knowledge in the Socio-Economic Development of Developing Countries
Źródło:
Informacja - dobro publiczne czy prywatne? / red. Adam Czerwiński, Anna Jańdziak, Marcin Krzesaj - Opole: Uniwersytet Opolski, 2016, s. 165-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-7395-682-7
Nr:
2168310621
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Pomiary rozwoju społeczno-gospodarczego w Afryce Subsaharyjskiej - porównanie wykorzystywanych wskaźników = Measuring Socio-Economic Development in Sub-Saharan Africa - a Comparison Between Indices
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 44, t. 1 (2016) , s. 279-290. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309325
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Czy wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się musi prowadzić do zwiększenia nierówności dochodowych? Przykład krajów Afryki Subsaharyjskiej z wykorzystaniem analizy skupień = Does the Economic Growth in the Developing Countries Always Contribute to Growing Inequalities? Cluster Analysis of the sub-Saharan Countries
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (47) (2016) , s. 322-333. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310633
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Wiedza i wydatki na B+R w krajach Unii Europejskiej = Knowledge and Expenditure on Research and Development in EU Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 21-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298083
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Poziom życia w polskich miastach - dynamiczna analiza taksonomiczna = The Standard of Living in Polish Voivodeship Cities - a Dynamic Analysis
Źródło:
Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji / red. Marian Malikowski, Mariusz Palak, Janusz Halik - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015, s. 153-163. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-943775-7-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168300469
rozdział w monografii
14

Konferencja:
Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, Kraków, Polska, od 2014-12-06 do 2014-12-06
Tytuł:
Wpływ różnic kulturowych na funkcjonowanie chińskich BIZ w krajach Afryki Subsaharyjskiej [dokument elektroniczny]
Źródło:
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1. Tom 1-4 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech - Kraków: Creativetime, 2015, s. 1139-1144. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63058-46-3
Nr:
2168300755
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Konferencja:
Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, Kraków, Polska, od 2014-12-06 do 2014-12-06
Tytuł:
Rozwój społeczno-gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w latach 1990-2013 : ujęcie dynamiczne [dokument elektroniczny]
Źródło:
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1. Tom 1-4 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech - Kraków: Creativetime, 2015, s. 1145-1150. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63058-46-3
Nr:
2168300757
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Tytuł:
Spatial Diversity in the Socio-Economic Development in Sub-Saharan Africa as Measured by a Composite Index
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 3, nr 1 (2015) , s. 75-85. - Tytuł numeru: Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168293445
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Wpływ kryzysu gospodarczego na zjawisko working poor w krajach Unii Europejskie = The Impact of the Economic Crisis on the Working Poor Phenomenon in EU Countries
Źródło:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 261-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299729
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Ingerencja państwa w gospodarkę w teorii ekonomii = Intervention of the State in Economic Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 10 (2014) , s. 175-196. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168299301
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Knowledge as a Public Good in the Modern Economy
Źródło:
Firm-level Internationalisation and Its Business Environment : Knowledge-based and Entrepreneurial Approach / red. Nelly Daszkiewicz, Krzysztof WACH - Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishing House, 2014, s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7348-586-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168300583
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Economic Effects of the Urbanization Process in China
Źródło:
Contemporary Issues in International Economics / red. Piotr STANEK - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 57-69. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 1, nr 3)
ISBN:
978-83-939576-2-0
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168299317
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej : analiza rekomendacji na przykładzie Polski w latach 2011-2020 / Gabriela WRONOWSKA, Janusz ROSIEK, Agnieszka WITOŃ. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2021. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-289-3
2
Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji / Agnieszka WITOŃ. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2020. - 323 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-208-4
3
Knowledge-Intensive Services Development in the EU : Forecasts for Selected Countries and Implications for Poland / Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ, Piotr KLIMCZYK, Agnieszka WITOŃ // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 2 (2019), s. 101-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/494. - ISSN 2353-883X
4
Nierówności a rozwój społeczno-gospodarczy w krajach Unii Europejskiej - badanie zróżnicowania wyników w zależności od użytych metod pomiaru rozwoju = Inequalities and Socio-Economic Development in EU Countries - Differences in Results Caused by Using Different Measures of Development / Agnieszka WITOŃ // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 106 (2018), s. 337-353. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ltn.lodz.pl/images/spe/106/spe%20106_2018_full.pdf. - ISSN 0081-6841
5
