Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia
Źródło:
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2008, s. 80-88
Sygnatura:
NP-1231/[1]/Magazyn
Nr:
2164927132
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Źródło:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2007, s. 56-66
Program badawczy:
12/KU/1/2007/S
Sygnatura:
NP-1023/[3]/Magazyn
Nr:
2168317931
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku
Źródło:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2006, s. 4-12
Program badawczy:
105/KU/2/2006/363
Sygnatura:
NP-1023/[2]/Magazyn
Nr:
2168317881
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń
Źródło:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2005, s. 69-81
Program badawczy:
107/KU/1/2005/279
Sygnatura:
NP-1023/[1]/Magazyn
Nr:
2168317879
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wybrane problemy kształtowania systemu ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce po roku 1990
Źródło:
Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Wanda SUŁKOWSKA, Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT, Grzegorz STRUPCZEWSKI2003, s. 44-63 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-808/Magazyn
Nr:
2168284307
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wybrane aspekty prawne wpływające na kształtowanie rynku ubezpieczeń w Polsce
Źródło:
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA1998, s. 79-106
Sygnatura:
NP-553/Magazyn
Nr:
2168274138
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia / Grażyna SORDYL // W: Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2008), s. 80-88
2
Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym / Grażyna SORDYL // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2007), s. 56-66
3
Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku / Grażyna SORDYL // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2006), s. 4-12
4
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń / Grażyna SORDYL // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2005), s. 69-81
5
Wybrane problemy kształtowania systemu ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce po roku 1990 / Grażyna SORDYL // W: Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Wanda SUŁKOWSKA, Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT, Grzegorz STRUPCZEWSKI. - (2003), s. 44-63. - Bibliogr.
6
Wybrane aspekty prawne wpływające na kształtowanie rynku ubezpieczeń w Polsce / Grażyna SORDYL // W: Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (1998), s. 79-106
1
Sordyl G., (2008), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1], s. 80-88.
2
Sordyl G., (2007), Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3], s. 56-66.
3
Sordyl G., (2006), Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2], s. 4-12.
4
Sordyl G., (2005), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1], s. 69-81.
5
Sordyl G., (2003), Wybrane problemy kształtowania systemu ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce po roku 1990. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego, s. 44-63.
6
Sordyl G., (1998), Wybrane aspekty prawne wpływające na kształtowanie rynku ubezpieczeń w Polsce. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, s. 79-106.
1
@unpublished{UEK:2164927132,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia",
booktitle = "Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1]",
pages = "80-88",
year = "2008",
}
2
@unpublished{UEK:2168317931,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3]",
pages = "56-66",
year = "2007",
}
3
@unpublished{UEK:2168317881,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2]",
pages = "4-12",
year = "2006",
}
4
@unpublished{UEK:2168317879,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1]",
pages = "69-81",
year = "2005",
}
5
@unpublished{UEK:2168284307,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Wybrane problemy kształtowania systemu ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce po roku 1990",
booktitle = "Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego",
pages = "44-63",
year = "2003",
}
6
@unpublished{UEK:2168274138,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Wybrane aspekty prawne wpływające na kształtowanie rynku ubezpieczeń w Polsce",
booktitle = "Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego",
pages = "79-106",
year = "1998",
}