Determinatives of Employment Changes in the Polish Service Sector Between 2005 and 2017 / Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ, Piotr KLIMCZYK, Agnieszka WITOŃ // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 17). - S. 519-534. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf
6
Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji / Agnieszka Witoń ; . - Kraków : , 2017. - 292 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Robert W. WŁODARCZYK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003344
7
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020 = Combating Poverty and Social Exclusion During Crisis - Evaluating EU Countries' Progress in the Realization of Europe 2020 Strategy / Dorota KAWIORSKA, Agnieszka WITOŃ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 310 (2017), s. 137-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/12.pdf. - ISSN 2083-8611
8
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii "Europa 2020" : postępy w realizacji = Poverty and Social Exclusion in the Context of the Strategy "Europe 2020" : Progress of Implementation / Dorota KAWIORSKA, Agnieszka Witoń // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 2 (2016), s. 142-162. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.lazarski.pl/pl/pobierz/1412/. - ISSN 2081-5913
9
Szczególna rola informacji i wiedzy w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów rozwijających się = The Special Role of Information and Knowledge in the Socio-Economic Development of Developing Countries / Agnieszka WITOŃ // W: Informacja - dobro publiczne czy prywatne? / red. nauk. Adam Czerwiński, Anna Jańdziak, Marcin Krzesaj. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2016. - S. 165-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7395-682-7
10
Pomiary rozwoju społeczno-gospodarczego w Afryce Subsaharyjskiej - porównanie wykorzystywanych wskaźników = Measuring Socio-Economic Development in Sub-Saharan Africa - a Comparison Between Indices / Agnieszka WITOŃ // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 44, t. 1 (2016), s. 279-290. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/1999/4513.pdf. - ISSN 2450-7733
11
Czy wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się musi prowadzić do zwiększenia nierówności dochodowych? Przykład krajów Afryki Subsaharyjskiej z wykorzystaniem analizy skupień = Does the Economic Growth in the Developing Countries Always Contribute to Growing Inequalities? Cluster Analysis of the sub-Saharan Countries / Agnieszka WITOŃ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (47) (2016), s. 322-333. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1887. - ISSN 1898-5084
12
Wiedza i wydatki na B+R w krajach Unii Europejskiej = Knowledge and Expenditure on Research and Development in EU Countries / Agnieszka Witoń // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 21-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/514/246. - ISSN 1898-6447
13
Poziom życia w polskich miastach - dynamiczna analiza taksonomiczna = The Standard of Living in Polish Voivodeship Cities - a Dynamic Analysis / Agnieszka Witoń // W: Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji / red. Marian Malikowski, Mariusz Palak, Janusz Halik . - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015. - S. 153-163. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943775-7-1. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9267/spoleczne_i_ekonomiczne_aspekty_urbanizacji_i_metropolizacji.pdf?sequence=1&isAllowed=y
14
Wpływ różnic kulturowych na funkcjonowanie chińskich BIZ w krajach Afryki Subsaharyjskiej / Agnieszka Witoń // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1. Tom 1-4 [Dokument elektroniczny] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. - Kraków: Creativetime, 2015. - S. 1139-1144. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63058-46-3
15
Rozwój społeczno-gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w latach 1990-2013 : ujęcie dynamiczne / Agnieszka Witoń // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1. Tom 1-4 [Dokument elektroniczny] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. - Kraków: Creativetime, 2015. - S. 1145-1150. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63058-46-3
16
Spatial Diversity in the Socio-Economic Development in Sub-Saharan Africa as Measured by a Composite Index / Agnieszka Witoń // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 3, nr 1 (2015), s. 75-85. - Summ.. - Tytuł numeru: Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/70/83. - ISSN 2353-883X
17
Wpływ kryzysu gospodarczego na zjawisko working poor w krajach Unii Europejskie = The Impact of the Economic Crisis on the Working Poor Phenomenon in EU Countries / Agnieszka Witoń // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 261-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
18
Ingerencja państwa w gospodarkę w teorii ekonomii = Intervention of the State in Economic Theory / Agnieszka Witoń // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 10 (2014), s. 175-196. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-WSEI-nr-10.pdf#page=175&view=Fit. - ISSN 1734-5391
19
Knowledge as a Public Good in the Modern Economy / Agnieszka Witoń // W: Firm-level Internationalisation and Its Business Environment : Knowledge-based and Entrepreneurial Approach / red. Nelly Daszkiewicz, Krzysztof WACH . - Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishing House, 2014. - S. 59-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7348-586-0. - Pełny tekst: http://www.visegrad.uek.krakow.pl/PDF/Gdansk2014_daszkiewicz_wach.pdf
20
Economic Effects of the Urbanization Process in China / Agnieszka Witoń // W: Contemporary Issues in International Economics / red. Piotr STANEK . - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 3). - S. 57-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939576-2-0. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/19/22
1
Wronowska G., Rosiek J., Witoń A., (2021), Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej: analiza rekomendacji na przykładzie Polski w latach 2011-2020, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 142 s.
2
Witoń A., (2020), Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 323 s.
3
Godlewska-Dzioboń B., Klimczyk P., Witoń A., (2019), Knowledge-Intensive Services Development in the EU : Forecasts for Selected Countries and Implications for Poland, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 7, nr 2, s. 101-118; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/494
4
Witoń A., (2018), Nierówności a rozwój społeczno-gospodarczy w krajach Unii Europejskiej - badanie zróżnicowania wyników w zależności od użytych metod pomiaru rozwoju, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 106, s. 337-353; http://www.ltn.lodz.pl/images/spe/106/spe%20106_2018_full.pdf
5
Godlewska-Dzioboń B., Klimczyk P., Witoń A., (2018), Determinatives of Employment Changes in the Polish Service Sector Between 2005 and 2017. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 17), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 519-534.
6
Witoń A., (2017), Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji, Prom. Włodarczyk R., Kraków : , 292 k.
7
Kawiorska D., Witoń A., (2017), Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 310, s. 137-151; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/12.pdf
8
Kawiorska D., Witoń A., (2016), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii "Europa 2020" : postępy w realizacji, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 2, s. 142-162; http://www.lazarski.pl/pl/pobierz/1412/
9
Witoń A., (2016), Szczególna rola informacji i wiedzy w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów rozwijających się. [W:] Czerwiński A., Jańdziak A., Krzesaj M. (red.), Informacja - dobro publiczne czy prywatne?, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 165-173.
10
Witoń A., (2016), Pomiary rozwoju społeczno-gospodarczego w Afryce Subsaharyjskiej - porównanie wykorzystywanych wskaźników, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 44, t. 1, s. 279-290; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/1999/4513.pdf
11
Witoń A., (2016), Czy wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się musi prowadzić do zwiększenia nierówności dochodowych? Przykład krajów Afryki Subsaharyjskiej z wykorzystaniem analizy skupień, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (47), s. 322-333; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1887
12
Witoń A., (2015), Wiedza i wydatki na B+R w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 21-37; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/514/246
13
Witoń A., (2015), Poziom życia w polskich miastach - dynamiczna analiza taksonomiczna. [W:] Malikowski M., Palak M., Halik J. (red.), Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 153-163.
14
Witoń A., (2015), Wpływ różnic kulturowych na funkcjonowanie chińskich BIZ w krajach Afryki Subsaharyjskiej. [W:] Kuczera M., Piech K. (red.), Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1. Tom 1-4 [Dokument elektroniczny], Kraków : Creativetime, s. 1139-1144.
15
Witoń A., (2015), Rozwój społeczno-gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w latach 1990-2013 : ujęcie dynamiczne. [W:] Kuczera M., Piech K. (red.), Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1. Tom 1-4 [Dokument elektroniczny], Kraków : Creativetime, s. 1145-1150.
16
Witoń A., (2015), Spatial Diversity in the Socio-Economic Development in Sub-Saharan Africa as Measured by a Composite Index, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 3, nr 1, s. 75-85; http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/70/83
17
Witoń A., (2015), Wpływ kryzysu gospodarczego na zjawisko working poor w krajach Unii Europejskie. [W:] WŁODARCZYK (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 261-271.
18
Witoń A., (2014), Ingerencja państwa w gospodarkę w teorii ekonomii, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 10, s. 175-196; http://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-WSEI-nr-10.pdf#page=175&view=Fit
19
Witoń A., (2014), Knowledge as a Public Good in the Modern Economy. [W:] Daszkiewicz N., WACH K. (red.), Firm-level Internationalisation and Its Business Environment : Knowledge-based and Entrepreneurial Approach, Gdańsk : Gdańsk University of Technology Publishing House, s. 59-69.
20
Witoń A., (2013), Economic Effects of the Urbanization Process in China. [W:] STANEK P. (red.), Contemporary Issues in International Economics (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 1, nr 3), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 57-69.
1
@book{UEK:2168356226,
author = "Gabriela Wronowska and Janusz Rosiek and Agnieszka Witoń",
title = "Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej : analiza rekomendacji na przykładzie Polski w latach 2011-2020",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2021",
isbn = "978-83-8175-289-3",
}
2
@book{UEK:2168351210,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
isbn = "978-83-8175-208-4",
}
3
@article{UEK:2168336845,
author = "Bianka Godlewska-Dzioboń and Piotr Klimczyk and Agnieszka Witoń",
title = "Knowledge-Intensive Services Development in the EU : Forecasts for Selected Countries and Implications for Poland",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 7, 2",
pages = "101-118",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2019.070206},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/494},
}
4
@article{UEK:2168327997,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Nierówności a rozwój społeczno-gospodarczy w krajach Unii Europejskiej - badanie zróżnicowania wyników w zależności od użytych metod pomiaru rozwoju",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 106",
pages = "337-353",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2018/106/20},
url = {http://www.ltn.lodz.pl/images/spe/106/spe%20106_2018_full.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168327705,
author = "Bianka Godlewska-Dzioboń and Piotr Klimczyk and Agnieszka Witoń",
title = "Determinatives of Employment Changes in the Polish Service Sector Between 2005 and 2017",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "519-534",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2018",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5",
}
6
@unpublished{UEK:2168327633,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003344},
}
7
@article{UEK:2168315589,
author = "Dorota Kawiorska and Agnieszka Witoń",
title = "Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "310",
pages = "137-151",
year = "2017",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/12.pdf},
}
8
@article{UEK:2168309191,
author = "Dorota Kawiorska and Agnieszka Witoń",
title = "Ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii Europa 2020 : postępy w realizacji",
journal = "Myśl Ekonomiczna i Polityczna",
number = "2",
pages = "142-162",
year = "2016",
url = {http://www.lazarski.pl/pl/pobierz/1412/},
}
9
@inbook{UEK:2168310621,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Szczególna rola informacji i wiedzy w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów rozwijających się",
booktitle = "Informacja - dobro publiczne czy prywatne?",
pages = "165-173",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2016",
isbn = "978-83-7395-682-7",
}
10
@article{UEK:2168309325,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Pomiary rozwoju społeczno-gospodarczego w Afryce Subsaharyjskiej - porównanie wykorzystywanych wskaźników",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "44, t. 1",
pages = "279-290",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.44/1-23},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/1999/4513.pdf},
}
11
@article{UEK:2168310633,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Czy wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się musi prowadzić do zwiększenia nierówności dochodowych? Przykład krajów Afryki Subsaharyjskiej z wykorzystaniem analizy skupień",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (47)",
pages = "322-333",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.24},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1887},
}
12
@article{UEK:2168298083,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Wiedza i wydatki na B+R w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "21-37",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0602},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/514/246},
}
13
@inbook{UEK:2168300469,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Poziom życia w polskich miastach - dynamiczna analiza taksonomiczna",
booktitle = "Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji",
pages = "153-163",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2015",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9267/spoleczne_i_ekonomiczne_aspekty_urbanizacji_i_metropolizacji.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-943775-7-1",
}
14
@inbook{UEK:2168300755,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Wpływ różnic kulturowych na funkcjonowanie chińskich BIZ w krajach Afryki Subsaharyjskiej",
booktitle = "Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1. Tom 1-4",
pages = "1139-1144",
adress = "Kraków",
publisher = "Creativetime",
year = "2015",
isbn = "978-83-63058-46-3",
}
15
@inbook{UEK:2168300757,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Rozwój społeczno-gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w latach 1990-2013 : ujęcie dynamiczne",
booktitle = "Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1. Tom 1-4",
pages = "1145-1150",
adress = "Kraków",
publisher = "Creativetime",
year = "2015",
isbn = "978-83-63058-46-3",
}
16
@article{UEK:2168293445,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Spatial Diversity in the Socio-Economic Development in Sub-Saharan Africa as Measured by a Composite Index",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 1",
pages = "75-85",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030106},
url = {http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/70/83},
}
17
@inbook{UEK:2168299729,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na zjawisko working poor w krajach Unii Europejskie",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "261-271",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
18
@article{UEK:2168299301,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Ingerencja państwa w gospodarkę w teorii ekonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 10",
pages = "175-196",
year = "2014",
url = {http://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-WSEI-nr-10.pdf#page=175&view=Fit},
}
19
@inbook{UEK:2168300583,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Knowledge as a Public Good in the Modern Economy",
booktitle = "Firm-level Internationalisation and Its Business Environment : Knowledge-based and Entrepreneurial Approach",
pages = "59-69",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Gdańsk University of Technology Publishing House",
year = "2014",
url = {http://www.visegrad.uek.krakow.pl/PDF/Gdansk2014_daszkiewicz_wach.pdf},
isbn = "978-83-7348-586-0",
}
20
@inbook{UEK:2168299317,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Economic Effects of the Urbanization Process in China",
booktitle = "Contemporary Issues in International Economics",
pages = "57-69",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
url = {http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/19/22},
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-2-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID